Jaunās grāmatas 2022.gada maijā

Ik mēnesi Gulbenes novada bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļa priecē savus lasītājus ar plašu jauno grāmatu izvēli. Šeit var aplūkot jauno grāmatu sarakstu 2022.gada maijam.

NOZARU LITERATŪRA

Avotiņa M. Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi matemātikas skolotājiem. – 148 lpp.

Briška I., Siliņa-Jasjukeviča G. Integrētās mācības pamatizglītībā. – Grāmatā atklāts integrēto mācību mērķu, satura, metožu, sasniedzamā rezultāta mijsakarības; analizēti dažādu mācību jomu satura integrācijas veidi un iespējas. – 52 lpp.

Digitalizācija un sabiedrība: rakstu krājums. - 2020. gadā koronavīrusa pandēmija deva spēcīgu virzību digitalizācijas attīstībai. Bez digitālā atbalsta neiespējami kļuva pat vienkārši ikdienas kontakti. Vienlaikus pavērās milzīgs darba lauks, lai garantētu vienlīdzīgas iespējas, ne vien nodrošināt izglītību vai darba vietas iekārtojumu, bet arī digitālo infrastruktūru. – 143 lpp.

Forands I. Latvijas sporta apskats. - Grāmatu caurvij divas tēmas - sporta pārvalde un sportistu sasniegumi. Sniegti arī sportistu biogrāfijas dati. Laika periods pēc neatkarības atgūšanas sadalīts pa gadiem, tā ļaujot izsekot sporta attīstības virzošajiem un kavējošajiem faktoriem, sportistu dzīves un sportiskajām norisēm. – 598 lpp.

Fraiterss P., Fostere Dž., Beikers M. Lielā Covid-19 panika: Kas notika? Kāpēc? Ko darīt tālāk? - 2020. gada pirmajā pusē izcēlušās panikas rezultātā gandrīz visas pasaules valdības atcēla normālās individuālās brīvības un visos veidos pastiprināja tiešu kontroli pār cilvēku dzīvi. Dažas valstis izkļuva no neprāta 2021. gada sākumā, kamēr citu valstu valdības vēl 2021. gada vidū bija fanātiski apsēstas ar vīrusa kontrolēšanu. Grāmata atklāj, kā šis neprāts sākās, kas to uzturēja un kā tas varētu beigties. –    372 lpp.

Gilberts G. Nirnbergas dienasgrāmata. - Grāmatas autors, būdams ASV armijas virsnieks, tribunālā pildīja psihologa funkcijas. Grāmatā aprakstīta tiesas gaita, nesaskaņas, intrigas, sniegti nacistisko vadoņu psiholoģiskie portreti. – 472 lpp.

Konference "X stunda. Barikādēm - 30": Latvijas Nacionālā bibliotēka, 13. janvāris, 2021: konferences apkopojums. -  Barikāžu notikumu hronoloģijā palīdz orientēties detalizēta laika līnija - no 1990. gada 18. marta, kad Latvijas Tautas fronte guva uzvaru LPSR Augstākās Padomes vēlēšanās, līdz pat 1991. gada 24. augustam, kad Krievijas prezidents Boriss Jeļcins parakstīja dekrētu par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valstiskās neatkarības atzīšanu. – 159 lpp.

Krastiņš E. Kuģniecība Latvijā. - Autors pievērsies tieši tirdzniecības kuģniecības vēsturei Latvijā, neiedziļinoties tādās ar kuģošanu saistītās jomās kā zvejniecība un kara flote. Īpaša uzmanība pievērsta kuģniecības darbības ekonomiskajiem aspektiem. – 431 lpp.

Latvijas ārējā un drošības politika: gadagrāmata. - "Gadagrāmatas 2020" mērķis ir veicināt izpratni par valsts ārējo un drošības politiku aizvadītajā gadā, kā arī apzināt iespējas un izaicinājumus. – 222 lpp.

Latvijas Eiropas ceļš: 15<30<100: Latvia's European way: 15<30<100. - Monogrāfijā izmantots pētījums "15 no 100. Latvijas dalības Eiropas Savienībā 15 gadi", kas sagatavots līguma ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību ietvaros. – 189 lpp.

Lemešonoka I. Skolēnu un skolotāju pašizjūta skolā: rokasgrāmata skolotājiem. - Grāmatas mērķis ir iepazīstināt skolotājus, skolēnus un viņu vecākus ar pašizjūtas uzlabošanas metodēm. – 62 lpp.

Markus D., Vulāne A. Ievads runas un rakstu kultūrā. - Teorētiski praktisks mācību materiāls, kurā koncentrēti sniegta būtiskākā lingvistiskā informācija par dažādiem runas kultūras jautājumiem. – 63 lpp.

Modeja H. Atklāj savu imunitātes tipu: personalizēts plāns imūnsistēmas līdzsvarošanai. - Balstoties uz jaunākajiem zinātnes atklājumiem, autore vēsta, kā imūnsistēmu ietekmē mūsu uzvedība, uzturs, ieradumi un vide. Lasītājam ir iespēja, izmantojot autores izstrādāto testu, pašam atklāt savu imūntipu un tad rast ceļu uz savas veselības un visas dzīves uzlabošanu. - 223 lpp.

Mūzikas terapija: pētniecība, pieredze, prakse: zinātnisko rakstu krājums. - Krājumā ievietoti pētījumi, kas veikti maģistra darbu ietvarā, kā arī apkopota pieredze un praksē balstīti pētījumi mūzikas terapijā.

I.196 lpp.

II. 211 lpp.

Nestors Dž. Elpa: jaunā zinātne par zudušu mākslu. -  Mūsu veselībai un labsajūtai nav nekā svarīgāka par elpošanu: ieelpot, izelpot un atkārtot to divdesmit piecus tūkstošus reižu dienā. Tomēr cilvēki kā suga ir zaudējuši spēju pareizi elpot, un tam ir nopietnas sekas. – 294 lpp.

Oksanena J., Sollasvāra R. Ardievas šķēršļiem!: palīgs bērnu ar autiskā spektra traucējumiem, UDHS vai Tureta sindromu audzinātājiem: rokasgrāmata. - Grāmata viegli saprotamā valodā izskaidro speciālistu ieteikumus par neiropsihiatriskā spektra traucējumiem un bērnu un jauniešu atšķirīgo uzvedību. – 333 lpp.

