Bērnu apkalpošanas nodaļa

Gulbenes Bērnu apkalpošanas nodaļa ir Gulbenes bibliotēkas struktūrvienība.

Darba laiks:
P, 0, T, C, P - 10.00 - 18.00
S - 9.00 - 15.00 (no 1.X - 1.VI)
Sv. - Slēgts

Kontakti:
Bērnu bibliotēkas vadītāja Solvita Lībere solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv tālr. +371 64473266
Galvenā bibliotekāre Agita Upāne agita.upane@gulbenesbiblioteka.lv tālr. +371 64473266
Galvenā bibliotekāre Elīna Ērgle - Jundze elina@gulbenesbiblioteka.lv tālr. +371 64473266

 


Gulbenes Bērnu apkalpošanas nodaļas darbības mērķis:

 • Ievērojot bērnu un jauniešu informācijas, kultūras un izklaides vajadzības, nodrošināt kvalitatīvu lietotāju apkalpošanu;

Gulbenes Bērnu apkalpošanas nodaļas uzdevumi:

 1. nodrošināt Gulbenes pilsētas pirmsskolas/sākumskolas vecuma un jauniešu vecuma (līdz 16 gadiem) bērnus ar kvalitatīvu literatūru gan skolas vajadzībām, gan saturīgam brīvajam laikam;

 2. būt brīvā laika pavadīšanas vietai, kura piedāvā saturīgu šā laika pavadīšanu;

 3. iepazīstināt ar jaunumiem interneta vidē;

 4. izstrādāt projektus piedāvātajos projektu konkursos;

 5. piedalīties LNB piedāvātajos projektos.

Īstermiņa uzdevums – piedāvāt pēc iespējas vairāk jaunāko bērnu literatūru, piedalīties LNB piedāvātajās aktivitātēs, būt ekspertiem jaunākās bērnu literatūras jomā, palīdzot to izvēlēties gan pieaugušajiem, gan bērniem

Ilgtermiņa uzdevums – attīstīt pēc iespējas ilgspējīgāku sadarbību ar iestādēm, kuras darbojas ar bērniem saistītās jomās (skolas, PII, sociālās, kultūras iestādes), kā arī radīt jaunus inovatīvus pakalpojumus bērniem, īpaši pusaudžiem

 Bērnu apkalpošanas nodaļas lasītavas pakalpojumi:

 • uzziņu sniegšana,
 • informācijas izdrukas,
 • literatūras sarakstu izveide par dažādām tēmām,
 • literatūras apskati: jaunākās literatūras un tematiskie,
 • plašs uzziņu izdevumu krājums: enciklopēdijas, vārdnīcas, pieprasītākā nozaru literatūra lasīšanai uz vietas,
 • tematiskās mapes (pa tēmām sakārtotas kopijas un izgriezumi no periodikas),
 • novadpētniecības uzziņas,
 • lasītāju automatizētās darba vietas izmantošana,
 • periodiskie izdevumi lasīšanai uz vietas,
 • medijpratības nodarbības par drošu interneta izmantošanu.

Datora izmantošanas noteikumi bibliotēkas apmeklētājiem:Lasītavas automatizētā darba vieta – lasītājiem ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu

 1. Automatizētās darba vietas (datora) izmantošanas laiku ir iespējams rezervēt iepriekš, piesakoties bibliotēkas lasītavā vai pa telefonu – 64473266

  • ja piereģistrētā persona kavē vairāk kā 15 minūtes, tad tiesības izmantot datoru ir nākošajam lietotājam;
  • automatizētās darba vietas izmantošanas laiks vienam bibliotēkas apmeklētājam ir:
   • mācībām un pašizglītībai – 1 stunda dienā,
   • izklaides portālu apmeklēšanai – 30 minūtes dienā.
 2. Pirms darba uzsākšanas lietotājs uzrāda lasītāja karti un iepazīstas ar datora izmantošanas noteikumiem. Vēlams pārbaudīt vai dators ir darba kārtībā, par jebkurām pamanītajām novirzēm no normas un programmas kļūdām (arī darba gaitā) nekavējoties ziņot bibliotekāram.
 3. Lietotājam nav atļauts mainīt datora parametrus, loga izkārtojumu un formu, pamatvirsmu, konfigurāciju un programmatūru, kā arī darba stacijās veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles).
 4. Nav atļauts automatizēto darba vietu izmantot datorspēļu spēlēšanai.
 5. Pie datora vienlaicīgi var atrasties tikai viens lietotājs. Nedrīkst strādāt virsdrēbēs, kā arī strādājot lietot pārtikas produktus.
 6. Ja lietotājs vēlas kopēt failus no Interneta, izmantojot disketes vai zibatmiņu (flash memory), tas jāsaskaņo ar bibliotekāru.
 7. Ikviens lietotāja izraisītais inventāra, datu un programmatūras bojājums, jākompensē pašam lietotājam.
 8. Personām, kuras pārkāps automatizētās darba vietas (datora) lietošanas noteikumus, turpmāk būs liegta iespēja izmantot lasītavas pakalpojumus!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu apkalpošanas nodaļas abonementa pakalpojumi:

