Jaunās grāmatas 2023.gada ziemā

Ik mēnesi Gulbenes novada bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļa priecē savus lasītājus ar plašu jauno grāmatu izvēli. Šeit var aplūkot jauno grāmatu sarakstu 2023.gada ziemai.

NOZARU LITERATŪRA

Aristotelis. Runas māksla – rētorika. -  Novatorisko tulkojumu papildina zinātniski komentāri, senā teksta vēsture, kā arī teksts, kas atklāj "Rētorikas" saikni ar otru zināmāko Aristoteļa darbu "Poētika". – 343 lpp.

Autoimūno slimību ārstēšanas ceļvedis: ievads integratīvajā un holistiskajā medicīnā ārstam un pacientam. - Grāmata dod iespēju atklāt medicīnas nozari, kura var būt sevišķi svarīga autoimūno slimību pacientiem. Tā ir vislabāko uz pētījumiem balstīto Rietumu un Austrumu medicīnas metožu apvienošana vienā veselumā. To grāmatā vienkāršā un saprotamā valodā skaidro dažādu nozaru ārsti un speciālisti. –  135 lpp.

Bojārs G. Nazis, Zirgs un Brīvība jeb Buena Onda! -  Šī ir ceļotāja piedzīvojumu grāmata, kurā viņš dalās pieredzē un pasaules skaistumā. Tā var kalpot kā rokasgrāmata tiem, kas grib doties pasaules neapgūtajos ceļos – no Ziemeļzviedrijas tundras līdz Andu kalniem. – 167 lpp.

Braisons B. Ķermenis: rokasgrāmata iemītniekiem. - Mēs visu mūžu dzīvojam ķermenī, pat nenojauzdami, cik apbrīnojami spēki tajā darbojas, kas un kā tajā notiek (vai nenotiek). Autors mūs ved cilvēka ķermeņa izpētes ekspedīcijā “no matu galiņiem līdz papēžiem”, kurā gan izzināsim dažādus ķermeņa noslēpumus, gan izsmiesimies par asprātīgiem jokiem un pieredzes stāstiem. – 446 lpp.

Dēliņa A. Pirkstiņi gaisā!: Pirkstiņrotaļas un ķermeņa kustību rotaļas. - Grāmatā apkopotas pirkstiņrotaļas, ķermeņa kustību rotaļas un pāru rotaļas. Ritmiskie dzejolīši aptver visdažādākās tēmas: gadalaiku maiņu, dabas parādības, dzīvniekus, ģimeni, svētkus, emocijas u.c. – 64 lpp.

Derkevica-Pilskunga J., Bunkus J. [Vieta grāmatas nosaukumam]: komunikācija. - Grāmatā atrodami vērtīgi padomi par tādām aktuālām integrētās mārketinga komunikācijas tēmām kā komunikācija, sabiedriskās attiecības, vizuālā, digitālā un krīzes komunikācija, reklāma u.c. Izdevumā iekļauti arī QR kodi, lai vēl vairāk vērtīgas informācijas lasītāji var iegūt internetā. – 195 lpp.

Detmers F. Imūnsistēma: Ceļojums pa noslēpumainu sistēmu, kas uztur mūs dzīvus. - Imūnsistēma ir viena no plašākajām un sarežģītākajām orgānisma sistēmām. Bez tās mēs nomirtu pāris dienu laikā. Autors to salīdzina ar cilvēka organismu sargājošu cietoksni, kurā nemitīgi risinās nežēlīgas kaujas. Katra grāmatas nodaļa ir veltīta kādam imūnsistēmas elementam, atklājot, kāpēc nav iespējams “stiprināt imūnsistēmu”, kā parazīti tiek garām organisma aizsardzībai, kas notiek brūcēs un kā darbojas vīrusi. – 335 lpp.

Dimants A. Latvijas prese 200 gados: no Latviešu Avīzēm līdz digitālo mediju laikmetam: Latvijas plašsaziņas mediju sistēmas vēsture no pirmsākumiem līdz mūsdienām. - Latvijas preses vēsture monogrāfijā atklājas kā aizraujošs stāsts, kas pilns intriģējošām detaļām un negaidītiem pavērsiena punktiem. Preses vēsture attēlota ciešā sasaistē ar Latvijas vēsturisko procesu, politiskajiem un ekonomiskajiem notikumiem, ne tikai aprakstot procesus, bet arī formulējot problēmas. – 368 lpp.

Freizers M. Mēs esam nemirstīgi: Pēcnāves dzīves noslēpumi. - Amerikāņu populārākais ekstrasenss redz mirušo garus un uztver viņu vēstījumus. Tie var iedvesmot ikvienu, kas meklē atbildes uz dzīves svarīgākajiem jautājumiem un mums nezināmām pēcnāves dzīves niansēm. – 222 lpp.

Ijabs I. Nepateicīgie: latviešu politiskās domas pirmsākumi Eiropas kontekstos. - Grāmata par latviešu politikas pirmsākumiem. Latviešu pirmie domātāji formulēja idejas, kā tautai vislabāk iekļauties modernās Eiropas politikā. Šīs idejas bija dažādas - konservatīvas, liberālas un sociālistiskas. Taču visas šīs idejas vienoja mudinājums latviešiem nostāties pašiem uz savām kājām Eiropas politikā. – 343 lpp.

Irbe A. Principiāla dzīvības aizsardzības ētika. - Grāmatā argumentēti aizstāvēta pozīcija, ka nolūks nogalināt un tīšs uzbrukums cilvēka dzīvībai vienmēr ir morāls pārkāpums. Šī tēze grāmatā izvērsta četrās nodaļās, kas secīgi apskata mākslīgos abortus, eitanāziju, nāvessodu un nogalināšanu kara laikā. Pēdējā nodaļa veltīta dzīvnieku morālajam statusam. – 381 lpp.

Jansone A. Rucavas cimdu mantojums: 19. gs. beigas - 20. gs. = The Glove Patrimony of Rucava: late 19th century - 20th century. – Rucavas cimdu kolekcijas ir vienas no lielākajām Valsts krātuvju fondos. Etnogrāfes kultūrvēsturiskajā pētījumā ir pievērsta uzmanība adījumu vēsturiskajai attīstībai un iemesliem, kāpēc adījumi bijuši atvērti jauninājumiem, kādu ietekmi atstāja gan politiskie, gan sociālekonomiskie, gan kultūras attīstības procesi. – 311 lpp.

Kārkla Z. Iemiesošanās: sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā. – Grāmata tapa, domājot par latviešu sieviešu rakstniecību no 20. gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām. Cenšoties atbildēt uz jautājumu, kā mainās literatūra, kad tajā vienlaicīgi ienāk daudz sieviešu, kādas tēmas tiek aktualizētas, autore rakstnieču darbus aplūko dialogā citu ar citu. - 246 lpp. - (Studia humanitarica).

Krēsliņš Ž. Jaunzēlande: skarbais ceļojums. - Būs iespēja uzzināt ko jaunu par Jaunzēlandi un iepazīt maoru kultūru, apskatīt majestātiskos ūdenskritumus, melno smilšu pludmales, uzkāpt vulkānos un doties izbraucienos ar jahtu pa piekrasti. – 479 lpp. - (Žiga ceļojumi).

