Jaunās grāmatas oktobrī

Ik mēnesi Gulbenes novada bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļa priecē savus lasītājus ar plašu jauno grāmatu izvēli. Šeit var aplūkot jauno grāmatu sarakstu augustā.


NOZARU LITERATŪRA

Augusts Saulietis: modernisms un sadzīves reālisms: kolektīvā monogrāfija. – Autori sniedz padziļinātu ieskatu latviešu literatūras klasiķa mantojumā. – 166 lpp.
Baltijas ceļš. Turpinājums: starptautiskās konferences materiāli: 2019. gada 22. augusts, Rīga, Latvija. – 133 lpp.
Biseniece A. Par Pokaiņiem, akmeņiem un mums pašiem. – Ikkatrs ir dzirdējis par Pokaiņiem. Bet vai mēs kaut ko skaidri zinām par šo leģendām apvītu vietu Dobeles novadā? Lasītāju uzmanībai vēl viens mēģinājums ieviest skaidrību un atdalīt faktus no pieņēmumiem un fantāzijām. – 124 lpp.
Blese J. Koknese ar atskatu tālākā pagātnē. – Grāmata ir izsmeļošs ceļvedis pa senās Hanzas pilsētas vēstures lappusēm un lieliska rokasgrāmata skolotājiem novada vēstures mācīšanā, sākot no 12. gadsimta līdz 20. gadsimta 90. gadiem. – 215 lpp.
Burkus D. Jauna vadība: Kā vadošās organizācijas apgriež otrādi ierasto biznesu. - Autors apkopojis pasaulē plaši pazīstamu firmu pieredzi, kā organizēt darbu, radikāli izmainot uzņēmuma menedžmenta stratēģiju atbilstoši 21. gadsimta tendencēm. Grāmata rosinās ikvienu uzņēmuma vadītāju padomāt - varbūt es arī varu strādāt savādāk? – 274 lpp.
Ceļojumi mistēriju pasaulē. – Vairāku autoru kopdarbā – ceļojumos gūtā neparasta un mistiska pieredze. – 96 lpp.
Čiuprinskiene J. u.c. Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana: teorija un prakse: mācību un prakses grāmata. – 407 lpp.
Dabiski līdzekļi tavai veselībai. – Izsmeļoša, uzticama un praktiska grāmata piedāvā dabiskus ārstniecības līdzekļus vairāk nekā 120 izplatītāko slimību novēršanai. – 384 lpp.
Deivisa S. Montesori mazulis: Rokasgrāmata vecākiem zinātkāra un atbildīga cilvēka audzināšanā. - Autore aicina pamanīt bērnu dažādās personības un intereses, būt palīgiem bērnu attīstības ceļā. Grāmatas noslēgumā autore ir apkopojusi dažādu ģimeņu personīgās pieredzes stāstus. – 264 lpp.
Dūmiņa L. Artūra Skrastiņa Spogulija. – Stāsts par vienu no savas paaudzes vadošajiem un populārākajiem aktieriem. Viņš uz Dailes teātra skatuves spēlē jau 25 gadus, un grāmata atklāj aktiera ceļu līdz tai. Tāpat grāmatas lappusēs sastopami tie cilvēki, kuriem bijusi nozīmīga loma aktiera profesionālajā un arī privātajā dzīvē. – 367 lpp.
Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija: rakstu krājums. - Krājuma saturu veido 2017. gada rudenī Rīgā un Tartu notikušās konferences priekšlasījumi. – 239 lpp.
Eglītis Ē. Kultūras spīlēs. - Autors novatoriskā veidā pievēršas sabiedrībā tik aktuālai tēmai kā atkarību izplatība jauniešu vidū. Grāmata aicina lasītājus pārdomāt, iedziļināties, vispusīgi izprast problēmas, kuras saistītas ar narkotisko vielu (tajā skaitā tabakas un alkohola) lietošanu, ar šīs parādības patieso ietekmi uz personu un sabiedrību. – 68 lpp.
Eimens D. G. Kā salabot dvēseles mikroshēmu: smadzeņu un dvēseles saikne praksē. - Grāmatas autors smadzeņu un dvēseles kopību skata mūsdienu zinātnes un tehnikas iespēju apstākļos. Viņš uzskata, ka dvēsele nepavisam nav ēteriska. Tai ir būtiska saikne ar smadzeņu darbību. Autors rāda, kā maksimāli izmantot šo saikni, lai uzlabotu savu dzīvi. – 261 lpp.
Haņs Ņ. T. Apzinātība izdzīvošanai: 5 nemainīgas prakses mainīgai pasaulei. - Godbijība pret dzīvību, īsta laime, īsta mīlestība, dziļa ieklausīšanās un mīlestības pilna valoda, sevis, savas ģimenes un sabiedrības uzturēšana un dziedēšana. Praktizējot šos principus, ikviens cilvēks var padziļināt izpratni, skaidrāk saredzēt cilvēkus un situācijas un iemantot laimi ciešanu vidū. – 159 lpp.
Hari Dž. Zudušās saiknes: depresijas īsto iemeslu un negaidīto risinājumu atklāšana. - Balstoties uz personīgo pieredzi, autors trāpīgi atspoguļo psiholoģisko un sociālo depresijas pusi, piedāvājot lasītājiem meklēt risinājumus un pārvarēt depresijas negatīvo ietekmi. – 400 lpp.
Jēruma I. Sieviete, kura maina likteņus. - Grāmata par Rudīti Losāni – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas mācītāju, kura kalpo Cīravas draudzē. Gandrīz 20 gadi ir nostrādāti Iļģuciema sieviešu cietumā, ir izveidota programma “Mirjama”, kas palīdz notiesātajām iegūt izglītību un atgriezties normālā dzīvē. – 192 lpp.
Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. – 255 lpp.
Kerija T. Ko domā mans bērns?: praktiskā bērnu psiholoģija mūsdienīgiem vecākiem. – Grāmatā aplūkotas vairāk nekā 100 ikdienas situācijas, tā palīdzēs vecākiem atšifrēt bērna uzvedību un reaģēt atbilstoši un pārliecināti. – 256 lpp.
Klotiņš A. Divatā ar tautasdziesmu: folklora latviešu komponistu iztēlē un skaņdarbos. - Grāmata atklāj latviešu foklorā pamatoto kompozīciju lielo skaitu un krāšņumu kopš nacionālās atmodas laika līdz pat mūsu gadsimta sākumam. – 159 lpp.
Kols V. Iekaisuma spektrs: kā atklāt iekaisuma izraisītāju un, veidojot jaunus ieradumus, uzlabot veselību. - Iekaisumu laikmets – tā autors raksturo mūsu laiku. Viņš popularizē uztura terapiju, uzsverot: nav vienas brīnumdiētas, kas palīdzētu visiem. Lielākā grāmatas daļa veltīta padomiem, kā, ņemot vērā savu bioindividualitāti,  katram pašam atklāt, kas der un neder tieši viņam. – 248 lpp.