Ozola M. Protu, protu rakstīt: vārdu pareizrakstība "priekš muļķiem": 1.daļa. – Ātrai un vieglai latviešu valodas pareizrakstības apgūšanai. – 160 lpp.

Pavītols J. Liecinieka spoguļportrets. - Mūziķa un pedagoga, grupas "Līvi" dibinātāja atmiņas – ne tikai par “Līviem”. - 215 lpp.

Rankina L. Visumam ir nolūks: kā atbrīvošanās no bailēm spēj dziedināt ķermeni, dvēseli un prātu. - Tradicionālā medicīna praktiski neņem vērā faktu, ka bailes spēj izraisīt slimības. Taču pētījumi pierāda, ka nekontrolētas bailes var veicināt sirds slimības, diabētu, vēzi un daudzas citas kaites. – 295 lpp.

Roja Ž. Ergonomika darbā ar digitālajām ierīcēm: praktiskie padomi. – Grāmatā aprakstīti būtiskākie ergonomiskie risinājumi, strādājot ar digitālajām ierīcēm, tai skaitā darbā pie datora un strādājot/mācoties attālināti un klātienē. -  43 lpp.

Ruduša R. Latvijas mediju arheoloģija. - Šis tiek saukts par viltus ziņu un pēcpatiesības laikmetu. Sociālie mediji daudziem kļuvuši par alternatīvu tradicionālajiem medijiem, un pētnieki brīdina par nopietniem draudiem demokrātijai. Iespējams, brīvā prese ir svarīgāka nekā jebkad – cik stiprs ir tās pamats? – 118 lpp.

Ruks M. Piebūrums-19: intīmi, globāli, nāvējoši. - Kā aizsargāt savu likteni, pilnvērtīgu dzīvi, veselību un mīlestību? Viss reiz nāk atklātībā un izgaismots ļaunums zaudē spēku. Notikumos un faktos balstīta, aktuāla grāmata ar daudzām ilustrācijām un cilvēku pieredzi. – 335 lpp.

Svensons L., Malernijs K., Seterstrems D. Putnu noteicējs: Eiropas un Vidusjūras reģiona putnu noteikšana dabā. -  Ilustrācijām bagāta rokasgrāmata ļaus iepazīt visas Eiropā novērojamās putnu sugas. – 447 lpp.

Štelmahere V., Dūniņa A. Kā kļūt par suņa labāko draugu: rokasgrāmata katram suņa saimniekam. - Autores dalījušās ar savu un 15 citu suņu saimnieku pieredzi, lai sniegtu pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par to, ar ko jāsaskaras un kas jāzina suņa draugam – cilvēkam. – 183 lpp.

Tamborētais mantojums. - Grāmata ir biedrības "9 Arodi" izlolots projekts, kas aizsākās 2018. gadā, kad biedrības rīcībā nonāca Nellijas Ģeņģergailes pirms 80 gadiem tamborēto mežģīņu paraudziņu kolekcija. – 70 lpp.

Turanskis S., Millere Dž. Vecāki, emocijas, bērni: ko emocijas atklāj par jums un jūsu bērniem. - Kad bērni neklausa, vecāki bieži vien kļūst dusmīgi. Reaģēšana dusmās uz bērna rīcību var radīt vairāk ļaunuma nekā labuma. Tomēr dusmām nav jākļūst par jūsu ienaidnieku - tās var rosināt meklēt iespējas, kā kļūt par labākiem vecākiem. – 276 lpp.

Viegls dārzs. - Grāmata apkopo Latvijā zināmu dārznieku un dārzkopības jomas speciālistu padomus, kas balstīti daudzu gadu pieredzē par to, kā izveidot viegli kopjamu dārzu savam priekam. – 165 lpp.

Zuarguss. 11 likumi: kā atrast savu aizraušanos. - Autoram ir visai raibs dzīves gājums - no slavenības un mediju meistara līdz dīvainim, kurš nomainījis vārdu, profesiju un sācis jaunu dzīves posmu. Grāmata būs noderīga ikvienam, kurš stāv darba maiņas, jauna darba vai profesijas izvēles krustcelēs. – 236 lpp.

 

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA

Barone E. Sarkanais zelts: romāns. - Ko tu darītu, ja kāds no taviem mīļajiem, vistuvākajiem cilvēkiem pēkšņi pazustu? Kam tu zvanītu? Kur tu meklētu? Uz šiem jautājumiem nākas atbildēt Agnesei, kad pēc dažu nedēļu ilga darba starptautiskā uzņēmumā Venēcijā bez pēdām pazūd viņas meita... – 188 lpp. - (Vakara romāns).

Bauere I. Doroteja. Izredzētā. - Kad Dorotejai tuvojās astoņpadsmitais gads, viņā ieskatījās Kurzemes un Zemgales hercogs Pēteris fon Bīrons – 37 gadus vecāks, divreiz šķīries un vairāku ārlaulības bērnu tēvs. Steidzīgi noslēgtās laulības galvenais uzdevums, protams, bija pēcnācēju radīšana. Kā no zila gaisa klēpī iekritusī milzu bagātība un hercogienes tituls žilbināja. Tikai pēc laika, kad cita pēc citas pasaulē ieradās trīs Bīronu meitas un beidzot arī troņmantnieks, kurš diemžēl agri nomira, Dorotejas rozā sapņu burbuļi saplīsa… - 351 lpp.

Bula R. Fantoma lieta. - Ceturtais romāns par izmeklētājiem Asnāti Griezi un Juri Zvirbuli. Šoreiz viņiem tiek uzdota lieta, kas izskatās pēc pašnāvības. Kaut arī nav nekādu pierādījumu, abu pieredze liek domāt, ka tā tomēr varētu būt slepkavība. Taču kam gan ievajadzējies nogalināt Parīzē strādājošo Bellu Lielezeru, kurai Latvijā nav ne īsti draugu, ne ienaidnieku? – 317 lpp. -  (Detektīvs / Latvijas Mediji).