Krūmiņš G. PSRS budžeta ieņēmumi un izdevumi okupētajā Latvijā pēc Otrā pasaules kara (1946-1990). - PSRS okupācijas laikā, kad visai strauji auga saražotās rūpniecības un lauksaimniecības produkcijas apjomi, Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis pieauga daudz lēnāk. Tā bija koloniāla okupācijas varas politika -  izsūkt no Baltijas republikām tik, cik vien iespējams, vienlaicīgi padarot to par karabāzi savu interešu aizstāvībai. – 80 lpp.

Lubāna. Vēlreiz pa simtam. - 2018. gadā, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, iznāca grāmata “Simts stāstu par Lubānu”. 2020. gadā tai sekoja “Lubāna. Nākamie simts”. Trešo grāmatu īpaši vērtīgu padara pašu lubāniešu sarakstīti atmiņu stāsti. Tie palīdz ne tikai atcerēties pagātni, bet arī labāk izprast šodienu un saskatīt nākotni. – 447 lpp.

Miervaldis Ķemers. Dievam un Purvītim pateicīgs. - Grāmata ļauj izsekot mazzināmā ainavista biogrāfijas līkločiem. Mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis, kurš personiski iepazina mākslinieku un vēl padomju režīma apstākļos mēģināja panākt kaut daļēju viņa atzīšanu, skaidro gleznotāja dzīves un mākslas peripetijas laikmeta ietvarā. – 527 lpp.510

Mellēna M., Svilāns A. No saknēm uz galotnēm. - Grāmata stāsta par vairāk nekā 20 Latvijā populāriem kokaugiem. Biologa, pieredzējušā dendrologa Andreja Svilāna aizrautīgais stāstījums par katra koka fizisko tēlu mijas ar folkloristes, filozofes Māras Mellēnas mitoloģiskajiem nostāstiem un folkloras materiāliem. –   303 lpp.

Mēs neaizmirsīsim... 1939-1991: katalogs: deportēto, Latvijas nacionālo karavīru, pretošanās kustības dalībnieku atmiņas, literārie darbi, dokumenti. - 160 lpp.

Miļuhina A. S. 100 latviešu burti. - Neliels ieskats Latvijas dizaina mantojumā. Grāmatā ir apkopoti 100 burtu paraugi no dažādiem avotiem, laika periodā no 1890. gada līdz 1970. gadiem. Viens no grāmatas mērķiem ir izpētīt, kā mainījās tieši tie burti, ko Latvijas iedzīvotāji redzēja ikdienā - avīzēs, žurnālos, reklāmās, uz iepakojumiem. Kādi burti bija latviešiem makos, pastkastēs, virtuvēs un grāmatu plauktos. –  251 lpp.

Nekad nav vara uzveikusi garu: piemiņas vietas nacionālajiem partizāniem Alūksnes un Smiltenes novadā. - Izdevumā apkopota informācija par piemiņas vietām nacionālajiem partizāniem un to izveidi Alūksnes un Smiltenes novadā. Neliels ieskats par notikumiem, kam veltītas šīs piemiņas vietas. – 63 lpp.

Okupācijas varu radītie demogrāfiskie zaudējumi Latvijā 1939.-1990.: rakstu apkopojums. - PSRS okupācijas režīms slēpa veikto represiju rezultātā notikušās izmaiņas iedzīvotāju skaitā, struktūrā, dinamikā, laikā utt. Darba izstrādes mērķis ir sagatavot apkopojumu par okupācijas varu radītiem iedzīvotāju zaudējumiem. – 154 lpp.

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. - Spāņu filozofs apraksta jaunu cilvēka tipu - "cilvēku-masu", kas radies, pateicoties liberālajai demokrātijai un zinātnes un tehnikas attīstībai, un analizē 20. gadsimta 20.-30. gadu Eiropu, kas noveda pie postoša kara visā pasaulē. Darbā ir divas galvenās tēmas: masu sabiedrība, kas bija parādījusies 19. gadsimta beigās, un Eiropas politiskās federācijas izveidošana kā atbilde jaunajām pasaules lielvarām. – 286 lpp.

Puče A. Aprakt dzīvu pie karātavām: kas patiesībā notika 2018. gada 17. februārī? - Dokumentāls gadījums, kad tika aizturēta viena no valsts augstākajām amatpersonām - Latvijas bankas prezidents Rimšēvičs. Tas nebūs stāsts par kādu godīgu vai negodīgu cilvēku, vai tiem, kas viņam apkārt, bet - par valsti kopumā. Par veidu un metodi, par godu un prātu… Iespējams, par nodevību. Droši - par krāpšanu. Nepārprotami - par korupciju. – 272 lpp.

Rāmdass. Joprojām šeit: kā pieņemt pārmaiņas, novecošanu un aiziešanu no dzīves. - Ar drosmi, humoru, mīlestību un dziļu gudrību autors vēsta par novecošanas jautājumiem, kuri daudziem šķiet nepatīkami un biedējoši. Rāmdass māca pieņemt pārmaiņas, kas skar fizisko ķermeni, prātu, dzīvesveidu un daudz ko citu, atklājot, cik būtiski ir mainīt savu attieksmi pret norisēm, kuras ir cilvēka mūža daļa. – 199 lpp.

Saulīte-Zandere I. Elegantā Rīga: kultūrvēsturisks stāsts par modi un dzīvesstilu Latvijā 1918.-1940. gadā. - Grāmata ļauj iepazīties ar tā laika Rīgas modes pasauli, tās noteicējiem, veidotājiem un iemiesotājiem. Grāmatai piemeklēts vērienīgs un saistošs attēlu materiāls. – 1100 lpp.

Sociālā darba vārdnīca. - Pastāvot kopējām sociālā darba attīstības tendencēm, katrā pasaules reģionā un valstī sociālais darbs attīstās, ņemot vērā vietējās vajadzības, kultūru, sociālekonomisko situāciju un labklājības līmeni. Tāpēc ir svarīgi iedziļināties lietoto vārdu nozīmēs, lai noskaidrotu, ko tie atklāj par sociālā darba būtību. – 639 lpp.

Soha P., Utņika-Strugala M. Tīrība: higiēnas vēsture. -  Iedziļinieties tīrības – un arī netīrības – vēsturē un uzziniet, kā dažādos laikmetos un dažādās pasaules malās ļaudis kopuši savu ķermeni, apģērbu un mitekli, kā gadsimtu gaitā mainījušies priekšstati par higiēnu un arī to, kāpēc neliels daudzums netīrumu reizēm nāk par labu. – 195 lpp.

Stranga A. Latvijas ebreji revolūciju un Neatkarības kara laikā: 1917-1920. - Faktoloģiski blīvo zinātnisko interpretāciju par Latvijas ebreju politisko vēsturi Latvijas valsts tapšanai nozīmīgajā posmā autors ir balstījis rūpīgi veiktā vēstures avotu analīzē, iztirzājot gan latviešu un krievu periodiku, gan publicētos dokumentus un vēstures literatūru. – 246 lpp.

Supervienkāršā ķīmija: vēl vienkāršāk nav iespējams. – Grāmata ir lielisks palīglīdzeklis, veicot mājasdarbus un pārbaudot zināšanas. Tā noderēs kā visaptveroša rokasgrāmata, gatavojoties pamatskolas noslēguma pārbaudēm. – 288 lpp.

Šneps-Šneppe M. Balodiāna: kā veidojās Latvijas valsts. – Grāmata par Baložu dzimtas četru paaudžu pārstāvjiem, kuriem ir bijušas dažādas, bet nozīmīgas lomas Latvijas valsts izveides gaitā. Baložu dzimta kā grāmatas kolektīvais varonis parāda, ka latvieši nestāvēja malā, bet gan aktīvi iesaistījās politiskajos procesos ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā, Vācijā, Izraēlas valsts izveidē. – 270 lpp.

