Jaunās grāmatas augustā

Ik mēnesi Gulbenes novada bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļa priecē savus lasītājus ar plašu jauno grāmatu izvēli. Šeit var aplūkot jauno grāmatu sarakstu augustā.

NOZARU LITERATŪRA

Bērni: tradīciju burtnīca. - Burtnīcā publicētas mutvārdu liecības par grūtniecības laiku, dzemdībām, pirmo bērna mazgāšanu un apģērbu, matu griešanu, vārda došanu, atšķiršanu no krūts, raudzībām un saru pēršanu. Apkopoti arī padomi bērnu audzināšanā un ucināmie panti. – 88 lpp.
Cūku bēres: tradīciju burtnīca. – Mutvārdu liecības par unikālu Latvijas materiālā kultūras mantojuma daļu. Savulaik “cūku bēres” nozīmēja pasākumu kopumu vairāku dienu garumā. Mūsdienās tā ir izzūdoša tradīcija. – 84 lpp.
Dveka K. Kāpēc cilvēki ir tik dažādi?: kā attieksme pret savām spējām ietekmē cilvēka dzīvi. - Grāmatas autore galveno vērību pievērš cilvēka attieksmei pret sevi un savām spējām. Tā būtiski ietekmē indivīda personību, dzīves gaitu, nosaka, vai viņš sasniegs iecerētos mērķus. Cilvēka attieksme pret sevi mēdz būt divējāda, un šī pirmā grāmata, kas aplūko un analizē abus attieksmes tipus: statisko un dinamisko. Pirmā tipa cilvēki par visu augstāk vērtē talantu; atzinības trūkums un neveiksmes viņus var novest izmisumā. Savukārt otrajam tipam centība un pūles ir ceļš, kas ļauj atklāties talantam; šķēršļi viņiem palīdz sakopot spēkus un asināt prātu. – 269 lpp.
Eriksons T. Apkārt vieni vienīgi idioti priekšnieki: Kāpēc labi līderi ir tik reti sastopami. - Ikviens kādā dzīves posmā ir strādājis nekompetenta priekšnieka vadībā. Iespējams, tā tieši šobrīd ir tava realitāte. Noskaidro, kuram no četriem cilvēku uzvedības modeļiem atbilst tavs priekšnieks, un izproti, kā ar viņu veiksmīgi sadarboties. – 351 lpp.
Haidens Dž. Pauls Šīmanis. Minoritāšu aizstāvis. – Vācbaltiešu politiķis un žurnālists P. Šīmanis bija nikns totalitārisma un jebkāda politiska ekstrēmisma pretinieks un cīnījās pret vācu un baltiešu nacionālismu. Vācu okupācijas laikā Šīmanis atradās mājas arestā un tikai sava sliktā veselības stāvokļa dēļ netika arestēts. Neskatoties uz to, viņš savā dzīvoklī deva patvērumu vairākiem ebrejiem. – 303 lpp.
Hīters G. Ko darīt ar bailēm?: par mākslu pieņemt dzīves neparedzamību. - Grāmatā aplūkoti daudzi būtiski jautājumi.  Kā bailes spēj izplatīties ātrāk par vīrusiem? Kā bailes ietekmē mūsu domas, emocijas un rīcību? Kā bailes mūs sargā no briesmām, palīdz mācīties no kļūdām un attīstīties? Kuras bailes ir pamatotas un noderīgas, bet kuras apspiež organisma dabiskās aizsargspējas, neļauj skaidri domāt, pieņemt lēmumus un padara mūs par manipulāciju objektiem? – 92 lpp.
Janga-Eizendrāta P. Mīlestības vienādojums: līdzvērtīgu partneru attiecības kā garīgs ceļš. - Grāmatas autore, psihoterapeite, ir nonākusi pie atziņas, ka, ņemot vērā mūsdienu prasības pēc mīlestības starp līdzvērtīgiem partneriem, ir nepieciešamas jaunas prasmes un jauna veida zināšanas, lai atrastu ceļu no iemīlēšanās uz patiesu mīlestību un ilgstošu tuvību. – 192 lpp.
Kartāne-Šilinga A. Prāta Vētra - meklēt vienam otru. – Bērnības draugu kompānija, īstas rokgrupas piemērs, jau 30 gadus viena no populārākajām Latvijas grupām. Grāmata stāsta par to, kāds ir bijis viņu ceļš, par veiksmi un arī par zaudējumiem. Aizrautīgi, godīgi un atklāti. – 287 lpp.
Montgomerija H. Bērnudārza laiks: septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai. - Grāmatu novērtēs tie vecāki, kuru bērni ir vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Šis ir brīnumains laiks, kad fantāzija piedzīvo savu augstāko lidojumu. Viss ir iespējams, iztēlei nav robežu. Bērnam ir ļoti svarīgi būt kopā ar vecākiem, kuri saprot jaunās pārmaiņas un prot mierināt. – 231 lpp. - (Vecāku maģija).
Guļevska L. Mūžs kā asara uz vaiga: Edgars Kauliņš - Lielvārdes leģenda. - Grāmata par saimniecības "Lāčplēsis" vadītāju un Lielvārdes leģendu - Edgaru Kauliņu: lielisku cilvēku, kura labo darbu lāde ir pārpilna, kura druknais stāvs ir kļuvis par labestības simbolu un kura asara ir pasaules spogulis. -352 lpp.
Ievedniece A. Laiks pēc kara: Dokumentāli apraksti par nacionālo partizānu kustības dalībniekiem Alūksnes novadā no 1944. gada līdz 1953. gadam. – 79 lpp.
Krēsliņš Ž. Ekvadora un Kolumbija pāris mēnešos: Žiga ceļojumi. - Grāmatas stils nemainīgs, budžeta klases brauciens, bez liekām ērtībām, bez dārgiem starpniekiem, bez glamūra. Palikšana lētos hosteļos, vietējā transporta izmantošana un šaubīgu vietu apmeklēšana. – 269 lpp.
Mazdārziņi: tradīciju burtnīca. - Ieskats mazdārziņu kopēju ikdienā un viņu saimniekošanas pieredzē Rīgā un provincē. – 88 lpp.
Mēs tiksimies mūžībā: 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemiņai. - Latvijas Okupācijas muzeja eksperti atlasījuši vairāku tautību un sociālo slāņu, vairāku veidu un “žanru” stāstus par 14. jūnija deportācijām un to kontekstu. – 208 lpp.
Nīmante D. Dažādība un iekļaušanās izglītībā: skolotāju izglītības joma: izglītības zinātnes. – 155 lpp.
Raščevska M. Domāt precīzi vai daudzveidīgi - konverģenta un diverģenta domāšana: skolotāju izglītības joma: psiholoģija. – 118 lpp.
Remess A. Bez tiesībām kļūdīties: Ulda Seska izvēles un kūleņi. – Grāmata stāsta par "kārtīgu latviešu dinastiju" četrās paaudzēs – Sesku dzimtu, īpaši atzīmējot uzņēmēja un politiķa, ilggadējā Liepājas mēra Ulda Seska dzīvesgājuma nozīmīgākos pagrieziena punktus. – 231 lpp. 
Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata. – Grāmata apkopo bibliotekāru atmiņas no 20. gadsimta sākumam līdz mūsdienām. – 344 lpp.
Rubenis J. Starp divām bezgalībām: vairāk nekā simts iedarbīgas prakses apziņas paplašināšanai. – Autors dāsni dalās ar grūti izcīnītām atziņām, kas gūtas, visu mūžu veltot garīgajām praksēm. Šis ceļvedis garīguma laukā kalpos gan tiem, kuri ir garīgā ceļa sākumā, gan arī pieredzējušiem meklētājiem. Grāmatā aplūkotas septiņas prakšu grupas. – 415 lpp.
Rudzītis V. Abpus Pārējai. - Grāmatas tēma ir Nāves pārdzīvošana, tajā nozīmīga vieta atvēlēta pārejai no dzīvības uz nāvi. – 352 lpp.
Saimniecības stāsti: tradīciju burtnīca. - Pieredzes stāsti par tiem saimniecības darbiem, kas vai nu jau izzuduši no ikdienas, vai to pielietošana, pateicoties sadzīves apstākļu izmaiņām, kļūst arvien retāka un vairs netiek mācīta un tālāk nodota nākamajām paaudzēm. – 144 lpp.
Straube G., Zanders M. Labie zviedru laiki. Vai tiešām? – Grāmata atbildēs uz jautājumiem, kādi bija Zviedrijas patiesie mērķi Vidzemē, vai tiešām zviedri gribēja te atcelt dzimtbūšanu un rūpējās par zemnieku izglītību, vai Vidzemē bija jūtamas pasaules garīgās vēsmas, vai "zviedri" vispār bija zviedri… - 111 lpp. - (Latvijas vēstures mīti un versijas).
Vardecka B. Pļauka dvēselei: kā vieglāk tikt galā ar aizvainojumu un atraidījumu. - Aizvainojums ir reakcija uz notikumiem, kas ievaino mūsu dvēseli. Ar dažādu piemēru palīdzību autore pierāda, ka aizvainojums bieži nozīmē arī pielikt punktu nepabeigtiem stāstiem. Mums ir dota iespēja izvēlēties – uztvert sevi kā ārējo apstākļu upuri vai arī sākt rīkoties atbildīgi un noniecinājumu nemaz nepieļaut. – 173 lpp.
Zaļumballes: tradīciju burtnīca. - Zaļumballes bijis iecienīts tautas izklaides veids un vietējo ļaužu satikšanās vieta. Atmiņu stāsti atklāj izmaiņas zaļumbaļļu tradīcijās, laikam ritot. Pētniekiem izdevies pierakstīt ne mazums amizantu personīgās pieredzes stāstu, kuri piedzīvoti zaļumballēs un nu lasāmi burtnīcā. – 152 lpp.
 

