Piekļūstamība

Gulbenes novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni –  https://www.gulbenesbiblioteka.lv/
Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Gulbenes novada bibliotēkas tīmekļvietne tīmekļvietne neatbilst MK noteikumiem Nr. 445.
Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.05.2023. Izvērtēšanu veica Aivis Blūms - datortīkla tehniķis, Egita Garā - komunikācijas speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.
E-pasts: info@gulbenesbiblioteka.lv
Tālrunis: +371 34471459
Adrese: O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

E-pasts: info@gulbenesbiblioteka.lv
Tālrunis:+371 34471459
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Gulbenes novada pašvaldībā.
Adrese:  Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Tālrunis:  +371 64497710
E-pasts: dome@gulbene.lv
https://www.gulbene.lv/lv

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.05.2023. 
Šo paziņojumu apstiprināja Sabīne Jefimova, Gulbenes novada bibliotēkas direktore.