Kundziņš K. Smiltene. – 1926. gadā izdotās grāmatas atkārtots izdevums. – 63 lpp.
Latvijas diplomātijas gadsimts: Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais gadsimts (1919-2019) diplomātu esejās. - Grāmatas autori ir Latvijas ārlietu dienesta diplomāti un darbinieki, kas savās esejās aptver plašus ārpolitiskās darbības virzienus. – 606 lpp.
Latvijas dizains 2020. - Praktiska rokasgrāmata, kuras saturs balstīts uz Latvijas dizaina stratēģiju 2017-2020. Izdevumā definēta stratēģiskā vīzija un iespēju potenciāls valsts mērogā. – 63 lpp.
Lecinska I., Tomazi Dž. L. Vienā likteņdejā savijušies mūži: Džuzepe Tomazi di Lampedūza un Aleksandra fon Volfa. – No Sicīlijas klinšainās un Vidzemes mežiem apaugušās ainavas skatītā epizode atklāj notikumiem un pārdzīvojumiem bagātu laikmetu. Divus intelekta un gara aristokrātu savienošana laulības saitēm ir sekmējusi abu dzīvesbiedru talanta uzplaukumu. – 176 lpp.
Migla A. Mūsu Klaipēdas kursiņš. – Režisora un rakstnieka jaunākā grāmata ir veltīta talantīgā, Klaipēdas Universitātē audzinātā aktieru kursa radošās darbības desmitgadei Liepājas teātrī. – 127 lpp.
Millere A. Spēt ielūkoties cilvēka dvēselē: rokraksta analīze: 2.daļa. Lielie burti. Simboli un paraksti. - Rokrakstu izpēte palīdz atklāt cilvēka rīcības motīvus dažādās situācijās, izprast otru, sevi un iemāca saprasties ar jebkura rakstura personību. – 104 lpp.
Nereta I., Semerova M. Ziemcietes. Viegli kopjamas un krāšņas: labākā šķirņu izvēle Latvijā. - Pareizi aprūpētas ziemcietes priecē audzētāju daudzu gadu garumā un ir skaistākās katra savā laikā. – 179 lpp.
Niedrītis J. Ē. Meklējiet un jūs atradīsiet! - Grāmata par inovāciju vadīšanu kā valsts, tā arī uzņēmuma līmenī. – 235 lpp.
Ošiņa S., Ošiņš V. Ziemas krājumi: Receptes. - Tas ir stāsts par paaudzēs slīpētām receptēm, kam jaunu spožumu var piešķirt ar padomiem no citu ģimeņu recepšu pūralādēm un pasaules tautu virtuves. – 252 lpp.
Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. – 357 lpp.
Renārs G. R. Tava nemirstīgā realitāte: kā pārraut dzimšanas un nāves ciklu. – Aizraujošs un lietišķs ceļvedis, lai piedošanas procesā rastu mieru, veselību un laimi. – 234 lpp.
Riekstiņš J. PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā: 1940.-1991. gads. - Dokumentu krājums atklāj PSRS okupācijas armijas zaldātu un komandieru izdarītos noziegumus pret Latvijas mierīgajiem iedzīvotājiem, viņu personīgo un valsts mantu. – 214 lpp.
Sākam dārzu: Padomi radošam iesācējam. Piemēri dārzam, kas vienmēr izdosies. - Grāmata ir vērtīgs palīgs un iedvesmotājs skaista un cilvēka emocionālajām prasībām atbilstoša dārza iekopšanā. –        168 lpp.
Skots D. M. Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi: kā sasniegt pircējus ar ziņu apskatu, emuāru, aplāžu, virusālā mārketinga un tiešsaites mediju palīdzību. – 295 lpp.
Stranga A. Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā: Latvijas un Padomju Krievijas (PSRS) attiecības 1919.-1925. gadā. - Šajā pētījumā vēsture ir dziļdomīgi un salīdzinoši tverta plašākā telpā, teju visā Eiropā. Tā ir vēstures grāmata, kas mūs mudina pārdomāt arī šodienas reālijas, vilkt paralēles. – 445 lpp.
Šarmers K. O. U teorija īsumā: pamatprincipi un pielietojums. – Lai spētu efektīvi risināt problēmas, ir svarīgi pilnībā apzināties iekšējo stāvokli, no kura izriet mūsu uzmanība un darbība. Autors izgaismo šo mūsdienu līderības aklo punktu un piedāvā pavisam praktiskas metodes, ar kuru palīdzību to pārvarēt, izmantojot U teorijas procesu, principus un prakses. – 182 lpp.
Tomāti: audzēšana uz lauka un siltumnīcā. - Latvijas tomātu audzētāju un kolekcionāru padomu un ieteikumu grāmata. Tās saturam izmantoti arī "Lauku Avīzes" tematiskie pielikumi. - 227 lpp.
Ūdris U. No otras puses: ...kad ārsti vairs nespēj palīdzēt. – Autora pieredzes stāsts palīdzēs izjust spēku, pārliecību un atvieglot dažādu hronisku slimību simptomu izpausmes. – 320 lpp.
Upenieks A. Vīza uz pasaules malu. - Autors stāsta par Kanādā, ASV, Dienvidamerikā un Antarktīdā piedzīvoto. Grāmatu caurvij ne tikai piedzīvojumiem bagātas, bet arī dažādas kuriozas un bīstamas situācijas. – 238 lpp.
Zilgalvis J. Laiks ceļot: Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti: III [3.] daļa. – Izdevums ir domāts visiem, kurus iepriecina seni viduslaiku cietokšņi, krāšņas baroka un klasicisma rezidences, kā arī jaunāku laiku būvmākslas liecības. – 479 lpp.

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA

Ābele I. Balta kleita. - Deviņas sievietes, deviņi stāsti. Un — deviņas drāmas… - 159 lpp.
Auziņš A. Virves dejotāja: romāns. - Romāna varone Melita pagājušā gadsimta 70. un 80. gados kāpj augšup pa karjeras kāpnēm. Atdodot sevi darbam, novārtā paliek ģimene. Atmodas gados jāizšķiras, kā dzīvot tālāk. Grūtos brīžus pārvarēt palīdz Mīlestība. – 175 lpp.
Berģis-Kalns Dz. Lūdzu, turpini man melot. - Viņa meli nebija perfekti - Viņš Viņai radīja iespaidu, ka Viņam ir atslēgas no daudzām durvīm. Viņas meli nebija perfekti - Viņa radīja iespaidu, ka var sniegt to, ko Viņš reiz bija pazaudējis. Stāsts nebūt nav ne pirmais, ne pēdējais piemērs tam, ka meliem nav jābūt perfektiem, svarīgākā veiksmes sastāvdaļa ir upuris - ja viņš vēlēsies tiem noticēt, tad ticēs pat tad, ja tiks solīts neiespējamais. – 460 lpp.