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA

Avotiņa D. Debesis visur vienādas. – Literatūras vecmeistares stāstu apkopojums. Neatkarīgi no tā, vai stāstu darbība notiek cariskās Krievijas un kara laikā, padomju gados un mūsdienās, vai tajos ievītas visskarbākās sižeta līnijas vai smalki humora pavedieni, stāsti pauž autores viedo skatījumu uz cilvēka dzīves pamatvērtībām, kuras ir tikpat paliekošas kā debesis virs galvas. – 336 lpp.
Bargais R. Nemodernās Slampes meitenes. – Autors romānā aplūko, apbrīno, izvētī un apraksta notikumus savā dzīvē. Viss piedzīvotais atspoguļots plašā amplitūdā – no morāla un psiholoģiska pagrimuma līdz sirdsšķīstai, naivai ticībai. Sev raksturīgajā pašironiski smeldzīgajā intonācijā rakstnieks izveido savdabīgu mozaīku. Populāri un margināli mākslinieki, kaimiņi, uzdzīves biedri, draudze, tuvi draugi, radi, mīļotā vai nejauši ceļabiedri - katram satiktajam viņš atrod vietu un literāru formu tekstā, ko caurvij atsauces gan uz Bībeli, gan popkultūru. – 445 lpp.
Blodone I. Meli un porcelāns: romāns. – Lora atver kulināro iepazīšanās klubiņu, kas kļūst par iecienītu satikšanās vietu. Kaimiņos darbojas antikvaritāts, kura īpašnieks Georgs draudzējas ar Loru. Taču tad sākas dīvaini un nepatīkami atgadījumi… - 199 lpp. - (Vakara romāns).
Dimante I. Starp divām sievietēm: romāns. - Aprīļa vakarā svešas privātmājas pagalmā tiek noslepkavota asu problēmrakstu žurnāliste Alda Auziņa. Neskatoties uz zīmīgo profesiju, sākotnējie fakti liecina, ka upuris ir nogalināts aiz pārskatīšanās, un slepkavas patiesais mērķis ir bijusi mājas īpašniece Ivanda Strēle – jauna bagāta atraitne. Kas saista abas sievietes, un vai Ivandas dzīvība joprojām ir apdraudēta? – 192 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Dreika D. Svēdenborga roze: romāns. – Autore savā romānā veic meklējumus cilvēka raksturos. Šo stāstu varētu nodēvēt - detektīvs ar mīlestības piegaršu. Tas vēstī par operas māksliniekiem un attiecībām starp vecāku primadonnu un jaunāku vīrieti, kā arī sarežģījumiem ar kolēģiem, topošām māksliniecēm un dzīves norisēm, kas ne vienmēr ir loģiskas un paredzamas. – 185 lpp.
Grigule Džonsa S. Un ko nu?! - Autore ir Īrijas veclatviete, Zaļajā salā nonākusi līdzīgi citiem latviešu bēgļiem pēc Otrā pasaules kara. Grāmata tapusi pēc mazmeitas rosinājuma un stāsta par ģimenes bēgļu gaitām. – 156 lpp. 
Gundars L. Svešam kļūt: jeb Stāsts par Gunāru A.: romāns. - Romāns veltīts latviešu brīvības cīnītājam un ievērojamam PSRS okupācijas laika disidentam Gunāram Astram. Grāmatā satiekas dokumentāls pētījums un autobiogrāfiski motīvi, autora asās pārdomas par mūsdienām un laiku, kurā dzīvoja gan viņš pats, gan disidents Gunārs A. – 245 lpp.
Hānbergs Ē. Amata tecēs arī aizparīt: tencinājumpaudumi laba garastāvokļa uzturētājiem Amatas novada divdesmit gadu ritumā. - Grāmata stāsta par Amatas novadu un tās iedzīvotājiem 20 gadu garumā, kopš novads pastāv. Par apskates objektiem, sadzīvi, kultūru, saimniecību, sasniegumiem. Intervijās ar novada iedzīvotājiem redzam novada dzīvi un attīstību gadu gaitā un mākslinieka Agra Liepiņa meistarīgos portretējumos ieraugām arī ievērojamos novadniekus. – 183 lpp.
Jansone I. Laika rēķins: romāns. - Romāns ir rakstnieces Ilzes Šķipsnas iekšējās pasaules vēsture. Grāmatā, protams, ir aplūkota arī viņas biogrāfija — bērnība pirmskara Latvijā, emigrācija, dzīve ASV un īslaicīga atgriešanās dzimtenē. Taču autore saprot, ka svarīgākie Šķipsnas dzīves notikumi, kā jau rakstniekiem mēdz gadīties, ir risinājušies realitātes aizkulisēs — tajā pustumšajā zonā, kur mīlestība, bailes un kaislības pārvēršas par mākslu.  – 191 lpp. - (Es esmu... Ilze Šķipsna).
Judina D. Nemodiniet mirušos: pārkāpjot sarkano līniju, esi gatavs atdot visu... - Agrā svētdienas rītā Egons Dambergs saņem zvanu – policijas ģenerāļa Bozes pagalmā atrasts līķis, bet viņa virtuve izdemolēta. Tajā pašā dienā, atgriežoties mājās no Austrijas, Vīnes lidostā bez pēdām pazūd Annas Elizabetes vecmāmiņa, baronese Anna Roze Berga. Taču, ja šie notikumi paliek zināmi tikai šaurām aprindām, tad ziņa par to, ka pazīstama uzņēmēja mājās noslepkavots atrasts viņa dubultnieks, līdz ar rakstu dzeltenajā presē izplatās pa visu valsti. – 443 lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete; 14. grāmata).