Vainijs V. Dvīņi: valdzinājums un noslēpumi. - Dvīņiem ir būtiska loma senajos mītos un pasaules reliģijās, tie izrādīti cirkā, valdzinājuši varietē izrāžu skatītājus un mēdz kļūt par sociālo mediju zvaigznēm. Tos daudz attēlo vizuālajā mākslā, viņi sagādā pamatīgas galvassāpes kriminologiem, vienlīdz bieži iedveš gan apbrīnu, gan šausmas. Pieredzējušais rakstnieks un identiskais dvīnis Viljams Vainijs piedāvā aplūkot dvīņu dzīves dažādās šķautnes. – 224 lpp.

Vaskesa Segī N. Solozofija: Māksla būt vienatnē - kā justies labi un izbaudīt dzīvi vienam. - Grāmata rosina ņemt dzīves vadības grožus savās rokās un dzīvot saskaņā ar savām vajadzībām un sajūtām, lēmumiem un vērtībām. Solozofijas principi palīdz iemācīties dzīvot vienatnē, lai kļūtu par sava laika un telpas pavēlnieku un izturētos pret sevi ar cieņu un mīlestību. Būt vienam nenozīmē justies vientuļam, gluži pretēji – vienatne var izrādīties laimes atslēga. – 168 lpp.

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA

Āboltiņa J. Lazdonietis Harijs: Laikmets viena cilvēka acīm. - Grāmatā apkopotas Lazdonā dzimušā Harija Liepiņa dienasgrāmatas, sākot ar 1934. gadu, un kara laikā rakstītās vēstules ģimenei. Autore ir Harija mazmeita, kura caur grāmatas tapšanu rod iespēju no jauna iepazīt savu vectēvu un ļauj to izdarīt arī lasītājiem. – 391 lpp.

Alksnis R. Melna čūska miltus mala: [romāns par zemnieku pēršanu Vidzemē 19. gadsimta vidū]. – 19. gadsimta trīsdesmito gadu otrajā pusē Vidzemes zemnieki piedzīvoja vairākas ļoti neveiksmīgas vasaras. Vairākos pagastos sāka plosīties īsts bads. Noticēdami baumām par Dienvidkrievijas auglīgajām zemēm, kuras ķeizars it kā dalot par brīvu visiem, kas vien to gribot apstrādāt, veseli pagasti gatavojās uz izceļošanu. Izceļošanas kustība uztrauca muižniekus. Lai apslāpētu zemnieku viļņošanos, muižnieki un valdība izmantoja Veselauskas un Bebru dumpi. – 279 lpp.

Aussalīts. Kalpojot "varen plašajai". – Turpinot stāstījumu, kas iesākts grāmatā “Pa slideno laipu ejot”, autors dalās ar atmiņām par dienestu padomju armijā pēckara gados. – 231 lpp.

Bērziņa I. Tirzas "Doktorāta" stāsts: romāns. - Stāsts par Tirzas lauku slimnīcu septiņdesmit gadu garumā, notikumiem un pārmaiņām gan medicīnā, gan cilvēku dzīvēs arī pirms šiem septiņdesmit gadiem un tagadnē. – 191 lpp.

Čigāne L. Sieviete varā: politiskās piezīmes zīmējumos. – Saeimas deputāte no 2010. līdz 2018. gadam dalās ar vispersoniskākiem pārdzīvojumiem. Sastopoties ar neizpratni un noraidījumu, var nepazaudēt sevi, savu pārliecību un iejūtīgo attieksmi pret citiem. – 118 lpp.

Čudere L. 31:10. - Kaili atklāta, piepildīta ar pasakām līdzvērtīgu mīlestību, sadriskātām sirdīm un orgasmiem grāmata. No šeit uzrakstītā pat Grejs nosirmotu. Jo šeit aprakstītais ir patiešām noticis. Gandrīz viss. Te ir tikpat daudz patiesības kā nepatiesības. – 398 lpp.

Dzejnieks no Dieva žēlastības - Vilis Zvaigznītis dzejā, mākslā un dzīves ceļos. - Grāmata veltīta ar daudziem talantiem apveltītā, neparastā lizumnieša Viļa (Vilhelma) Zvaigznīša mūža piemiņai. Vilis nenoliedzami atstājis savu nozīmi nacionālās identitātes stiprināšanā. Grāmatā iekļauti viņa dzejas un prozas darbi, fragmenti no dienasgrāmatām, tēlniecības darbu fotogrāfijas, kā arī novadnieka Jura Zaķa pētījums par V. Zvaigznīša dzīvesgājumu un daiļradi. – 286 lpp.

Egle J. latvju pacients: stāsti. – Rakstnieces jaunākie stāsti ir par cilvēkiem mums līdzās - tiem, kas varbūt nav pareizi saprasti, kas meklē zaudētos pavedienus un atduras pret dzīves skarbajām vai skaistajām nejaušībām. – 236 lpp.

Janovskis G. Kaijas kliedz vētru. - Žurnālists Egons Dielāns, lai atkoptos no alkohola atkarības, ierodas mazā zvejnieku ciemā Kurzemes piekrastē un apmetas pie atraitnes Eldas. Egons palīdz Eldai saimniecībā un starp viņiem uzplaukst jūtas. Vecais kapteinis Bradiņš jaunībā bija matrozis uz kuģa, kas atradis leģendāro burukuģi “Mary Celeste”, un izklāsta savu versiju par šo noslēpumu. Egonu ieinteresē noslēpumainais atgadījums, un viņš ķeras pie plaša apraksta par “Mary Celeste". – 351 lpp.

Judina D. Maskas. - Fotogrāfs Ikars Vilde saņem unikālu piedāvājumu – miljonāra Krupska eksperimentam gadu fotografēt cilvēkus, lai atklātu viņu īsto seju. Pēc smagas avārijas Ikars attopas slimnīcā, sastiķēts pa gabaliņiem. Laiktelpā, kur, atrāvies no ķermeņa, lidinās viņa gars, Ikars satiek tos, ar kuriem dzīves laikā nav nokārtotas attiecības. – 274 lpp. - (Laika stāsti; 7. grāmata).

Latviešu rakstnieku kaķu stāsti. - Mēs esam kaķus pielūguši un slaktējuši, mīlējuši līdz neprātam un bijuši bezatbildīgi nejēgas. Tomēr viņi joprojām ir mūsu pavadoņi, biedri un pavēlnieki. – 152 lpp.

Latviešu rakstnieku suņu stāsti. - Grāmatā apkopotie stāsti vēsta par dažādiem suņiem dažādos laikos, bet ikvienā no tiem atspoguļojas suņa īpašā spēja mīlēt. – 223 lpp.

Pāvulīte A. Ceļā satiktie. - Konkrētības rosinājušas autori izpausties literārās neikdienišķībās. Arī daudzstāstošos lakonismos. Ironeska par salauzto kāju pārliecinoši ataino kolhozu laiku bezjēdzības. Pastāsti un mūsdienu pasakas mijas ar ārpasaules izsapņojumiem. / Ēriks Hānbergs. – 128 lpp.

