Jaunās grāmatas 2023.gada pavasarī

Ik mēnesi Gulbenes novada bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļa priecē savus lasītājus ar plašu jauno grāmatu izvēli. Šeit var aplūkot jauno grāmatu sarakstu 2022.gada ziemai.

NOZARU LITERATŪRA

Apse L. Manas [ie]spējas. Māris Verpakovskis. - Patiess un sirsnīgs biogrāfisks stāsts, kas ļauj no dažādiem rakursiem paskatīties uz dzīvi un dotajām iespējām. Grāmatā ir daudz dramatisku un komisku piemēru no lielā sporta sadzīves. – 206 lpp.

Blends Dž. Slimība kā ilūzija: funkcionālās medicīnas pamatprincipi hronisku slimību ārstēšanā. – Stāstot par funkcionālās medicīnas revolūciju, autors pielīdzina to bakterioloģiskajai revolūcijai pirms deviņpadsmitā gadsimta, kas izraisīja īstu apvērsumu medicīnā. Pateicoties funkcionālās medicīnas pieejai, cilvēki atveseļojas no šķietami neārstējamām hroniskām slimībām. Šādu rezultātu ir iespējams panākt, sagraujot ilūziju par slimību un izmantojot jaunu ārstniecības sistēmu, kas ļauj apkarot hronisko slimību epidēmiju. – 335 lpp.

Bojarenko J. Praktiskā finanšu grāmatvedība: 1.daļa. - Profesionālā ziņā noderīgs izziņas materiāls, kurā iespējams rast atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaiti līdz pat sīkākām niansēm. – 180 lpp.

Bruņinieks H. Nāvi mānot: Sēlijas - Aknīstes, Biržu, Elkšņu, Gārsenes, Saukas, Susējas un Viesītes pagasta nacionālie partizāni, 1944.-1952. gads. - Sēlijā ir notikušas spraigas nacionālo partizānu cīņas - uzbrukumi okupācijas varas pārstāvjiem, pretdarbība kolaborantiem, akcijas pret civiliedzīvotājiem. Autors ir izgaismojis šo cīņas procesu, kā arī to dalībnieku un atbalstītāju ikdienu un biogrāfijas. – 544 lpp.

Cilvēka anatomija: Galva. Kakls. - LU Medicīnas fakultātes Anatomijas un histoloģijas katedras autoru kolektīva grāmatā aprakstīta galvaskausa un kakla skriemeļu uzbūve, galvas un kakla muskuļi, detalizēti apskatīti galvas un kakla orgāni un to topogrāfija.

  1. 255 lpp.
  2. 280 lpp.

Geka D. Mātes Sibīrijā: intervijas ar 1941. gada 14. jūnijā izsūtītajām mātēm un viņu bērniem: interviju fragmenti no 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto bērnu atmiņu stāstiem. - Deportācija lielā mērā ietekmēja sievietes – esot atšķirtām no saviem vīriem, uzņemoties visas rūpes par bērniem, vecākiem. Viņām ar visiem iespējamiem līdzekļiem bija jācīnās par fizisko izdzīvošanu, tālu prom no ierastās vides. – 576 lpp.

Grabovskis Ē. Hokeja ģimene. - Grāmatā apkopota Latvijas hokeja 90 gadu vēsture. – 235 lpp.

Hīters G. Dzīvojot nemīlestībā, kļūstam slimi: kas stiprina pašdziedināšanās spēkus, un kā beidzot varam kļūt veselāki un laimīgāki. - Medicīna ir attīstījusies straujiem soļiem, taču cilvēki nav kļuvuši ne veselāki, ne laimīgāki. Atveseļošanās vienmēr ir ķermeņa pašdziedināšanās process. Vācijas populārākais smadzeņu pētnieks piedāvā vienkāršu risinājumu, ko varam īstenot savā dzīvē, lai kļūtu laimīgāki  un veselāki. – 102 lpp.

Hodža S. Kā māksla var mainīt dzīvi. - Māksla var apgaismot, izaicināt, informēt, valdzināt, iepriecināt un dziedināt. Grāmata palīdzēs "izlasīt" mākslas vēstījumus, lai varam bagātināt savu emocionālo dzīvi. Autore izraudzījusies vairāk nekā septiņdesmit māksliniekus, kuru veikums sniegs iespēju labāk pārvaldīt savas emocijas, paraudzīties uz tām no svaiga skatpunkta un pozitīvāk lūkoties uz pasauli. – 191 lpp.

