Bibliotēka gūst atbalstu bērnu krāsojamās grāmatas izdošanā

Gulbenes novada bibliotēka Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā projektu konkursā „Vidzemes kultūras programma 2016” guva atbalstu projektamKrāsojamā grāmata bērniem „Gulbenes novada pērles””. Piešķirtais finansējums 1`600 EUR tiks izmantots grāmatas maketēšanai un izdošanai. Izzinošas un izglītojošas krāsojamās grāmatas teksta daļā tiks atspoguļota novadam raksturīgākā informācija par kultūras un dabas objektiem, ievērojamiem novadniekiem, kā arī interesantākās teikas, ticējumi no folkloras krātuvēm.

Projekta mērķis ir radīt bērniem izpratni par dzimtās vietas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām un kultūru, tādējādi veicinot bērnu lokālpatriotismu un vietas piederības apziņu. Iepazīstoties ar grāmatu, rudenī novada bibliotēkās notiks informatīvi radošas nodarbības bērniem, kuru laikā bērni kopā ar bibliotekāriem pētīs un apkopos interesantus faktus par savu pagastu no senajām avīzēm.    

Sanita Jurkāne
Gulbenes novada bibliotēka