Puriņa I. Cīruļputeņu gads. - Lainei tikai trīsdesmit gadu, bet dzīve šķiet vienmuļa un nomācoša – vīrs atradis citu, un abi jau gaida mazuli, darbs, tiesa, kopā ar draudzeni, taču lietotu preču veikalā. Arī spēji uzliesmojušas jaunas attiecības nes vilšanos. Laines dzīvi izmaina pārdošanai paredzētas žaketes kabatā atrasta biļete uz Eda Šīrana koncertu... Dublinā. – 207 lpp. - (Vakara romāns).

Putāne L. Apraktais mēness. - 1896. gads, Rīga. Vēlā rudens vakarā Vērmanes dārzā pie strūklakas gaida kāds elegants, labi ģērbies kungs. Taču drīz vien viņu aplenc divi tumši tēli... Incidentu pamana naksnīgā pastaigā iznākusi dāma, kura, ar pūlēm pati izvairījusies no draudīgajiem svešiniekiem, steidzas ziņot policijai par savādo atgadījumu. Romānā spriedzi rada aizraujošu mīklu minēšana, pazuduša manuskripta meklēšana un impēriskas slepenpolicijas maldināšana. – 286 lpp.

Šmite L. Visu brāļu sieva: romāns. - Aizkuru mājās ir daudz cilvēku, bet maz laimes. Kārtības uzturētāja un dzimtas kopā saturētāja Ailita pēkšņi palikusi uz gultas. Inga, ienācēja no dziļi ticīgas un garīgas ģimenes, vecākā dēla Aida nelaulātā sieva, jūt drebam šķietami ciešos pamatus un cauri tiem laužamies ārā rūpīgi glabātus noslēpumus. – 202 lpp. - (Vakara romāns).

Švarca S. Sāļais sniegs. - Mazā Dominika stāv sniegā un raud. Kūstošās pārslas uz vaigiem sajaucas ar asarām, un meitenītei šķiet, ka sniegs ir sāļš. Tad pie viņas pienāk kāds laipns onkulis un aicina pie sevis uz mājām… Vai pieaugušajai Dominikai izdosies tikt galā ar neizdzēšamajiem sūrās bērnības nospiedumiem atmiņā un turpmākās skarbās dzīves radītajām sekām, vai arī virsroku gūs nopietnā mentālā slimība, atriebības alkas, vēlme pārtraukt šo dzīvi? – 222 lpp.

Tabūna D. Raganas. - Almai ir gandrīz 30, kad pēc šķiršanās nākas no jauna meklēt pamatu zem kājām. Par spīti savai skepsei, viņa aizvien vairāk pievēršas visam mistiskajam un maģiskajam, tostarp sāk apmeklēt kursus pie priesterienes no instagrama. Tikmēr dīvainie sapņi naktīs neatstājas… - 231 lpp.

Tālers G. Sestdienas kungs. -  Detektīvbiroja NEIB izmeklētāju grupas jaunie piedzīvojumi sākas kādā tveicīgā vasaras vakarā, kad Zintis un Nelsons dodas kārtējā uzdevumā. Klients ir pārliecināts, ka ar viņu mēģina sazināties kāds no mirušo pasaules. Grāmatas varoņiem būs ne vien jāmeklē atminējumi dīvainajām mīklām, bet arī jācenšas palikt dzīviem šajā bīstamajā spēlē. – 544 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

Ūdris J. Belkanto ešafota ēnā: romāns par izcilo tenoru, Brīvības cīņu varoni Jāni Vītiņu. - Jānis Vītiņš bija 20. gadsimta 20. un 30. gados populārs Latvijas Nacionālās operas tenors, strādājis arī Vācijā. Bēgot no Hitlera Vācijas, dziedātāja ģimene izglābj ebreju meitenīti. Pēc padomju tanku ienākšanas Rīgā Vītiņš piedalijās pretpadomju organizācijā “Tēvijas sargi”. Dziedātāja mūžu pāragri aprauj čekista lode Astrahaņas cietumā. – 288 lpp.

Vilcāne V. "Saķemmē matus!" - Žurnāliste Vintra Vilcāne ir daudzu lasītāju iemīļotu rakstu un sleju autore. Grāmatā apkopotās sajūtu etīdes piešķir svinīgumu ikdienas pieredzei, jo, kā saka pati autore, “negribas paskriet garām pašai sev un neievērot dzīves atstātos nospiedumus”. – 79 lpp.

Zeibots A. Pneuma: psihes dzīļu fantāzijas romāns. - Romāns vēsta par tiekšanos psihes kosmosa un kosmosa psihes dzīlēs un pneumas (mūžīgās elpas) un "cita" sevis apziņas meklējumiem. Pneuma ved lasītāju cilvēciskā saprāta (ne)ierobežoto iespēju un tikpat neierobežoto briesmu pilnā pasaulē, kurā notikt indivīda garīguma cīņai ar vispārpieņemtiem izdzīvošanas mītiem un sabiedrības objektivizēto normalitāti. – 558 lpp.

Zusta Z. nepieradināts putns. - Romāns vēsta par uzticēšanos dzīvei un kļūdām, no kurām nav pasargāts neviens. Mazā Linda no skolas pārnāk vien mirkli par vēlu – nekad nesatiktais tētis jau ir aizgājis. Ilgu laiku arī pieaugusī Linda lolo cerību tēvu reiz satikt, taču, kad tāda iespēja rodas, nav pārliecināta, vai to vēlas. Linda, viņas māte un citi pieredz negaidītus likteņa pavērsienus un izdzīvo plašu emociju spektru. Tomēr katrs kritiens dāvā iespēju izplest spārnus un lidot. – 206 lpp.

DZEJA

Čaupals R. Sākums: dzejas izlase. – 87 lpp.

Gabarajeva L. Apļi. – Dzejniece turpina modernisma tradīciju, kurā idejas un lietas tika pasludinātas par vienotām. Autores dzejas laikmetīgums izpaužas piesaistē vietām un cilvēkiem, piemēram, Kandavai, mammai un dēlam. – 59 lpp.

Gekišs N. Mežvīns. - 153 lpp.

Gekišs N. Māras zemē pie Dzintara jūras. Dzeja Latvijai. - 139 lpp.

Laukmane M. Tumši zils vējš: domu plīvojumi un dzeja. - Ja rodas vēlēšanās un izdodas mazliet vērīgāk ieskatīties pašam sevī, tad pasaule atklājas daudz bagātākā krāsu gammā, nekā to apliecina realitāte. Grāmata ir par piedzimšanu. Par to piedzimšanu, kas notiek ikkatrā un nepārtraukti, mēģinot saprast laiku, mīlestību, ceļu un nepadošanos. Tātad - dzīvi. - 274 lpp.

Strēlerte V. Raksti: 3.sējums. - Sējums aptver visu dzejnieces paveikto laikposmā no 1952. gada līdz mūža beigām. Tajā ietverti dzejoļi no krājumiem "Žēlastības gadi" un "Pusvārdiem", ārpus krājumiem palikusī dzeja, atdzejojumi, raksti par literatūru, bērnības atmiņu tēlojumi, publicistika un vēstules. – 942 lpp.

Tora I. skaistākās no dienām. - 95 lpp.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Ārnstede S. Visu vai neko. - Leksija strādā nelielā reklāmas aģentūrā. Šobrīd darbā valda juceklis: aģentūru tikko pārņēmis jauns īpašnieks.  Piektdienas vakarā Leksija dodas uz bāru, lai noskalotu nedēļas laikā uzkrāto nemieru. Tur viņa sastop lielisku slikto domu novērsēju izskatīga vīrieša personā, ar kuru labprāt paflirtē. Pirmdienas rītā viņi atkal satiekas – Leksija un viņas jaunais boss Ādams. – 399 lpp.