Jēkabsons Ē. Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā: 19. gadsimta otrā puse - 1914. gads. –  Monogrāfijā aplūkota latviešu līdzdalība Krievijas armijā, skatot to caur latviešu tautības un izcelsmes virsnieku prizmu. Autora datubāzē ir precizētas ziņas par 702 latviešu virsniekiem un daudzos gadījumos pagaidām nepārbaudāmas vai grūti pārbaudāmas ziņas par apmēram 120-140 virsniekiem. - 542 lpp.

Kalnačs B. Pavērsiens: Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā. – Monogrāfijā ir aplūkoti tie Blaumaņa daiļrades aspekti, kas līdzšinējā rakstnieka daiļrades analīzē palikuši nenovērtēti un kuru izcēlums ļauj no cita rakursa novērtēt un uzsvērt viņa literārās darbības novatorismu. – 381 lpp.

Kalnietis G. Psihohigiēna un fitoterapija: 100 augu nerviem: 2. papildināts un pārstrādāts izd. -  Grāmatā ir skaidroti jautājumi, kā saglabāt psihisko veselību, kā uzturēt psihisko veselību, labu pašsajūtu, kvalitatīvu miegu, augstas darba spējas un emocionālo stabilitāti. Aprakstīti vairāk kā 100 augi un ir sniegta informācija par jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem psihiatriskajā fitoterapijā. – 272 lpp.

Keniga Dž. Muzikālais mazulis: mūzikas nenovērtējamā loma veselu, laimīgu un piepildītu bērnu audzināšanā. – Grāmata atklāj mūzikas nenovērtējamo lomu bērnu audzināšanā. Ar piemēriem un skaidrojumiem autore parāda, kā ar mūzikas palīdzību komunicēt ar bērnu un attīstīt viņa spējas un talantus no dzimšanas līdz pat skolas gaitu uzsākšanai. – 223 lpp.

Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi: kolektīvi izstrādātā recenzētā zinātniskā monogrāfija. - Pētījuma ietvaros tiek analizēts, kā aktuālais tiesiskais un institucionālais ietvars kultūras mantojuma saglabāšanai Latvijā ietekmē kopienas līdzdalību šī mantojuma pārvaldībā, kādas kopienas līdzdalības formas tas veicina. Tiek novērtēts, kādi faktori nosaka nemateriālā kultūras mantojuma kopienu līdzdalības formu atšķirības un kāda ir šo līdzdalības formu dinamika, pieredzētās pārmaiņas un pašreizējie vai paredzamie izaicinājumi. – 477 lpp.

Mordžani A. Empātijas spēks: kā jūtīgam cilvēkam izmantot savas īpašās dotības. - Grāmatas autore iepazīstina ar jūtīga un līdzjūtīga cilvēka vājumu un spēku, kā arī māca, kā dzīvot pilnvērtīgāk, ja esi empāts, lai tās īpašības, kas nes daudz laba apkārtējiem, nenodara pāri pašam. – 181 lpp.

Okvela-Smita S. Pa vidu starp bērnību un pieaugšanu: rokasgrāmata astoņu līdz trīspadsmit gadus vecu bērnu vecākiem. - Grāmatas mērķis ir aizpildīt informācijas trūkumu par vecumposmu, ko mēdz dēvēt par mazo pusaudžu gadiem. Sākot ar fizisko attīstību, ķermeņa pārmaiņām un izmaiņām uzvedībā, beidzot ar ekrānu lietošanu un veselīgu attiecību veidošanu – autore apskata biežāk sastopamos izaicinājumus, kā arī piedāvā praktiskus ieteikumus dažādu grūtību pārvarēšanai. – 236 lpp.

Rudenko S. Zelenskis: biogrāfija. - 2019. gadā tautā iemīļotais ukraiņu komiķis Volodimirs Zelenskis balotējās Valsts prezidenta vēlēšanās, solot, ka atjaunos pilsoņu uzticību politikai un izbeigs ieilgušo konfliktu ar Krieviju. Pēc pārliecinošās uzvaras viņš skaļi paziņoja: "Es jūs nepievilšu!" - vēl nenojaušot, ka trīs gadus vēlāk kopā ar savu valsti cīnīsies par tās pastāvēšanu un neatkarību baisākajā karā Eiropā kopš 1945. gada. – 198 lpp.

