23. jūlijā novadniekam Eiženam Rauhvargeram – 95

Tulkotājs E. Rauhvargers viesojies arī Gulbenes novada bibliotēkā, ticies ar lasītājiem 1980. gadā un 2001. gada 19. oktobrī, viņa grāmatu "No kariņa pārnākdams" un "Lai košāka valodiņa" prezentācijā.

Rakstnieku savienības Tulkotāju sekcijas darbā piedalījies no 1951. gada, deviņus gadus bijis sekcijas priekšsēdētājs. Tulkojis no krievu un vācu valodas. Latviskojis A. Puškina, O. Markovas, M. Bulgakova, J. Tiņanova, L. Ļeonova, M. Zoščenko, D. Graņina, V. Pikuļa, M. Ļermontova un I. Jefremova darbus.

E. Rauhvargers sastādījis aforismu un balāžu izlases, publicējis savdabīgu miniatūru krājumu, bijis arī cītīgs latviešu valodas leksisko bagātību krājējs. Pseidonīms - Dāvis Galviņš.

“..kur radīsies tas spēks, no kurienes nāks tie cilvēki, kas spēs un gribēs noteikt latviski tulkotās daiļliteratūras meistarības līmeni? Kurš palīdzēs šajā ziņā? Skaidrs ir viens, ka kritizēt tulkojumus var tikai tāds cilvēks, kas dziļi un pilnīgi izprot šo darbu un kuram patiešām ir enciklopēdiskas zināšanas, tikai ne vispārējas, bet tieši šajā literatūras nozarē.”
Karogs, Nr. 10 (1. 10. 1980)

Daži E. Rauhvargera aforismi:
Dažam lielākā laime — pilna bļoda putras. Bet kas tā nu par laimi: ar karotēm izēdama.

Ja tev nav nekā ko rādīt, tad labāk nesaki: «Es tev gan rādīšu!»

Lielīgs kā divpadsmitstāvu nams. Bet ko tad, ja sabojāsies lifts?