Baha T. Zīda villas mantinieki: [trešā grāmata]. - Andžela un Vitorio plāno apprecēties, un Natālijas mazulis ir Zīda villas saulstariņš. Tomēr pēkšņi debesis apmācas: no ASV atgriežas Vitorio dēls un izsaka rūgtus pārmetumus. Nebija pareizi, ka Andžela toreiz neļāva tēvam viņu oficiāli atzīt par meitu. Tagad viņa sievas radinieki piesaka savas tiesības uz Zīda villu, un Andžela ar ģimeni var zaudēt gan zīda austuvi, gan mājas. – 336 lpp.

Bertoluči B. Mana brīnišķīgā apsēstība: esejas: raksti, atmiņas, sarunas (1962-2010). - Ar pasaulslavena režisora vārdiem uzrakstīta subjektīva kinovēsture – pārdomas pirmajā personā par filmām, uzskati par dzīvi un mākslu, personīgs atskats uz savu filmogrāfiju, tai skaitā pazīstamākajiem un sensacionālākajiem darbiem. – 295 lpp.

Bočeks J. Krievu tango jeb miesassarga mīļākā. - Prāgas krievu mafijas pirmās lēdijas un Lielā šefa miesassarga mīlasstāsts uzliesmo Berlīnē, Prāgā un Amsterdamā. Berlīnes filiāles nošautā šefa draugaļas atriebība izjauc racionāli funkcionējošo ļaunuma biznesu un izposta Leona un Lūcijas mīlestību. Netieši jaušams, ka atdzīvojas pagātnes rēgi – atmiņas par komunistisko režīmu un 1968. gada Prāgas pavasara asiņainajiem notikumiem. – 207 lpp.

Dors E. Putnu pilsēta mākoņos. – Rakstnieka pārsteidzošā iztēle aizved mūs ceļojumā uz pasaulēm, kas ir tik iespaidīgas un dziļas, ka uz brīdi aizmirstam savējo. Stāstījums savieno pagātni, tagadni un nākotni, kurām cauri vijas mīts par Etonu, kurš alkst kļūt par putnu un uzlidot līdz utopiskai paradīzei debesīs. Romāna galvenie varoņi ir sapņotāji un svešinieki, kuri nezaudē cerību pat šķietami bezcerīgā haosa un izmisuma vidū. – 623 lpp.

Džemisina N.K. Obelisku vārti: 2. grāmata. -  Beigu gadalaiks kļūst arvien tumšāks, civilizācija pamazām padodas garai, aukstai naktij. Desmitgredzens Alabastrs - neprātis, pasaules sagrāvējs un glābējs - atgriežas, lai apmācītu savu pēcteci Esunu un tādējādi uz visiem laikiem lemtu Mieratnes likteni. Mieratne ir kā mūris, kas stāv pretī tradīcijas plūdumam, tā ir arvien biezākā pelnkritī apslēpta cerības dzirksts. – 344 lpp.

Eljota K. Laimei nav par vēlu... - Emma un Hjū pārceļas uz dzīvi ģimenes mājā, kurā viņš ir izaudzis, un kurā mīt tik daudzas atmiņas. Kas gan ļauns varētu atgadīties laiskā lauku idillē? Gluži nejauši Emma saskrienas ar Roriju – cilvēku no tālas pagātnes. Piepeši viņa sāk prātot par to, kas būtu varējis būt… -      441 lpp. – (Kontinents).

Ērvina S. Bagātnieka medību rokasgrāmata lēdijai. -  Ir 1818. gads, un tikai vīriešiem tiek ļauts pašiem tikt pie bagātības. Tā kā ir atlikušas vien divpadsmit nedēļas, līdz Kitija un viņas māsas zaudēs savas mājas, viņai steidzīgi ir vajadzīgs bagāts vīrs. Vienīgais, kurš saprot Kitijas plānu, šķiet, ir lords Redklifs, un viņš ir apņēmības pilns par katru cenu to izjaukt. Viņa nedrīkst zaudēt ne mirkli, un neviens – pat lords – nestāsies viņai ceļā. – 318 lpp.

Feltons T. Burvestību aizkulisēs: Maģija un trakulības, augot par burvi. - Jau agrā vecumā autors tika ierauts slavas pasaulē un, kad divpadsmit gadu vecumā ieguva leģendāro Drako Malfoja lomu “Harija Potera” filmās, nokļuva pasaules uzmanības centrā. Šajā grāmatā Toms pirmoreiz vaļsirdīgi un ar sev raksturīgo humoru stāsta par pieredzi, augot visu acu priekšā uz ekrāna, kā arī par to, kā būt daļai no burvju pasaules. – 311 lpp.

Flisars Ē. Paskaties pa logu: romāns. - Aizkustinošs stāsts par draudzību. Vispirms par cilvēka un dzīvnieka - zēna un viņa sivēna- sirsnīgajām attiecībām, pēc tam - par slovēņu zēna kristieša un sīriešu bēgļa musulmaņa draudzību. Pusaugu zēna dzīves centrā ir viņa labākais draugs sivēns un Sarakstu grāmata, kurā viņš uzkrāj savus novērojumus par apkārtējo pasauli. – 191 lpp.

Gārmesa B. Ķīmijas stundas. - Ķīmiķe Elizabete Zota nav parasta vidusmēra sieviete. Ir divdesmitā gadsimta sešdesmito gadu sākums un visi viņas kolēģi ir tikai un vienīgi vīrieši. Pēc dažiem gadiem Elizabete attopas ne vien vientuļās mātes, bet arī Amerikas iecienītākā kulinārijas šova zvaigznes lomā. Viņas neierastā attieksme pret pavārmākslu! izrādās revolucionāra. Kā izrādās, Elizabete sievietēm māca ne tikai gatavot ēdienu – viņa iedrošina mainīt status quo. – 443 lpp.

Gramonte N. de Agatas Kristi mistērija: romāns. – Uz patiesiem faktiem balstīts darbs. Nena O'Dī ir apņēmības pilna aizvilināt no ģimenes Ārčibaldu Kristi - slavenās rakstnieces Agatas Kristi vīru. Kad Ārčijs pieprasa šķiršanos, Agata Kristi paņem rakstāmmašīnu un dodas prom, atstājot meitu aukles uzraudzībā. No rīta klints malā tiek atrasta pamesta Agatas mašīna, un rodas jautājums - vai rakstniece bija tik izmisusi, lai mestos ūdenī un atstātu savu meitu bez mātes? – 406 lpp.

Grebe K. Ēnu mednieks. - Stokholma, 1944. gads. Klāras kvartālā tiek atrasta nežēlīgi nogalināta sieviete, taču policistiem neizdodas atrast slepkavu. Daudzus gadus vēlāk kādā klusā Stokholmas priekšpilsētā notiek neticami līdzīgs noziegums. Un pavisam drīz – vēl viens. Vai pēc gadiem ilgas slēpšanās būtu atgriezies tas pats varmāka? – 431 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

Grills B. Nekad nepadodies!: dzīve kā piedzīvojums: jaunā autobiogrāfija. - Pasaulē zināmākais izdzīvošanas eksperts, piedzīvojumu meklētājs un TV šovu zvaigzne stāsta par savu neparasto dzīvi un karjeru. Viņš aizved lasītāju piedzīvojumu tūrisma industrijas aizkulisēs un atklāj, kā tas ir – vest savvaļas plašumos Džūliju Robertsu, Rodžeru Federeru vai prezidentu Obamu. – 318 lpp.

