Jaunās grāmatas rudenī

Ik mēnesi Gulbenes novada bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļa priecē savus lasītājus ar plašu jauno grāmatu izvēli. Šeit var aplūkot jauno grāmatu sarakstu rudenī.

NOZARU LITERATŪRA

Dalailama. Aicinājums uz pārmaiņām. - Dalailamas nākotnes vīzija aicina uz pārmaiņām un izskan kā risinājumiem bagāts sauciens apvienoties, lai atrisinātu mūsdienu haotiskā, agresīvā un pretrunām pārpilnā laika problēmas. – 72 lpp.
Dalailama. Mūsu vienīgās mājas: klimata aicinājums pasaulei. - Vairāku diskusiju laikā ar žurnālistu Francu Altu Viņa Svētība uzsver, ka mums visiem ir jāiestājas par atšķirīgu, labāku un klimatam draudzīgāku pasauli. – 135 lpp.
Fābere A., Mazliša E. Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni runātu. - Grāmatā uzzināsiet, kā tikt galā ar bērna negatīvajām jūtām - vilšanos, sarūgtinājumu, dusmām, kā izrādīt dusmas, nenodarot pāri bērnam, kā veicināt bērna vēlmi sadarboties, kā novilkt stingras robežas, saglabājot labvēlību, kā izmantot alternatīvas sodam un izteikt atzinību, kā veicināt bērna patstāvību. – 352 lpp.
Grāmata. Zīme. Krāsa: rakstu krājums. - Krājumā ietvertie pētījumi stāsta par zīmēm un krāsām, kuras lasītāji, bibliotekāri un kolekcionāri atstāj grāmatās, par grāmatu estētiku un vizualitāti – ilustrācijām, burtveidoliem, formātiem un iesējumiem. Krājuma mērķis - skatīt grāmatas, zīmes un krāsas kā fiziskas parādības, pirmajā plānā izvirzot grāmatu un tās fizisko veidolu. – 159 lpp.
Hānbergs Ē. Alfrēds Čepānis vaļsirdībās. - Grāmata stāsta par politiķa, 5. un 6. Saeimas deputāta, bijušā Saeimas priekšsēdētāja, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera dzīvi un politisko karjeru. Neatņemama sastāvdaļa ir abi lielie hobiji – medības un makšķerēšana, kas ne vien rada prieku par trofejām, bet paliek mednieku un makšķernieku stāstos, jokos un anekdotēs. – 272 lpp.
Johansone V. Māras zīmē ierakstīti: amatniecība un lietišķā māksla Jaunpiebalgas novadā (19. līdz 21. gs.). - Grāmata ir apkopojums par Jaunpiebalgas amatniecības vēsturi un attīstību, kā arī ieskats mūsdienu profesionālo mākslinieku darbībā. – 436 lpp.
Kurovskis F. Nāves katls Kurzemē. - Kurzemes katls, Kurzemes cietoksnis - tik dažādi tiek saukts Kurzemes placdarms 2. pasaules kara beigās. Vācu vēsturnieks saka - Nāves katls Kurzemē. Grāmatā aprakstītas kaujas Kurzemes cietoksnī no tā izveidošanās brīža līdz pat pēdējo karavīru nonākšanai gūstā. – 224 lpp.
Lamsters K. Mūsdienu ledāji. - LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors stāsta par mūsdienu ledāju attīstības, izplatības un dinamikas nozīmīgākiem aspektiem. – 263 lpp. 
Lestlande A. Kaitēkļi un slimības: viena grāmata visa dārza aprūpei. – Grāmata ir balstīta uz autores plašajām zināšanām un pieredzi un papildināta ar pašu gatavotu augu zāļu receptēm. – 286 lpp.
Makenna P. Tūlītēja pašapziņa!: Spēja tiekties pēc visa, ko vēlaties. - Grāmata cels pašapziņu, ticību sev un palīdzēs atrast motivāciju dzīvē, kā arī palīdzēs sasniegt sen iecerētus mērķus, sapņus un pašpārliecību. – 214 lpp.
Mana Madona. – Grāmata parāda, cik ļoti ir izaugusi Madona un tās apkaime vairāk nekā simts gados, kopš te uzcelta dzelzceļa stacija un sākusi veidoties apdzīvota vieta. Visos laikos cilvēki ir gribējuši dzīvot labāk, un to vēlas arī 21. gadsimta madonieši – veidot savu pilsētu par labāko dzīves un darba vietu sev un nākamajām paaudzēm. – 159 lpp.
Meņs A. Cilvēka dēls. - Lasot šo grāmatu, mēs piedzīvojam Jēzu kā patiesu Cilvēku, kas ēda, dzēra, skuma, priecājās, piedzīvoja aukstumu un karstumu, izsalkumu un slāpes, arī kārdināšanu, nodevību un ciešanas, bet tajā pašā laikā aizvien palika mīlestības pilns pret visiem cilvēkiem, arī tiem, kas viņu ienīda un nogalināja. – 310 lpp.
Mēs visi esam gūstekņi: Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda redakcijā. - Sarkanās armijas karavīrs Aleksandrs Orehovs 1941. gada 7. oktobrī kļuva par vienu no Rēzeknē izveidotās karagūstekņu nometnes ieslodzītajiem. Viņš rakstīja dienasgrāmatu, kura kļuva par unikālu vēsturisku liecību, kur atspoguļojas kara bezjēdzība un posts vienkārša cilvēka acīm. – 207 lpp.
Megrē K. de, Masa S. Vecāka, bet labāka... un tomēr vecāka. - Grāmatas autores atklāj, ko francūzietes elegances vecumā jūt un domā par dzīvi, mīlestību, krunciņām, stilu, bijušajiem mīļotajiem, pusmūža krīzi un daudz ko citu. Īsās esejas par dzīves lielajiem un mazajiem mirkļiem liks piekrītoši māt ar galvu, apjaust daudzās priekšrocības, ko sniedz dzīves pieredze, un smieties skaļā balsī. – 263 lpp.
Reita H. van de u.c. Re, kā es augu! – Grāmata atklāj kā stimulēt bērnu attīstību vissvarīgākajā laikā - dzīves pirmajos 20 mēnešos, un kā 10 paredzamās augšanas fāzes pārvērst maģiskā attīstības lēcienā. Tajā doti arī padomi, ieteikumi un triki miegam. – 462 lpp.
Riekstiņš J. "Kulaku kā šķiras likvidācija" - Latvijas turīgās zemniecības sagraušana. - Staļiniskā režīma īstenotā turīgās zemniecības iznīcināšana ir viena no visdramatiskākajām, traģiskākajām un noziedzīgākajām lappusēm padomju sabiedrības vēsturē. – 149 lpp.
Rubenis M. Gods kalpot sportam. - Pēdējo gadu publicētie un arī nepublicētie stāstiņi par sporta cilvēkiem: treneriem, tiesnešiem, statistiķiem un futbola veterāniem. – 160 lpp.
Ruka E. Paradīze ir tikai vieta uz zemes. - Personiskie ceļojumu iespaidi grāmatā sapludināti ar ieskatu kultūrvēsturē un dažādās reliģijās, veidojot vēstījumu par cilvēces daudzveidību. Stāsti aptver Azerbaidžānu, Beninu, Dāniju, Indiju, Izraēlu, Kolumbiju, Krieviju, Lielbritāniju, Mongoliju, Sumatru, Togo, Ukrainu, Vidusāzijas valstis un to, kas cilvēcei kopīgs, – ticību, ka viss būs labi. – 270 lpp.
Sociālais darbs ar gadījumu. - Monogrāfija atspoguļo sociālā darba ar gadījumu būtiskākos prakses aspektus.
I. Prakse teorijā. – 543 lpp.
II. Teorija praksē. – 534 lpp.
Šterna M. Aušana. - Autore piedāvā plašu, bagātīgi ilustrētu izziņas materiālu par aušanu ar rokas aužamajiem stāviem (stellēm). – 246 lpp.
Zakriževska-Belogrudova M. Stresa anatomija: metodes un ieteikumi dzīvei un darbam. – Monogrāfija paredzēta organizāciju vadītājiem, darbiniekiem, studentiem, augstskolu absolventiem, kuri uzsāk savas darba gaitas, un ikvienam interesentam, kurš meklē idejas un atbalstu stresa pārvarēšanai. – 156 lpp.
Žuļņevs N., Ļeontjevs A. Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā: ar komentāriem un ilustrācijām; Ceļu satiksmes likums; Trešais, papildinātais izdevums. – 280 lpp.
 