Eņģelis G. koncerts vectēva pagalmā: romāns. - Kādā pavisam parasta veca lauku vīra pagalmā tiek sarīkots teju starptautiska mēroga ļembasts. Tajā iesaistīti gan itāļu mafiozo un latviešu dīkdieņi, gan vietējās pašvaldības boss un bijušais krievu čekists un vēl citi, un kaķis. Bildi pa bildītei, gabaliņu pa gabaliņam autors saliek kopā aizraujošu, ironisku intrigu, vienlaikus iepazīstinot ar amizantu tipāžu galeriju. – 352 lpp.
Grīnbergs A. Katru dienu ar piesitienu. - "Latvijas Avīzes" žurnālista, dzejnieka un publicista biogrāfiskā dzīvesstāsta "Kustinu dzīvi" turpinājums. Autors atskatās uz savas dzīves un žurnālista karjeras laika piedzīvojumiem, darba izaicinājumiem, sastaptajiem cilvēkiem un gūtajām dzīves mācībām. – 253 lpp.
Jansone I. Vīru lietas: romāns. – Grāmata trāpīgi raksturo modernās inteliģences pārdzīvojumus. Tas ir dziļi personisks, nesaudzīgs un nepiedienīgs grupas portrets, kura galvenie varoņi izstaro mūsdienās labi pazīstamo lielpilsētas vientulību. – 144 lpp.
Judina D. Pēdas putekļos. - Pēc vizītes pie reģes Silvijas mīklainā avārijā iet bojā ziņu aģentūras īpašnieks Tuncis. Melnpils mērs Poķis pēc pamatīga tusiņa tiek ierullēts asfaltā. Abi upuri saistīti ar skandalozo politisko spēku Mājai un Ģimenei, kas iecerējusi atdzimt ar jaunu līderi. – 367 lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete; 13.).
Kaijaks V. Dullie stāsti. - Šos stāstus pats rakstnieks dēvēja par dullajiem stāstiem. Tajos ir drusciņ no visa kā - mistikas, fantāzijas, šermuļu un neparastu ideju. Laikā, kad tie tapa - no 20. gadsimta 70. līdz 90. gadiem - tie izaicinoši pārkāpa visus tālaika literāros ierobežojumus, rādīja garu degunu cenzoriem un reālisma sludinātājiem. – 479 lpp.
Kalna Z. Dina: romāns. - Pie Iecavas, sadevušies rokās, tāpat kā visā Baltijā, cilvēki veido dzīvo ķēdi – Baltijas ceļu. Brīvību katrs tajā brīdī izjūt savādāk. Mākslinieka Silvestra mērķis – vectēva māja. Ilgas – savas zemes atgūšana, sapnis – gleznot Latviju. Tik daudz drosmes, cerību un sapņu! Un jaunība! –  311 lpp.
Kalvāns A. Drosme darīt: (Puika un plinte): padsmitnieku raibie piedzīvojumi īpaši bīstamajos gados 1943.-1948. - Kara un pēckara gadi bija laiks, kad jau 13-14 gadīgi puikas prata rīkoties ar sprāgstvielām un dažāda kalibra stobriem. Savās neparastajās gaitās pusaudži mācījās saprast, ka drosme nav iespējama bez bailēm. – 176 lpp.
Ketnere K. Asteszvaigznes brīdinājums: [romāna] "Samta nakts bērns" 3. daļa. - Romāns ar jaunas sievietes acīm vēsta ne tikai par viņas likteni, mīlestību un pārdzīvojumiem, bet ar spilgtām epizodēm parāda dzīvi Latvijā (Rīgā) padomju laikos. Šajā daļā Lienes sirds Itālijā sildās mīlestībā, tikmēr Latvijā... dzīve kūleņu kūleņiem. – 251 lpp.
Kūlis Ē. Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest: ironiskā proza. – 175 lpp.
Kundziņš K. Mana mūža gājiens: atmiņas un apcerējumi. – Latviešu ceļu uz līdztiesību, boļševiku revolūciju un Latvijas valsts dzimšanu atmiņu stāstā ieraugām ar mācītāja un draudzes acīm. – 312 lpp.
Kurzemnieks K. Likteņa slazdos: krimināldetektīvs. - Nogalināti četri vienas ģimenes locekļi. Slepkavības izmeklē izmeklētāji Beatrise Grīna, Kalvis Osis un tiesu eksperts Harijs Durbe, kā arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra iemītniece Velta. Identificēt slepkavu gan izmeklētājiem, gan sirmgalvei izdodas vienlaikus. – 239 lpp.
Lāce I. Baloži uz Žozetes jumta: [stāstu krājums]. – Nepiepildītas ilgas, izbalējuši sapņi un fonā neizbēgama novecošana, ko pavada rūgta samierināšanās ar dzīvi, kāda nu tā katram ir, - reizēm skumja, reizēm nejēdzīga un tomēr, neskatoties ne uz ko, arī skaista. – 142 lpp.
Nuts Z. Zosāda: romāns. - Bēgot no laulības problēmām un dzīves smacējošās vienmuļības, Gunta cer atrast patvērumu Itālijas Alpu kalnu klusumā. Viņa negaidīti sastop vīrieti, kas kļūst par viņas jaunās dzīves pavadoni. Bet vai Gunta spēs no šī piedzīvojuma izsoļot ar nesalauztu sirdi? – 176 lpp.
Ozola M. Es vairs nebēgu pa sapņiem: Man netic, ka tā tiešām bija. – Latviešu valodas skolotājas grāvēja cienīgais dzīves stāsts! Grāmatā aprakstīti autores piedzīvojumi, pārdzīvojumi, emocijas, sadzīviski notikumi, viss, kas izjusts un izdzīvots. – 247 lpp.
Paegle L. Otra puse: romāns. – Edgars un Marta dzīvo vienā privātmājas pusē un sapņo atpirkt otru pusi no pensionāres Ilgas, kas darījumu nemitīgi atliek. Edgars gatavs darīt visu, lai dabūtu kāroto, taču piemirst uzjautāt savai ģimenei, vai viņi vēlas to pašu… - 204 lpp. - (Vakara romāns).
Pohodņeva M., Pelsis M. Kaķu vārdotāja. - Grāmata priekam un optimismam. Tā vēsta par sievieti vecumā pēc četrdesmit, kura saprot - dzīvesprieks un ticība mīlestībai jāatgūst jebkuriem līdzekļiem! Un to, kā izrādās, var paveikt, ja ņem talkā kaķi, makšķeri un … vīrieti. – 252 lpp.
Poikāne S. Eņģeļu zeme un putnu pils. - Elza ir zinātkāra trešklasniece, kuru interesē viss apkārt notiekošais un daudz jautājumu apkārtējiem. Skolotāji un uzaicinātie ciemiņi labprāt stāsta par baronu laikiem, cīņām kara laikā un labāku dzīvi šobrīd, tomēr par pirmskara notikumiem nebilst ne vārda… Un kā gan savādāk, ja ir 1968./69. mācību gads? – 312 lpp.
