Skaitļi un fakti

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS (uz 2020. gada 1. janvāri)
Jaunieguvumi 2460 (4.8% no visa krājuma)
Krājums pavisam kopā 51786
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA SKAITĻOS:
  2017.g. 2018.g. 2019.g. + vai - %
Lietotāji 2975 3015 3157 +142 +4.7%
Apmeklējumi 63675 62486 65232 +2746 +4.4%
Izsniegums 110067 109280 110973 +1693 +1.5%
Krājums 55769 53103 51786 -1317 -2.5%
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKAS SKAITĻOS:
  2017.g. 2018.g. 2019.g. + vai - %
Lietotāji 7857 7818 7888 +70 +0.9%
Apmeklējumi 138417 134525 134391 -134 -0.1%
Izsniegums 235294 231309 233131 +1822 +0.8%
Krājums 169826 165961 163314 -2647 -1.6%