Bibliotēkas struktūra

 • Lasītāju apkalpošanas nodaļa

  Atrodas bibliotēkas 2.stāvā. Lasītāju apaklpošanas nodaļā ir pieeja plašam literatūras klāstam, izsniedz grāmatas uz mājām un piedāvā daudzas citas iespējas.

 • Bērnu apkalpošanas nodaļa

  Atrodas bibliotēkas 1.stāvā. Bērnu apkalpošanas nodaļā ir bērnu stūrītis mazākajiem, TV stūrītis pusaudžiem un lasītava, kur var veikt mājas darbus ikviens skolēns.

 • Interneta lasītava

  Atrodas bibliotēkas 1.stāvā. Nodrošina bezmaksas pieeju datoriem un internetam.

 • Novadpētniecības lasītava

  Atrodas bibliotēkas 3.stāvā. Pieeja novadpētniecības materiāliem, plašs humanitāro nozaru literatūras klāsts un pieeja žurnāliem,kas ir vecāki par mēnesi.

 • Informācijas centrs

  Atrodas bibliotēkas 1.stāvā. Piedāvā bezmaksas un maksas informācijas pakalpojumus jebkuram bibliotēkas apmeklētājam.

 • Krājuma organizācijas darbs

  Nav publiski pieejams bibliotēkas apmeklētājiem. Krājuma organizācijas darbs saistās ar jaunāko grāmatu un citu izdevumu iegādi un atbilstošu apstrādi.

 • Metodiskais darbs

  Atrodas bibliotēkas 2.stāvā. Gulbenes novada bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs 17 Gulbenes novada pagastu bibliotēkām, kā arī skolu bibliotēkām.

 • Reģionālais mācību centrs

  Mācību klase atrodas bibliotēkas 2.stāvā, konferenču zālē. Mācību centrs piedāvā bezmaksas mācības, kā arī nodrošina profesionālās pilnveides iespējas reģiona ietvaros esošo navadu bibliotekāriem.