Skaitļi un fakti

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS (uz 2021. gada 1. janvāri)
Jaunieguvumi 2445 (4.8% no visa krājuma)
Krājums pavisam kopā 50701
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA SKAITĻOS:
  2018.g. 2019.g. 2020.g. + vai - %
Lietotāji 3015 3157 2950 -207 -6,6%
Apmeklējumi 62486 65232 51895 -13337 -20,5%
Izsniegums 109280 110973 90730 -20243 -18,3%
Krājums 53103 51786 50701 -1085 -2,1%
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKAS SKAITĻOS:
  2018.g. 2019.g. 2020.g. + vai - %
Lietotāji 7818 7888 7342 -546 -7%
Apmeklējumi 134525 134391 106808 -27583 -20,6%
Izsniegums 231309 233131 201371 -31760 -13,7%
Krājums 165961 163314 163383 +69 0,04%