Bibliotēka atkārtoti akreditēta Eiropas brīvprātīgā darba aktivitātēm

Martā Gulbenes novada bibliotēka veica kārtējo akreditāciju Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” mobilitātes aktivitātes “Eiropas Brīvprātīgais darbs” uzņēmējorganizācijas statusa saņemšanai. Tika iesniegts akreditācijas pieteikums un notika tikšanās ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvi. Gulbenes novada bibliotēkai ir piešķirts apliecinājums par uzņemošās organizācijas statusu līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Līdz šim bibliotēka sadarbībā ar Gulbenes novada domi veiksmīgi realizējusi divus Eiropas Brīvprātīgā darba projektus laikā posmā no 2013. līdz 2015.gadam, kā rezultātā ilgtermiņā (līdz 12 mēnešiem) uzņēmusi divus brīvprātīgos no Baltkrievijas - Jevgēņiju Beļecki un Maksimu Smirnovu. 

Jevgēņijs Beļeckis bibliotēkā strādāja deviņus mēnešus (2013./2014.gads). Vērtīgākie darbi bibliotēkā bija līdzdalība datora prasmju apmācību programmas sagatavošanā un nodarbību vadīšanā krievu valodā runājošiem senioriem, kā arī filmiņas veidošana par bibliotēku. 

  

Maksims Smirnovs bibliotēkā strādāja astoņus mēnešus (2014./2015.gads). Vērtīgas un interesantas bija lekcijas bibliotekāriem un skolēniem par dažādam tēmām: “Bezmaksas mācību resursi internetā”, „Domu kartes. Prezentāciju programma Prezi”, kā arī noorganizētā Spēļu diena Gulbenes Bērnu bibliotēkā.

Aprīļa beigās sadarbībā ar biedrību “Dēms” tiks iesniegts projekts programmā “Erasmus+”. Pozitīva rezultātā gadījumā jau šajā rudenī Gulbenes novada bibliotēkā darbu sāks brīvprātīgais no Francijas.       

 Sanita Jurkāne,
Gulbenes novada bibliotēka