Račko K. Netīrā. - Slavenā modele un influencere Flēra nolēmusi Ziemassvētku brīvdienas pavadīt vienatnē lauku viesu namā. Jaunā sieviete slēpj rētas un pūlas atgūties no traumatiskām, zemiskuma un liekulības pilnām attiecībām. Flēra pamazām satuvinās ar viesu nama īpašnieku – izskatīgo vientuļnieku Matiasu. Viņi abi zina – nekas nespēj sakropļot tik nežēlīgi kā netīras jūtu spēles… - 430 lpp.
Remere S. Mūsējās: 50 pasakas par Latvijas sievietēm. – Grāmata pasaku formā stāsta par Latvijas iedvesmojošākajām sievietēm. Daudzas no šīs grāmatas varonēm ir kļuvušas par pasaules līmeņa zvaigznēm un guvušas lielus panākumus savā jomā. – 119 lpp.
Roga K. Trīs: šausmu stāsti. – Autora debija literatūras pasaulē. Grāmatā apkopoti trīs aizraujoši mistikas un spriedzes pilni stāsti. Mīlestība un naids, vardarbība un sekss, dzīves jēgas meklējumi, neizbēgamā nāve un skaitļi. – 271 lpp.
Rušmane-Vēja A. Ar kastani kabatā: [romāns]. – jaunā grāmatvede Diāna uzsāk darba gaitas brāļa vadītajā loģistikas centrā. Viņas slepenais uzdevums ir atrast zagli. Un vēl Diānai jāsaprot, vai var uzticēties sirdij un paļauties uz simpātisko kolēģi Patriku. - 216 lpp. - (Vakara romāns).
Satikties ar vakardienu: stāsti. – Pagātne ir tā, kas veido nākotni. Pagātne ir tā, ko vairs nevar mainīt. Var tikai atcerēties. Atcerēties ar prieku, ar padarīta darba sajūtu, vai ar smeldzi – tas jau ir atkarīgs no katra paša. Trīs autores. Trīs dažādi rokraksti. Divi atmiņu un viens literārs stāsts. Pagātne atbrīvo, vai tomēr sapin? – 144 lpp.
Seleckis V. Disidents: Inta Cālīša dzīvesstāsts. - Gan grāmatas autors, gan varonis ir bijušie Augstākās Padomes deputāti, kuri 1990. gada 4. maijā balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Taču Inta Cālīša ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu nav bijis viegls - noziedzīgais padomju režīms viņam kopumā bija piespriedis 37 gadus ieslodzījuma, no kuriem nebrīvē viņš pavadīja 19 gadus. – 624 lpp.
Šadre D. Bruņurupuču tango: romāns. - 1980. gada vasarā nomaļā ciemā satiekas divi studenti – Zina un Kārlis. Viņa, Latgales meitene no vienkāršas ģimenes, studē ekonomiku, bet viņš ir slavenas ārstu dinastijas pēctecis. Tā ir mūža mīlestība no pirmā skatiena, taču Kārļa valdonīgajai mātei ir savs plāns par dēla laimi… - 208 lpp.
Tirzītis G. Sīļa māja: romāns. – Pirms vairāk nekā simt gadiem Rīgā ienācis, Brencis Sīlis uzceļ Iļģuciemā māju, un tā aizsākas Sīļu dzimtas stāsts… - 208 lpp. - (Vakara romāns).
Tirzmaliete. Ieraudzīt pasauli rasas lāsē... - Grāmata ietver autores Tirzas un Lejasciema periodā radītos darbus. Savā ziņā tā ir atmiņu grāmata, jo rakstniece, pakāpeniski zaudējot savus tuvākos un paliekot viena, vientuļa, arvien vairāk pievērsās atskatam un apcerei. – 159 lpp.
Trimalniece V. Piepildīts: stāsti. - Ar neparastu iejūtību un dziļu izpratni atklājot pansionāta iemītnieku dažādos dzīvesstāstus, jaunā autore liek lasītājam aizdomāties par dzīves patiesajām vērtībām un katra cilvēka paša lomu sava likteņa veidošanā. – 79 lpp.
Venters E. Štābs debesīs: stāstu krājums. – Grāmata veidota paradokumentālās prozas žanrā. Autors restaurē "saldos astoņdesmitos" un stāsta, kā notika atentāta mēģinājums pret Mihailu Gorbačovu Rīgā, kā VDK virsnieks izglāba divus latviešu filologus un apraksta tā laika reālijas. – 127 lpp.
Vilsons Ē. Me & Mo: romans divās daļās. - Režisora, dramaturga un rakstnieka pirmais romāns par teātri. Liepāja un pilsētas teātris pagājušā gadsimta 90.gados un vēlāk. Kad neatkarība ir pavisam jauna un iekšējā brīvība palaikam saskrienas ar ārējo. – 255 lpp.
Vinogradova L. Upe: [romāns]. - Rute negaidot manto no tēva lauku māju pie upes. Tēvu viņa nekad nav pazinusi, taču pārlieku labi pazīst sāpes par skaudro bērnību un pirms desmit gadiem pazudušo māsu, pazīst neiederības izjūtu un tukšumu sirdī. Un Rute bēg – bēg no pilsētas, no cilvēkiem, no sevis… Vai upe viņai palīdzēs atrast pašai sevi, savu dzīvi? – 111 lpp.
Zaviļeiskis K.pilnīgs Šahs. – Mūzikas žurnālista atskats uz jaunību un lietām, vietām un tipāžiem, kas jau ir nostalģiska pagātne. – 140 lpp.
Zītara L. Gaismas mirkļi: rakstu krājums. – Autore ir žurnāliste, kura palikusi uzticīga savai profesijai visa darba mūža garumā. Krājumā iekļautās intervijas ļaus lasītājam iepazīt izcilus laikabiedrus: filosofus, aktierus, politiķus, ārstus, selekcionārus, zinātniekus, dziedniekus. – 310 lpp.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Aberkrombijs Dž. Pirms tie pakārti: triloģijas "Pirmais likums" otrā grāmata. – Fantāzijas romāns. Tiks atklāti seni noslēpumi. Tiks piedzīvotas gan uzvaras, gan zaudējumi asiņainās kaujās. Tiks piedots nāvīgiem ienaidniekiem, bet ne pirms tie pakārti. – 581 lpp.
