Maksas pakalpojumi

Pamatojoties uz Gulbenes novada domes sēdes 2016.gada 28.janvāra lēmumu „Par Gulbenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 29&), Gulbenes novada bibliotēka piedāvā sekojošus maksas pakalpojumus:

PAKALPOJUMA VEIDS

MĒRVIENĪBA

CENA BEZ PVN EURO

1. Informācijas izdruka vai kopēšana * (Gulbenes novada pašvaldības projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14.IPIA/VRAA/073 "Publisko interneta pieejas punktu attīstību Gulbenes novadā" ietvaros):
1.1. Melnbalts A5 formāts, līdz 5% lappuse 0.01
1.2. Krāsains A5 formāts, līdz 5% lappuse 0.02
1.3. Melnbalts A4 formāts, līdz 5% lappuse 0.01
1.4. Krāsains A4 formāts, līdz 5% lappuse 0.04
1.5. Melnbalts A3 formāts, līdz 5% lappuse 0.02
1.6. Krāsains A3 formāts, līdz 5% lappuse 0.07
1.7. Melnbalts A5 formāts, no 6% līdz 25% lappuse 0.01
1.8. Krāsains A5 formāts, no 6% līdz 25% lappuse 0.07
1.9. Melnbalts A4 formāts, no 6% līdz 25% lappuse 0.03
1.10. Krāsains A4 formāts, no 6% līdz 25% lappuse 0.14
1.11. Melnbalts A3 formāts, no 6% līdz 25% lappuse 0.05
1.12. Krāsains A3 formāts, no 6% līdz 25% lappuse 0.27
1.13. Melnbalts A5 formāts, no 26% līdz 100% lappuse 0.04
1.14. Krāsains A5 formāts, no 26% līdz 100% lappuse 0.26
1.15. Melnbalts A4 formāts, no 26% līdz 100% lappuse 0.08
1.16. Krāsains A4 formāts, no 26% līdz 100% lappuse 0.53
1.17. Melnbalts A3 formāts, no 26% līdz 100% lappuse 0.16
1.18. Krāsains A3 formāts, no 26% līdz 100% lappuse 1.04
2. Attēla un teksta skenēšana: lappuse 0.06
3. Faksa nosūtīšana:
3.1. Novada robežās lappuse 0.28
3.2. Valsts robežās lappuse 0.56
4. Lasītāja kartes (izņemot bērnus, skolēnus, pensionārus) izgatavošana vai nozaudētās lasītāju kartes atjaunošana: gab. 0.37
5. Laminēšana:
5.1. A7 formāts lapa 0.36
5.2. A formāts lapa 0.46
5.3. A4 formāts lapa 0.53
5.4. A3 formāts lapa 0.69
6. Brošēšana:
6.1. no 1-45 lapām komplekts 1.22
6.2. no 46-95 lapām komplekts 2.13
6.3. no 96-210 lapām komplekts 3.07
7. Konferenču zāle bez tehniskā aprīkojuma: stunda 5.44
8. Lursoft datu bāzes izmantošana saskaņā ar SIA Lursoft IT cenrādi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Informācijas centrā (1.stāvā)