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA

Aizsila I., Ēķe-Začeste I. Dzīvot naktij: romāns. - Bērni paaugušies, tādēļ Magdalēna nolemj atsākt darba gaitas. Arvien vairāk aizraujoties gan ar darba izaicinājumiem, gan kolēģa Hugo noslēpumaino valdzinājumu, Magdalēna pamazām arvien skaidrāk sajūt tukšumu attiecībās ar vīru. Vai izvēlēties pazīstamo un drošo, vai krasi mainīt dzīvi? – 236 lpp. - (Vakara romāns).
Auziņš A. Čau, vecās miesas! - Nav svarīgi, kurš pansionāta papagailim iemācījis frivolo sveicienu, jo te notiek daudz trakākas lietas. Māte ar meitu, kas atnākusi ciemos, peldbaseinā ierauga slīkoni. Vainīgais grēksūdzē atzīstas noziegumā, lai gan autopsija viņa vainu neapliecina. Tas nav romāns tikai par to, kā skaisti novecot, bet galvenais, kā saglabāt cilvēcību un kopā sadzīvot vairākām paaudzēm. – 192 lpp.
Barkāns J. Noklusētās sāpes. - Grāmatā apkopotas atmiņas par bērnību plaukstošajā Krāslavas mazpilsētā, baisajiem kara gadiem, izdzīvošanas brīnumu un pēckara laiku. – 127 lpp.