Bumbiere M. Dzirkstelīte: jauniešu romāns. - Kad es izaugšu liela, man būs skaista māja, liela un laimīga ģimene, piedzīvojumi, daudz naudas, lieliska karjera un vēl, un vēl, un vēl... Tas ir tas, ko mēs sev apsolām – visu, ko esam iecerējuši. Ance mīl būt kustībā un atrodas nepārtrauktā skrējienā. Tieši tāpēc vectēvs viņu sauc par dzirkstelīti, jo viņa ir trausla kā zieds, bet strauja kā uguns. – 207 lpp.

Ivanovska V. L`orage Pensera: [no franču valodas Negaiss domās]. – Silva dodas līdzi savam vīram Niko un Angliju, bet viss nenotiek, kā iecerēts. Pēc šķiršanas sieviete nomaina dzīvesvietu un satiek savu liktenīgo vīrieti Guntaru. Grūtības un pārbaudījumi seko ik uz soļa… - 170 lpp.

Judina D., Nīmanis A. Svilpotājs. – [Sestā grāmata]. Bagāta sponsora dāvātā treilerbusā dodoties šausmu un spoku stāstu vākšanas ekspedīcijā, Lilija pat iedomāties nespēj, ka reālie notikumi pārspēs visbaisāko iedomu. – 271 lpp. - (Laika stāsti).

Laumanis E. Vēstules meitai: no lēģera Mordovijā. - Šīs vēstules ir caur kara skarbumu, nežēlībām un ciešanām, caur Gulaga katorgu izbriduša vīra dvēseles atklāsme. Vēstules viņš atļāvās sākt sūtīt tikai pēc tam, kad Brigita bija beigusi vidusskolu, jo negribēja, lai meitenei un viņas mātei nāktos ciest. Satikties pa īstam viņiem tika ļauts vien tad, kad Brigita jau bija līgavas gados. – 279 lpp.

Mežote S. Purva migla. - Vai nakts sapnis var aizvest pie patiesības? Atrisināt kādas pazaudētas dzīves samudžināto pavedienu, vai savest kopā likteņa izšķirtus tuviniekus? Sinilgai, negaidīti izlecot no ikdienišķā dzīves ritma, būs lemts to uzzināt. Ir tik neparedzami, kurp virzīsies atrisušais pagātnes kamola pavediens. – 251 lpp.

Nuts Z. Latvietes nevar nemīlēt. -  Starmešu gaismas, ballītes un nebeidzama uzdzīve – tāda ir Holivudas slavenību ikdiena. Kā tajā visā iederas latvju zeltene Linda, kura savulaik burtiski aizbēgusi no Latvijas? Tagad viņai ir sapņu darbs sapņu pilsētā Losandželosā prestižā sabiedrisko attiecību aģentūrā. Lindas jaunais “darbs” Kails Rodžerss nepavisam nav eņģelis un ir pamanījies savārīt pamatīgas ziepes. – 383 lpp.

Ozoliņš M. Dzelmē. - Parasts trešdienas rīts. Kāds vīrs dodas izbraucienā ar motorjahtu pa Daugavu, studenti Valmierā aizstāv diplomdarbus, bet kādas privātmājas dārzā jaunieši cep gaļu un izklaidējas. Pēkšņi nogrand sprādziens un no Daugavas dzīlēm paceļas violeti dūmi. Kļūst zināms, ka ir iespējams vēl viens sprādziens, kas varētu sagraut visu Rīgas centru. Romāna varoņiem nākas pieņemt, iespējams, svarīgākos lēmumus savā dzīvē. – 272 lpp.

Pāvulīte A. Kā dzeņa vēders: Aina un Katrīna. Stāsti. Ironeskas. – Autore lielāko daļu sava aktīvā pensijas pelnīšanas laika bijusi žurnāliste, rakstījusi arī dzeju un prozu. Katrīnas vārdu viņa aizņēmās no vecmāmiņas, nīcenieces. Katrīna rakstīja humoreskas humora un satīras žurnālam “Dadzis”. Nu viņas abas vienos vākos. – 167 lpp.

Remess A. Kur dvēsele cēlās spārnos: Bohēma Liepājas krogos. - No sendienām izkāpuši Liepājas traktieri un kneipes, zabegalovkas un kabaki, kafejnīcas un restorāni, vīnūži, šeņķi un krogi, vienalga, kā saucam vietas, kur dvēselei pacelties spārnos. – 159 lpp.

Repše G. Sarunas ar Sīko. – Atklāta un drosmīga saruna - cauri atmiņām un minējumiem, šķitumam un ilūzijai, sapņiem un murgiem. – 135 lpp.

Simsone K. Es un mana draudzene Veģetatīvā Distonija: romāns. - Pašironiskais, ar humora pieskaņu rakstītais attiecību romāns, kurā šķetinās atklāsmes pavedieni, kas ir veģetatīvā distonija, no kurienes cēlusies un kā ar to sadzīvot. Grāmatas vēstījums ir iedvesmot – nebaidīties no veģetatīvās distonijas, to izprast un kopā attīstīties! – 200 lpp.

Tirzmaliete. Rakstnieces Lejasciema perioda apceres: rakstnieces Tirzmalietes Lejasciema perioda (1912-1942) pārdomas un apcerējumi. - Apceres nosacīti būtu iedalāmas trīs daļās - apceres, kas satur eksaktu, pārbaudāmu informāciju ; apceres, kurās paustās domas vatētu būt neviennozīmīgas, tomēr labi raksturo autores nostāju un apceres kā Ulmaņa personības un politikas slavinājums. – 152 lpp.

Vītola M. Pareizās izvēles un citas muļķības. – Romāns par mobingu skolā un tā tālāko ietekmi un sekām pieaugušo dzīvē. Pagaidām viņi ir puika un meitene. Aleksandrs par sevi nepārliecināts, kurš par varītēm vēlas būt pieņemts. Natella sevī noslēgusies, kura spēj atvērties vien savam labākajam draugam. Viņi ir labākie draugi, bet tas var mainīties. Dzīve sastāv no nebeidzamām izvēlēm. Jā, bieži arī muļķīgām nevis pareizām izvēlēm. – 359 lpp.

