Āra lasītavas – jauna iespēja, jauns pakalpojums novada iedzīvotājiem

Gulbenes novada bibliotēka ir realizējusi projektu „Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem”. Pie septiņām Gulbenes novada bibliotēkām ir uzstādītas un labiekārtotas āra lasītavas.

Tagad Daukstu, Lejasciema pagasta Mālmuižas, Litenes, Rankas pagasta Gaujasrēveļu, Stāmerienas un Stradu pagastu iedzīvotājiem ir jauna iespēja izmantot bibliotēku pakalpojumus brīvā dabā - spēlēt lielās āra spēles, lasīt jaunākos preses izdevumus, izmantot bezmaksas Wi-Fi un planšetdatorus. Katrs apmeklētājs var izvēlēties sev tīkamāko pakalpojumu. Īpaši āra lasītavas ir piesaistījušas jaunās ģimenes ar bērniem. Visiem ir iespēja saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku.

Jau jūnija pirmajās dienās pie bibliotēkām tika organizēti spēļu turnīri bērniem un pieaugušajiem. Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkas vadītāja Zofija Drozdova organizēja Īrisas Puidzes dzejas lasījumu pieaugušajiem. Daukstu pagasta bibliotēkas vadītāja Kristīne Mezīte organizēja „Zinātnisko eksperimentu dienu”. Stradu pagasta bibliotēkas vadītāja Ineta Masa savā āra lasītavā uzņēma Stāķu pamatskolas nometnes „Saules spēles” bērnus. Āra spēļu turnīri un dažādi konkursus organizēja arī Stāmerienas pagasta bibliotēkas vadītāja Spodra Kaļva, Kalnienas bibliotēkas vadītāja Rasma Muceniece un Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēkas vadītāja Elizabete Ķīse.

Vairāk informācijas par pasākumiem un āra lasītavu atklāšanām bibliotēku vietnēs sociālajos tīklos:

Litenes pagasta bibliotēka

Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka

Stradu pagasta bibliotēka

Daukstu pagasta bibliotēka

Daukstu pagasta bibliotēka

Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka

Stāmerienas pagasta bibliotēka

Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

Projekts „Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem” tika īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas ir 12388,93 EUR, no tām 90% jeb 11150,04 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 1951,29 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Iveta Erica,
metodiskā darba vadītāja Gulbenes novada bibliotēkā