Ketnere K. Drupaču ballīte: [romāns]. - Romāna "Samta nakts bērns" IV daļa. No mierīgas rāmi plūstošas dzīves Liene tiek ierauta negaidītos notikumos. Iepazinusi daudz jauku cilvēku un viņu dzīves stāstus, ar savu pašas likteni viņai tagad ir grūti. – 256 lpp.
Lagzdiņa G. lāde vaļā. - Vai patiesības noklusēšana ir melošana? Noslēpumu lāde veras vaļā lēnām, soli pa solim atklājot lasītājam ilgi glabātus un ne tik senus noslēpumus. Romāna lasītājiem pašiem jāatbild uz jautājumu, vai ikviens ir pelnījis otru iespēju. – 304 lpp.
Lasmane V. Nakts jau nav tikai gulēšanai: Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts. - Autore ir viena no bezbailīgajiem, kuri II pasaules kara noslēgumā organizēja bēgļu laivas uz Zviedriju. Jaunībā viņa bieži pārdzīvojusi bailes un mācījusies tās pārvarēt. Bailes atkāpās īstu briesmu priekšā, un viņas rīcība Valentīni piepulcē nacionālās pretestības kustības klusajiem varoņiem. – 490 lpp.
Lejiņa V., Lejiņš J. Straupes pilskungi. - Autori krāšņi un precīzi izzīmē 21. gadsimta sākuma Latvijas sociālo un ģeopolitisko ainavu, kur galveno varoņu — grūtdieņu glābēju un blēžu tiesātāju — lomas tikušas bariņam alkohola izmocītu Straupes pilī ierīkotās dziedinātavas pacientu. – 262 lpp.
Par piemiņu. Minnas Freimanes ceļa apraksti. – Minna Freimane tiek uzskatīta par pirmo latviešu sievieti ceļotāju un vienu no pirmajām ceļojumu aprakstu autorēm latviešu literatūrā. Grāmatā vienkopus lasāmi ceļojumu apraksti, kas publicēti no 1878. līdz 1886. gadam, – laikā, kad ceļošana strauji kļuva par nodarbi, kas pieejama arvien lielākam cilvēku skaitam. – 285 lpp.
Ražuks R. Latvijas Tautas fronte barikādēs. - Grāmatā kliedēts mīts par to, ka barikādes radās pēkšņi un stihiski. Līdzās personiskajām atmiņām un laikabiedru intervijām, autors apkopojis dokumentālas liecības par to, ka gatavošanās barikādēm sākās jau uzreiz pēc 1990. gada 4. maija, kad notika pirmie uzbrukumi neatkarību atjaunojušajai LR Augstākajai padomei. – 383 lpp.
Reihenbahs A. Vērts dzīvot Latvijai!: Simtgadnieka atmiņu stāsts par 17 gadiem izsūtījumā Sibīrijā, pierakstīts divtūkstošo gadu sākumā. – 186 lpp.
Sārnis J. Pieviltie: likteņstāsts: veltīts 1949. gada 25. marta deportāciju sāpju ceļos aizdzītajiem Valmieras apriņķa ļaudīm, visiem tiem, kuri nepārnāca, mūžībā aizgājušajam draugam Ivaram Riekstiņam. – 112 lpp.
Seleckis V. Nozagtais sapnis: politisks detektīvromāns. Otrā grāmata: Nāves cilpā. - Noslepkavotās Villijas Dāles meitai Ingai kopā ar viņas draugu detektīvu Loriju Rūtu jāaizstāv savs gods un īpašums, ko viņa mantojusi no mātes. Oligarhs Mikoss un viņa piepalīgi izdomājuši viltīgu plānu, kā aplaupīt Ingu. Cīnīdamies par savu taisnību, Inga un Lorijs nonāk uz nāves sliekšņa… - 263 lpp.
Slišāne A. tuoraga stuosti. - Grāmatā apkopoti trīspadsmit īsstāsti par biezpienu, reizē — par sievietēm mūsdienu sabiedrībā. Kopā tie veido vienotu vēstījumu par sievietes ceļu pie sevis, pie savas būtības. Teksts latgaliešu rakstu valodā. – 80 lpp.
Šulce Dz. Caurvējš: romāns. - Ranta veiksmīgi sapelnījusi naudu, atgriezusies mājās, lai kopā ar brāli beidzot sāktu saimniekot pēc savām iecerēm. Gadiem ilgi samierinājusies ar slepenas mīļākās lomu, sieviete klusībā sapņo par īstu ģimeni. Līdzcietība, godīgums, jūtas, aprēķins un nodevība. Ko izvēlēties, ko paturēt, ko aizstāvēt? – 222 lpp.
Zaķe I. Jūras valsis: romāns. - Aksels trīsdesmitajā dzimšanas dienā jūtas viens un pamests, tādēļ bērnības drauga Gastona dāvana – brauciens ar prāmi uz Stokholmu – šķiet vēl jo patīkamāka. Izrādās, ka Gastons, sarīkojot jubilejas ballīti draugam, iecerējis atklāt viņa tēva nāves noslēpumu. Taču izdzenāt pagātnes ēnas ir grūts un bīstams darbs... – 188 lpp. - (Vakara romāns).
Zoldnere D. Sniegā. - Pēc katastrofas pasaulē viss ir mainījies, nokrišņi kļuvuši toksiski. Bet kas noticis ar cilvēkiem? Pakāpeniski atsedzas patiesība par pasauli, kurā viņi dzīvo. Aiz ārēji spožās fasādes parādās dziļas un tumšas ejas. Aiz pareiziem saukļiem – savtīgi, zemiski nolūki. Bet pāri visam kā mēms liecinieks arvien snieg sniegs… - 237 lpp.