Zebris O. Mežakaija: romāns. - Gunara Janovska teksti ir gandrīz zudušās, nokautās Latvijas pieminēšana. Rakstīti cerībā, ka brīnums notiks, ka viņa atkal elpos. Nozīmīgākais, paliekošākais viņa devums ir tāds vēsturisko notikumu atgādinājums, kas konkrēti un tieši parāda, kā idejas un ideoloģijas samin cilvēku dzīves. – 216 lpp. - (Es esmu... Gunars Janovskis).

Zimnoha R. Romāns virtuvē: romāns. - Erna ir simpātiska, apaļīga izklaidīga trīsdesmitgadniece, kura aizraujas ar pavārmākslu un pastāvīgi pamanās iekulties dažādās nepatikšanās. Nu pat viņai ir par daudz: īsā laikā aizgājis mīļotais, uzteikts dzīvoklis, pedagogam neatbilstošas rīcības dēļ zaudēts darbs. Taču Erna ņems savu dzīvi savās rokās, un lai tad nāk, kas nākdams! – 204 lpp. - (Vakara romāns).

Žuravska Dz. Svešs starp savējiem. - Ir tāds teiciens, svešs starp savējiem, savējais starp svešiem. Kā tas iespējams? Dzīve reizēm uzdod mīklas, kuras grūti atminēt. – 183 lpp.

 

 

DZEJA

Bākule-Veira E. Tas ods meklē mani kopš 1981.gada. - Krājumu caurvij poētiskais humors ar absurda elementiem un liriskas konstrukcijas, kas rada krāšņas kombinācijas no teju nesavienojamiem tēliem un parādībām. – 58 lpp. - (Orbītas bibliotēka).

Briedis R. Nulles summa. – Krājuma nosaukums ir patapināts no spēļu teorijas un apzīmē situāciju, kad vinnētājs paņem tik daudz, cik kāds ir zaudējis. Grāmata noslēdz poētisko tetraloģiju OROBORO. –

159 lpp.

Gekišs N. Liepziedu blūzs. – 171 lpp.

Gekišs N. Zilsniedzēm izmargots ceļš. – 196 lpp.

 
 

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Andersone H. Gabaliņš dvēseles. - Piecpadsmitgadīgas meitenes stāsts par savu noslēpumaino pirmo mīlestību, kas apvieno gan risku un izaicinājumu, jo puisim ir slikta slava, gan patiesas jūtas un romantiku. Gan mīlestības stāsts, gan bīstamais mēģinājums palīdzēt slimajam brālītim ar maģijas palīdzību liek grāmatas varonei iepazīt savas personības tumšās šķautnes. – 223 lpp.

Anjello Hornbija S. Marķīze. – Romāna darbība norisinās 19.gs. otrajā pusē Sicīlijā. Stāsts par neparastas sievietes dzīvi un sevis atrašanu: pārdomām par mīlestību un dzīves sūtību, attiecību veidošanu ar ģimeni, radiniekiem un otro pusi, par ilūzijām un meliem, par sevis mīlēšanu un dzīvošanu saskaņā ar sevis noteiktiem principiem. – 391 lpp.

Ārčers Dž. Maldīgais priekšstats. - Veiksmīgs Ņujorkas baņķieris nemaz nejūtas izbrīnīts, pa pastu saņemot sievietes kreiso ausi. Manhetenas labākais advokāts strādā tikai viena klienta labā, turklāt neprasa samaksu. Daudzsološa mākslas eksperte nozog Vinsenta van Goga gleznu. Grāmata aizvedīs jūs galvu reibinošā ceļojumā uz Ņujorku un Londonu, un Bukaresti, līdz beidzot nonāksiet kādā klusā Anglijas ciematiņā, kurā beidzot tiks atrisināts van Goga gleznas noslēpums. – 462 lpp.

Bakena E. Otrā sieva. - Mintija, reiz mīļākā precētam vīrietim, nu ir kļuvusi par viņa sievu. Tomēr sapņa piepildījums ir izrādījies rūgtāks, nekā gaidīts: laulības dzīves rutīna, vīra naidīgi noskaņotā ģimene un mūžīgais otrās sievas statuss. Turklāt pirmā sieva nekur nav pazudusi… - 430 lpp. - (Kontinents).

Bregere S. Nefrīta kaķis: dzimtas sāga: romāns. - Romāns izseko emigrantu dzimtai Lēviniem no Dānijas līdz Čikāgai un Rīgai, piedzīvojot PSRS iebrukumu Latvijā, vācu okupāciju Dānijā un bēgļu gaitas uz Zviedriju. Ceturtajā paaudzē ģimene, kas nespēj palīdzēt sev, dodas palīgā trūcīgajiem Tālajos Austrumos. – 543 lpp.

Ērnestama M. Mīlestības pavasaris: romāns. -  Romāna "Mīlestībai nav brīvdienu" turpinājums. Vēl Ziemassvētkos Līsbetas dzīve šķita nokārtojusies - iemīļots darbs, omulīga mājiņa un jauna mīlestība. Taču, tuvojoties pavasarim, tenkas aptumšo ikdienu darbā, mīļotais pavada laiku, risinot bijušās sievas problēmas, un nav ilgi jāgaida, līdz Līsbetai nākas aizstāvēt savas zemes robežas… - 399 lpp.

Facioli A. Kalnu klusums. - Pusaudze Natālija bauda vasaras brīvlaiku, taču pēc tēva nāves pār viņas pasauli nogrūst baisu atklāsmju lavīna. Saskāries ar meitenes nelaimi, bijušais detektīvs Elija Kontīni vairs nespēj turpināt mierīgo dzīvi dabas vidū. Vai viņam un Natālijas iemīļotajam Džovanni izdosies iekarot meitenes uzticību, lai tā atrastu īstos vārdus un palīdzētu atklāt noziegumu? – 442 lpp.

Folija L. Apartamenti Parīzē. - Gribot pārmaiņas dzīvē, Džesa dodas uz Parīzi pie sava brāļa Bena. Tomēr ekskluzīvā dzīvokļu namā viņu neviens nesagaida. Kur gan Bens ir pazudis? Un kā viņš var atļauties īrēt tik dārgu mitekli? Meklējot atbildes, Džesa iepazīstas ar Bena kaimiņiem, kuri izturas visai rezervēti. Liekas, katram ir kaut kas slēpjams… - 412 lpp.

