Bibliotēkā Osvalds Zebris

13. aprīlī Gulbenes novada bibliotēkā viesojās rakstnieks un žurnālists Osvalds Zebris! Dienas pirmajā pusē, bibliotēku apmeklēja Gulbenes novada vidusskolas 12.g klase, lai satiktu rakstnieku. Sarunas temati bija dažādi, iesākumā Osvalds Zebris pastāstīja, kā nonācis līdz tam, ka sācis rakstīt literāros darbus, jo izrādās, ka skolas laikā, lai arī viņš jau rakstījis domrakstus netradicionālās formās, nav bijusi doma kļūt par rakstnieku. Rakstnieks arī uzsver, ka dzīves laikā mainās intereses, tāpēc ir tikai saprotami, ka daudzi jaunieši vidusskolas gados vēl nemaz īsti nezina, ko grib darīt tālākajā dzīvē. Pats viņš strādājis dažādus darbus, lai varētu nodrošināt iztikšanu. Tikai ar rakstniecību nopelnīt, viņaprāt, Latvijā nevar.

Osvalds Zebris ar jauniešiem runāja par romānu ''Māra'', kurš 2020.gadā tika iekļauts Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijā. Rakstnieks izstāstīja par grāmatas tapšanu. Daudz mācījies un guvis no sava pusaudža dēla, bet uz jautājumu, kāpēc ir izvēlēts meitenes tēls, atbildēja, ka speciāli uzkrāvis pārbaudījumu nastu trauslai meitenei, lai redzētu, kā viņa šīs problēmas risinās. Rakstnieks iesaistīja skolēnus sarunā un piedāvāja pašiem izdomāt, kāds varētu būt viņu grāmatas galvenais jautājums un personāžs. Drosmīgākie jaunieši saņēma rakstnieka stāstu krājumu “Šaubas” dāvanā!

Skolēni arī vēlējās uzzināt rakstnieka viedoklis par to, kas ir laba grāmata. Viņaprāt, galvenais kritērijs, lai lasītājam pēc grāmatas izlasīšanas ir interese, kas notiek ar grāmatas varoņiem pēc tam, kad grāmata ir izlasīta. Nenoliedzami svarīga loma ir aizraujošam sižetam un rakstnieka valodai, lai tā uzrunātu lasītāju. 

Pēcpusdienā, Osvalds Zebris, tikās ar bibliotēkas lasītājiem. Rakstnieks tik detalizēti pastāstīja par katru no savām sešām grāmatām, tapšanas niansēm un pašu grāmatu sižetiem, ka pat tiem klausītājiem, kuri kādu no Osvalda Zebra sarakstītajām grāmatām nebija lasījuši, radās ļoti spilgts un saprotams iespaids. Protams, rakstnieks pastāstīja arī par savu pēdējo romānu “Mežakaija” – grāmata par latviešu prozaiķi, dzejnieku un mākslinieku Gunaru Janovski.  

Klausoties rakstnieka stāstītajā, lasītāji uzzināja gan par rakstnieka profesijas aizkulisēm, gan par radīšanas procesu. Secinājums - būt rakstniekam nebūt nav viegli .

Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstītā projekta “Viņa stāsts” sarunu cikla ietvaros, iedzīvotājiem ir iespēja iepazīt dažādus autorus un to radošā darba aizkulises- sūros kritumus un augstos kāpumus.