Berķis A. kūlas svilinātāji. - Maldas un Ērika laulība būtu saucama par laimīgu, Aivara iemīlēšanās Selgā tāpat, ja vien nebūtu šīs vienas vasaras prom no Rīgas un tuvajiem cilvēkiem. Te nu savijas gan darba, gan attiecību, gan kaislību virpuļi. Ne viss vēlāk ir labojams, bet par daudz ko var teikt – labi tomēr, ka tā notika… Romāna darbība risinās pagājušā gadsimta 60. gados. – 519 lpp.
Bērziņš M. Nākotnes kalējs: romāns. - Romāns par latviešu rakstnieku, daudzu romānu, stāstu un lugu autoru, Latvijas PSR Tautas komisāru padomes, Latvijas PSR Ministru Padomes, PSRS Augstākās Padomes Tautību padomes priekšsēdētāju Vili Lāci. - 415 lpp. - (Es esmu... Vilis Lācis).
Birze M. Rozā zilonis: satīrisks stāsts. - Satīrisks stāsts par dzīvi mazpilsētā septiņdesmito gadu Latvijā. Autors mazliet ironiski pasmējies gan par jauniešu, gan kultūras darbinieku tiekšanos pēc rietumu kultūras pseidovērtībām, kā arī par pašmāju kultūras nabadzību. – 310 lpp.
Grosa M. Spēlēt dzīvi: romāns. - Restorāna vadītāja Solvita ir perfekcioniste. Kad izrādās, ka draugs kļuvis neuzticīgs, Solvitas rūpīgi būvētā pasaule sadrūp. Atriebjoties jaunā sieviete sāk koķetēt ar lauku puisi, talantīgo mehāniķi Artūru. Nekas nopietns taču tur nevar sanākt, turklāt viņa uzreiz neiepatīkas Artūra apsviedīgajai vecmāmiņai... – 200 lpp. - (Vakara romāns).
Guļevska L. Cilvēks veltī savu dzīvi tam, kam viņš tic. – Grāmata apkopo autores astoņu gadu laikā (2010-2017) žurnālā “Mistērija” publicētus rakstus. Interviju un rakstu tematika skar redzamo un neredzamo pasauli, zinātni, ezotēriku, realitāti, mistiku, pagātni, nākotni utt. – 494 lpp.
Hermanis V. Mana skiču klade: pusgadsimts žurnālista maizē un raizēs. – Autors pievēršas savā dzīves gājumā satikto personību ieskicēšanai – padomju režīmā, pārmaiņu laikā, mūsdienās. – 204 lpp.
Indriksone R. Es biju cita. - Ir pazudusi meitene, vārdā Beta. Ir puisis, kurš viņu izmisīgi meklē. Ir vairākas grūti izskaidrojamu pagātnes notikumu līnijas, kuras raisa daudz jautājumu. – 256 lpp.
Irbe K. A. Slēptā dzīve: homoseksuāļa dienasgrāmata (1927-1949). - Jūrmalnieks Kaspars Aleksandrs Irbe dienasgrāmatu sāka rakstīt 1927. gadā un darīja to līdz pat savai nāvei 1996. gadā. Būdams homoseksuāls, Irbe bija spiests turēt šo dienasgrāmatu slepenībā. Viņa unikālās atmiņas ļauj ceļot laikā, ieskatīties LGBT kopienas dzīvē padomju periodā, kā arī personīgos un vēsturiskos notikumos Ulmaņa laikā, okupācijas gados un atjaunotajā Latvijas valstī. – 532 lpp.
Jaunsleinis J. Nepratām cienīt un sargāt demokrātiju: Jāņa Jaunsleiņa atmiņas un dienasgrāmata (1907-1941). - Liepājas ostas strādnieks ar augsti izkoptu inteliģenci un spēcīgu personību vēsta un analizē politiskās un sociālās norises savā pilsētā. – 615 lpp.
Judina D. Pārcēlājs: romāns. - Marijas izcelsme slēpj smagu dzimtas pāridarījumu, viņas sūrais mūžs bijis nožēlas pilns par savulaik pamestajiem deviņiem bērniem. Juristei Vitai Ābelei tie jāatrod un jāsapulcina zem Vec-Sīļu jumta. Taču kāds ļoti nevēlas, lai tas notiek... - 292 lpp. - (Laika stāsti).
Kalniņa M. E. Sapnis par viņu un mūziklu: romāns. -  Laura ierodas Parīzē, lai piepildītu savu sapni - iegūtu galveno lomu mūziklā. Viņa cer arī iekarot sava elka - mūzikla zvaigznes Džuliana Barē - simpātijas. Laura ir pārliecināta par sava sapņa piepildījumu... līdz brīdim, kad viņas ilūziju tornis bīstami sašķiebjas un nevainojami izsapņotā dzīve tiek apgriezta kājām gaisā. – 366 lpp.
Kokareviča E. Rēgi: stāstu cikls. - “Rēgi” ir dažādi tipāži un personas, kas vienlaikus ir un nav sastopami reālajā un literatūras pasaulē. Deviņu stāstu ciklā fiktīva vēstītāja (viena vai vairākas) subjektīvi izklāsta savu no citiem slēpto dzīvi. Lielā mērā stāsti nav par ārējās dzīves notikumiem, bet gan par jūtām un sajūtām, ko sieviete (vai sievietes) pieredz, atrodoties noteiktā dzīves situācijā vai saskaroties ar ārējās pasaules notikumiem un īpaši ar citiem cilvēkiem. – 271 lpp.
Kuzmins S. Dizažio: romāns. - Romāns ir veltīts mākslas cilvēkiem, to iekšējām pasaulēm un ikdienas dzīvēm. Darbība risinās Hohmā – izdomātā Latvijas kūrortpilsētā. Tas ir personisks stāsts par vietas vēsturi, mītiem, idejām un tradīcijām, kā arī par vidi, kurā, ja pacenšas, var atrast jebko, izņemot garlaicīgu biogrāfiju. – 279 lpp.
Luika I. ...kā teiktu Raitis...: Latvijas Radio fenomens Raitis Kalniņš: fakti, notikumi, kuriozi. - Cieņas apliecinājums talantīgam radiožurnālistam. Draugu, kolēģu, laikabiedru un visādi domājošo atmiņas mijas ar muzikālajām pauzēm, kurās, ja tā labi sakoncentrējas, var saklausīt, kā RAITIS DZIED LĪDZ... –        288 lpp.
Migla-Streiča M. Nenopietni nopietnie TV aizkadri. - Daudzi televīzijas darbinieki strādā aizkadrā. Tie ir operatori, režisori, redaktori un daudzi citi. Stāsti ir par viņiem – šoreiz mazāk par viņi veikto lielo darbu, bet gan par amizantām ķibelēm, kas taču var gadīties un gadās saspringtajā ikdienā. – 224 lpp.
Ora H. Panika. – Autore eksperimentē ar vizuāli uztveramiem formātiem, kuros ietērpt savus stāstus. Mākslā pielāgo atbilžu variantus saviem esības jautājumiem. – 143 lpp.
Poikāne S. Neskaties atpakaļ, tur nekā nav! - Annei nepaveicas  augt ģimenē, kur abi vecāki ir padevušies "zaļā pūķa" varai. Kopā ar atbildību par jaunākajiem māsu un brāli, meitenē iesakņojas dziļš riebums pret vecākiem un viņu dzīvesveidu, kā arī apziņa, ka viņa gan vēlas sev citu dzīves ceļu… -     350 lpp.
Ritenberga Dz. Es atradu laimi: atmiņas. - Memuāri tapuši ilgākā laika posmā, vairāk nekā desmit gadu garumā. Tie vēsta par bērnību dzimtajā Kurzemē, darbu teātros un kino, kā arī par personīgās dzīves priecīgajiem un skumjajiem līkločiem. – 269 lpp.
Rušmane-Vēja A. Divatne: romāns. - Ramona, nonākusi kārotajos Lūsēnos, mācās dzīvot viena meža vidū, skaldīt malku un kurināt krāsnis, bet Gabriels cīnās ar sarežģījumiem, kas pēkšņi sākušies gan dzīvē, gan darbā. Šķiet, Lūsēni abus attālina arvien vairāk un vairāk. Vai maz iespējams, ka divi vienpatnieki būs gatavi upurēt savu pašpietiekamību, lai spētu atzīties jūtās otram un – arī paši sev? –  217 lpp. - (Vakara romāns).
Strautiņš E. Kantoris 72/89: karjera, kārtis, kaislības. – Autors dalās ar atmiņām par darbu laikraksta “Cīņa” kolektīvā 70. un 80.gados. – 136 lpp.
Stumbre L. Perfekcioniste. - Rolanda ir pārliecināta, ka dzīvo citu dzīvi, ne to, kas viņai bija paredzēta.  Pašas rokām radīta perfekta dzīves telpa – māja / vīrs / bērni. Ka tajā trūkst sirds, zina tikai pati Rolanda. Kad rūpīgi veidotā konstrukcija saņem triecienu, perfekcioniste ir gatava to sagraut līdz pamatiem, lai uz tiem veidotu jaunu, tikpat perfektu sistēmu, kurā iepriekšējiem elementiem vairs nav vietas. – 527 lpp.
Tilaks Dz. Kūlenis. - Negaidītu, nejaušu notikumu virkne var radīt situāciju, kad nekas vairs nav un nevar būt kā agrāk. Tā tas notiek ar galveno varoni, nobriedušu vīrieti Linardu, ar jauno sievieti Anci un viņas māti Dailu. Skaistā lauku vasaras ainava slēpj sevī ko bīstamu, ko varētu arī nenojaust, ja vien… Ance nebūtu apstājusies un nokāpusi no riteņa ar fotoaparātu rokās. – 288 lpp.
Zebris O. Šaubas. – “Stāstu krājums … ir veltījumi dažiem man tuviem dzejniekiem, rakstniekiem un viņu tekstiem. Tie nav klasiķu stilistiski atdarinājumi vai viņu darbos skarto tēmu turpinājumi, bet šo tekstu atbalsošanās manējos. Desmit stāstu — veltījumu — kopsaucējs ir šaubas, jo man tas ir bijis un ir izšķiroši nozīmīgs stāvoklis rakstīšanā.” Autors. - 176 lpp.
Zembergs I. Kur sapņiem nav vietas...: romāns. - Arnolds, izgājis cauri visiem Otrā pasaules kara "elles lokiem", piedzīvo satriecošas pārvērtības, kas no viņa prasa atjautību, drosmi, izturību un spēju pielāgoties. Skaistā latviešu lauku sētas idille gaist likteņa pavērsienos... – 334 lpp.
Zīle B. Dzīves simulācija: romāns. - Īpaši bīstamo un slepeno noziegumu biroja darbinieces Esmeraldas priekšnieks tiek nogalināts mīklainos apstākļos. Bezbailīgā dzīves baudītāja Simona kļūst par liecinieci slepkavībai pasaules čempionātā sēņošanā. Romantiskā šķirtene Laura iesaistās dīvainā vientuļu sieviešu ordenī. Vai trīs draudzenes spēs atrisināt neparasto noziegumu rēbusu? – 271 lpp.
Zīle M. naktsgrāmata: pamodinātu atmiņu balsis: stāsti un pastāsti. - Autores atmiņu stāsti – latgaliska kolorīta piepildītās bērnības un jaunības ainas, aktīvā darba gados piedzīvotie notikumi, tuvāku vai svešāku līdzcilvēku uzticētie personiskie pārdzīvojumi. Katra epizode vienlaikus atklāj laikmetu, kurā tā piedzīvota, un rakstnieces apbrīnojami precīzi novēroto un raksturoto cilvēka nemainīgo iedabu. – 287 lpp.
Žuravska Dz. Tauriņa lidojums ugunī: romāns. -  Meitene, kuru puikas bija iedēvējuši par mistkastes kaķeni, jo bērnībā viņa rakņājusies pa konteineriem, cerībā atrast ko ēdamu, alkst kļūt par bizneslēdiju. Kā taurenis viņa lido pretī spožai ugunij un apsvilina spārnus. Bet ja cilvēks patiesi vēlas kaut ko panākt, tad parasti to arī sasniedz. – 223 lpp.

DZEJA

Kronbergs J. Debesīs Dievs bīda mēbeles: [dzejoļu krājums]. – “… iespējams, ka šis ir spēcīgākais viņa dzejoļu krājums. Reti savus labākos dzejoļus dzejnieks uzraksta mūža beigās, bet J. Kronbergs to ir izdarījis, it kā atvadoties, it kā cenšoties ieķerties dzīvē ar vārdu nagiem - asiem un maigiem. Patiesiem." G.Godiņš. – 126 lpp.
Račs G. 365: dzejoļi; 3. daļa. - Šajā grāmatā ievietoti dzejoļi, kas sarakstīti no 1.janvāra līdz 2.jūlijam. Turpinājums sekos. – 190 lpp.
Tirzmaliete. Zvaigžņu mirdzumā atmirdzēt...: Lejasciema perioda (1912-1942) periodikā un grāmatās no 1913. gada līdz 1927. gadam publicētie atrastie dzejoļi. – 128 lpp.
Tirzmaliete. Kad poenijas zied... : Lejasciema perioda (1912-1942) periodikā un grāmatās no 1928.-1942. gadam publicētie dzejoļi. – 223 lpp.
Tirzmaliete. Ziemassvētki: Lejasciema perioda (1912-1942) periodikā un grāmatās publicētie Ziemassvēku dzejoļi. -  Grāmatas otrajā daļā publicēti daži nedaudz didaktiski un pamācoši autores Ziemassvētku stāstiņi. – 80 lpp.
Veidens Čaks. Dzeja. – Dzeja ir veldzējums dvēselei, vienalga – karstā vasaras dienā vai sniegotā vakarā pie kamīna. Jo kā stāv rakstīts: Ne no maizes vien dzīvojam! – 111 lpp. - Titullapā autora autogrāfs.
 
 

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Bleidela S. Meita: [Ģimenes mistērija. 1.daļa]. – Četrdesmitgadīgā atraitne Ilka klusi un pieticīgi dzīvo Kopenhāgenā līdz brīdim, kad saņem ziņu par tēva atstāto mantojumu. Alkstot uzzināt ko vairāk par noslēpumaino tēvu, par kuru viņa nav dzirdējusi kopš bērnības, Ilka pieņem sev neraksturīgi pārsteidzīgu lēmumu un dodas uz Viskonsīnu. – 246 lpp.
Deja S. Nešķirami kopā: [erotiskais romāns]. - "Krustuguns" sāgas noslēdzošais, piektais romāns. Divas daudz cietušas dvēseles savijušās vienā. Abi kopā mēs spēsim atvairīt tos, kas mēģina nostāties starp mums. Apņemšanās mīlēt bija tikai sākums. Savukārt cīņa par mīlestības saglabāšanu mūs var atbrīvot vai... izšķirt. – 446 lpp.
Devero Dž. No mīļotajiem nešķirieties: mazpilsētas kaislības: romāns. - Ir 1972. gads. Meisonas mazpilsētiņā māsas Ekstones klusi lolo katra savu sapni. Vera alkst apceļot pasauli, tomēr ir spiesta palikt mājās, lai parūpētos par māti un jaunāko māsu. Kellija grasās apprecēties ar savu bērnības gadu draugu, kaut gan viņas sirds nekvēlo mīlestībā. Kā rīkoties – vai piepildīt citu gaidas vai arī sekot savai sirdsbalsij? - 511 lpp. - (Kontinents).
Felka R. Rēgu nams: [kriminālromāns]. - Izmeklētāja Frīda Paulsena uzzina, ka viņas senā draudzene Džo kļuvusi par liecinieci kādas smagi sadurtas sievietes nāvei pamestā mājā, un viņu sāk turēt aizdomās par slepkavību. Uztraukusies Frīda dodas draudzeni meklēt… - 336 lpp.
Harana M. Īstās franču kāzas. - Trīs burvīgas sievietes – Stefānija, Džoena un Meredita – ir draudzenes kopš skolas gadiem. Meredita pieņem lēmumu nopirkt romantisku pili idilliskā vietā un secina, ka viena ar to galā netiks. Un kurš gan cits viņai palīdzēs, ja ne divas senas draudzenes? Viņas sanāk kopā un cer iedvest pilī dzīvību un piedāvāt to kāzu rīkošanai Francijā. – 477 lpp. -  (Kontinents).
Hietamies E. Tētis skolā. - Turpinājums grāmatām “Tētis uz pilnu slodzi” un “Tētis diviem”. Mazajā Pasanenu ģimenē atkal jauni notikumi – Pāvo dodas pirmajā klasē. Līdz ar dēla skolas gaitu uzsākšanu Anti saskaras ar vilni jaunu izaicinājumu un piedzīvojumu. Turklāt beidzot viņš ir gatavs atzīt, ka jau gadiem ir iemīlējies Ennijā, un, šķiet, ka jūtas ir abpusējas… - 423 lpp.
Hofmans R. Dž. Klaunu smaidi: romāns. – Autors  psiholoģiski niansēti parāda, cik emocionāls pārdzīvojums ir adopcijas process ikvienam iesaistītajam. Lai uzmeklētu ceļu uz laimi, šīs grāmatas varoņiem nāksies ielūkoties tumšākajos savas dvēseles nostūros. Ko darīt, ja rīkoties pareizi nozīmē atteikties no sava sapņa? – 411 lpp.
Korelica Dž. H. Sižets. Nozagtā dzīve. - Džeiks pasniedz radošo rakstniecību kādā universitātē. Piesavinājies sava bojāgājušā studenta romāna izcilo sižetu, viņš iegūst naudu, slavu, prestižu. Tikai ne sirdsmieru. Jo kāds zina, ko viņš ir izdarījis. – 430 lpp.
Mariņina A. Cita patiesība: romāns. - Pirms divdesmit gadiem Maskavas komunālā dzīvoklī tikusi izdarīta trīskārša nežēlīga slepkavība. Aizdomās turamais pats ieradies atzīties. Senā notikuma krimināllieta nonākusi leģendārās operatīvās darbinieces, šobrīd atvaļinātās Anastasijas Kamenskas un jaunā žurnālista Pjotra Kravčenko rokās. Puisis uzskata, ka notiesātais nav bijis īstais vainīgais, viņu "iegāzuši", un tiecas atmaskot izmeklētājus.
1.sējums. 302 lpp.
2.sējums. 288 lpp.
Montefjore S. Tālie krasti. - Margo Hārta ierodas Īrijā, lai uzrakstītu grāmatu par leģendāro Deverilu dzimtu. Viņa zina, ka tas nebūs viegls uzdevums – Deverili nevēlas runāt par ģimenes likteni. Tomēr Margo ir apņēmusies izcīnīt šo cilvēku simpātijas – un palīdzēt viņiem izstāstīt savu stāstu, lai sadziedētu senās brūces. - 460 lpp. - (Kontinents).
Nesbē J. Karaļvalsts. - Veiksmīga uzņēmēja Roja dzīve rit mierīgi un vienkārši. Kad pēc daudziem ārzemēs pavadītiem gadiem mājās atgriežas viņa jaunākais brālis Kārls ar jauno sievu un grandiozajiem plāniem, sāk uzpeldēt tumši noslēpumi no abu zēnu bērnības. Rojam jāpieņem lēmums, cik tālu viņš ir gatavs iet, lai aizstāvētu brāli. - 528 lpp. - (Zvaigznes trilleris).
Paruļskis S. Tumsa un partneri. - Lietuva, 1941. gads. Apmaiņā pret paša un iemīļotās – skaistās ebrejietes Juditas – drošību Vincents noslēdzis vienošanos ar SS virsnieku: viņš fotografēs dzimtenes ciemos un mežos notiekošas ebreju masu slepkavības. Izmantojot fotogrāfiju kā metaforu, autors nesaudzīgi atklāj daudzu savu tautiešu pasivitāti un samierināšanos ar Lietuvas nesenās vēstures tumšākajām lappusēm. – 224 lpp.
Patersons Dž. Melnā grāmatiņa: romāns. – Trīskāršas slepkavības izmeklēšana aizved detektīvus uz smalku bordeli, kuru apmeklē Čikāgas bagātākie un ietekmīgākie ļaudis. Tiek uzieti dažādi pierādījumi, tomēr trūkst paša svarīgākā – madāmas klientu saraksta. Pilsētas eliti satricina šoks, un ikviens cenšas atrast šo melno grāmatiņu. – 431 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Railija L. Mīlestības vēstule: romāns. – Aizejot mūžībā, izcilais aktieris  Džeimss Herisons atstāj aiz sevis ne vien skumju pārņemtu ģimeni, bet arī kādu šokējošu noslēpumu. Leģendārā aktiera piemiņas ceremoniju apmeklē britu elite. Pasākuma laikā žurnāliste Džoena nejauši iepazīstas ar vecu kundzi un drīz vien tiek ierauta ar senu noslēpumu saistītos notikumos. - 480 lpp.
Ričmonda M. Brīnumu tests. - Psiholoģisks trilleris par visu, uz ko ir spējīgi vecāki un sabiedrība, lai saglabātu savu luksusa dzīvesveidu un nodrošinātu bērniem iespēju mācīties vislabākajās skolās. Ja šaubāties, vai pieaugušie ir gatavi apdraudēt bērna labklājību, lai sasniegtu augstākās virsotnes un iegūtu prestižu, iepazīstiet dzīvi Hilsboro pilsētā Kalifornijas štatā un uzziniet, ka tas ir iespējams. – 460 lpp.
Sapkovskis A. Elfu asinis. – Trešā grāmata par Rīvijas Geralta – ragaņa, nezvēru maitātāja – pasauli. – 348 lpp.
Serbs A. Ceļinieks un mēnessgaisma: romāns. - Romāna varonis Mihajs aizbēg no jaunās sievas kāzu ceļojuma laikā, lai piepildītu un turpinātu dzīvot to jaunību, kas nu ir neatgūstami zaudēta. Vai viņam izdosies atbrīvoties no pieauguša cilvēka važām? – 239 lpp.
Stēna K. Mirušo dvēseļu ciems. - Alise tikko pabeigusi kino augstskolu un ar nelielu uzņemšanas grupu dodas uz pamesto vietu. Viņa vēlas izpētīt, kāpēc drīz vien pēc raktuvju slēgšanas nenoskaidrotos apstākļos 1959. gadā ir pazuduši visi kalnraču ciemata 900 iedzīvotāji. – 327 lpp. - (Skandināvu detektīvs).
Vaita K. Pēdējā nakts Londonā. Pārradīšana: [romāns]. - Smeldzīgs stāsts par neiespējamu mīlestību un piedošanas vareno spēku. Stāsts par divām spēcīgām sievietēm, kuras šķir gadu desmiti, bet vieno sēras. Viņas abas atrod spēku dzīvot tālāk. – 540 lpp. – (Kontinents).
Vingeita L. Pirms mēs bijām jūsu. – Stāsts par zaudētu un atgūtu ģimeni un ilgi glabātiem pagātnes nosaukumiem. 1939. gads, Tenesī. Divpadsmit gadus vecā Rilla kopā ar ģimeni dzīvo laivā uz upes, līdz kādu dienu, izmantojot vecāku prombūtni, ierodas svešinieki un aizved Fosu ģimenes piecus bērnus prom. Mūsdienas, Dienvidkarolīna. Eiverijai Stafordai ir viss, ko var vēlēties. Taču nejauša tikšanās satricina viņas pasauli – vai ģimenes noslēpumu atklāšana visu sagraus vai gluži otrādi – atbrīvos? – 491 lpp.
Vuds T. Noslēpumainais. - Pasūtījuma slepkava Viktors pēc uzdevuma veikšanas uz pāris dienām apmetas nomaļā Kanādas viesnīcā. Viņš ieplānojis nogaidīt pāris dienu un tad izgaist bez pēdām – kā vienmēr. Bet, kad piepeši pazūd kāda viesnīcas darbiniece un viņas mazais dēlēns, Viktors aizkavējas, jo saprot – tikai viņš spēs abus atrast. – 459 lpp.
 
 

TULKOTĀ DZEJA

Laaksonen H., Čaks A.  Paņēmi manu sirdi no plaukta: dialogs dzejā. - Grāmata ir nebijis un negaidīts dialogs dzejā. Heli Lāksonena somu literārajā valodā ir atdzejojusi latviešu dzejnieka A. Čaka piecpadsmit dzejoļus un pati uzrakstījusi viņam piecpadsmit atbildes dzejoļus savā dien

НОВЫЕ КНИГИ В ОКТЯБРЕ

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Абгарян Н. Симон. - В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда-то любил. И у каждой из них — своя история. – 350 с. - (Люди, которые всегда со мной).
Малявин М. Палата на солнечной стороне: Новые байки добрых психиатров. - Книга рассказов из психиатрической практики. Настоящих, без купюр и врачебного канцелярита. Вот увидите: к концу повествования психиатрия станет вам ближе и роднее. ))) – 476 с. - (Одобрено Рунетом).
Савельева О. ПроЖИВАЯ: как оставаться счастливым, проживая самые сложные моменты жизни. - Новая книга - о том, что мы в большинстве своём вовсе не "железные человеки", а самые обычные люди, сотканные из плоти, крови, смеха, слёз, гнева, любви, боли, радости. И о том, как важно вовремя подключать осознанность и проживать то, что подкинула тебе жизнь – как плохое, так и хорошее. – 380 с. - (Записки российских блогеров).
 