Janga R. Govju slepenā dzīve. - Sirsnīgs stāsts par govju ganāmpulka krāšņo, piedzīvojumiem un emocionāliem pārdzīvojumiem bagāto dzīvi un ikdienu fermā, kurā mīt arī latviešu lasītājam it kā labi zināmi dažādi mājdzīvnieki. Stāsts par govju gudrību, atšķirīgajiem raksturiem, ieradumiem un krāšņām savstarpējām attiecībām. – 136 lpp.

Keblere Dž. Perfekts pāris. – Džemmas un Denija attiecības bija kā sapnis. Taču kādā piektdienas vakarā Denijs pazūd . Detektīvus Džemmas stāsts nepārliecina. Kāpēc neviens, izņemot Džemmu, nav saticis Deniju nedēļām ilgi, un viņu dzīvoklī par viņa eksistenci nekas neliecina? Vai šī laulība slēpj ko tādu, kas no malas nav redzams? – 286 lpp.

Larka S. Vinteru mājas noslēpums: romāns. - Kad gaismā nāk ilgi glabāts noslēpums, noskaidrojas, ka Elinoru un viņas māti ar pārējo ģimeni nemaz nesaista asinsradniecība. Lai atrastu savas īstās ģimenes saknes, Elinora dodas uz Dalmāciju un Jaunzēlandi un uzzina trīs dzīvesstāstus, kas ir nesaraujami saistīti... – 461 lpp.

Lekberga K. Sudraba asaras. - Lai gan Feijai nekas dzīvē nav nācis bez smagas cīņas, tagad viņai ir viss. Sievietei ir izdevies rūpīgi noslēpt sev dārgo ģimeni Itālijā, kur bijušajam vīram Jakam vairs nekad neizdosies tai nodarīt pāri. Un tad galvenā varone uzzina, ka Jaks ir izbēdzis no apcietinājuma. Feijai jācīnās par ģimenes drošību, pienācis arī laiks atzīt un pieņemt patiesību par pagātni. – 318 lpp.

Like N. Lūdzu, nākamais!: ārstu romāns. - Jau vairāk nekā divdesmit gadus Ēlina ir ģimenes ārste. Viņa praktiski ir pārcēlusies uz dzīvi savā prakses kabinetā. Mājā palikušais vīrs ir satriekts, ja vien nav licies gultā ar Ēlinas draudzeni Grū, kuru nesen pametis vīrs... – 239 lpp.

Lindeblāds B. N. Varbūt es maldos: un citas gudrības no manas budistu mūka dzīves. - Autobiogrāfisks stāsts – bezpretenciozs, godīgs, maiga humora piesātināts. Stāsts par zviedru ekonomista ceļu budisma pasaulē, par mūku ikdienas gaitām un dzīves sniegtajām mācībām. Stāsts par to, kā mazāk dzīvot ar sažņaugtu dūri un vairāk – ar atvērtu plaukstu. – 176 lpp.

Masa V. Trako sieviešu balle: romāns. - Agrā jaunībā zaudējusi māsu, medmāsa Ženevjēva tic vairs tikai zinātnei un medicīnai. Taču viss mainās brīdi, kad daktera Šarko vadītajā slimnīcā nonāk 19 gadus vecā Eižēnija, kuru ģimene ieslodzīja dziednīcā. Tomēr Eiženija ir apņēmības pilna izbēgt no Salpetrjēras. – 236 lpp.

Meins E. Melnais korallis. - Policijas ūdenslīdēja Slouna Makfersone kāda ezera dzelmē atrod pamestu furgonu, kurā atrodas četru pusaudžu līķi. Šie jaunieši pirms 30 gadiem pazuda bez vēsts pēc rokkoncerta apmeklējuma. Izmeklētājiem tas izskatās pēc traģiska negadījuma. Taču Slouna uzskata, ka notikusi brutāla slepkavība. – 412 lpp.

Moreino S. Etorika: stāsti. - Smalks, dziļi niansēts un viegli (paš)ironisks stāstu krājums, kurā mūsdienu pasaule uzlūkota ar dzīvesgudru, labvēlīgu, bet ilūziju neaizmiglotu skatienu. – 223 lpp.

Moriartija L. Āboli nekad nekrīt: romāns. - Patiess un emocionāls stāsts par ģimeni un laulību. Vietējā sabiedrībā Delanijus ciena un mīl. Stena un Džojas mīlestība vienam pret otru ir teju vai sataustāma. Taču viss mainās, kad pie viņu durvīm pieklauvē kāda svešiniece. – 543 lpp. – (Kontinents).

Nats o Dāgs N. 1794: kriminālromāns. - Barona Reiterholma aizbildņa režīms Stokholmai ir laupījis krāsas un dzīvību. Ļaudis šo gadu drīz vien iesauks par Dzelzs laikmetu. Hospitālī kāds dižciltīgs puisis mokās sirdsapziņas pārmetumos par briesmīgo noziegumu, kurā tiek vainots. Valsts vidienē māte skumst par meitu, kura mirusi savā kāzu naktī. Kad visi citi ir atteikušies izmeklēt šo nāves gadījumu, māte vēršas pie kārtībnieka Kardella, kurš jau labu laiku nezina, no kā pārtikt. – 480 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

Springora V. Piekrišana: autobiogrāfiska grāmata. - Kad Vanesai bija četrpadsmit gadu, viņu savaldzināja slavens piecdesmitgadīgs rakstnieks, un tagad, kad ir pagājuši trīsdesmit gadi, viņa apraksta, kāda ietekme uz viņu bija šim cilvēkam un kādas neizdzēšamas pēdas viņš atstājis uz visu viņas turpmāko sievietes dzīvi. – 173 lpp.

Taise H. Sarkanais apelsīns: romāns. - Elisonei ir gādīgs vīrs, apburoša meita un panākumi darbā – viņai pirmoreiz uzticēta aizstāvība slepkavības lietā. Tomēr nekad viss nav tā, kā šķiet... Elisone dzer pārāk daudz. Viņa pamet novārtā ģimeni. Turklāt viņai ir dēka ar kolēģi. Kādam ir zināms Elisones noslēpums un šis kāds neapstāsies, līdz Elisone būs zaudējusi visu... – 320 lpp.