 • Reģistrē un apkalpo lasītājus,
 • Izsniedz grāmatas uz mājām,
 • Sniedz iespēju skatīties uz vietas un ņemt uz mājām videofilmas un DVD filmas,
 • Sniedz konsultācijas,
 • Izpilda lasītāju pieprasījumus,
 • Piedāvā iespēju grāmatas saņemt starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā, ja lasītājam nepieciešamā grāmata nav pieejama bibliotēkā,
 • Veido un izvieto izstādes – gan grāmatu, gan pašu bērnu darinājumu,
 • Organizē bibliotekārās stundas, kurās iepazīstina ar bibliotēkas darbu, iespējām, piedāvājumu,
 • Veido literatūras apskatus par dažādām tēmām pēc pieprasījuma,
 • Organizē literārus pasākumus bērniem,
 • Sniedz iespēju mazuļiem kopā ar vecākiem rotaļāties Rotaļu stūrītī,

ELFLA finansētā projekta „Aprīkojuma iegādei lasītāju informacionālo vajadzību nodrošināšanai un brīvā laika pavadīšanas iespējai” rezultātā, abonements aprīkots ar bērniem piemērotām jaunām, modernām mēbelēm un grāmatu plauktiem.

Bērnu apkalpošanas nodaļas​ piedāvāto pakalpojumu izmantošana 2017.gadā:

2017.g. Gulbenes Bērnu apkalpošanas nodaļas lasītāju kopskaits ir 1354 lasītāji, no kuriem 1060 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Tas ir vairāk nekā 2016.g. Aptvērums ir 80,2% no pilsētā reģistrētajiem bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Bērnu apkalpošanas nodaļas tiešā mērķauditorija ir Gulbenes pilsētas skolu audzēkņi. Pilsētā ir trīs vispārizglītojošās skolas - Gulbenes sākumskola, Gulbenes 2.vidusskola un Gulbenes novada valsts ģimnāzija. Lasītāju skaits 2017.g. procentuāli no šīm skolām ir sadalījies šādi:

 • Gulbenes sākumskolā mācās 290 skolēni, no kuriem 253 jeb 87% ir Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītāji;
 • Gulbenes 2.vidussskolā mācas 602 skolēni, no kuriem 371 jeb 62% ir Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītāji;
 • Gulbenes novada valsts ģimnāzijā mācās 204 skolēni, no kuriem 75 jeb 37% ir Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītāji.

Otra lielākā mērķgrupa ir pirmsskolas izglītības iestādes, kuras Gulbenē ir trīs. 38.4% pirmsskolas vecuma bērnu 2017.g. ir lasītāji Gulbenes bērnu bibliotēkā. 

  2016. gads 2017. gads
Vidējais apmeklējums (skaits) 74.5 72.7
līdz 18.g.   65.4
Vidējais izsniegums kopā 128.6 126.4
Vidējais izsniegums grāmatām 84.7 84.5
bērnu grāmatas   59.6
Vidējais bērnu bibliotēkas apmeklējums 1 lasītājam (reižu skaits)   15
Vienā dienā izsniegta DVD filma 5.3 4.4
Vienā dienā spēlētās spēles 13.6 22.9
Viens lasītājs gadā ir paņēmis (grāmatu skaits) 18.3 17.6
Fonda apgrozījums (reižu skaits) 2.3 2.5
Grāmatu fonda apgrozījums (reižu skaits) 1.6 1.8
Katra spēle spēlēta (reižu skaits) 86 102
Katrs DVD skatīts (reižu skaits) 3.6 4
Katrs žurnāls skatīts (reižu skaits) 8.1 9
Uz 1 lasītāju iztērēts (EUR) 2.04 2.19