Skaitļi un fakti

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS (uz 2020. gada 1. janvāri)
Jaunieguvumi 2460 (4.8% no visa krājuma)
Krājums pavisam kopā 51786
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA SKAITĻOS:
  2017.g. 2018.g. 2019.g. + vai - %
Lietotāji 2975 3015 3157 +142 +4.7%
Apmeklējumi 63675 62486 65232 +2746 +4.4%
Izsniegums 110067 109280 110973 +1693 +1.5%
Krājums 55769 53103 51786 -1317 -2.5%