Apzinot zudušās industrijas

Pateicamies novada iedzīvotājiem par izrādīto interesi un atsaucību šajā vasarīgajā laikā pārskatīt fotogrāfijas un citus materiālus saistībā ar savu darba dzīvi un veltīt laiku, lai tiktos ar kādreizējiem kolēģiem, kopīgi gremdētos un dalītos savās atmiņās. 

Šī projekta ietvaros aprīlī un maijā aicinājām Gulbenes alus darītavas un maizes ceptuves bijušos darbiniekus uz tikšanos neformālā gaisotnē bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā. Pasākumos ielūkojāmies tā laika preses izdevumu ziņās par šo uzņēmumu darbību. Turpinājumā atmiņās dalījās bijušie darbinieki. Apskatot senākas un ne tik senas fotogrāfijas, pamazām raisījās atmiņu stāsti, atceroties darbā un ekskursijās piedzīvoto, vēlreiz kopīgi izdzīvojot kā amizantus, tā nopietnus atgadījumus. Pasākumos ieguvēji bijām visi – agrākajiem kolēģiem bija liels prieks par atkalredzēšanos, savukārt Novadpētniecības lasītavas krājumu papildināja atnestie materiāli (fotogrāfijas, etiķetes, apbalvojumi, darba grāmatiņas un citi dokumenti), kurus izmantosim digitālo izstāžu veidošanai.

11.maijā bibliotēkā viesojās biedrības Free Riga pārstāvji, kuri, vispirms iepazinušies ar Gulbenes industriālo mantojumu, dalījās savā pieredzē, stāstot un rādot par Rīgas tukšo ēku iedzīvināšanu, sadarbojoties ar ēku īpašniekiem un radošo industriju pārstāvjiem, radot lietderīgas un publiski pieejamas telpas, piemēram, koncertzāles, izstāžu zāles un citiem pasākumiem izmantojamas telpas. Free Riga pārstāvji izzināja Gulbenes iedzīvotāju domas un viedokli, izsakot vēlmi tikties vēlreiz rudenī, lai jau konkrētāk apspriestu iespējamo sadarbību. Foto no pasākuma skatīt šeit.

7.jūnijā ieplānota tikšanās ar Kuldīgas restaurācijas centra pārstāvi Jāni Mertenu. Aicinām apmeklēt lekciju par kultūrvēsturiskā mantojuma autentiskuma saglabāšanu, vēsturiskajām tradīcijām un prasmēm, kā arī iedzīvotāju izglītošanu un attieksmes maiņu, klātienē vērojot un arī piedaloties loga ķitēšanas / restaurācijas procesā. Laipni aicināts ikviens, jo katram no mums ir kaut neliela saistība ar vēsturisko mantojumu. Īpaši gaidīti tie, kuri paši dzīvo vēsturiskās celtnēs un ir ieinteresēti to autentiskuma saglabāšanā.

Vasarā turpināsim apstrādāt iegūto informāciju un materiālus, papildinot bibliotēkas digitālo kolekciju ar jaunieguvumiem. Joprojām gaidām atmiņu stāstus par Gulbenes alus darītavu, maizes ceptuvi, ražošanas tehniskās apvienības “Alfa” 16. cehu, ražošanas uzņēmuma “Straume” 4. cehu, ražošanas apvienības “Daiļrade” cehu, kā arī lietišķos tā laika pierādījumus. Pieteikties Gulbenes novada bibliotēkas 3. stāvā Novadpētniecības lasītavā, tel.: 64471460, e-pasts: inese.kaleja@gulbenesbiblioteka.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inese Kalēja,
Gulbenes novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre