Jaunās grāmatas jūnijā

Ik mēnesi Gulbenes novada bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļa priecē savus lasītājus ar plašu jauno grāmatu izvēli. Šeit var aplūkot jauno grāmatu sarakstu jūnijā.


NOZARU LITERATŪRA

Altbergs T. Lauku platuma dzelzceļi: mazbānītis de facto. - Grāmatā apkopots bagātīgs faktu un ilustratīvais materiāls par Pirmā pasaules kara laikā būvētiem 600 mm jeb lauku platuma šaursliežu dzelzceļiem, kas Latvijas rietumu daļā līdz pat 20.gs. 60.gadiem bija nozīmīgs vietējais transporta līdzeklis. – 248 lpp.
Barreta E. Socializēšanās rokasgrāmata latvietim: ko (kur, kāpēc, kam un kā) teikt. – Ar terminu "socializēšanās" apzīmē spontānu saskarsmi jeb mijiedarbību ar svešiniekiem. Grāmata domāta ikvienam, kurš atzīst un novērtē cilvēciskas saskarsmes nozīmi daudzpusīgajā socializēšanās kopainā. – 96 lpp.
Brice B. Kociņu spēles: ritma rotaļas maziem un lieliem (1-12 g.). - Grāmatā atrodami ieteikumi instrumentu un rotaļu izvēlē, terminu skaidrojums un 150 rotaļas, kas piemērotas dažāda vecuma bērniem. – 204 lpp.
Eniņš G. Latvijas dabas brīnumi: neparastie ūdeņi, akmeņi, alas un koki. – Grāmatā plaši apskatītas  mazāk pazīstamas Latvijas dabas parādības: labirinti, “piramīdas”, jūrakmeņi, krusta koki, pilskalni, velna kalves… - 335 lpp.
Geikina S. Pēdējie romantiķi: Dailes teātra 3.aktieru studija. - Dailes teātra 3.studija bija pēdējā, kas mācījās teātra dibinātāja un ilggadīgā mākslinieciskā vadītāja Eduarda Smiļģa vadībā. Tieši pirms sešdesmit gadiem topošie aktieri sapulcējās Dailes teātrī, lai uzsāktu mācības pie izciliem pedagogiem. Tagad viņi sapulcējušies grāmatā, lai atcerētos un pieminētu. – 429 lpp.
Guma G. 3 dienu uztura programma: [dzīvā/augu valsts pārtika uzturā]. – Mediķes, uztura speciālistes izstrādāta programma iemantoja lielu popularitāti Lietuvā. Vien triju dienu laikā tā ļauj attīrīt organismu un uzlabot pašsajūtu. – 120 lpp.
Hemenvejs T. Gajas dārzs: piemājas permakultūras rokasgrāmata. – Permakultūras būtība ir sadarboties ar dabu, nevis cīnīties pret to, tā ir ilgtspējīgas dārzkopības sistēma, kuras praktiskie paņēmieni noderēs arī Latvijas dārzniekiem. – 320 lpp.
Kazaka O. Pirmā PR grāmata. – Grāmata visiem, kuri saprot, ka sabiedriskās attiecības viņiem palīdzēs panākt vairāk. Šeit ir piedāvāti vienkārši un iedarbīgi rīki, ko uzreiz var likt lietā. No profesionālās kompetences noslēpumiem, iemaņām un paņēmieniem līdz prasmei radoši domāt, pareizi plānot laiku un tikt galā ar stresu. – 182 lpp.
Kolaborants: čekisti un komunisti. – Apjomīgs arhīva dokumentu krājums, kas stāsta par vienu konkrētu padomju okupācijas varas aktīvu kolaborantu, kurš ir veiksmīgi izvairījies no lustrācijas un izrādījies noderīgs arī neatkarīgās Latvijas varas pārstāvjiem. - 320 lpp.
Kovejs S. R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. – Autors iepazīstina ar efektīvu un pārbaudītu pieeju personisko un profesionālo problēmu risināšanai. – 367 lpp.
Kristapsone S. Statistiskās analīzes metodes pētījumā. - Apskatītās metodes papildinātas ar praktisku piemēru risinājumiem Excel rīkā Data Analysis un SPSS programmā, kas atbilst bakalaura līmeņa prasībām studiju programmās, kas nav tieši saistītas ar ekonomiku un biznesu. – 477 lpp.
Kuzina A. Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca. - Grāmata aicina ienākt rakstnieka vārdu pasaulē, aizrauj un ļauj salīdzināt savas zināšanas ar autora rakstīto. Vārdnīcā apkopoti Blaumaņa literārajos darbos lietotie vārdi, personvārdi un vietvārdi, doti vārdu nozīmes skaidrojumi un piemēri.- 239 lpp.
Leitis V. Vadītāja spējas: kā vadīt uzņēmumus un ļaudis: praktisks kurss vadītājiem un ikkatram, kurš vēlētos par tādu kļūt: [1925. gada faksimilizdevums].– 246 lpp.
Liepāja Latvijas Neatkarības karā 1918 – 1920. – Rakstu krājums atspoguļo nezināmas vai mazāk zināmas šķautnes Latvijas Neatkarības kara gaitā, turklāt tas vēsta par vēsturiski nozīmīgiem notikumiem, kā arī ikdienišķām, bet aizraujošām situācijām, kas ietekmēja cilvēku dzīvi pirms simt gadiem Liepājā. - 207 lpp.
Liepiņa I., Vilka S. Kāpšanas sports: teorija un prakse. – 175 lpp.
Meijere Dž. Mosties ar vārdu: 365 svētības ikdienas iedvesmai. – Vārdiem piemīt varens spēks, kas ļauj mums izveidot līdz šim nepieredzētu tuvību ar Dievu. - 369 lpp.
Merkola Dž. Vienkāršā izdziedināšanās: 9 vienkārši veidi, kā saglabāt veselību, iegūt slaidu augumu un palīdzēt organismam pašam sevi atveseļot. – Ieklausies savā organismā, izmanto iegūto informāciju un kļūsti veselāks un slaidāks… bez pūlēm. – 320 lpp.
Mežs I. u.c. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Kurzeme, Zemgale, Sēlija. - Otrais latviešu uzvārdu grāmatas sējums (2 daļās) aptver vēsturisko Kurzemes hercogisti, iekļaujot ziņas vismaz par 692 tūkstošiem iedzīvotāju. Sējumā ir gandrīz 9500 uzvārdu šķirkļu.
Olivers Dž. Katru dienu superēdiens. – Receptes veselīgai un laimīgai dzīvei no visas pasaules. –   310 lpp.
Palmere H. Eneagramma mīlestībā un darbā: kā izprast savas personiskās un lietišķās attiecības. – Unikāla personības tipu sistēma, kas definē deviņus cilvēku tipus un to savstarpējās attiecības. – 447 lpp.
Pildegovičs P. Mans Ķīnas stāsts. - Autors dalās ar lasītāju vērojumos, kas radušies, veicot pirmā latviešu diplomāta pienākumus Ķīnā, iepazīstina lasītāju arī ar pieredzēto lielajos ceļojumos, bieži atsaucoties uz neskaitāmām sarunām ar visu paaudžu un jebkura sociālā slāņa ķīniešiem. – 407 lpp.
Puri I. Jaunā laikmeta enerģijas un izmaiņas tevī. – Mūsdienu pasaulē, kad garīgā atmoda ir uzsākusi savu ceļu, lietas mainās gaismas ātrumā. Garīgās atmošanās ceļš ir viena no skaistākajām pieredzēm ikviena dzīvē. - 180 lpp.
Reidzāne B. Latviešu tautasdziesmu semantika: vilka tēls "Latvju dainās". – Apjomīgās monogrāfijas  nodaļas veltītas fiziskajam vilkam, personificētajam vilkam, vilkam īpašos vārdu savienojumos (vilka māte, vilki lāči u.c.) un leksēmas "vilks" strukturālai analīzei. -  783 lpp.
Riekstiņš J. Bāreņu atgriešanās: 1941. gadā aizvesto bērnu pārvešana no Sibīrijas uz dzimteni (1946–1947): dokumenti un atmiņas. - 1946. un 1947. gadā uz Latviju izdevās atvest vairāk nekā 1300 bērnu. Viņi tika nodoti audzināšanā radinieku ģimenēs vai bērnu namos. – 191 lpp.
Rors R. Universālais Kristus: kā aizmirsta patiesība var izmainīt visu, ko redzam, kam ticam un uz ko ceram. - Smeldamies atziņas kristietības un pasaules vēsturē, Bībelē, dialogā ar psiholoģiju un zinātni, autors atklāj pārliecinošus iemeslus, kas noved pie jaunas izpratnes gan par Kristu, gan par Jēzu no Nācaretes. – 270 lpp.
Seldins T. Izaudzināt brīnišķīgu bērnu. Montesori metode: kā veicināt bērna radošumu, pašapziņu un patstāvību: rokasgrāmata vecākiem. – 208 lpp.
Sievietes gadagrāmata, 2020. - Praktisks ceļvedis visam gadam, kurā atradīsiet informāciju par horoskopiem un astronomisko kalendāru, veselību, skaistumu, attiecībām, kā arī ezoteriskas tēmas un dažādu ēdienu receptes. – 200 lpp.
Straubergs J. Rīgas vēsture: XII - XX gadsimts. - Grāmata ir sagatavota pēc 1937.gada izdevuma un papildināta ar muzeju arhīvos atrodamajiem ilustratīvajiem materiāliem. Šis ir līdz mūsu dienām nepārspēts pētījums par Rīgas vēsturi. – 592 lpp.
Strautiņš P. Latvijā dzīvot ir interesanti: praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā. - Grāmata visiem, kas domā par iespēju dzīvi Latvijā un pasaulē darīt labāku, vēlas labāk saprast mūsu zemes neseno vēsturi, kā arī uzzināt to, kas dzīvi šeit dara interesantu. Izdevumā atlasīti un apkopoti raksti, ko autors 25 gados publicējis laikrakstos, žurnālos un portālos. – 319 lpp.
Šmitiņa A. Tavi Ledlauži: spēles darbam ar grupām. – Krājumā apkopotas aktīvas un aizraujošas spēles profesionāļiem, kuri ikdienā strādā ar grupām un komandām. – 91 lpp.
Šperliņš J. Senās suitu kāzas un ķekatas. - Seno suitu kāzu apraksts sastādīts pēc seno parašu zinātājas un dziesminieces Zvirbuļu mātes stāstījuma. – 173 lpp.
Uģis Kuģis. Pāris: vīrietis un sieviete vēdiskajā pasaules skatījumā. – Grāmata izaicinoši, intriģējoši, skaļi un tieši runā par sievietes un vīrieša savstarpējām attiecībām, bieži liekot aizdomāties un paskatīties uz šīm lomām no cita skata punkta. – 246 lpp.
Volkovs V. Latvijas etnisko minoritāšu identitātes vērtības: starp normatīvismu un plurālismu: monogrāfija. - Grāmatā analizēti socioloģisko pētījumu rezultāti, kurus autors veica no 2010. gada līdz 2016. gadam Latvijā. – 307 lpp.
Voronova A. Naudas enerģija: kā izprast naudu un vairot savu labklājību. – 167 lpp.

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA

Avotiņa D. Ceļā: romāns. - Mierīgā piejūras ciema dzīvē pienāk dienas, kad neviens vairs nevar teikt - tā tam jābūt. Ierauti kara un varas maiņu virpulī, ļaudis cīnās par ciema un savu ģimeņu izdzīvošanu. Arī romāna galvenā varoņa Jāņa Silajoda dzīves ceļš nebūt neizvēršas gluds. Viņš agri iepazīst zaudējuma sāpes, un daļu dzīves spiests pavadīt tālu no dzimtā ciema, tomēr nekad nezaudē saikni ar mājām un sapni reiz tur atgriezties. – 255 lpp.
Baško J. Starp debesīm un zemi. - Grāmatas pamatā ir Krievijas impērijas armijas lidotāja un vēlākā Latvijas aviācijas komandiera, pulkveža Jāzepa Baško 1937.-1939.gadā sastādītie memuāri par viņa gaitām Pirmā pasaules kara gados. – 183 lpp.
Brīdaka L. Atbalss bez balss. – Kā veidot attiecības, ja dēla dzīvē ienāk vēl viena sieviete? Lai rastu sirdsmieru, Elīna kopā ar bijušo studiju biedri Anitu soli pa solim atsauc atmiņā pagātnes notikumus… - 224 lpp. - (Vakara romāns).
Dimante I. Skaistuma impērija. - Lielajos kapos pie aprūsējuša dzelzs krusta atrod vīrieša līķi. Nogalinātais ir plaukstošas kosmētikas firmas ražošanas direktors. Uzņēmuma biroja asistente izvairās no tikšanās ar izmeklētājiem, bet nolīgtā fotomodele iesaistās tumšās attiecībās ar firmas īpašnieka dēlu... – 192 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Egle J. dzimšanas diena: stāsti. - Grāmatā apkopoti astoņi stāsti par sievietes dzīvi ikdienas ritumā atšķirīgos dzīves posmos un dažādu apstākļu ietekmē. Stāsti par ilgām un zaudējumiem, par vērtībām, alkām, vientulību, bailēm no nāves, pieķeršanos, mīlestību – kā tās transformējas mūža gaitā. – 247 lpp.
Gaile I. Skaistās: romāns. – Jauno darbu var uztvert arī kā savdabīgu "Stiklu" turpinājumu, jo tajā darbojas visas pirmā romāna galvenās personas. Traģisks, skarbs, vēsturiskos notikumos balstīts vēstījums, kura darbība sākas koncentrācijas nometnē 1941.gadā. Otrā pasaules kara vardarbīgās pēdas aizved līdz mūsdienām, atklājot piedzīvoto šausmu ietekmi vairākās paaudzēs. – 184 lpp.
Judina D. Dēls: romāns. -  Turpinājums romānam "Ēnas spogulī". Dagnija pieņēma smagu lēmumu pilnībā mainīt savu dzīvi - izbeigt mokošo laulību un vairs nekad nevienam neļaut sevi apspiest un izmantot. Vai nezināmā vietā starp svešiniekiem var uzbūvēt jaunu dzīvi un satikt jaunu mīlestību? – 238 lpp. - (Vakara romāns).
Kalna Z. Garā upe [I daļa]: domatziņas un epifānijas. – 147 lpp.
Kaziņa G. Pusnakts lilija: romāns. – Autore tēlo latviešu literatūrā vēl maz izgaismoto gastarbaiteres dzīvi ārzemēs ar visu tās “spožumu un postu”. Andželīna ir izglītota un mūsdienīga sieviete, kuras īsto būtību atklāj viņas pieņemtie lēmumi sarežģītās dzīves situācijās. – 204 lpp.
Kļavis A. Bēres ar priekšapmaksu: stāsti. – Par mūsdienu kaislībām un pretrunām. Par naidu, izlīguma meklējumiem, mūžīgo sapni par cilvēcību un alkām pēc mīlestības. – 237 lpp.
Kosteņecka M. Vēstules no XX gadsimta. - Turpinājums grāmatai "Mans XX gadsimts". Autore dalās ar unikālām un ļoti personiskām vēstures liecībām - no lasītājiem saņemtajām vēstulēm, kurām pievienojusi savu stāstījumu par situācijām, kurās vēstules rakstītas. – 207 lpp.
Kovaļova L. Svešinieki: romāns. – Fantāzijas žanrā rakstīts trilleris. Stāsta varoņi ir četri savstarpēji nepazīstami pasažieri, kas pusnakts stundā izkāpj no vilciena un dodas mājup – viņus vieno trīs lietas: viņi visi reiz bija miruši, bet paši to nezina; kāds viņus nogalināja; viņi ir atgriezušies, lai atrastu to, kurš atņēma viņiem pašu dārgāko – dzīvi. – 270 lpp.
Kukuvass A. Stella Vulgaris: laikmeta liecība par dienesta laiku padomju armijā Rīgā karavīru estrādes ansamblī "Zvaigznīte". – 55 lpp.
Kūlis Ē. Kas vieno, kas šķir. Tā viš' i: liepājnieks maķenīt pasmaida arī par sevi. - Grāmatā autors apkopojis humorīgus un arī mazāk jautrus notikumus no dzīves, kurus stāstījuši aktieri, brīvmākslinieki un citi paziņas. – 166 lpp.
Manfelde A. Vilcēni: romāns. - Romāna darbība risinās 90-to gadu sākumā, teritorijā starp upi un jūru. Varoņi ir pusaudžu banda - vilcēni. Zudusī paaudze, kas savā ceļā uz brīvību sagrauj ne tikai pieturvietu stiklus un konteinerus, bet arī paši sevi un savus tuvākos. – 240 lpp.
Mertena G. Atklāsmes: atziņas, atklāsmes, aforismi. - Grāmatā apkopotas laikraksta "Ventas Balss" galvenās redaktores atziņas un aforismi, kas bija publicēti redaktora slejā no 2002.gada. – 160 lpp.
Mūrniece L. Gandrīz gadagrāmata. – Lindas Mūrnieces pārdomas par to, kas viņai pašai svarīgs, kas viņu sāpina un liek raudāt, ko viņa mīl un ienīst, dod spēku pārvarēt ikdienas grūtības, zaudējumus un vilšanos, un iedvesmo mīlēt un priecāties par dzīvi. – 144 lpp.
Poikāne S. Mammas kleitas un teātra bize. - Ir kāda zeme, kur ir viszilākās debesis un viszaļākā zāle, kur katra diena ir piedzīvojumu pilna. Un visi mēs šai zemē esam bijuši. Tā ir Bērnības Zeme. Bērnības vasaras, šķiet, lido vēja spārniem. Un ir labi, ja pēc daudziem, daudziem gadiem izdodas sasaukt tās atpakaļ, pasildīties atmiņās un tad doties tālāk. – 264 lpp.
Rukšāne D. Krieva āda: romāns. – Romāns ir detalizēti izvērsts sievietes redzējuma stāsts par dzīvi Latvijā XX gadsimta 50.–60.gados, dzīvi, kuru vairs nesatricina iepriekšējo gadu desmitu globālās traģēdijas, bet lēni un klusu grauž sadzīviskā pelēcība. Sieviete iemīl vīrieti, kurš ir ne tikai precēts, bet – ak, šausmas – krievs. Un šī dullā, nepareizā mīlestība pārvērš stāstu diskusijā par savējo un svešo. – 221 lpp.
Tabuns A. Baltais globuss. - Ievads hroniska vientuļnieka dzīves mākslā. Tik izteiksmīgs, ka jebkuram introvertam vientuļniekam būtu ieteicams izlasīt. Allaž ironiski un skeptiski noskaņota intelektuāļa pārdomas par mūslaiku pasauli un cilvēka vietu tajā. Paradoksālu aforismu un refleksiju apkopojums. – 349 lpp.
Venters E. Poseidona galva: kriminālprozas izlase. - Astoņi īsprozas darbi, kas sarakstīti laikā no 1987. līdz pat 2017.gadam, taču tie sakārtoti atpakaļejošā laika secībā. Var sacīt – Laiks ir visu stāstu galvenais varonis. – 336 lpp.
Viegliņa-Valliete G. Atradenes stāsti. - Trešā grāmata par bāreni Betu. Mīlestības apvīta bērnība Betai ir palikusi sveša pasaule, tikpat sveša kā mātes glāsts. Viņu audzina pamāte — rupja, neizglītota sieviete. Meitene mīlestību meklē pie svešiniekiem, un daži to neliedz. – 143 lpp.
Zīle M. Svešu tēvu grēki: romāns. – Puisēna māte traģiski gājusi bojā, tēvs atrodas nesaprotamā prombūtnē. Kad nesen šķīrusies jauna sieviete uzņemas rūpes par bērnu, viņa tēvs atgriežas. Starp vīrieti un audžumāti uzšķiļas simpātiju dzirkstele… - 224 lpp. - (Vakara romāns).

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Aberkrombijs Dž. Pats asmens: triloģijas "Pirmais likums" 1.grāmata. - Neparedzams, aizraujošs, tumša humora un neaizmirstamu tēlu pilns mūsdienīgs fantāzijas romāns. Tiek atklātas slepkavnieciskas sazvērestības, kārtojami veci rēķini, un robeža starp varoni un ļaundari ir ļoti smalka. – 568 lpp.
Elliss D. pēdējais alibi: romāns. - Savrupnieks Džeimss Drinkers ir pārliecināts, ka ir kļuvis par sazvērestības upuri: nesen noslepkavotas viņam pazīstamas sievietes. Drinkeram ir sajūta, ka policija viņu uzskata par galveno aizdomās turamo, tādēļ viņš nolīgst advokātu Kolariču. – 509 lpp.
Fermīns M. ZEN: romāns. - Katru dienu no rītausmas līdz krēslai meistars Kuro vingrinās smalkajā kaligrāfijas mākslā. Taču līdzsvaru un harmoniju vienā acumirklī var izjaukt neparedzēts gadījums. Kad mūsu dzīvē uzrodas kārdinājums, ikviens tam labprāt ļaujas... – 123 lpp.
Gārdnere L. noķeriet mani: romāns. - Šarlīna ir pārliecināta, ka drīz mirs. Pēdējos gados viena pēc otras ir nogalinātas viņas labākās draudzenes. Tomēr sieviete negrasās padoties bez cīņas. Šarlīna uzmeklē Bostonas labāko detektīvi Didī Vorenu un lūdz, lai viņa izmeklē šo lietu. Nav nekādu pierādījumu, nekādas redzamas saistības starp slepkavībām. Ir tikai satricinošais Šarlīnas stāsts, kurā iedziļinoties Didī sāk atklāt arvien vairāk noslēpumu. – 508 lpp.
Hantere Ē. Klanu kaķi. Pusnakts: [Sāgas turpinājuma 1.grāmata]. - Klanu kaķi jau vairākus gadalaikus ir dzīvojuši mierā un saticībā, bet nu Pērkona klana karotājs uzklausa draudīgu pareģojumu, kas vēsta par drīzām briesmām. Sešiem kaķiem ir jāuzsāk vēl nebijis ceļojums, lai glābtu klanus. – 366 lpp.
Karlena O. Kalendāra meitene: Janvāris – Marts: romāns. - Miai nepieciešama nauda. Divpadsmit mēnešu laikā viņai ir jāatmaksā tēva parāds pagrīdes augļotājam - vienu miljonu dolāru… Tam nevajadzētu būt pārāk sarežģīti, ja Mia kļūs par eskorta meiteni tantei piederošā firmā. Viegla nauda. Tā tam būtu jānotiek... – 336 lpp.
Kērtisa R. Mēs satikāmies decembrī. - Džesa ir nolēmusi piepildīt sen loloto sapni – pārvākties uz Londonu. Dzimtajā pilsētā viņa atstāj labi apmaksātu darbu un savu salauzto sirdi. Kad Džesa ierauga puisi no blakusistabas – neatvairāmo Aleksu, viņai vēderā sāk lidināties tauriņi… - 413 lpp. -  (Kontinents).
Kīza M. Mazliet precējušies. - Eimijas vīrs Hjū apgalvo, ka pavisam noteikti negrasās šķirties. Viņš joprojām mīl sievu, tikai vēlas nelielu atpūtu – no laulības, bērniem un ikdienas. Sešus mēnešus viņi būs tikai “mazliet precējušies” – Hjū dosies eksotiskā ceļojumā, savukārt Eimija paliks mājās un… gaidīs. Bet varbūt viņai pašai vajadzētu ielaisties dēkā ar kādu citu? – 541 lpp. - (Kontinents).
Krofta K. divkāršais zaudējums: romāns. – Simonas meitiņa tika nolaupīta pirms 18 gadiem. Pēkšņi uzrodas sieviete, kura apgalvo, ka zina pazudušās meitenes atrašanās vietu. Bet vai svešiniecei var uzticēties? – 395 lpp.
Lekberga K. Ragana. - Kad četrus gadus vecā Linnea pazūd no fermas Fjelbakā, tas atraisa traģiskas atmiņas. Pirms trīsdesmit gadiem maza meitene pazuda tieši tajā pašā saimniecībā. Mazajā kopienā sāk izplatīties bailes. Vai vairākas meitenes varētu būt briesmās? – 710 lpp.
Makinērnija M. Dzīves ceļojums. - Ietiepīgā un ekscentriskā Lola dodas savā dzīves ceļojumā un paņem līdzi mazmeitu un mazmazmeitu. Viņa izpilda slepus doto solījumu un atgriežas savā dzimtenē. Visu mūžu sieviete slēpj no visiem sāpīgos iemeslus tam, kāpēc jaunībā ir pametusi Īriju… - 508 lpp. – (Kontinents).
Maurers J. Sniegā nesalst tikai nāvei: [romāns]. - Ziemassvētku vakarā visi gaida notiekam brīnumus, bet šoreiz policijas komisāra kalnu mājiņā notiek nelādzīgs brīnums – izmeklētāju nodaļas ballītē ielaužas noziedznieks, kurš draud visu uzspridzināt. Noziegums gandrīz izdodas – māja nodeg, apkaime izpostīta, tomēr, pateicoties nodaļas darbinieku saliedētajai rīcībai un pašaizliedzībai, cilvēki bojā neaiziet... – 327 lpp.
Mērtons T. Septiņloku kalns: ticības autobiogrāfija. - Aizrautīgais un apdāvinātais Mērtons alkaini tver no dzīves visu, ko tā sniedz, līdz viņā mostas atziņa, ka nekādas pasaulīgās baudas nespēs remdēt arvien dziļāko iekšējo nemieru. Sācis interesēties par garīgiem jautājumiem, viņš nonāk līdz kristībai katoļu Baznīcā un pēc kāda laika iestājas trapistu klosterī. – 559 lpp.
Nuotio E. Vīramātes zobs. - Omulīgo detektīvromānu sērijas "Izmeklē Elēna Lehde" turpinājums. Apceļojot Andalūzijas dārzus, Elēna tiek negaidīti uzaicināta uz kāzām, kur gredzenus mij somu līgavainis un spāņu līgava. Tas ir stāsts par vīriem un sievām. Par laulībām. Mātēm un vīramātēm. Par spēcīgām sievietēm. Svina smagiem noslēpumiem, kas nospiež dzimtas ļaužu plecus. – 159 lpp.
Sigurdardotira I. Parāds: kriminālromāns. - Psiholoģiskās spriedzes piestrāvots romāns par sociālo tīklu ēnas pusi. Par notikušo noziegumu policija uzzina tāpat kā visi citi - Snapchat. Videoierakstā redzams, kā upuris lūdz piedošanu. Kad mirusī meitene tiek atrasta, viņai līdzās ir lapa ar skaitli 2… - 384 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Tjūdora K. Dž. Paslēptuve: romāns. – Mēģinādams atklāt pagātnes mīklu, Džo atgriežas dzimtajā pilsētiņā. Pirms divdesmit pieciem gadiem viņa māsiņa Annija pazuda mīklainos apstākļos. Kad viņa brīnumainā kārtā atgriezās, tā vairs nebija tā pati meitene… - 335 lpp.

DZEJA

Beļskis N. Rīts pēc dziesmas. – Autora dzeja skan daudzās dziesmās. Viņa radītās rindas ļauj sajust un sadzirdēt tās dievišķās svārstības, ko saucam par mīlestību, lai nesavtīgi varētu dalīties tajā ar ikvienu šai pasaulē. – 111 lpp.
Kalna Z. Garā upe [II daļa]: dzeja un pārdomas vārsmās. – 299 lpp.

НОВЫЕ КНИГИ В ЯНВАРЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Костенецкая М. Мой XX век: разговор с Георгом Стражновым (диалог в Скайпе). –  Книга позволяет каждому взглянуть на новейшую историю Латвии через призму воспоминаний участницы незабываемых событий Атмоды. - 314 с.
Костенецкая М. Письма из ХХ века. – Продолжение книги « Мой XX век», В архиве писательницы хранятся более 3000 читательских писем – уникальные свидетельства канувшей в историю эпохи. Небольшая часть переписки представлена на суд читателя. – 207 с.

РОМАНТИЧЕСКАЯ  ПРОЗА

Лавряшина Ю. А. Запретный плод: [роман]. – Любовь это или страсть, когда 47-летняя женщина теряет голову от 22-летнего парня, который младше её сына? Этот мир полон стереотипов, и такая связь осуждается большинством. Но отказаться от счастья так сложно… - 347 с.

ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ПРОЗА

Вавилова Е. С., Бронников А. Э. Женщина, которая умеет хранить тайны: [шпионская история]. – Она с семьёй жила в Америке, и дети даже не догадывались, кем на самом деле была их мама… - 350 с.
Колычев В. Г. Красивый умирает первым. - Убийство предпринимателя Кручинина наделало большой переполох. Неужели возвращаются бандитские времена? Следователь Малахов задерживает заказчика преступления, у которого был серьёзный конфликт с погибшим на почве ревности к девушке Арине. Но Малахов не верит, что Кручинина свёл в могилу любовный треугольник. – 286 с. - (Лучшая криминальная драма).
Константинов А. Д. По счетам. - 1962 год. Барон сумел не только разыскать сестру, с которой они расстались ещё в ленинградскую блокадную зиму, но и обрести любимую женщину. Казалось бы, самое время завязать с уголовным прошлым. Но Барон идёт на новое преступление, не подозревая, что это – ловушка, умело расставленная сотрудниками ленинградского уголовного розыска. – 350 с. - (Бандитский Петербург).
Малышева А. В. Лицо в тени: роман. – Алина мечтает открыть модное ателье, но на её сестру совершено покушение, а вскоре она и вовсе исчезает. Теперь Алине предстоит распутать клубок, в котором сплелись сложные семейные отношения, интриги, загадочные убийства… - 447 с.
Михайлова Е. Имитация страсти: роман. – Ксении понравилось работать няней в роскошном особняке, потом она поняла, куда попала, но было уже поздно. Как известно, бывших бандитов не бывает, и если ты связан с одним из них, приготовься к худшему… - 286 с. - (Детектив-событие).
Михалкова Е. И. След лисицы на камнях. - Клиент частных детективов Илюшина и Бабкина - убийца. Впрочем, было ли убийство? Или это чья-то чудовищная мистификация? Поднимаются тени прошлого, открываются давно забытые тайны, причудливо сплетаются правда и ложь. Победителей не будет. – 383 с. - (Идеальный детектив).
Островская Е. Покопайтесь в моей памяти. - Елизавета горела желанием помочь дочери: после развода муж забрал себе их сына и не позволял Ане с ним видеться. Не зная, что предпринять, она обратилась к своей давней знакомой, владелице детективного агентства Вере Бережной… - 318 с. -  (Татьяна Устинова рекомендует).
Полякова Т. В. Голос, зовущий в ночи: роман. - Три месяца назад убили основателя Фонда "Жизнь без наркотиков".  Вопреки уговорам друзей не играть с огнем, Марич берётся за это дело. Оказывается, у всего, даже самого благого начинания, есть и своя тёмная сторона. - 320 с. - (Авантюрный детектив).
Самаров С. В. Долг с глушителем. – На улице провинциального города совершено покушение на бывшего спецназовца. В схватке майору удаётся уничтожить налётчиков, после чего его задерживает полиция. В задержанном спецназовце подозревают известного киллера, находящегося в международном розыске. – 350 с. - (Спецназ ГРУ).
Солнцева Н. Третий после смерти. - В провинциальном городке убит офицер Вершинин. Накануне смерти он повздорил с поклонником своей бывшей возлюбленной. Происходит ещё одно убийство: погиб известный предприниматель. Частный детектив Смирнов понимает, что надо спешить, иначе будет третий погибший. – 351 с. - (Мистический детектив).
Сорокин Г. Г. Письмо ни от кого. - 1988 год. В одном из сибирских городов в результате взрыва в кафе погибли четверо посетителей, собравшихся для серьёзного разговора. В городе начинается новая, криминальная эпоха. Следствие получает письмо, в котором говорится, что взрыв – дело рук таинственной организации, уничтожающей преступников, избежавших возмездия. Под подозрение в совершении кровавого акта попадают и сами сыщики… - 350 с.
Тамоников А. А. Агент из подземелья. – Январь 1945 года. Немецкие войска продолжают отчаянно сопротивляться. Чтобы выявить слабые места в обороне противника, в отдел германской разведки внедряется майор Уваров. – 286 с.
Тамоников А. А.Человек с двойным лицом. – Июнь 1941 года. В прифронтовой полосе немецкие диверсанты захватывают «секретного» инженера Маханова. На поиски специалиста отпраляют группу майора Шелестова. – 286 с.