Tolstaja T. Lūška. - Asprātīgs Krievijas feodālā un padomju laikmeta sajaukums, kurā tiek apspiesti dzimtcilvēki, pastāv obligātais valsts dienests un literatūra tiek stingri regulēta. Romāns rāda degradētu pasauli, kas pilna ar Krievijas pagātnes cildenās literatūras atbalsīm, tas ir smīnošs cilvēka necilvēcības portrets, veltījums mākslai gan tās varenumā, gan bezpalīdzībā un vīzijas par pagātni kā nākotni, kurā nākotne ir šodiena. – 277 lpp.

Vaita K. Viesi no pagātnes. - Atgriezusies mākleres darbā pēc dekrēta atvaļinājuma, Melānija jau pirmajā dienā tiek pie jaunas klientes. Džeina Smita ir mantojusi māju, tikai viņai nav ne mazākās nojausmas, kā tas varējis notikt, jo bārene Džeina nekad mūžā nav neko dzirdējusi par nelaiķi Batonu Pinkniju, kura novēlējusi savu savrupnamu pilnīgai svešiniecei. Centieni atšķetināt šo mīklu aizved pie pagātnes noslēpumiem, kuriem ir laiks nākt gaismā. – 475 lpp. -  (Kontinents).

Velbeks M. Serotonīns: romāns. - Sarkastisks, biedējošs, jautrs, neķītrs, aizvainojošs un politnekorekts romāns par norietu, ko piedzīvo Eiropa, Rietumu civilizācija un cilvēce kopumā. Pēc sakāves profesionālajā un mīlas jomā novecojošais hedonists un lauksaimniecības eksperts Labrusts secina, ka “mirst no skumjām”. Smokot no vientulības, viņš nolemj atgriezties Normandijā, kur reiz bijis laimīgs. –  240 lpp.

Vigāna D. de. Bērni ir karaļi. - Trillera cienīgajā psiholoģiskajā romānā autore caur divu sieviešu diametrāli atšķirīgo likteņu prizmām ļauj palūkoties aiz sociālo tīklu radītā mūsdienu sabiedrības portreta – kad vīzija par slavu un veiksmi ir vien mānīga ilūzija, kas ne tikai aizēno patiesas vērtības, bet iedragā un pat izposta cilvēku dzīves. – 335 lpp.

 

TULKOTĀ DZEJA

Brazjūns V. Atmiņas pārliešana: dzejas izlase. – Autora dzejai raksturīgs plašs valodas slāņu izmantojums (ieskaitot apvidvārdus), jēdzieniska daudzbalsība, vēsturisku un ģeogrāfisku reāliju iekausējums asociatīvā izteiksmē. – 142 lpp. - (Jaunā klasika. Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbi).

Martinaitis M. K.B. aizdomās turamais un citi dzejoļi. – Autora dzejā piesaista fascinējošais dabiskums, cilvēciskās intonācijas, tāpat – pilnīga formas pārvaldīšana gan tautasdziesmu stilizāciās, gan brīvajā pantā visās tā izpausmēs. – 158 lpp. - (Jaunā klasika. Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbi).

Mihkelsone E. Tornis: dzejoļi. – Krājums sastāv no piecām daļām, kur dzejniece monologa veidā atceras vēsturi, filozofē, rosina sajust un saprast, kā arī liek lasītājam domāt līdzi. – 110 lpp. - (Jaunā klasika. Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbi).

НОВЫЕ КНИГИ 

Аксенова О. Вязание из шнура: простые и стильные проекты для вязания крючком. - Коврики, салфетки, корзины и корзинки, аксессуары для ванной - вяжутся невероятно быстро, могут быть абсолютно любой формы и размера, смотрятся стильно, современно, особенно в интерьерах в ЭКО или в скандинавском стиле. – 127 с.

Гудман Р. Как жить в Викторианскую эпоху: Повседневная реальность в Англии ХIX века. - Книга авторитетного британского историка, основанная на солидном документальном материале, рассказывает о многих аспектах типичного распорядка дня в XIX веке, включая питание, заботу о здоровье, интимную близость, моду, труд и развлечения. – 527 с.

Дженкинс С. Краткая история Англии. – Повествование об основных вехах в истории державы, некогда владевшей огромными территориями, пережившей множество потрясений, религиозный раскол, революции и две мировые войны. Книга вместила удивительно много событий, предопределивших ту уникальную роль, которую сыграла эта страна в истории Европы, да и всего мира. – 415 с.

Первые начавшие: к столетию "Ледяного" похода. - Мемуары открывают малоизвестные страницы истории одного из ключевых эпизодов начального периода существования Добровольческой армии и охватывают события конца 1917 - первой половины 1918 гг., развернувшиеся на Украине, Дону и Кубани. – 450 с.

Решетун, А. Как не умереть молодым: Судмедэксперт о смерти, которой можно избежать. – Автор ежедневно сталкивается с последствиями родительской безответственности и юношеского куража; видит, к чему приводят пагубные и разрушающие здоровье привычки и что происходит, если понадеяться на русское авось. Его новая книга - отрезвляющий, жёсткий, но честный взгляд профессионала на то, как люди собственноручно укорачивают свою жизнь. – 143 с.

Римини Р. Краткая история США. - История США была бурной, кровавой и захватывающей, она читается как приключенческий роман, повествующий о невероятных и увлекательных событиях. - 479 с.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Барбери М. Только роза: [роман]. - Роза в Японии впервые. Отец, которого она никогда не видела, умер и оставил ей письмо. Теперь каждый день она под руководством Поля, помощника отца, движется по странному маршруту, открывая для себя цветы, деревья, дворцы, храмы древнего города, и вместе с тем узнаёт новую себя. – 253 с. - (Азбука-бестселлер).

Овечкин Э. Акулы из стали. Аврал: рассказы. - Сборник рассказов «от первого лица» о службе, быте, жизни и смерти подводников. Яркий авторский стиль и фирменный флотский юмор просто источают позитив. – 382 с. - (Легенда Рунета).