 РОМАНТИЧЕСКАЯ  ПРОЗА


Берсенева А. Первый, случайный, единственный: роман. - К двадцати годам художница Полина Гринёва окончательно убеждается в том, что в жизни нет ничего скучнее отношений с мужчинами - самовлюбленными существами. Поэтому она не обращает особенного внимания на знакомство с кинооператором Георгием Турчиным. Полина еще не знает, как заметно он отличается от её знакомых и какой "сильный магнит" появился теперь в её жизни. – 383 с. - (Изящная словестность).
Кван К. Секс и тщеславие: роман. - Юная Люси, наполовину китаянка, наполовину американка, приезжает на свадьбу подруги и окунается в пленительную атмосферу острова Капри и роскошных свадебных увеселений. Знакомство с умопомрачительно красивым Джорджем грозит обернуться оглушительным скандалом. Несколько лет спустя их пути снова пересекаются. – 444 с. 
Климова Ю. Мадемуазель Судьба: роман. - Однажды привычная жизнь Вали изменилась - незнакомец пригласил девушку в гости, чтобы открыть ей все тайны прошлого и настоящего. Новостей оказалось сразу две: Валентину ждёт наследство и за ней следит весьма подозрительный тип… - 347 с. - (Уютный роман).
 
 

ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ПРОЗА

Аткинсон К. Большое небо: роман. - Джексон Броуди поселился в крошечной приморской деревушке в северном Йоркшире и печально ожидает свадьбы своей дочери. Занимаясь рутинной работой частного детектива, Джексон поневоле ввязывается в расследование страшных преступлений, которые происходят много лет у полиции под носом. – 445 с. - (Звёзды мирового детектива).
Аткинсон К. Ждать ли добрых вестей?: роман. - Без вести пропадает доктор Траппер с маленьким ребёнком — однако её исчезновение тревожит, судя по всему, только её овчарку Сейди и шестнадцатилетнюю бебиситтершу Реджи. Джексон Броуди вновь попадает под раздачу. – 382 с. - (Звёзды мирового детектива).
Аткинсон К. Преступления прошлого: роман. - Частному детективу Джексону Броуди предстоит заняться делами, которые полиция давно списала в архив: о таинственном исчезновении маленькой девочки из родительского сада; о немотивированном убийстве дочери известного адвоката; и о кровавом эпизоде домашнего насилия в молодой семье, живущей на ферме. – 350 с. - (Звёзды мирового детектива).
Аткинсон К. Чуть свет, с собакою вдвоём: роман. - Удалившийся, казалось бы, на покой частный детектив Броуди пытается выследить обчистившую его банковский счет липовую жену и отзывается, сам того не желая, на внезапное письмо из Новой Зеландии: «Меня удочерили, и я бы хотела спросить: вы не могли бы что-нибудь выяснить о моих биологических родителях?» Но сказать оказывается легче, чем сделать. – 414 с. - (Звёзды мирового детектива).
Бекетт С. Шёпот мёртвых. - В охотничьем домике, затерянном в горах штата Теннесси, совершено чудовищное преступление. Опытный судмедэксперт Дэвид Хантер констатирует поразительный факт: преступник не оставил ни единой улики! Появляются новые жертвы, и Хантер осознаёт, что изловить убийцу будет невероятно сложно. – 383 с. - (Эксклюзив: Лучшие детективы).
Володарская О. Нет дьявола во мне: [роман]. – Марианна осталась сиротой в год, её удочерили достойные люди, но девочка росла проблемной. Николас пел в церковном хоре и готовился стать монахом. Марианна боролась за свою любовь, но Николас сбежал. И от неё, и из монастыря. Когда спустя десять лет в горах нашли убитым одного из хоровых мальчиков, всплыла давняя история с исчезновением. Все решили, что Марианна, прозванная за свои выходки Сатаной, лишила жизни обоих… - 304 с. - (Никаких запретных тем).
Володарская О. Первая жизнь, вторая жизнь: роман. - Сын столичного олигарха вложил миллионы в реконструкцию разрушенной княжеской усадьбы. Он привёз с собой архитектора и двух чудаков, называвших себя охотниками за привидениями. Все они остались в усадьбе на ночь — кто смеха ради, кто в надежде увидеть призраков. А когда проснулись, оказалось, что один из них мёртв… - 318 с. - (Никаких запретных тем).
Крамер М. Тайны взрослых девочек: [роман]. - Так бывает в жизни следователя: чем основательнее погружаешься в сложное дело, тем больше сходства обнаруживаешь между собой и жертвой. Их родители были слишком тесно связаны в прошлом – может, именно поэтому непогрешимая Лена из прокуратуры и святая Жанна, дочь теневого воротилы, кажутся почти сёстрами? – 316 с. - (Криминальный роман: любовь и преступление).
Литвиновы А. и С. Внебрачная дочь продюсера: [роман]. - Студентка юрфака Олеся Евдокимова получила задание соблазнить кинопродюсера Брагина. Ей без труда удалось увлечь ловеласа. Брагин пригласил её к себе. Леся убежала в ванную, а когда вернулась, то Брагин был мертв... – 347 с. - (Летнее расследование).
Мартова Л. Бизнес-план счастья: детективный роман. - Неведомый недоброжелатель планомерно разрушает жизнь крупного бизнесмена Молчанского. Проблемы в бизнесе, кража ценных фигурок нэцкэ из любимой коллекции, взрыв в машине — всё это стало началом череды преступлений, в которых подозревают самого Павла… А поддерживает его лишь один человек — преданная помощница Вера Ярышева. – 318 с.
Мартова Л. "Смерть" на языке цветов: [роман]. - Всё началось с маленького неприметного цветка лайма, который убийца оставил на теле своей первой жертвы. Ведущая расследование Лилия Ветлицкая поняла, что ввязалась в опасную игру, когда сама получила букет от неизвестного отправителя. – 315 с. 
Норек О. Мёртвая вода. - Во время задержания наркодилера капитан парижской полиции Ноэми получает пулю в лицо. Жизнь, любовь, карьера – всё катится к чертям. Капитана отсылают с глаз долой - в самую глушь, где ей предстоит принять решение о ликвидации полицейского отделения. Однако ситуация резко меняется, когда после шторма деревенский рыбак вытаскивает из озера пластиковую бочку с ужасным содержимым. Эксперты приходят к выводу, что найденные в бочке кости принадлежат ребёнку. – 414 с. - (Звёзды мирового детектива).
Омер М. Глазами жертвы. - Профайлер ФБР Зои Бентли и её напарник агент Тейтум Грей повидали в жизни всякое. И всё же при виде тела этой мёртвой девушки даже их пробирала дрожь. Почерк убийства схож с жуткими расправами Рода Гловера – маньяка, за которым они гоняются уже не первый месяц. Однако многое выглядит странно… - 414 с. - (Tok. Внутри убийцы).
Перссон Лейф Г. В. Можно ли умереть дважды?: роман. - Юный скаут Эдвин нашёл на безлюдном острове простреленный человеческий череп. Пытливый подросток понимает, что должен немедленно показать его своему соседу по дому и старшему другу, комиссару полиции Эверту Бекстрёму. Официальное следствие начинается с генетической экспертизы, которая устанавливает личность убитой. Результат шокирует: эта женщина умерла дважды! – 447 с. - (Шедевры детектива № 1).
Робертс Н. Остров спокойствия. - Это был обычный вечер в торговом центре на окраине Портленда. А потом появились стрелки. Кровавая бойня длилась восемь минут, которые для многих превратились в вечность. Следующие несколько лет пострадавшие и очевидцы будут учиться жить заново. Но как найти свой личный островок спокойствия, если человек из прошлого хочет мести? – 542 с.
Рой О. Тайный шифр художника: [роман]. - Разыскивая сведения о нескольких людях, архивариус Феофан оказывается втянут в смертельную игру. Кто-то разыскивает и убивает бывших заключённых, которые сидели в одной камере с завоевавшим посмертную популярность художником. Феофан ходит по самому краю бездны, но не может остановиться - его завораживает загадка татуировок-картин и очаровывает смотрящая с них женщина. – 379 с. - (Капризы и странности судьбы).
Самаров С. Сирийский пленник. - Подполковник Россомахов – ветеран спецназа ГРУ. Он уже подумывает о заслуженном отдыхе, когда судьба неожиданно забрасывает его в Сирию на должность военного советника. Во время одной из боевых операций Россомахов попадает в плен к моджахедам. – 317 с. - (Спецназ ГРУ).
Свечин Н. Убийство церемониймейстера: [роман]. - Сыщик Алексей Лыков принимается за расследование громкого дела. Очевидность улик слишком подозрительна. Распутывая клубок придворных интриг, сыщик понимает, что ограбление было лишь прикрытием. – 348 с. - (Детектив Российской империи).
Сорокин Г. Пуля без комментариев. - Конец эпохи СССР. В самый разгар митинга неизвестный снайпер убивает банкира Мякоткина и ранит американского телеоператора из делегации американских СМИ. Расследование резонансного дела поручено старшему следователю Андрею Лаптеву. – 382 с. - (Детектив-Ностальгия).
Уайт Л. Э. Источник лжи: роман. - Встреча с Мартином – лучшее, что случилось с Элли. Он помог ей забыть о кошмарном прошлом. Но за закрытыми дверями их чудесного нового дома вскоре происходят страшные вещи, венцом которых становится… убийство. – 478 с. - (Высшая лига детектива).
Устинова Т., Астахов П. Чудо-пилюли: роман. - Сестра судьи Кузнецовой купилась на щедрые обещания и выложила за сомнительные средства крупную сумму, отложенную на обучение сына. Обманщиков уже и след простыл: сайт не работает, телефоны заблокированы. Новое дело судьи странным образом перекликается с печальной историей. – 286 с. - (Дела судебные).
Шувалов А. Дело на пол-Европы. - К бывшему сотруднику ГРУ, а ныне бизнесмену Максиму Королёву обратился его старый друг с предложением поработать в организации, занимающейся розыском людей. Максим соглашается и приступает к поиску своего давнего "знакомого" – жулика, кинувшего когда-то серьёзных людей на большие деньги. – 318 с. - (Агент ГРУ).
 
 

ФАНТАСТИКА

Корсакова Т. Снежить: роман. - В далёком северном городе неладно. Белая смерть с каждым днём подходит все ближе. Гибнут животные, умирают люди, и похоже, самое страшное ещё впереди. Когда Гальяно предложил друзьям отправиться в путешествие на Север, никто не догадывался, чем обернётся эта поездка… - 379 с. - (Королева мистического романа).
Снегов С. Люди как боги: фантастические романы. - Звёздный флот Земли далекого будущего совершает дальний перелет в глубины Вселенной. Сверхсветовые корабли, «пожирающие» пространство и превращающие его в энергию. Цивилизации галактов и разрушителей, столкнувшиеся в звёздной войне. Странные формы разума. Возможность управлять временем... – 798 с.