DZEJA

Aizpuriete A. Pirms izvākšanās. - Šajā krājumā apkopoti pēdējo septiņu gadu laikā tapušie dzejoļi. Krājumu veido četras nodaļas. Pirmā nodaļa ir dzejnieces ikdienas vērojumi un šajā ikdienā slēpto dziļāko sakarību meklējumi. Otrā nodaļa – par esību blakus mirušam mīļotajam cilvēkam, kuru aizmirst nav vērts pat censties. Trešā nodaļa – pārmaiņu neizbēgamības apjausma. Savukārt ceturtā, noslēdzošā nodaļa ir autores dialogi ar savu iekšējo nepieciešamību rakstīt. – 210 lpp.
Autogrāfs: 4. Balts pieneņpūku pušķis. - Kā krāsainas ogu pērles šajā grāmatā ir sabirušas Gulbenes novada autoru rakstītās rindas. Tas ir tradīcijas turpinājums. Ik pēc 5 gadiem top kopkrājums "Autogrāfs", šis nu jau ceturtais. – 185 lpp.
Grīnbergs A. Nemainīgs ir tikai gaišums: Atziņas. Atskārsmes. Dzejoļi. – Autors piedāvā katru rindu pārdomāt, prātā pārcilāt. Varbūt esot vienisprāt, varbūt iebilstot. – 96 lpp.
Ikstena N., Judins V., Rimša L. Durve un Paraplāns: piedzīvojumi un nedaudz vēl... – Divu autoru neparasts stāsts par divu suņu “biogrāfijām”. Autori ar lielu prieku spēlējas gan ar atskaņām un ritmu, gan ar pazīstamu dzejnieku tekstu alūzijām. Draiskulīgās četrrindes atgādina bērnības klasiķa Kronenberga darbus - tajās ietverta būtiska doma par cilvēka un dzīvnieka attiecībām, par atbildību pret dzīvo dabu un prieku, ko tā mums sniedz. – 140 lpp.
Kokle-Līviņa V. Alūksne mana, Latvija mana. – Bagātināta ar fotoilustrācijām dzejas grāmata ļauj lasītājiem ieraudzīt Alūksnes un tās apkārtnes dabas un ainavas krāšņumu. – 143 lpp.
Krūklis A. Kam ziedi, mežābele. – Dzejnieka simtgade pamudinājusi atskatīties uz viņa devumu. Krājumā iekļauti dzejoļi, kuri, pateicoties sadarbībai ar izcilākajiem komponistiem, pārtapuši par tautā iemīļotām, ikkatram pazīstamām dziesmām. – 79 lpp.
Saulietis A. Baltos ceļos: dzejas izlase. - No gadu desmitiem nākusī smeldzīgā, dvēseliski sirsnīgā A. Saulieša dzeja pieder mūsu garīgā zelta krājumiem, kas aicina arī 21. gadsimta latvieti godāt iejūtību un labestību, mīlēt dabu gadalaiku ritējumā. – 207 lpp.
Stepēna M. Suņuburkšķis. - Reizēm dzīve piespēlē ko tādu, ka pārņem ilgas aizbēgt un paslēpties kā suņuburkšķim starp suņuburkšķiem... kas zied tik pacietīgi nemainīgi naivi savā trauslumā. – 136 lpp.
Štelmahere R. Kalps. - Kamēr grāmatas autore klīst pa ielām, gar muižām, pilīm, baznīcām un mazām noskretušām savrupmājām, kāds viņai seko. Kamēr caur dažādu gadsimtu logiem viņa nekautrīgi cenšas saskatīt pazīstamus vaibstus un izdomātas sejas, kāds caur mūžīgu logu vēro arī viņu. Mūžīgais Kalps, kurš veido daudzdimensionālu kopainu, kamēr viņa atklāj tikai sīku detaļu ēnas. – 87 lpp.
Tora I. balta gaisma tevī: vēlējuma dzeja. – 120 lpp.
Zandere I. mantojumi. – Vēsturiska, biogrāfiska un autobiogrāfiska lirika. Vēstures fakti un izlasīti teksti parādās vienīgi atspulgā, pārdzīvojumā, kas ir tikpat personisks kā paša pieredzētais. - 102 lpp.
Ziedonis I. Tā gribas dzīvi apgaismotu...: dzejas izlase. - Rakstnieka Rimanta Ziedoņa atlasītie un sakārtotie tēva Imanta Ziedoņa dzejoļi ļaus ielūkoties dzejnieka atstātajā mantojumā no jauna skatpunkta. Izlasē satiekas trīs paaudzes, jo ievadvārdus krājumam uzrakstījusi Imanta Ziedoņa mazmeita Evelīna – Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 2021. gada absolvente. – 96 lpp.
 