Harana M. Vasarlaiks. - Džordžīnas laulība irst, un gaidītais atvaļinājums tiek atcelts, taču viņai palaimējas izbaudīt negaidītas brīvdienas nelielā piekrastes pilsētiņā, kur viņa uzaugusi. Viņai jāmēģina atšķetināt noslēpumu, kas saistīts ar vērtīgu senlietu nozušanu no muižas savrupnama. Palīgā Džīna aicina bērnības draudzenes. – 415 lpp. - (Kontinents).

Herberts F. Kāpas mesija: romāns. - Visu laiku izcilākās fantastikas sāgas Kāpa turpinājums. Kāpas mesija turpina stāstu par Paulu Atreīdu, sauktu arī par Muad’Dibu. Divpadsmit gadus pēc uzvaras pār Harkoneniem viņš ir kļuvis par imperatoru. Visumu ir pārņēmis karš, tajā ir gājuši bojā jau miljardi. Kamēr ienaidnieku plāni ir sākuši drupināt Atreīdu nama pamatus, vēl lielākas briesmas draud imperatora iemīļotajai un viņa dzimtas dinastijas nedzimušajam mantiniekam. – 256 lpp.

Hogana R. Kvīnijas Malones "Paradīzes viesnīca". - Mātes un meitas attiecības mēdz būt diezgan sarežģītas… Tillija bija gudra, draudzīga meitene, kurai patika spēlēties ar spokiem un sērkociņiem. Bet vairāk par visu viņai patika dzīvot Braitonā, Kvīnijas Malones brīnišķīgajā viesnīcā ar tās mīļajiem un draudzīgajiem savādniekiem. Bērnības idille tika sagrauta, kad māte Tilliju no iemīļotās mājvietas aizsūtīja prom uz internātskolu, bez brīdinājuma un paskaidrojuma. Pēc mātes nāves Tilda atgriežas Braitonā un ar laipnās Kvīnijas palīdzību sāk šķetināt noslēpumu tīmekli, kas apvij viņas bērnību. - 271 lpp.

Indridasons A. Klusēšana: romāns. - Reikjavīkas rajonā kādā jaunceltnē atrod cilvēka kaulus. Izmeklētājs Erlends ar komandu nonāk uz pēdām baisiem Otrā pasaules kara notikumiem, kuriem ir saistība ar tagadni. – 292 lpp. - (Mansards detektīvi).

Jaravāns P. Paliek tikai ciedri. - Samīrs uzauga Vācijā, taču viņa sirds vienmēr piederējusi Libānai – skaistajai, noslēpumainajai dzimtenei, par kuru bērnībā tik daudz stāstīja tēvs. Pirms divdesmit gadiem tēvs no viņa dzīves negaidīt pazūd, atstājot daudz neatbildētu jautājumu. Samīrs beidzot ir gatavs noskaidrot patiesību, tāpēc dodas ceļojumā, kas savienos tagadni un pagātni un izvedīs viņu cauri sarežģītai un sašķeltai valstij. – 477 lpp.

Kajoks D. Ezers un citas to pavadošās personas: romāns. - Viens no grāmatas tēliem ir mākslinieks, reiz dzīvs un tagad beigts žūpa, kas pārvērties melnā laivinieka tēlā, biedē savus laika un nelaika biedrus. Aizraujošā spēlēšanās ar reliģiju un mitoloģiju motīviem liek aizdomāties, ka tās pašas par sevi arī ir spēle. – 215 lpp. - (Jaunā klasika. Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbi).

Karastāvoklis: esejas. – Krievijas-Ukrainas karā mēs esam malāstāvētāji. Piecdesmit jūtīgi un gudri cilvēki - rakstnieki un žurnālisti, bēgļi karavīri un brīvprātīgie - lasītājam palīdzēs apjaust, kā tas ir - būt karastāvoklī, ko jūt un domā šī kara laikā. – 343 lpp.

Kārsone Dž. Ugunsšķīlēji. - Svelmaina vasara 21. gadsimta otrās desmitgades vidū. Ārstu Džonatanu Mareju māc bažas, ka viņa tikko piedzimusī meitiņa no mātes pārmantojusi draudīgas spējas. Semijs Egņū cīnās ar savu tumšo pagātni un baidās, ka vardarbīgas tieksmes strāvo arī dēla dzīslās. Pilsēta liesmo, un varas iestādes zaudējušas kontroli pār situāciju. Spriedze kļūst teju neprātīga, robežas starp iztēli un realitāti, starp labo un ļauno sāk izplūst… - 287 lpp.

Kasati K. Klitaimnēstra. - Tu piedzimi karalim, bet apprecēji tirānu. Tev nācās noskatīties, kā viņš upurē tavu bērnu dieviem un atņem tev visu, ko mīli. Tu nespēji darīt itin neko. Tikai turpināt būt viņa sieva, klusībā lolot naidu un cerēt uz kādu izdevību, kad varēsi atriebties. Tāda ir valdnieces dzīve. Ja tev netiek dota vara, tad nākas paņemt to pašai. Daudzi tevi ienīdīs, bet tu arvien klausīsi tikai savai sirdij. – 479 lpp. - (Kontinents).

Kivirehks A. Lidojums uz Mēnesi. - Romāna pamatā ir ceļš – galvenā varoņa kosmonauta vēlēšanās satikt savus septiņus līdzbiedrus un draugus – Plato, Aso Aci, Garo, Vēderu, Ausaini, Žiglo Kāju un Stipro –, ar kuriem pirms daudziem gadiem lidojis uz Mēnesi. Groteska, ironija un humors, kā vienmēr, ir klātesoši līdzekļi rakstnieka neizsmeļamajai fantāzijai. – 166 lpp.

Konelijs M. Melnā kaste. - Pirms divdesmit gadiem Losandželosas nemieru laikā tika nogalināta jauna žurnāliste. Toreiz vainīgais tā arī netika atrasts. Izmeklējot nesen notikušu slepkavību, Harijs Boss saprot, ka abas lietas ir saistītas – izmantota viena un tā pati pistole. – 442 lpp.

Kostello M., Ričardss N. Čeringemas mistērijas: Sniega aklums. - Tikai dažas nedēļas pirms Čeringemas svētku koncerta, pašā karstākajā kora mēģinājumu laikā, notiek visļaunākais – viena no dziedātājam iet bojā. Korim nesen pievienojies bijušais policijas izmeklētājs Džeks. Viņš zina, ka ārēji apburošās un mierpilnās pilsētiņas iedzīvotājiem allaž ir pa kādam tumšam noslēpumam, tādēļ nav pārsteigts, kad paziņa dalās ar aizdomām par Kērstijas nāves patiesajiem apstākļiem… - 381 lpp. - (Latvijas Mediji. Detektīvs.).

Kvinna Dž. Seram Filipam - ar mīlestību. - Zinot, ka Eloīza Bridžertona ir vecmeita, sers Filips viņai izsaka precību piedāvājumu, domājot, ka viņa ir vienkārša un pieticīga, turklāt izmisīgi ilgojas iziet pie vīra. Bet pievilcīgā sieviete uz viņa sliekšņa ir pavisam citāda, un viņam nav citu vēlmju kā vien viņu noskūpstīt, ja vien viņa beidzot pārstātu runāt. – 334 lpp. - (Bridžertoni; 5. grāmata).