Пелевин В. Искусство лёгких касаний. – В чём связь между монстрами с крыши Нотр-Дама, самобытным мистическим путем России и трансгендерными уборными Северной Америки? Древние мистические практики, отсылки к мифологии, странные судьбы и неповторимая манера культового автора собирать воедино несовместимые фрагменты мозаики так, чтобы даже искушённая публика ахнула от восторга. – 415 с. - (Единственный и неповторимый).

Поляков Ю. Совдетство: роман. - Уникальная возможность взглянуть на московскую жизнь далёкого 1968 года глазами двенадцатилетнего советского мальчика, наблюдательного, начитанного, насмешливого, но искренне ожидающего наступления светлого коммунистического будущего. – 383 с. - (Новая проза).

Рубанов А. Человек из красного дерева: роман. - Когда-то, 300 лет назад, их назвали «истуканами» и уничтожили почти всех; уцелели немногие. В провинциальном городе Павлово происходит странное: убит известный учёный-историк, а из его дома с редчайшими иконами и дорогой техникой таинственный вор забрал… лишь кусок древнего идола. – 509 с.

 
 

 РОМАНТИЧЕСКАЯ  ПРОЗА

 

Алюшина Т. Девушка из нежной стали. - Ребёнка Вики собираются нелегально использовать в качестве донора органов. Ей остаётся только бежать, прихватив с собой малыша. Чтобы спастись, Виктория вынуждена разыскать отца Стёпы, человека, который, как она считает, её предал. – 346 с. - (Ещё раз про любовь).

Алюшина Т. Судьба непринятой пройдёт: роман. - Где найти любовь на всю жизнь? Да и стоит ли её искать? Может быть, она поджидает нас за ближайшим поворотом? История о случайных встречах, которые меняют жизнь. – 349 с.

Колочкова В. Выбери меня. - Своего первого мужчину Варя любила до самозабвения, но он решил с ней расстаться. Второй пылинки с неё сдувал, но она была к нему холодна. И вот наконец судьба подарила ей любовь взаимную, но, увы, с женатым мужчиной. А есть ли у неё право ломать чужие судьбы? – 314 с. - (Покет. Зимние романы).

Линден К. Навеки мой. – Ещё ни одному мужчине не удалось победить за игорным столом красавицу Софи. Потому, когда новичок в клубе герцог Вэр делает ей шокирующее предложение, – выиграть сумасшедшую сумму в пять тысяч фунтов или провести, в случае проигрыша, с ним неделю в загородном поместье, она легкомысленно соглашается… и проигрывает. – 319 с. -  (Очарование).

Лоуренс С. Идеальная невеста. - Блестящему молодому лорду Майклу не хватает только идеальной жены - благовоспитанной девушки из семьи какого-нибудь известного политического деятеля. Невеста есть, но... Майкл неожиданно влюбился в экстравагантную молодую тётушку своей избранницы. – 383 с. - (Очарование).

Маклейн С. Возлюбленная герцога. – Грейс по праву слывет королевой воров и бродяг, холодной и беспощадной. Герцог Марвик десять лет провел в поисках Грейс, которую не забывал ни на минуту. Он готов любой ценой загладить свою вину перед единственной женщиной, которую хотел бы видеть своей женой. Он жаждет примирения, Грейс же — только мести. – 351 с. - (Очарование).

Стил Д. В нужное время. -  В Лондоне, на съемках фильма по одному из своих романов, писательница Алекс встречает продюсера Майлза – первого, к кому она по-настоящему потянулась душой. Но действительно ли он – тот самый нужный мужчина? – 383 с. - (Миры Даниэлы).

Уиггс С. Книжный магазин «Бюро находок». - Привычная жизнь Натали рухнула. Единственное, что осталось - книжный магазин, который всегда дарил радость каждому, кто переступал его порог. Но книги в современном мире, кажется, нужны только писателям... Натали решает рискнуть и преобразить магазин, подарив ему вторую жизнь, а себе — надежду на счастье. – 447 с. - (Такая разная жизнь).

 

ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ПРОЗА

 

Афанасьев А. Счастье волков. - Александр родился в Казани, но Стамбул стал его новым домом. Теперь он немного блогер, немного торговец, немного переводчик. Немного шпион. В Стамбуле все или шпионы, или заговорщики. Этот город – полная политических конфликтов бомба, в любой момент готовая рвануть. На этот раз в руки Александру попал секрет, угрожающий всему миру. – 350 c.

 

Бекетт С. Увековечено костями. -  Разыгравшийся шторм отрезал от мира остров у побережья Шотландии. Остров, на который пришла смерть. За дело берётся опытный судмедэксперт Хантер, приехавший на остров в отпуск. Вместе с отставным детективом Броуди он начинает расследование, а убийца уже замышляет новое преступление. – 351 с. - (Эксклюзив: лучшие детективы).

Ильин А. Картина маслом. – Террористический акт заставил содрогнуться весь мир. Но что, если это всего лишь прикрытие для куда более хитроумного плана? Возможно, таинственный кукловод преследует совсем иные цели? Может ли один человек распутать паутину лжи, интриг и обмана и остаться при этом в живых? Загадка следует за загадкой. – 319 с. - (Обет молчания).

Келлерман Дж. Он придёт: роман. - Убиты известный психолог и его любовница. Улик нет. Подозреваемых нет. Есть только маленькая девочка, живущая по соседству. Но она находится в состоянии шока. Детектив полиции Стёрджис вспомнил, кто может ему помочь. В городе живет временно отошедший от дел детский психолог, доктор Алекс Делавэр. – 477 с. - (Детективы профессора психологии).

Кеплер Л. Контракт Паганини. - Летней ночью на борту безлюдной яхты, дрейфующей в шхерах Стокгольма, находят утопленницу в сухой одежде. На следующий день в богатом районе умирает мужчина. Как ему удалось повеситься на ламповом крюке в пустой комнате с высокими потолками, где не на что взобраться? Стремительно раскручивается цепь мрачных событий. - 606 с. - (Master Detective).

Макквесчин К. Лунное дитя. - Холодным январским вечером Шерон вышла на улицу, чтобы полюбоваться лунным затмением. В окне напротив она увидела девочку, которая мыла посуду в поздний час. Это показалось ей странным, ведь у соседей был только сын... – 446 с.