Adlers-Olsens J. Upuris 2117. - Mirusī ir divi tūkstoši simt septiņpadsmitais bēglis, kas zaudējis dzīvību Vidusjūras ūdeņos. Tomēr trim cilvēkiem šī nāve nozīmēs kaut ko daudz vairāk, turklāt tā aizsāks virkni notikumu, kuri Q nodaļu iemetīs ļoti bīstamas lietas izmeklēšanā, kas ne tikai atsegs tumšus pagātnes noslēpumus, bet arī radīs nāves draudus nākotnei. – 476 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Ahava S. Lietas, kas krīt no debesīm. - Romāna četros vēstījumos dzirdam trīs dažādas balsis, kas katra stāsta par negaidītiem un pārsteidzošiem notikumiem un to, kā tie mainījuši iesaistītos un apkārtējo vidi. Ikdienišķais savijas ar absurdo, skaistais ar nežēlīgo un pilnīgi neiespējamas pasakas ar patiesām, taču absolūti neizprotamām lietām, kas notiek tikpat negaidīti kā lietus no skaidrām debesīm. – 255 lpp.
Atvuda M. Liecinieces. – Autores romāns “Kalpones stāsts” savulaik kļuva par simbolu cīņai par sieviešu līdztiesību. Šis darbs ir spožs turpinājums “Kalponē” atainotajiem notikumiem. Melns, dumpiniecisks humors, asprātīgas vārdu spēles un, protams, stindzinoši laikmetīgi brīdinājumi. – 479 lpp.
Babnika G. Sausumlaiks: romāns. - Viņa – sešdesmit divus gadus veca māksliniece – nāk no Eiropas vidienes, viņš – divdesmit septiņus gadus vecs afrikānis – ir audzis uz ielas un bijis vardarbības upuris. Abu draudzībā jūtama ķermeniskā vientulība, traģiskā bērnība, un jo sevišķi harmatans – sausumvējš, kas traucē uzplaukt mīlestībai. – 264 lpp.
Bariko A. Spēle. - Populārzinātnisks apcerējums par to, kā mainoties tehnoloģijām ir mainījusies mūsdienu pasaule. Interneta pionieriem un iPhone izgudrotājam nebija skaidra un konkrēta plāna, toties bija neprātīga iecere: panākt, lai vairs nekad neatkārtotos tādas traģēdijas kā 20. gadsimtā. Un patiesība - cilvēkam viens no dārgākajiem jēdzieniem - piepeši kļūst izplūdusi, mainīga, nepastāvīga. – 352 lpp.
Čajkovskis A. Kara suņi: romāns. – Zinātniskā fantastika. Rekss ir ģenētiski pārveidota bioforma - nāvejošs ierocis nežēlīgā karā. Bet kas notiek, kad Saimnieku apsūdz kara noziegumos? Vai Reksam un citām bioformām ir tiesības eksistēt? Un kas notiks, kad Rekss norausies no ķēdes? – 320 lpp.
Džeroms Dž. K. Trīs vīri laivā (nerunājot nemaz par suni): romāns. – Jau vairāk nekā 100 gadus šis romāns tiek izdots no jauna un lasīts, pārlasīts un citēts, priecējot un izklaidējot aizvien jaunas lasītāju paaudzes. – 208 lpp.
Džordano R. Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena. –  Viss, ko Kamila vēlas, ir atgūt dzīvei jēgu un atkal just prieku. Viņai paveicas satikt Klodu, kurš palīdz izkļūt no pelēkās ikdienas, saraut rutīnas važas un padarīt dzīvi interesantāku, piepildītāku un laimīgāku. Notikumi risinās gluži tā, kā Kamilai gribētos. Vai tiešām tas iespējams? - 252 lpp.
Filipsa S. E. Padejo ar mani: [romāns]. - Negaidīti zaudējot vīru, Tesa aizbēg itin no visa: gan no abu kopīgā mājokļa, gan no sava darba, gan līdzcietīgajiem radiem un draugiem. Drīz vien viņai uzrodas jauni kaimiņi – mākslinieks un viņa skaistā sieva. Tesa pat nenojauš, ka viena liktenīga nakts viņu visu dzīvi apgriezīs kājām gaisā. – 446 lpp. - (Kontinents).
Gerhardsena K. Melnais ledus: krimināldetektīvs. - Ziemā uz slidena ceļa notiek traģisks negadījums — dziļā gravā nogāžas automašīna. Kad avarējušo un pilnīgi apsnigušo mašīnu pēc četrām dienām atrod, atklājās, ka upuris ir miris milzīgās mokās. Daudzi ir braukuši gar to pašu gravu, bet neviens no viņiem nezina visu patiesību. – 270 lpp.
Gilesē K. Ko atnes viļņi. – Stāsts par kaislību un nodevību. Laras, viņas mīļotā un abu kopīgā bērna ceļojums pa Dienvidameriku tiek brutāli pārtraukts, kad dēls bez pēdām nozūd Brazīlijas tirgus laukuma burzmā. Ne mirkli nezaudēdama cerību tomēr atrast Nasio, Lara atgriežas savā bērnu dienu mājā Īrijā, kur satiekas ar jaunības pielūdzēju Kristiju. – 301 lpp.
Goldinga M. mazie mīlulīši: psiholoģisks trilleris. - Seni tautas nostāsti valdījuši pār cilvēku prātiem gadsimtiem ilgi, vēstot gan par feju nolaupītiem pieaugušajiem, gan samainītiem bērniem. Mūsdienās šķiet, ka šīs senās pasakas varētu biedēt vien mazus bērnus vasaras nometnēs… ja vien negadās tā, kā Lorēnai. – 367 lpp.
Gunels L. Diena, kurā es iemācījos dzīvot: romāns. – Žonatans pastaigājas pa Sanfrancisko krastmalu, kad viņa roku satver čigāniete, lai izzīlētu nākotni. Taču jau pēc mirkļa viņas skatiens sastingst un čigāniete nobāl. Un to, ko viņa beigās pavēsta... Žonatans labprātāk nemaz nebūtu dzirdējis. Kopš tā brīža nekas vairs nav kā agrāk… - 256 lpp.
Hārts R. Ēnas Saules pilsētā: "Mākoņa" labirints. - "Mākonis" ir pasaules labākais uzņēmums. Ja kāds domā citādi, viņš kaut ko nav sapratis pareizi. Pakstons nekad nebija iedomājies, ka nokļūs "Mākonī", kurš iznīcināja viņa uzņēmumu. Varbūt viņš varēs te iekārtoties – ja nevienam neteiks, cik ļoti ienīst šo vietu. Cīnija nekad nebija iedomājusies, ka viņai nāksies iefiltrēties "Mākonī", lai atklātu tā tumšākos noslēpumus. Risks ir ārkārtīgi liels – tāpat kā klientu solītā atlīdzība. – 478 lpp.
Jakovļeva J. Debesis dimantos. - 1933. gads. Padomju Savienībai, kā stāsta propaganda, klājas arvien labāk. Notiek pirmās padomju komēdijas uzņemšana. Tikmēr Ļeņingradā tiek nogalināta aktrise. Vai noziegums pastrādāts nevaldāmas kaisles dēļ? Varbūt pie vainas ir nolaupītās dārglietas? Un vēl jau paliek noslēpumi, ko padomju valsts varenie vēlētos aprakt uz mūžu… - 287 lpp.
