Lasītāju apkalpošanas nodaļa

Darba laiks:
P, 0, T, C, P - 10.00 - 18.00
S - 9.00 - 15.00 (no 1.X - 1.VI)
Sv. - Slēgts

Kontakti:
Galvenā bibliotekāre Jeļena Bogdanova elena@gulbenesbiblioteka.lv  tālr. 26180697, 64473219


Lasītāju apkalpošanas nodaļā, kas atrodas bibliotēkas 2.stāvā:

 • Reģistrē un apkalpo lasītājus, izsniedz grāmatas uz mājām,
 • veic individuālo darbu ar lasītāju – sniedz konsultācijas, izpilda pieprasījumus, rezervē grāmatas, veic darbu ar parādniekiem,
 • informē lasītājus par bibliotēkas jaunieguvumiem - sistemātiski veido anotētus jauno grāmatu sarakstus, palīdz veidot individuālos lasīšanas plānus, nodrošina grāmatu saņemšanu rindas kārtībā,
 • regulāri strādā pie bibliotēkas publicitātes, sagatavojot un publicējot informāciju par plānotajām aktivitātēm, bibliotēkas jaunieguvumiem un pakalpojumiem,
 • organizē bibliotekārās stundas, kurās iepazīstina ar bibliotēkas darbu, informācijas meklēšanas iespējām, piedāvājumu, sagatavo un nolasa dažādus tematiskus jaunākās literatūras apskatus,
 • organizē literārus pasākumus plašai bibliotēkas apmeklētāju auditorijai,
 • organizē vietējo mākslinieku darbu izstādes,
 • gatavo aktuālas un tematiskas literatūras izstādes,
 • piedāvā iespēju grāmatas saņemt starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā, ja grāmata nav pieejama bibliotēkā,
 • sadarbojoties ar sistēmbibliotekāru, veic lasītāju apkalpošanas nodaļas krājuma komplektēšanu un rekomplektēšanu,- atlasa nolietoto un novecojušo literatūru,
 • piedalās bibliotēkas metodiskajā darbā, sniedz konsultācijas pagastu un skolu bibliotēku darbiniekiem,
 • veic projektizstrādi,
 • nodrošina lasītāju ar kustību traucējumiem apkalpošanu mājās. 

Piedāvā dažādas iespējas redzes invalīdiem:

 • iznomāt „runājošās” jeb audiogrāmatas, kuras komplektējam sadarbojoties ar VA „Latvijas Neredzīgo bibliotēka”,
 • saņemt grāmatas Braila rakstā,
 • bibliotēkā izmantot galda lupu, videolupu un telelupu  drukāta teksta un rokraksta, fotogrāfiju aplūkošanai, sīkā drukā iespiestu tekstu lasīšanai, žurnālu pārlapošanai, krustvārdu mīklu risināšanai,
 • strādāt pie datora – rakstīt, lasīt rakstus ar teksta un attēla palielinājumu vairāk kā 2 reizes.