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Abdullajevs Č. Rezonieris. – Slepkavas vajātais biznesmenis lūdz palīdzību slavenajam ekspertam noziedzības jautājumos Drongo. Detektīvs apjauš, ka uzmeklēt slepkavu nebūs pārāk grūti, toties pierādīt viņa vainu – gluži kas cits. – 278 lpp.
Ārčers Dž. Tā stunda nāk. – Priekšpēdējā grāmata Kliftonu hronikā. Sebastjans Kliftons tagad ir vadošs Fārtingu bankas darbinieks un darbaholiķis, un viņa personīgā dzīve sabrūk, kad viņš iemīlas skaistajā indietē Prijā. Tikmēr Sebastjana sāncenši nenogurstoši cenšas sakaut gan viņu, gan bankas valdes priekšsēdētāju. - 460 lpp. - (Kontinents).
Delakūrs G. Sieviete, kura nenovecoja: romāns. - Ir dažas, kuras nekļūs vecas, jo ir pametušas mūs pārāk agri. Dažas citas nesatraucas par novecošanu, jo viņām pietiek citu rūpju. Vēl kādas cenšas izskatīties jaunākas, lai noturētu vīru, bet beigās tik un tā zaudē. Un tad ir Betija. Tas, kas notika ar Betiju, ir ikvienas sievietes sapnis. Un tomēr… vai tiešām tā ir? – 176 lpp.
Eljota K. Aiz slēgtām durvīm. - Lūsijas Palmeres dzīve šķiet ideāla: viņai ir lieliski bērni, pievilcīgs vīrs un burvīga māja. Neviens pat nenojauš, ka Lūsijas laulība jau sen ir tikai fasāde, kas slēpj emocionālu vardarbību un atsvešināšanos. Kad sievietes vīrs negaidīti iet bojā, viņas dzīve apmet kūleni. Vai Lūsijai izdosies atvērt savu sirdi vēl kādam? – 459 lpp. – (Kontinents).
Filipsa S. E. Kad zvaigznes apvienojas. - Pasaulslavenas operas solistes un talantīga sportista sastapšanās aizsāks galvu reibinošu, dzirkstoša humora un dvēselisku atklāsmju pilnu romantisku ceļojumu. Mīlestība pārvar ikvienu šķērsli, un notikt var jebkas, kad apvienojas divas zvaigznes, divas degošas sirdis… - 446 lpp. - (Kontinents).
Gilberta E. Meiteņu pilsēta. - Vecumdienās rakstīdama savu dzīvesstāstu, Viviana Morisa atceras, kā jaunības gadu notikumi mainīja viņas dzīves gaitu, un atsauc atmiņā pacilātību un neatkarību, ar kādu viņa gāja savu ceļu. – 448 lpp.
Gotlība L. Varbūt tu vēlies ar kādu par to parunāt?: atklāts stāsts par psihoterapeiti, viņas psihoterapeitu un mūsu dzīvēm. – Autore ieved mūs savā profesionālajā un personīgajā pasaulē. Grāmata piedāvā dziļi personisku ceļojumu cauri cilvēku sirdīm un prātiem, sniedzot lasītājam retu dāvanu – drosmīgu un atklātu skatījumu uz jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkam, un uzjautrinošu un izglītojošu stāstu par dzīves noslēpumiem un mūsu spējām to mainīt. – 484 lpp.
Grebe K. Nemaņa. - Astoņpadsmit gadus vecajam Samuēlam nākas bēgt, jo pēc neveiksmīgā narkotiku darījuma viņam pēdas dzen gan policija, gan noziedznieki. Puisis atrod pajumti pie kādas ģimenes netālajās šērās un sāk strādāt par viņu slimā dēla asistentu. Tikmēr izmeklētājs Ulsons mēģina atrisināt kāda narkodīlera slepkavību. – 431 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Heigs M. Pusnakts bibliotēka. - Noras dzīve mainījās uz slikto pusi, tā kļuva nepanesama. Un tad, sitot pusnakts stundai viņas pēdējā dzīves dienā, viņa attopas bibliotēkā. Norai tiek sniegta iespēja izmainīt to, ko viņa nožēlo, un izmēģināt katru no citām dzīvēm, kādas viņa varēja būt dzīvojusi. Un tas noved pie jautājuma: kādām būtu jābūt pareizajām izvēlēm un kā nodzīvot vislabāko dzīvi? – 302 lpp.
Herons P. Izlaušanās. -  Izbijis policists Džeks izcieš sodu par to, ka nogalinājis vienu no savas sievas slepkavām. Kīra ierodas uz savu pirmo darba dienu cietumā. Neviens no viņiem nenojauš, ka jau pēc dažām stundām Reivenhilas cietumā iestāsies absolūts haoss un sāksies nežēlīga izdzīvošanas spēle. Kāds vēlēsies atriebties. Vēl kāds – ļauties savam slepkavas instinktam. Kurš izdzīvos? – 411 lpp.
Kaplickis V. Raganu veseris. - Vēsturisks romāns par raganu procesiem 17. gadsimta otrajā pusē Morāvijā — mūsdienu Čehijas austrumu reģionā. Darbā meistarīgi savienoti faktogrāfiska precizitāte un stāstītāja talants. – 391 lpp.
Kinnunens T. Stikla upe. - Trīs dienu un trīs marginālu sabiedrības locekļu romāns, kura darbība norit pagājušā gadsimta 40. un. 50. gados. Tīneļu ģimenes bērni ir uzauguši stikla fabrikas ēnā. Jusi ir garīgi atpalicis, taču pasauli redz detalizētāk un asāk nekā citi. Helmijai nav spēka būt labai mātei un tikt galā ar zaudējumu. Negodā kritušajai Railijai jāizcīna sava vieta aizspriedumainajā un noslēgtajā ciema sabiedrībā. – 270 lpp.