Kankimaki M. Sievietes, par kurām domāju naktīs. - Aizraujošs beletristikas, zinātniskās literatūras un ceļojumu dienasgrāmatas apvienojums, ko caurvij personiskas pārdomas. Autore raksta par dažādos laikmetos un dažādās pasaules vietās dzīvojušām sievietēm, kuras darījušas tādas lietas, ko konkrētajos apstākļos – laikā, pasaules malā, ekonomiskajā situācijā – sievietēm nebija pieņemts darīt. – 432 lpp.
Karlena O. Kalendāra meitene: romāns; (III; Jūlijs - septembris). - Mias Sondersas ceļojums turpinās jau trešajā grāmatā, un viņa dodas uz Maiami, Teksasu un Lasvegasu. Visa pasaule ap viņu grasās sabrukt, un Miai ir jāatrod veids, kā pasargāt sevi un savus mīļos, pirms viss nav zaudēts. – 384 lpp.
Kastena M. Glābiet viņu: romāns. – Triloģijas otrā grāmata. Rūbija ir satriekta līdz sirds dziļumiem. Vēl nekad dzīvē viņa nav lolojusi tik kvēlas jūtas kā pret Džeimsu... un nekad iepriekš viņu neviens nav tik ļoti sāpinājis. Tomēr Džeimss dara visu, lai atgūtu Rūbiju. Vai Rūbija riskēs un vēlreiz liks savu sirdi uz spēles? – 302 lpp.
Kerangala M. de. Salabot dzīvos. - Romāns par sirds transplantāciju. Agrā svētdienas rītā vēl pirms rītausmas trīs jaunieši dodas sērfot. Būdami pārguruši, atpakaļceļā viņi iekļūst avārijā uz nomaļa ceļa. Divi no puišiem ir piesprādzējušies, bet trešais ietriecas automašīnas logā. Ārsti slimnīcā viņam konstatē smadzeņu nāvi, taču viņa sirds turpina pukstēt... – 222 lpp.
Kreiss R. Bīstamais cilvēks. - Džo Paiks izjauc mēģinājumu nolaupīt bankas kasieri Izabelu. Kādēļ vesels noziedznieku grupējums tērē resursus, lai sagūstītu vienkāršu bankas darbinieci? Vai viņi ir sajaukuši Izabelu ar kādu citu? Vai varbūt Izabela nav tā, par ko uzdodas? Kļuvis par viņas uzticības personu, Paiks sāk šķetināt šo lietu kopā savu draugu privātdetektīvu Elvisu Kolu. – 399 lpp.
Kvans K. Traki bagātie aziāti: romāns. - Kad ņujorkiete Reičela piekrīt pavadīt vasaru Singapūrā kopā ar draugu Nikolasu, viņa iztēlojas pieticīgu ģimenes namu un patīkamu laiku kopā ar vīrieti, kuru cer apprecēt. Taču Nika bērnības māja līdzinās pilij. Tā Reičelas iecerētais atvaļinājums pārtop nopietnā šķēršļu joslā, ko rada mantotas bagātības, jauniegūta nauda, ziņkārīgi radinieki un sabiedrības karjeristu intrigas. – 478 lpp.
Kvinna K. Ļaunuma puķes. – Uz divu pasaules kara fona šķetinās atmiņu kamols, atklājot apņēmīgu un nesalaužamu sieviešu lomu vēsturē. Aizraujošs spriedzes stāsts vēsta par spiedžu organizāciju, kas reāli pastāvējusi Francijā. – 508 lpp.
Ledvidžs M. Nekad neapstājies: romāns. - Bahamu salās avarē privāta reaktīvā lidmašīna, kurā atrodas vairāki miljoni dolāru un ārkārtīgi vērtīgi dimanti. Šīs avārijas vienīgais aculiecinieks ir niršanas instruktors Genons. Domājot, ka notikusi izrēķināšanās ar narkotiku karteli, Genons paņem bagātības sev. Viņš tikai ir aizmirsis uzdot vienu svarīgu jautājumu: kas ir seši mirušie vīrieši lidmašīnā? – 413 lpp.
Makkreita K. Veiksmīga laulība. - Kad advokātei Lizijai piezvana kādreizējais studiju biedrs Zaks – tagad veiksmīgs uzņēmējs un miljonārs – viņa saprot, ka noticis kaut kas ārkārtējs. Zaka sieva Amanda ir brutāli noslepkavota, un aizdomās tiek turēts viņš. – 479 lpp. - (Kontinents).
Mērčanta J. Elpo: romāns. - Nīlei ir tas, par ko daudzas sievietes tikai sapņo – īsta un patiesa mīlestība. Taču pēkšņi Bens pazūd bez pēdām. Nesaņēmusi atsaucību no Bena draugiem, Nīle vēršas pie vienīgā cilvēka, kas neatsakās palīdzēt... Bena bijušās sievas. Soli pa solim abas sievietes atklāj arvien vairāk nesakritību Bena dzīvē. Notikumiem kļūstot spraigākiem, Nīle saprot – šajā spēlē uzticēties nevar nevienam... – 335 lpp.
Mitčela K. Zelta krātiņš: romāns. - Roza ir jauna, nabadzīga meitene gaidībās. Apņēmības pilna rīkoties pareizi, Roza uzmeklē elitāru adopcijas aģentūru un nespēj noticēt savai veiksmei. Viņa iepazīstas ar bagātu slavenību pāri, kuri ir gatavi pieņemt viņas bērnu kā savu – ar vienu noteikumu: Rozai līdz bērna piedzimšanai ir jādzīvo viņu mājā. – 429 lpp. - (Kontinents).
Pārksa A. Lielais laimests: romāns. - Jau piecpadsmit gadus Leksija un Džeiks kopā ar saviem draugiem, Pīrsoniem un Hītkotiem, ik nedēļu iegādājas vienu loterijas biļeti. Tiek vinnēts lielais laimests. Reibinošo prieku drīz vien aptumšo jautājums – kuram šī nauda pienākas? – 474 lpp. - (Kontinents).
Penipārkere S. Pakss. - Smeldzīgi sirsnīgs un gaišs vēstījums par zēnu un lapsu. Lieliem un maziem dzīvniekmīļiem šī būs grāmata, kuru lasīt un pārlasīt, grāmata, kas raisīs pārdomas un mudinās vismaz šad tad rēķināties ar to būtņu vajadzībām, kuras mēs – cilvēki – pamazām vien izstumjam no viņu dabiskās vides. – 280 lpp.
Robsone A. Dvīņu dvēseļu dzelmē: romāns. - Dvīņu māsas Zāra un Miranda vienmēr viena otru ir atbalstījušas. Tikšanās ar izskatīgo, harismātisko un bīstamo Sebastjanu draud izjaukt māsu attiecības. Savstarpējās attiecības ir kļuvušas pārāk saspīlētas un ieilgušajam konfliktam ir neatgriezeniskas sekas. Tiek laupīta dzīvība. Paliek tikai neatrisināts jautājums — kurš? – 279 lpp.
