Skaitļi un fakti

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS (uz 2022. gada 1. janvāri)
Jaunieguvumi 2208 (4.4% no visa krājuma)
Krājums pavisam kopā 50073
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA SKAITĻOS:
  2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g + vai - %
Lietotāji 3015 3157 2950 2520 -430 -15%
Apmeklējumi 62486 65232 51895 43268 -8627 -17%
Izsniegums 109280 110973 90730 96932 +6202 +6,8%
Krājums 53103 51786 50701 50073 -628 -1,3%
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKAS SKAITĻOS:
  2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g. + vai - %
Lietotāji 7818 7888 7342 6717 -625 -9%
Apmeklējumi 134525 134391 106808 93365 -13443 -13%
Izsniegums 231309 233131 201371 218120 +16749 +8,3%
Krājums 165961 163314 163383 157322 -6061 -3,7%