Kouls D. Spēle beigusies. - Kad atvaļinātais policijas izmeklētājs Finlijs Šovs tika atrasts miris aizslēgtā istabā, visi nosprieda, ka tā ir pašnāvība, tomēr diskreditētais detektīvs Viljams “Vilks” Fokss tā nedomā. Kopā ar bijušo kolēģi detektīvi Emīliju Baksteri Vilks sāk pētīt Šova pagātni. Tomēr ne visi priecājas par Vilka atgriešanos, un izmeklēšanas gaitā atklātā korupcija policijas rindās apdraud ne tikai Vilka karjeru, bet arī viņam tuvo cilvēku dzīvību... – 349 lpp. -  (Zvaigznes detektīvu klubs).
Kratohvils J. Staļina lapsa jeb kā lapsa par dāmu tika. – Autors ir viens no čehu literatūras postmodernisma pīlāriem. Romāna sižetā savijas vēsturiski fantastisks, filozofisks trilleris un nelaimīgas mīlas romāns. – 143 lpp.
Meiere S. pusnakts saule. - Kad “Krēslas” grāmatu lappusēs satikās Edvards Kalens un Bella Svona, dzima leģendārs mīlasstāsts. Taču līdz šim esam uz to raudzījušies tikai ar Bellas acīm. Tagad beidzot ir pavērusies iespēja ielūkoties arī Edvarda dvēselē... Grāmatas lappusēs atklājas aizraujošas detaļas par Edvarda pagātni un sarežģīto iekšējo pasauli, un pamazām kļūst skaidrs, kāpēc šī liktenīgā iepazīšanās kļūst par viņa dzīves izšķirošo pavērsienu. – 780 lpp.
Norta K. Harija Augusta pirmās piecpadsmit dzīves. - Neatkarīgi no savas rīcības un izvēlēm Harijs pēc nāves ikreiz atgriežas pirmsākumā —viņš sāk savu dzīvi no jauna kā bērns ar visām atmiņām un zināšanām, kas iegūtas, dzīvojot savu dzīvi vēlreiz un vēl. Nekas nemainās. Līdz pat šim brīdim. Stāsts par Harija dzīvēm pēc tam un pirms tam, par to, kā viņš mēģina izglābt pagātni, ko nespēj mainīt, un nākotni, ko atsakās pieļaut. Tas ir pārsteidzošs neaizmirstama varoņa ceļojums, stāsts par draudzību un nodevību, mīlestību, vientulību un neapturamo laika ritējumu. – 392 lpp.
Paļčevska J. Kāzas vēl jāsagaida...: sieviešu romāns. - Aīda dzīvo Vīnē. Viņā viss ir neparasts: sākot ar profesiju un beidzot ar izskatu. Kolēģi, Aīdai klāt neesot, sauc viņu par "To" - straujā temperamenta un vēlmes visu kontrolēt dēļ. Pat pašas kāzas viņa uzskata par paredzamu un garlaicīgu notikumu, taču... liktenis lēmis mazināt pašpārliecinātas līgavas dedzību. – 188 lpp.
Pārksa A. Man tev kaut kas jāatklāj: Laimīgas. Precējušās. Pazudušas. - Vienas nedēļas laikā bez vēsts pazūd divas sievietes. Šīs sievietes nāk no pilnīgi dažādām pasaulēm. Viņas vieno tikai tas, ka abas ir burtiski izgaisušas no savas škietami ideālās dzīves, atstājot ģimeni mokošā neziņā. Izmeklētāja Klementsa apņemas atšķetināt šos pazušanas gadījumus. Tas, ko viņa atklās, būs patiesi šokējoši. – 445 lpp. - (Kontinents).
Šepa E. Dēla vārdā. - Kamēr ģimene gaida pie vakariņu galda, Sems Vitels aizbrauc uz veikalu pēc krējuma, bet kad atgriežas, sieva ir nogalināta un sešus gadus vecais dēls – pazudis. Nozieguma izmeklēšanu vada prokurore Jāna Berzeliusa, kura bērnībā pati tika nolaupīta saviem vecākiem. Pagātnes tumšais noslēpums nostājas starp Jānu un viņas kolēģi Pēru, kurš cenšas iekarot prokurores simpātijas. – 414 lpp.
Šurkus T. Māsa Melisa. Ķelnes klostera māsa: Biogrāfisks romāns. - Klostera māsa un veiksmīga uzņēmēja Māsa Melisa bija neparasta sieviete. Kad klosteri tiek sekularizēti un pāriet pasaulīgu saimnieku rokās, viņa pamet Anunciātu ordeni un izmanto savas zināšanas par augu izcelsmes zālītēm, lai ražotu savu “Melisas ūdeni” kā zāles. Aizraujošs un iedvesmojošs romāns par dzīves sapņiem un likteņa triecieniem. Par neparastu un spēcīgu sievieti, kas bija apsteigusi savu laiku. – 223 lpp.
Vagnere J. Dzīvi cilvēki: romāns. - Romāna "Vongezers" turpinājums. Izdzīvojušajiem – tostarp bijušajiem mīlniekiem, bijušajiem partneriem un bijušajiem draugiem – tagad ir jāiemācās sadzīvot uz Vongezera mazās salas, spītējot draudošajām briesmām. – 303 lpp. - (Zvaigznes trilleris).
Veika Dž. No Itālijas ar mīlestību. - Lorijai ir stabilas attiecības ar vīrieti un darbs vietējā bibliotēkā. No ekscentriskā tēvoča mantojumā saņemtais retro “Ferrari” maina sievietes mierīgo dzīvi līdz nepazīšanai. – 447 lpp. - (Kontinents).
 

НОВЫЕ КНИГИ В АВГУСТЕ

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

 
Трауб М. Не мамкай!: рассказы. – Жизнь современных городских жителей осталась бы неизвестной и неописанной, если бы Маша Трауб не поставила перед ними зеркало и они не узнали себя в многочисленных отражениях. – 382 с. – (Жизнь как в зеркале).
 

 РОМАНТИЧЕСКАЯ  ПРОЗА

Колган Дж. Берег счастливых встреч. - Променяв карьеру в сумрачном Лондоне на трудные, но весёлые будни родного шотландского острова, Флора и не подозревала о том, какие сюрпризы преподнесёт ей жизнь. Во-первых, она встретилась с родными и нашла новых друзей, во-вторых, стала хозяйкой очаровательного ресторанчика на берегу, в-третьих... её босс Джоэл, в которого она влюблена, вслед за ней приехал на остров. - 444 с.
Колочкова В. Это моя правда: роман. - Три разные девушки, три разные судьбы, три разные правды. Наташе, Тане и Оле предстоит узнать, способна ли дружба вынести все невзгоды и привести их к настоящему счастью. – 317 с. - (Секреты женского счастья).
Нестерова Н. Средство от облысения: [сборник]. - После трёх лет почти семейной жизни Лара поняла: её Максиму нужна шоковая терапия! А вот тихой, скромной и заботливой "домашней мышке" Лене приходится стать суперженщиной — и всё ради того, чтобы вернуть любимого мужа в лоно семьи. – 319 с. - (Между нами, девочками).
Рой О. Человек за шкафом. - Антиквар Вилен Меркулов обнаружил шкаф, который был свидетелем расцвета, упадка и возрождения большой семьи. Этот предмет мебели присутствовал в квартире, когда ее обитатели были счастливы, влюблены, переживали трудные времена. Истинная преданность своему делу, интерес к вещам с историей и к людям помогли Вилену узнать тайны, которые хранил старинный шкаф… - 347 с. 
Ронина Е. Туман над Фудзи: роман. - Побывать в Японии - мечта многих. В одной поездке судьбу соединила очень разных путешественников. У каждого своя цель. Кто-то хочет улучшить семейные отношения, кто-то полюбоваться красными осенними листьями, а кто-то навсегда остаться на Фудзияме... – 315 с. - (Близкие люди).
 

ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ПРОЗА

Воронова М. Женский приговор: роман. - Молодой судье Ирине впервые приходится судить и приговорить к высшей мере наказания убийцу-маньяка, подпольного рок-музыканта Мостового. Она готова исполнить свой долг, но чем дальше слушается дело, тем больше сомнений возникает у нее в виновности подсудимого. – 539 с. - (Суд сердца).
Донцова Д. Мокрое дело водяного. - Дашу Васильеву и полковника Дегтярёва позвал на юбилей их хороший друг Фёдор Мухин. Гости гуляли с размахом и наслаждались концертом с участием звёзд мировой эстрады. Во время праздника жене Мухина Светлане становится плохо. Выясняется, что женщину отравили! И это явно сделал кто-то из своих… - 348 с. - (Иронический детектив).
Донцова Д. Сон дядюшки Фрейда. - Даша Васильева решила немного подлечиться, и заказала номер в санаторий в Сан-Валентино. Она попала в странное место, хозяин которого занимается перевоспитанием преступников. Выйти отсюда Даша сможет через три года, и то, если покается. Бежать невозможно - с одной стороны горы и леса, с другой море. Но любительница частного сыска сдаваться не намерена, она сама кого хочешь перевоспитает! - 347 с. - (Иронический детектив).
Ильин А. Американский гамбит: роман. - Может ли один человек, вооружённый только своим интеллектом, авантюрным несгибаемым характером и нестандартным решением задач, бросить вызов Пентагону? Да! Такой человек есть. И он может всё! – 319 с. - (Обет молчания).
Крамер М. Терапия памяти. - Что общего у известной актрисы, успешной в прошлом спортсменки и хирурга? Клиника, в которой две из них работают, а одна – проходит курс восстановления после травмы лица. В стенах клиники становится слишком много тайн и непонятных ситуаций, которые в один момент выходят из-под контроля. – 320 с. - (Закон сильной).
Полякова Т. Особняк с выходом в астрал. - Матушка Евлампия, в миру просто Клавдия Огурцова, известна в городе как ясновидящая в третьем поколении. Но дара и хорошей рекламы для бизнеса мало – нужен ещё свой спец по добыче оперативной информации, без которой не выдать качественное предсказание. У Клавдии, к счастью, есть лучшая подруга и помощница Лиза, вместе они способны на многое: и труп спрятать, и миллионы найти, и распутать пару дел, которые оказались не по зубам полиции… - 320 с. - (Иронические детективы).
Эллиот К. Вторая правда. - Воспитанная семьёй выживальщиков, агент ФБР Мерси Килпатрик может принять любой вызов – даже враждебный прием родни и знакомых после возвращения домой. Но она – не единственная причина волнений в Иглс-Нест. Серия поджогов, сперва воспринятая властями как подростковые шалости, обернулась убийством двух шерифов. – 382 с. - (Бестселлер Amazon Charts и Wall Street Journal).
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Натт-о-Даг Н. 1793: [история одного убийства]: роман. - Захватывающая книга о тёмных временах жизни Стокгольма с лихо закрученным криминальным сюжетом и подробно описанным на основе исторических документов городским бытом XVIII века, прославившая начинающего автора. – 495 с.
 

ФАНТАСТИКА

Корнев П. Рутинер: роман. - Небесный эфир пронизывает всё сущее, но даже ему не под силу вытравить мрак из души. Магистру-расследующему Филиппу Олеандру вон Черену не впервой выявлять чернокнижников из числа учёного люда, да только нынешнее дело несравнимо сложнее, нежели всё, с чем ему приходилось сталкиваться до сих пор. – 314 с. - (Фантастический боевик).
Орлов А. Битва за реальность. - Продолжение приключений бывшего варвара, а ныне специального агента Томаса Брейна! Он отправляется на новое место службы, где его готовят к рискованной акции. Однако местный климат играет с ним странную шутку – он то и дело проваливается в другие реальности. Когда его призрачные миссии наконец сливаются воедино, Томас с потрясением узнает, с каким ужасом он соприкасался, контактируя с биномом – существом непознаваемой природы… - 414 с. - (Русский фантастический боевик).
Орлов А. Подземная война. - Не сидится бывшим ворам, а ныне почтенным лавочникам из портового города Пронсвилля, Мартину и Рони, на одном месте! Всё тянет их в дальние края, где можно поживиться золотишком и нажить на свою голову приключений. Одного не подозревали друзья, что придётся им ввязаться в беспощадную подземную войну… - 446 с. - (Русский фантастический боевик).
Орлов А. Расплата за кристалл. - Йорик - молодой человек, живущий в мире развитых технологий. Он человек третьего сорта и чужак в богатом районе. Желая изменить судьбу и пытаясь найти своё место в брутальном мире настоящих мужчин, Йорик невольно вмешивается в противостояние пришельцев, служб безопасности и ветерана спецназа, вернувшегося домой после долгих странствий. – 446 с. - (Русский фантастический боевик).
Орлов А. Точка орбитального удара. - Далёкое будущее... В городской полиции Томас Брейн не прижился. Слишком уж хорошо подготовлен, да и неизвестно, кто он на самом деле - энергичный инициативный варвар или агент ИСБ? И вот Брейн в далёком приморском захолустье, где правят банды, где в его гарнизоне всего один подчинённый, да и тот - пьяница. Но оказывается, можно выжить и здесь, опираясь на опыт, смекалку и... мортиру по имени "Маргарита"... – 446 с. - (Русский фантастический боевик).
Семёнова М. Братья: [роман]. - Вселенская Беда наслала на землю многолетнюю зиму, оставила немало сирот. Минули годы после Беды. В чужой семье вырос чудом спасённый царевич Светел, наследник некогда могущественной империи. И вот вчерашний мальчишка шагает в дружинном строю. Всё ради того, чтобы однажды, став богатырём и вождём, по камешку разнести Чёрную Пятерь, вызволить любимого брата.
Кн. 2, Т. 1. Царский витязь. – 509 с.
Кн. 2, Т. 2. Царский витязь. – 445 с.