Sabaļauskaite K. Pētera imperatore: I. – Pirmā diloģijas grāmata par Martas Skavronskas – cara Pētera I sievas un Krievijas pirmās imperatores Katrīnas I – dzīvi. – 398 lpp.
Vaita K. Savrupnams Tredstrītā: romāns. - Nekustamā īpašuma māklere Melānija kopā ar valdzinošo rakstnieku Džeku mēģina izdibināt kādas vecas mājas noslēpumu: nama saimniece mīklaini pazuda pirms daudziem gadiem. Melānijai no bērnības piemīt neparastas spējas – viņa redz spokus. Un Tredstrītas namā to ir papilnam… - 506 lpp. -(Kontinents)-.

DZEJA

Aivars E. Dzejoļu remonts. - Krājums sevī apvieno divas lasītājam jau pazīstamas šī dzejnieka daiļrades šķautnes. Ironiskas refleksijas pilnos dzejoļus ar garajiem virsrakstiem un rezignētus ikdienības vērojumus, kas šeit, atšķirībā no īsprozas "minimām", ieguvuši lirisku nosvērtību. – 119 lpp.
Čaupals R. Dzeja: Стихи. – 65 lpp.
Čaupals R. ...raksti smiltīs...: [par mīlestību]. - 181 lpp.
Gekišs N. Kad tu smaidi: 100 mīlestības iedvesmoti dzejoļi. – 108 lpp.
Laukmane M. Spalgi kliedz kaijas: 13 trīsrindes haiku pantmērā. - Lasīšanai uzdāvinātie dzejas vārdi ir vēja pūsma gar deniņiem – nekas, mazliet un tieši tik, cik katrs, tos lasot, gribēs mirklīti piestāt un pārdomāt.- 48 lpp.
Mierinājums: 19. un 20. gadsimta latviešu dzejnieki - 21. gadsimta krīžu nogurdinātajiem. - Ir mainījušies dzīves apstākļi, tehnoloģijas, bet ne cilvēka iekšējā pasaule. Krājums kalpo par liecību tam, ka nekas no tā, ko pārciešam šodien, nav bijis svešs mūsu priekšgājējiem. – 112 lpp.
Reinsone I. Ņem manu vālodzes dziesmu savā dvēselē: pārdomas dzejā un prozā. – 212 lpp.
Reinsone I. Uz autobusa biļetes rakstīts mans stāsts: dzejas izlase. – 199 lpp.
Rūce L. Atspulga balss. - Dzeja tapusi ilgākā laika posmā, kurā ir nobriedis un mainījies gan autores radošais rokraksts, gan viņas liriskās varones attieksme pret pasauli. Krājuma centrā ir cīņa ar atsvešinājuma izjūtu. – 63 lpp.

TULKOTĀ DZEJA

Contra. Tik grūti ir būt latvietim. -  Īpašu šarmu Contras dzejai piešķir bagātīgā humora, satīras, ironijas un paradoksu klātbūtne, šīs īpašības ir reti sastopamas īpašības latviešu dzejā, tāpēc Contras dzeja papildina mūsu samērā pieticīgās ironiskās un humora dzejas amplitūdu. – 127 lpp.
Kaura R. saule un viņas puķes. – Kanādiešu dzejniece runā par to, par ko citi klusē. Par sirdssāpēm un pāridarījumiem, par mīlestību un pašapziņu, par sievietes lomu pasaulē un iespējām, ko dāvā atbrīvošanās no aizspriedumiem. – 291 lpp.

НОВЫЕ КНИГИ В АВГУСТЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Барсукова Л. Счастье ходит босиком: [рассказы]. - Калейдоскоп ироничных и добрых историй, которые не оставят равнодушными читателей, ведь они написаны как будто про нас с вами. Поиск счастья — лейтмотив этой книги, пронизанной теплотой и добротой. – 314 с.
Брук-Шеферд Г. Перебежчики из разведки. Изменившие ход холодной войны. – Книга британского историка и писателя – о роли советских и западных перебежчиков в послевоенной истории. – 303 с. – (Разведка и контрразведка).
Пелевин В. О. Непобедимое Солнце: [роман]. - Продвинутая московская блондинка  уезжает в путешествие. Она встретит историков-некроэмпатов, римских принцепсов,  американских корпоративных анархистов, турецких филологов-суфиев, российских шестнадцатых референтов, кубинских тихарей и секс-работниц - и других интересных людей. Но самое главное, она прикоснётся к тайне тайн - и увидит, откуда и как возникает то, что Илон Маск называет компьютерной симуляцией, а Святая Церковь - Мiром Божьим. – 701 с. - (Единственный и неповторимый).
Рождественская Е. Р. Двор на Поварской. - Синтез мемуарной прозы и романа, воспоминаний и писательского вымысла. Это история одного московского двора, с его особым воздухом, с удивительными человеческими судьбами. Герои книги – отец автора, поэт Роберт Рождественский; мать, литературный критик Алла Киреева; их друзья – ещё молодые, из пятидесятых годов: шестидесятниками их назовут позже. – 414 с.
Рубина Д. И. Почерк Леонардо. - Мистический роман - история человека, который не хотел быть демиургом. Главная героиня - женщина, обладающая феноменальным даром видеть судьбы людей. Ей покорилось время, она видит прошлое и будущее. Однако она отвергает свой дар, потому что больше всего ей хочется проникнуть за поверхность зеркал, раскрывающих перед ней изнанку реальности. – 460 с. - (Большая проза Дины Рубиной).
Савельева О. А. ПлоХорошо: окрыляющие рассказы, превращающие чёрную полосу во взлётную. -  Книга о том, как люди справляются с кризисом в тисках новой реальности. Но ключевое слово в книге не «кризис», а «справляются». – 317 с. - (Записки российских блогеров).
Савельева О. А. Седьмая: ливень юмора для тех, кто в дефиците позитива: [рассказы]. – В книге собраны самые забавные и смешные ситуации, произошедшие с автором, её семьёй и её окружением. – 318 с. - (Записки российских блогеров).
Степнова М. Л. Сад: роман. - Середина девятнадцатого века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний и нежеланный ребёнок — девочка. В строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в первую очередь принадлежит роду, а не себе самому, Туся ведет себя как абсолютно независимый человек. Сама принимает решения — как вести себя, чем увлекаться, кого любить или ненавидеть. История о том, как трудно быть свободным человеком в несвободном мире. – 413 с. - (Марина Степнова: странные женщины).