Lindgrēne A. Kara dienasgrāmatas 1939 – 1945. - Sākoties Otrajam pasaules karam, Astrida Lindgrēne rakstīja dienasgrāmatas, kurās dokumentēja kara šausmas. Šajās dienasgrāmatās mums atklājas jaunas rakstnieces un mātes un gluži ikdienišķas stokholmietes pārdzīvojumi un emocijas. Grāmata veido ļoti personisku liecību par Eiropu kara laikā. – 367 lpp.

Montefjore S. Gaidi mani: [balstīts Saimona Džeikobsa patiesajā stāstā]. - Kornvela, 1944. Florence Deša uzzina, ka viņas vīrs Rūperts kaujas laikā pazudis bez vēsts. Kad vecā grāmatā Florence atrod lapiņu ar dzejoli “Gaidi mani”, viņa to uztver kā likteņa zīmi – Rūperts reiz atgriezīsies… Londona, 1988. Jau kopš bērnības Makss redz savādu sapni – viņš atrodas kaujas laukā, un viņam draud briesmas. Makss sāk pētīt savas ģimenes vēsturi. Visi pavedieni norāda uz saistību ar kādu radinieku – kareivi Rūpertu Dešu. Melburna, 1994. Florence saņem vēstuli no kāda svešinieka, kurš dzīvo otrā pasaules malā. Viņš raksta, ka atceras dzīvi, ko dzīvojis kāds cits… - 444 lpp. - (Kontinents).

Moreno-Garsija S. Meksikāņu gotika. -  Kad Noēmija saņem mulsinošu vēstuli no māsīcas, kas ar ģimeni mīt nomaļā Meksikas reģionā, viņai uzreiz kļūst skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā, un Noēmija nolemj viņu apciemot. Atbraukusi viņa saprot, ka te valda pavisam citi likumi, un klīst dažādi baisi nostāsti. Sākumā šķiet, ka galvenais ir palīdzēt māsīcai, bet drīz vien Noēmija atskārš, ka briesmas un prāta aptumšošanās draud arī viņai pašai. – 397 lpp.

Nesbē J. Asinsmēness. - Oslo pazudušas divas jaunas sievietes. Abas pēdējo reizi manītas vienā ballītē. Kad tiek atrasts pirmais līķis, kļūst skaidrs, ka darīšana būs ar sērijslepkavu. Tikai Harijs Hols spēj apturēt šādus psihopātus. Bet Harijs nav pieejams, viņš devies uz Losandželosu ar vienu vienīgu mērķi: nodzerties līdz nāvei. Šķiet, nekas nevarētu piespiest viņu atgriezties Oslo, ja vien... netiek apdraudēts kāds, kas viņam kļuvis ļoti svarīgs. – 496 lpp.

Perijs M. Draugi, mīlestības un Lielais Drausmīgais: autobiogrāfija. -  Šajā atklātajā, smieklīgajā un atklāsmju pilnajā autobiogrāfijā iemīļotā seriāla Draugi zvaigzne stāsta gan par seriāla aizkulisēm, gan par savu cīņu ar atkarību. – 271 lpp.

Pirešs Ž. L. Īsts aktieris. - Postmodernisks un ironisks stāsts ar detektīva elementiem par identitāti, mīlestību un zaudējumiem. Romāna galvenais varonis Ameriku Abrils ir ne īpaši veiksmīgs aktieris. Tad Ameriku laimīgi iegūst galveno lomu avangarda filmā, savukārt viņa mīļākā tiek atrasta nogalināta. Ameriku kļūst par galveno aizdomās turamo, sieva viņu izmet no dzīvokļa, un seko visai nepatīkamu notikumu virpulis.- 159 lpp.

Robertsa N. Mantotais lāsts. - Dizainere Sonija ir šokēta, uzzinot, ka nekad nesatiktais tēvabrālis viņai novēlējis milzīgu Viktorijas laikmeta māju. Bet, lai saņemtu mantojumu, viņai kādu laiku jāpadzīvo šajā mājā. Sonija pat nenojauš, cik ļoti mainīsies viņas dzīve. Ka viņa ne vien sadziedēs savu salauzto sirdi, bet atkal iemīlēsies. Un uzzinās, ka tikai viņas spēkos ir atrisināt seno dzimtas noslēpumu, kas turpina ietekmēt katru jauno paaudzi. – 508 lpp. - (Kontinents).

Roke J. K. Dzelme. - 1962. gads. Kubas krīze. Kamēr pasaule ir kodolkara priekšā, krievu zemūdene dodas slepenā misijā uz Ziemeļpolu. Zinātnieces Carinas galvenais dzīves uzdevums ir nogādāt zemūdeni galamērķī. 2018. gads. Sibīrija. Īpašo spēku vienības kareivei Annai ir izdevies izbēgt no masu slepkavības Ziemeļpolā. Annas cerības tikt mājās ātri vien sabrūk, jo krievu militāristi draud nogalināt viņas draugu, ja vien viņa nedosies atpakaļ uz Ziemeļpolu meklēt Aukstā kara laikā pazudušo zemūdeni. – 415 lpp.

Smirnofa K. Meitene jūras ērgļa nagos. - Stīga Lārsona aizsāktā Millennium sērija turpinās slavenās zviedru rakstnieces radītajā pasaulē: konspirācija un nodevība, seni ienaidnieki un jauni draugi, sniegiem klātie plašumi un korporāciju alkatība. Vēl neizmantotie dabas resursi Zviedrijas ziemeļos aizsākuši zelta drudzi, un kriminālie grupējumi ir starp pirmajiem, kuri steidz tos apgūt. Tomēr Līsbetu uz mazo Gaskasas pilsētu atved ne jau kāre pēc bagātības. Viņas brāļa meitas māte ir kārtējā sieviete, kas šajā reģionā pazudusi, neatstājot pēdas. – 430 lpp. - (Millennium [7.] grāmata).

Smits V. Vils. -  Parasts zēns no Rietumfiladelfijas kļuva par pasaulē pazīstamu mūziķi un aktieri. Grāmatā viņš izstāsta neizskaistinātu stāstu par savu ceļu uz kino un mūzikas industrijas virsotnēm. – 431 lpp.

Šepetis R. Starp pelēkiem toņiem: grafiskais romāns. - Daudzkārt apbalvotās bestselleru autores aizkustinošā un aizraujošā grāmata tagad pieejama grafiskā romāna formā. 1941. gada jūnijs. Pie durvīm atskan klauvējieni, un piecpadsmitgadīgās Līnas dzīve mainās uz visiem laikiem. NKVD arestē Līnu, māti un jaunāko brālīti un izsūta viņus no Lietuvas uz Sibīriju. Apstākļi tur ir briesmīgi, un Līnai ir jācīnās par savu dzīvību un jāpalīdz izdzīvot citiem. - Nenumurētas lpp.

Vaita K. Māja Pritēnijstrītā. - Lai arī Nolai pašai nepiemīt paranormālas spējas, viņa ir pietiekami ilgi dzīvojusi līdzās ekstrasensiem, lai spētu atpazīt garu klātbūtni, un nesen iegādātajā Jaunorleānas kotedžā neapšaubāmi mīt vismaz kāds pārītis nelūgtu viesu. Tomēr pēc Bo Raiena sen pazudušās māsas Sannijas negaidītās atgriešanās Nolai vairs neatliek daudz laika, lai domātu par spokainajām parādībām. – 476 lpp. – (Kontinents).

