Eiropas brīvprātīgā darba projekts 2022

2022./2023. mācību gadā  Eiropas Savienības programmas Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros  tiek īstenots   brīvprātīgā darba projekts (Nr.2022-1-LV02-ESC51-VJT-000080173), esot projekta uzņemošajai iestādei.

2022.gada 8.novembrī Gulbenē ieradās brīvprātīgā Sāra Panizio no Itālijas. Viņa Gulbenē strādās 10 mēnešus.

 

 

 

 

 

Ceturtdienu pēcpusdienās Sāra spēlē galda spēles kopā ar bērniem.

 

 

 

 

 

 

 

30.novembrī Sāra apmeklēja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, lai pastāstītu skolēniem par savu karjeras izvēli - brīvprātīgais darbs.

 

 

 

 

 

 

16.decembrī Sāra organizēja bērniem radošo darbnīcu. Viņai palīdzēja arī citi brīvprātīgie jaunieši.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.janvārī notika pastas gatavošanas meistarklase Sāras vadībā. Atsaucība bija liela!

 

 

 

 

20.janvārī Sāra Bērnu bibliotēkā prezentēja sevi un savu valsti.

 

 

 

 

 

6.februārī Sāra prezentēja sevi un savu brīvprātīgo darbu Gulbenes iestādēs Nordplus projekta "Cultural education - key to adult integration" viesiem no Lietuvas un Igaunijas.

16.februārī norisinājās picas gatavošanas meistarklase, kurā piedalījās 21 dalībnieks.

 

 

 

 

23.martā norisinājās tiramisu deserta gatavošana.

 

 

 

 

 

 

 

6.aprīlī Sāra kopā ar bērniem veidoja dažādas figūras no dzelzs stieplītēm.