РОМАНТИЧЕСКАЯ  ПРОЗА

Алюшина Т. А. Актриса на главную роль: [роман]. - Театральная жизнь после карантина насыщена событиями. Молодой талантливый режиссёр Глафира Пересветова готовится к премьере, и постановка обещает быть резонансной. А между тем у неё начинаются отношения, и похоже, что это любовь. Но как им быть вместе – она режиссёр, а он военный лётчик. Перерастёт ли их роман в нечто более серьёзное? – 315 с.
Алюшина Т. А. Созданы друг для друга: роман. - Дина уже много лет занимается спасением женщин от домашнего насилия. Влад - бывший долларовый миллиардер, человек необычной судьбы, имевший когда-то большое влияние в бизнес-кругах. Столь разные люди - смогут ли они быть вместе? – 350 с.
Джейн А. Мой идеальный смерч: роман. – Любимый парень Маши нашёл себе новую подружку, и она решает всячески мешать «сладкой парочке», объединив усилия со вторым безнадёжно влюблённым, сохнущим по её сопернице. – 510 с.
Колочкова В. А. От всего сердца: роман. - Варя в отчаянии: муж в тюрьме по ложному обвинению, квартирная хозяйка выгоняет на улицу с двумя детьми, работы нет, родных, которые могут помочь, тоже – она же детдомовская. Осталось только молиться… Кто бы мог подумать, что помощь совсем близко, и добрым ангелом окажется незнакомая старушка с собачкой. – 286 с. - (Секреты женского счастья).
Леонтьев А. В. Бизнес-ланч у Минотавра: [роман]. – В бедах, обрушившихся на семью, Лера винит себя. Отец, задержанный по подозрению в жутких преступлениях, повесился в сизо. Бабушка попала в больницу с инфарктом и вскоре умерла. Конечно, родных не вернуть, но Лера может восстановить их доброе имя и найти настоящего преступника! – 350 с. - (Авантюрная мелодрама).
Рой О. Римские каникулы: роман. - Римме так хотелось, чтобы у неё случилась красивая история любви, как в фильме «Римские каникулы», но непременно со счастливым концом. И мечта вдруг воплощается в жизнь: Римма едет в Рим, и у неё начинается страстный роман. Старинные улочки, неповторимые летние вечера, аромат местных блюд... И счастье, которое обязательно будет, даже если оно совсем не такое, о котором мечталось. – 350 с.
Шилова Ю. В. Незабываемая, или Я буду лучше, чем она. – Анна и Матвей летят в свадебное путешествие на Мальдивы. Выжив при крушении самолёта и очнувшись в больнице, Анна слышит, как незнакомый мужчина называет её своей женой… - 253 с. – (Женщина, которой смотрят вслед).

ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ПРОЗА

Абдуллаев Ч. История безнравственности. - Среди богатой публики, съехавшейся на роскошный испанский курорт - три семейные пары из России, Казахстана и Армении. Их связывал общий крупный бизнес, который сейчас переживал очередной подъём. И вдруг в разгар отдыха погибает руководитель компании. Испанская полиция устанавливает, что его отравили, но вот кто и зачем… - 318 с. - (Мастер криминальных тайн).
Андреева Н. В. MoLox: [роман]. – Скрываясь от следствия, Бобров на время уезжает в провинциальный Чацк, где устраивается на работу в филиал банка "Счастливый". Но вскоре из клиентских ячеек начинают загадочным образом пропадать крупные суммы. Единственный способ не попасть под подозрение – самому найти вора. – 319 с. - (Актуальный детектив).
Астахов П. А. Орден власти: [детектив-квест]. – Приключенческий роман. Несколько лет назад на аукционе в Лондоне всплыл магический «Орден Власти», но вскоре он был похищен неизвестными. В это же время в российской глубинке ученый-историк Алексей Мирский находит дневник священника, в котором указывается точное местонахождение могущественного артефакта… - 350 с.
Бачинская И. Ю. Закон парных случаев: роман. - К  частному детективу Шибаеву обратился потомок эмигрантов с просьбой разыскать родственников и памятные места, связанные с его семьёй. В поисках информации Шибаев отправился в городской архив и обнаружил тело задушенного сотрудника — как раз в том отделе, где хранились нужные ему документы. Неужели кто-то ведёт поиски параллельно с ним? – 318 с. - (Детектив сильных страстей).
Вербинина В. Дом на Солянке. – 1928 год. Начинающий сыщик Опалин занимается расследованием прпажи денег из кассы популярной газеты. Расследование осложняется  тем, что к нему прикрепляют журналиста, чтобы написать серию очерков о работе угрозыска. Вскоре Опалин понимает, что его новый знакомый – очень подозрительное лицо… - 350 с. - (Детективное ретро).
Володарская О. Шёпот горьких трав. – Бывшая популярная певица Екатерина Могилёва влюбилась и захотела разорвать отношения с бывшим мужем. Во время званого ужина, что она устроила в честь своего жениха, произошло убийство, изменившее жизнь многих… - 318 с. - (Никаких запретных тем).
Воронова М. В. Жертва первой ошибки: [роман]. - Неожиданно для самой себя судья Ирина оказывается втянутой в расследование череды странных смертей молодых женщин. Чтобы узнать правду, нужно объединиться с прокурором Макаровым, беспринципным чиновником, столкновение с которым едва не погубило её карьеру. – 350 с.
Диккер Ж. Исчезновение Стефани Мейлер: роман. - В фешенебельном курортном городке бесследно исчезает журналистка, обнаружившая неизвестные подробности жестокого убийства четырёх человек, совершенного двадцать лет назад. Двое полицейских из уголовного отдела и отчаянная молодая женщина, помощник шефа полиции, пускаются на поиски. Их расследование напоминает безумный квест. – 670 с. - (Corpus).
Зверев С. И. Ожидание шторма. - В службу безопасности Голландии просочилась информация о возможном теракте на крупном международном мероприятии. В Амстердам из РФ направлена группа боевых пловцов, чтобы охранять ту часть акватории порта, где будут пришвартованы российские яхты с vip-персонами... - 349 с. - (Морской спецназ).
Корецкий Д. А. Алмазы для Золушки: [роман]. - Кира – дочь геолога, открывшего когда-то в джунглях алмазное месторождение, отправляется искать алмазную жилу в составе экспедиции. В этом поиске переплетаются интересы нескольких разведок и опасного авантюриста, а Кира пытается «вычислить» среди участников операции убийцу её отца. – 383 с. -  (Шпионы и все остальные).
Корецкий Д. А.  Падение Ворона: [роман]. – Воронов (Ворон) – плоть от плоти преступного мира, но любовь к девушке, оказавшейся прокурором, заставляет его искать компромисс между законом и бандитскими понятиями. Возможно ли это? В основе романа - реальная история. -  382 с. - (Шпионы и все остальные).
Маринина А. Б. Безупречная репутация: в 2 томах. - Малоизвестному писателю Кислову предлагают солидный гонорар за экранизацию его романа. Он с радостью соглашается, а потом внезапн