Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem

 

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Gulbenes novada bibliotēkas projektu „Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem”. Tā mērķis ir uzlabot Gulbenes novada publisko bibliotēku apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti un paplašināt pakalpojumu piedāvājumu, izveidojot jaunu pakalpojumu - āra lasītavas pie 7 pagastu bibliotēkām.

Projekta realizācijas laikā līdz 2017.gada 30.augustam tiks iegādāti galdi ar soliem, āra spēļu komplekti, planšetdatori, informācijas stendi. Daukstu, Lejasciema, Litenes, Rankas, Stāmerienas, Stradu pagasta iedzīvotājiem tiks radīta jauna iespēja, jauns pakalpojums. Būs iespējams izmantot bibliotēkas pakalpojumus brīvā dabā, izmantot āra spēles, planšetdatorus, lasīt jaunākos preses izdevumus un izmantot bezmaksas Wi-Fi. Bibliotēkas, piedāvājot jauno pakalpojumu, paplašinās esošo pakalpojumu pieejamību.

Bezvadu interneta (Wi-Fi) pakalpojums pieejams no 2008.gada. To var izmantot gan bibliotēkas telpās, gan arī 50 m rādiusā ap bibliotēku. Šo pakalpojumu ārpus bibliotēkas darba laika izmanto daudzi interesenti. Problēma ir tā, ka šo pakalpojumu nevar pilnvērtīgi izmantot – cilvēkiem nav vietas, kur novietot savu datoru, nav vietas, kur apsēsties. Āra lasītavu izveide ir risinājums bibliotēku pakalpojumu pieejamības paplašināšanai.

Projekta īstenošanas gaita – ziemas mēnešos tiks slēgti līgumi un iegādāti āra spēļu komplekti (komplektā 5 spēles), planšetdatori un informācijas stendi, tiks noslēgts līgums par galdu ar soliem izgatavošanu, pavasara mēnešos tiks sagatavota āra lasītavas vieta, uzstādīti galdi ar soliem un labiekārtota āra lasītava. Maijā tiks atklātas āra lasītavas pie 7 pagastu bibliotēkām.

Bezmaksas Wi-Fi izmantošanas iespēja jebkurā laikā dos iespēju iedzīvotājiem izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas pilnvērtīgāk. Arī tie, kuriem nav ne mūsdienīga telefona, ne datora, varēs izmantot bibliotēkas brīvpieejas planšetdatoru. Āra lasītavas būs saistošas arī ģimenēm. Āra spēles iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu padarīs daudzveidīgāku - bērni, ģimenes aktīvi varēs pavadīt savu brīvo laiku. Katrs apmeklētājs varēs izvēlēties sev tīkamāko pakalpojumu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Iveta Erica,
Gulbenes novada bibliotēka