Sarunu spēles: 39 mutiski spēlējamas spēles lieliskiem brīžiem. - Spēles, ko var spēlēt ceļojumos, pārgājienos, mājās un citur, kur rokas aizņemtas. Vairums no spēlēm ir papildinātas ar QR kodu, kur ir iespēja ar mobilā tālruņa palīdzību uzreiz noklausīties audio formātā spēles noteikumus. – 56 lpp.

Starp teksta baudu un dzimumdiferences kaislībām: veltījums akadēmiķei profesorei Ausmai Cimdiņai: [Zinātniskie pētījumi un apceres par tēmām, kas jubilārei dzīves un darba gaitās bijušas nozīmīgas]. –     391 lpp.

Saulītis J., Ieviņš J. Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata: 1. gr. Darba aizsardzības sistēma, darba vides riska faktori. - Grāmata tapusi, apkopojot ilggadēju darba pieredzi un zināšanas par darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanas praktisko jomu. Tajā sniegtas atbildes uz jautājumiem par ikdienas darbiem un norādes, kur meklēt informāciju milzīgajā datu, noteikumu un faktu gūzmā. – 272 lpp.

Sebre S., Miltuze A. Attīstības psiholoģija: cilvēka attīstība visas dzīves garumā. -  Autores analizē attīstības psiholoģijas zinātnes pamatprincipus, sniedzot ieskatu likumsakarīgās izmaiņās cilvēka mūža garumā. Secīgi tiek piedāvāti katram vecumposmam raksturīgie fiziskās, kognitīvās un sociāli emocionālās attīstības skaidrojumi, īpašu uzmanību pievēršot attīstību ietekmējošajiem bioloģiskajiem, psiholoģiskajiem un sociālās vides faktoriem, to savstarpējai mijiedarbībai. – 639 lpp.

Štāla S. Ikviens spēj veidot attiecības: zelta vidusceļš starp tuvību un brīvību. - Daudz tiek runāts par šodienas paaudzi, kura nav spējīga veidot attiecības. Autore to uzskata par kļūdainu pieņēmumu. Būtiskākais ir stiprināt savu pašvērtējumu un atrast līdzsvaru starp pielāgošanos un sevis apliecināšanu. Izprotot šos mehānismus, mēs vairs negaidām, kad partneris mainīsies vai kad pie durvīm pieklauvēs Īstais vai Īstā, bet esam paši savas laimes kalēji. – 285 lpp.

Vecgrāvis V. Pie augstā loga: monogrāfija. – Grāmatā izvērsti stāstīts par pasaules kultūras ietekmi uz dzejnieka uzskatiem, darbu tēmām, risināto problemātiku un estētiku. Liela uzmanība pievērsta Poruka personības veidošanās virzieniem un dinamikai, raksturotas viņa gara pasaules īpatnības dažādos dzīves posmos. – 335 lpp. - (Es esmu... Jānis Poruks).

Zeltiņa A. A-Z. - Atklāts, patiess un godīgs stāsts par populāras aktrises dvēseles līkločiem, dzīvi piecās valstīs un viņas visbūtiskākajām vērtībām alfabētiskā secībā. Grāmata papildināta ar krāšņu bilžu karuseli un paredzēta ļoti plašam lasītāju lokam. – 272 lpp.

Zlidnis K. Spēka grāmata: apziņas brīvība. - Patiesība ir vienīgā atslēga uz to brīvību, kuru tik izmisīgi, bet veltīgi meklējam ārējā pasaulē. Šī atslēga atrodama tikai paša cilvēka sirdsapziņā. Vai esi gana drosmīgs, lai ieskatītos sevī? – 288 lpp.

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA

Andersone, D. Sainis: stāsti. - Rakstnieces otrajā grāmatā iekļauti stāsti vēsta par cilvēka identitātes, sava "es" meklējumiem saistībā ar vainas apziņu, pienākumu nastu un to slogu, ko mums uzliek sociālās lomas sabiedrībā. Sainis - tā ir nasta, ko cilvēks nes līdzi visu savu dzīvi, bieži vien pats neapzinoties, kas viņam to uzlicis, kāpēc un uz kurieni viņš to stiepj. – 509 lpp.

