Kā kļūt par lasītāju

  • Reģistrējoties Gulbenes bibliotēkā vai jebkurā novada pagastu bibliotēkā, lasītājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai izdevumus no attiecīgās bibliotēkas abonementa fonda, uz vietas izmantot lasītavu krājumus un izmantot datoru.
  • Lai kļūtu par Gulbenes bibliotēkas lasītāju, nākot uz bibliotēku pirmo reizi, līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokuments ar personas kodu. Vēlams paņemt arī dokumentu foto apm. 3x4 cm, kas būs nepieciešams laminētas lasītāju kartes izgatavošanai. Apmeklētājiem, kam nav fotokartiņas, iespējams bez maksas nofotografēties digitāli.
  • Reģistrējot jūs iepazīstinās ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un izsniegs pagaidu lasītāju karti.
  • Lasītāja karte jāuzrāda katrā apmeklējuma reizē. Tā ir personisks dokuments un nevar tikt nodots izmantošanai citai personai.
  • Lasītāja kartes pagatavošana – EUR 0.37; bērniem, skolēniem un pensionāriem – bez maksas.
  • Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Kartes atjaunošanas maksa - EUR 0.37.

Lietotājus reģistrē jebkurā lietotāju apkalpošanas struktūrvienībā!