Vālmīki. Rāmājana. – Tas ir  vecākais no diviem senās Indijas epiem. Pēc valsts neatkarības iegūšanas 1949. gadā indiešu sanskritologi izvirzīja mērķi attīrīt epa tekstu no gadu gaitā radītajiem uzslāņojumiem. Pētnieki analizēja gan divus tūkstošus "Rāmājanas" tekstu, kas pierakstīti uz palmu lapām, gan citus variantus dažādās valodās, līdz vienojās par pamattekstu. Tieši tas ir ņemts par pamatu pārstāstam latviešu valodā. – 295 lpp.

Volša K. Iemīlēties Ziemassvētkos. - Viņiem bija tikai jāpaspēj uz lidmašīnu, nevis jāiemīlas... Mollijai un Endrū par tradīciju kļuvis paradums Ziemassvētkos kopā lidot no Čikāgas uz Dublinu. Starp viņiem nekad nav bijušas romantiskas jūtas – viņi ir tikai labi draugi. Kad kopīgo lidojumu apdraud sniega vētra, abi draugi viens otru ierauga citā gaismā. – 382 lpp.

Zabužko O. Visgarākais ceļojums. – Autore pārskata un apgāž bieži dzirdētus mītus un stereotipus, kurus propagandē neskaitāmi sovjetologi un populāri Krievijas vēstures pētnieki. Personiskas atmiņas savijas ar kritisku analīzi un vēsturisko fonu. – 150 lpp.

Žuano A. S. Deja. Mīla. Parīze. - Septiņpadsmit gadus vecā Mia ir talantīga balerīna, kura ierodas Parīzē, lai piedalītos prestižā vasaras deju programmā. Kopā ar apburošo Luiju viņa iepazīst pilsētu un atklāj tās noslēpumus. Kad Mias baleta karjerai, kam viņa veltījusi visu dzīvi, draud pienākt beigas, meitenei jāsaprot, kas tieši dzīvē ir vissvarīgākais. – 319 lpp.

НОВЫЕ КНИГИ

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Барнет Г. М. Случай из практики. – Роман о безумном мире психиатрии 1960-х годов. Молодая женщина, расследующая самоубийство своей сестры, записывается на приём к скандально известному психотерапевту. Она подозревает, что именно Бретуэйт подтолкнул её сестру к самоубийству. Скоро героиня начинает сильно сомневаться не только в его методах, но и в собственном рассудке. – 351 с. - (Переведено. На реальных событиях).

Гавальда А. Матильда. - Матильде 24 года. Она бросила изучение истории искусств и снимает квартиру вместе с двумя сёстрами-близняшками. Она говорит, что счастлива, но прибегает к алкоголю, чтобы об этом вспомнить. Однажды она забывает в кафе свою сумочку. Некий молодой человек возвращает ей её неделей позже. Спустя несколько месяцев – и именно из-за него – она решает изменить свою жизнь. – 189 с. - (Современная французская проза).

 РОМАНТИЧЕСКАЯ  ПРОЗА

Алюшина Т. Девушка с проблемами: роман. - Саша возвращалась домой, когда дорогу её машине перегородил здоровенный джип, из которого вышли двое вооружённых громил. Налицо все признаки серьёзных неприятностей. К счастью, нашелся человек, готовый помочь в решении возникших проблем. Вот только кто объявил охоту на Сашу, и чего он, собственно, хочет? – 347 с.

Алюшина Т. Коллекция бывших мужей: роман. - Проснувшись как-то утром, Кира обнаружила в гостиной труп своего бывшего мужа, в браке с которым она состояла чуть больше двух недель. Кире предстоит получить ещё немало сюрпризов, не самым приятным из которых станет приезд её первого бывшего мужа. – 315 с.

Волчок И. Наваждение: роман. - Первая работа, первый отпуск… Сочи, море, солнце, ожидание счастья. И неожиданная встреча в первые же часы после приезда. Их отношения оказались открытием, оглушающей, ослепляющей, сладостной любовью. А у судьбы были другие планы. Судьба ведь даже предостерегала Риту… - 316 с. - (Главный приз).

Мартен-Люган А. Отель "Дача": роман. - Рассказ о том, как человек может сам построить своё счастье. Двадцатилетняя Эрмина, выросшая в детском доме, после долгих мытарств поступает на работу в провансальский отель с русским названием «Дача». Здесь ей предстоит узнать, что такое семья, человеческое тепло и всепоглощающая любовь. – 346 с. - (Счастливые люди).

Миллс Л. Свадебный магазинчик в Танглвуде. - Эди работает швеёй в свадебном салоне в Танглвуде и в одиночку растит восьмилетнего сына. Неожиданный заказ платья для самой обсуждаемой невесты в городе запускает целую цепочку событий, которая приведёт Эди к знакомству с загадочным красавчиком Джеймсом и приблизит её к давней мечте об открытии собственного магазинчика. – 318 с. - (Cupcake. Счастливый магазинчик).

Миллс Л. Цветочный магазинчик в Танглвуде. - Лиэнн завязла в рутине: работа, встречи с подругами, изредка – свидания. Прочитанное в газете объявление о наборе в телевизионное шоу флористов стало шансом изменить судьбу. Рекс, смотритель парка в живописной деревушке, становится её опорой и поддержкой во время участия в телевизионном шоу. Лиэнн и Рекс сближаются, но его прошлое настигает их, словно цунами, разрушая всё на своем пути. – 318 с. - (Cupcake. Счастливый магазинчик).

Патрик Ф. Библиотека утрат и находок: [роман]. - Марта обнаруживает под дверью посылку, в которой оказывается книга сказок с дарственной надписью от её бабушки Зельды, адресованной лично ей. Но Зельда умерла при загадочных обстоятельствах много лет назад. Когда Марта находит в книге подсказку о том, что бабушка может быть по-прежнему жива, она решает во что бы то ни стало выяснить правду и раскрывает семейную тайну, которая перевернёт её жизнь навсегда. – 350 с.

Тоцка Т. Забудь меня, Эй!: роман. - Малыш плакал посреди торгового центра, и она не смогла пройти мимо. Он приехал забрать сына и не узнал её. Они встретились семь лет назад, и тогда он так и не назвал своего имени. Зато теперь она узнала, как его зовут. Семь лет назад она спасла ему жизнь. Сейчас она должна спасти его бизнес. А что он должен ей? – 382 с. - (Только любовь).

ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ПРОЗА

Бекетт С. Исчезнувшие. - Детектив Иона Колли, атакованный неизвестным преступником и случайно выживший, обнаруживает четыре искалеченных трупа. Теперь он – главный подозреваемый по делу об этих жестоких убийствах. Доказать свою невиновность он может, только лично схватив настоящего убийцу. – 383 с. – (Neoclassic: Триллер).

Бочарова Т. Пианистка. - Карина привыкла к своей скучной жизни. Уроки в музыкальной школе, одинокие вечера в пустой квартире, редкие встречи с женатым любовником. Всё изменилось, когда по соседству поселилась молодая семейная пара. Олег поразительно напоминал её первую любовь, закончившуюся трагически. Она решила держаться от соседей подальше, но это оказалось невозможно… - 350 с. - (Детектив сильных страстей).

Герритсен Т. Выжить, чтобы умереть. – Четырнадцатилетний Тедди чудом уцелел после массового убийства. Детектив Риццоли прячет подростка в убежище для детей, пострадавших от насильственных преступлений, где их обучают тактике выживания. Но у неё есть опасения, что даже в безопасной школе мальчику может что-то угрожать. Когда на дереве в местном лесу обнаруживаются обрызганные кровью