Норт А. Шёпот за окном. - Двадцать лет назад серийный убийца, прозванный прессой Шептальщиком, устроил для жителей маленького английского городка настоящий ад. Убийца вот уже много лет как сидит за решёткой. И тут в городе пропадает ещё один мальчик. Стало известно, что днём ранее он слышал чей-то шёпот за своим окном. Давний ужас, похоже, вернулся... – 478 с.

Пиледжи Н. Казино. Любовь и власть в Лас-Вегасе. - В 1970-х годах Фрэнк Левша Розенталь отвечал за крупнейшие казино Невады. Он был игроком до мозга костей. Хозяином роскошного дома, мужем сногсшибательной танцовщицы. Но десятью годами позже автомобиль Фрэнка взлетел на воздух, а сам он едва уцелел. Подозреваемым в организации покушения стал ближайший друг Розенталя. – 381 с. -

Поволяев В. Южный крест. - Капитан Москалёв получает предложение поработать в совместном российско-чилийском предприятии, не подозревая, что поджидает членов его команды в Чили, через какие трудности и опасности придётся им пройти... – 319 с. - (Военные приключения).

Прах В. Догма: [роман]. - Городок, прозванный Догмой, живёт обычной сонной жизнью, пока в нём не происходят два жестоких убийства молодых женщин. Лейтенант Марк Миллер и его напарник Домиан принимаются за непростое расследование. Но Догма надёжно хранит секреты. - 256 с. - (Легенда русского интернета).

Престон Д., Чайлд Л. Багровый берег. - Агент ФБР Пендергаст нехотя соглашается расследовать дело о похищении коллекции редких вин и... обнаруживает в погребе нишу с кандалами, а при тщательном осмотре — крохотную человеческую кость. События прошлого и настоящего сплетаются в тугой узел, и по мере расследования агент понимает, что тут не обошлось без вмешательства неких тёмных сил. – 414 с. - (Звёзды мирового детектива).

Престон Д., Чайлд Л. Обсидиановая комната. - Агент ФБР Пендергаст, раненный в схватке с мистическим существом на берегу моря, исчезает в волнах. Констанс, помощницу и подопечную агента, похищает человек, лелеявший свою месть в течение десятилетий. Главная тайна кроется здесь, за дверью обсидиановой комнаты. – 476 с. - (Звёзды мирового детектива).

Свечин Н. Тифлис 1904: происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей: роман. - Услугами Тифлисского казначейства по отмывке краденых денег пользовались мошенники, бандиты и террористы со всей страны. Расследование столичного гостя пришлось не по нраву главарям "постирочной". Едва Лыков приступил к дознанию, как один за другим начали погибать важные свидетели. – 382 с. - (Исторический детективъ).

Тамоников А. Заговор против Сталина: роман. - Накануне войны раскрыт крупный заговор против Сталина. Среди тех, кому удалось скрыться – бывший сотрудник разведки Резник. Майор Романов  попадает сначала в немецкий плен, а после побега – к французским партизанам. В отряде он случайно встречает Резника. Бывший заговорщик мужественно сражается с фашистами. – 318 с.

Чайлд Л. Джек Ричер: Цена её жизни: роман. - Джек видел эту женщину первый раз в жизни. У неё была травмирована нога, и он решил помочь незнакомке. Но, как известно, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Через считаные секунды Ричер оказался на заднем сиденье черного седана под дулом пистолета. – 509 с. - (Звёзды мирового детектива).

Чайлд Л. Джек Ричер: Часовой: роман. - Однажды кочевая судьба забрасывает Ричера в безвестный теннесийский городишко. Внезапно инстинкты частного детектива и бывшего военного бьют тревогу: случайно попавшийся на глаза прохожий вот-вот угодит в расставленную ловушку. Четверо на одного. Это означает, что Ричер не может не лезть в драку. – 446 с. - (Звёзды мирового детектива).

Чжоу Хаохуэй. Письма смерти. - В китайском городе Чэнду орудует безжалостный убийца. Однако он наказывает тех, кто избежал кары по закону. Перед тем, как вершить суд, народный палач оставляет письмо, где указано конкретное время исполнения приговора. Местная полиция бросает все силы на то, чтобы поймать преступника, однако жестокий палач оказывается коварнее. – 416 с. -  (Tok. Национальный бестселлер. Китай).

                ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Корнуэлл Б. Горящая земля: роман. - Утред Беббанбургский со своим войском выигрывает сражение, но триумф омрачает трагедия. Он клянется никогда больше не служить короне, однако другая клятва связывает его с дочерью короля, прекрасной Этельфлэд. – 446 с. - (The Big Book. Исторический роман).

Корнуэлл Б. Гибель королей: роман. - На смертном одре король Альфред просит Утреда представлять его интересы на переговорах об объединении страны. Утред не хочет присягать его наследнику, принцу Эдуарду, слишком слабому, чтобы удержать власть. Он должен принять непростое решение, которое навсегда изменит его жизнь и ход истории. – 446 с. - (The Big Book. Исторический роман).

ФАНТАСТИКА

Балахнин А. Рождение Империи. Преемник магистра. - Всё реже и реже появляются на свет талантливые маги, и среди них магистры ищут себе преемников, чтобы сохранить крупицы знаний предков. Кто может быть удостоен такой чести? Один из самых талантливых и умелых учеников, потомок богатого и древнего рода, или же выскочка без роду и племени? – 377 с. - (Магия фэнтези).

Белянин А. Честь Белого Волка: фантастический роман. – Четвёртый роман серии. Моя дочь убегает из дома драться с инеистыми великанами и гонять драконов. По моим землям рыщет волк Фенрир, мой Капитан меня предал, Белый Комитет уволил со службы, а любимая дампир обещает убить. Но всё изменится, когда к стенам нашего замка подойдёт чёрный драккар … - 284 с. - (Фантастический боевик).

Гуминский В. Найдёныш. Притяжение Силы. - Он вынужден жить под чужим именем и продолжает обучение в магической гимназии, пытаясь в полной мере взять под контроль свой Дар. Сможет ли Никита доказать в первую очередь самому себе, что по п