Skaitļi un fakti

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS (uz 2023. gada 1. janvāri)

Jaunieguvumi 2192 (4.4% no visa krājuma)
Krājums pavisam kopā 49382
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA SKAITĻOS:
  2019.g. 2020.g. 2021.g. 2022.g + vai - %
Lietotāji 3157 2950 2520 2980 +460 +18%
Apmeklējumi 65232 51895 43268 53732 +10464 +24%
Izsniegums   1109732 90730 96932 93297 -3635 -4%
Krājums 51786 50701 50073 49382 -691 -1,4%
VISAS GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKAS SKAITĻOS:
  2019.g. 2020.g. 2021.g. 2022.g. + vai - %
Lietotāji 7888 7342 6717 7287 +570 +8,5%
Apmeklējumi 134391 106808 93365 111656 +18291 +20%
Izsniegums 233131 201371 218120 228082 +9962 +4,6%
Krājums 163314 163383 157322 154808 -2514 -1,6%