Balode I. Ielu muzikantu piezīmes. – Grāmatā skaidri nolasāmi divi laiki autores dzīvē: "pirms" un "pēc". Pirms nelaimes gadījuma ar dzīvesbiedru Rolandu un pēc tā. Abi šie laiki autores un viņas līdzgaitnieku dzīvēs pamīšus atspoguļoti, savijoties jau pazīstamajai ceļotāju bezrūpībai, vieglam dzīves tvērumam, mākslinieciskam un neparastam skatījumam uz pasauli. – 1520 lpp.

Cilvēkspārns: lugu krājums. Lugas 9+ un jauniešiem. - Biedrības "Dramaturgu asociācija” žūrijas izvēlētās 12 lugas, kā arī jaunieša sarakstīta luga, kas nepiedalījās konkursā. – 262 lpp.

Eniņa Z. Santjago ceļš: plāksteris pēdām un sirdij. -  Ļaujies aizraujošam piedzīvojumam, kopā ar Zani izstaigājot Santjago ceļu Francijā, Spānijā, Portugālē un Latvijā! Viņa atklāj, kā ceļš liek sevi iepazīt dažādos līmeņos – fiziski, emocionāli, garīgi. - 382 lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes: ilustrācijas, kartes.

Gāters A. Es vēlos mājās pārnākt: no valodnieka un ārsta Alfrēda Gātera vēstulēm. – Mūsu izcilā novadnieka mūžā bijušas divas darba dzīves: valodniecība un medicīna. Abās ir sasniegti ievērojami panākumi. Tikai nedaudz vairāk nekā 22 gadus Alfrēdam Gāteram (1921–1986) bija lemts pavadīt dzimtajā Kalnienā, tad dzīves gaitas viņu aizveda uz Vāciju. – 330 lpp.

Hānbergs Ē. Trīs tējkarotes cukura. - Šoreiz autors pievēršas cukurbiešu audzēšanai un cukura ražošanai Latvijā, pētot rakstus avīzēs un žurnālos par pusgadsimtu, kurā audzēja un pārstrādāja saldās saknes. Fotogrāfiju, gleznu un plakātu reprodukcijas uzskatāmi paspilgtina dokumentālo stāstījumu. –     248 lpp.

Ketnere K. Ieelpot tumsu: romāna "Samta nakts bērns" 6. daļa. - Jaunās sievietes dzīvē ir iestājusies dziļa un laimīga ieelpa. Tumsa šobrīd ir prom. Vai viņa spēs dzīvot tālāk, notikušo izsvītrojot no atmiņas Liene saprot, ka tā nebūs. – 248 lpp.

Klišāns V. Pieauguša puikas atmiņu klade: Padomijas dzīves ainiņas bez pretenzijas uz vēsturi. - Mēs, Padomijā dzimušie un augušie, rakstījām atmiņu klades saviem klasesbiedriem un draugiem. Arī šī ir atmiņu klade, tikai rakstīta mūsdienās. Kas toreiz mums interesēja? Tramvaji, automobiļi, kuģīši un laivas, indiāņi, hokejs, kožlenes, magnetafoni, kā arī dažāda veida deficīts un aizliegtie augļi, kino, televīzija un grāmatas. – 189 lpp.

Kronberga K. Tuksneša bridēji. - Pēc globālas katastrofas pasaule pārvērtusies tuksnešu klaidos. Silmalē, kur dzīvo Ofēlijas ģimene, ierodas ceļotājs, un pamodina meitenē ilgas pēc Ceras – vietas, kurā varētu tikt apmierinātas visas cerības un gaidas un kura sniegtu pilnīgu drošību. Ofēlija dodas tālā ceļā, un viņai uzrodas biedrs – Hanss, kurš, iespējams, nepavisam nav tas, par ko uzdodas… - 368 lpp.

Levina M. Dizainere. – Romānā jūtams Vecrīgas, Mežaparka un Jūrmalas arhitektūras diskrētais šarms un izdzīvojamas dizaineres Martas radošā procesa aizkulises un emocijas. Latvijas pirmās brīvvalsts sabiedrības krējuma spožo dzīvi nomaina Otrais pasaules karš, represijas un izsūtīšana uz Sibīriju, pēckara arhitektūras studentu trūcīgās sadzīves ainas caurvij padomju bohēmas uzdzīves stāsti, bet trauksmainais atjaunotās brīvvalsts laikmets atnes jaunus radošu veiksmju un zaudējumu pārdzīvojumus. – 367 lpp.

Lynx L. Gabaliņš Paradīzes. - Ik dienas Keira pulcē mazpilsētas iemītniekus savā jaunatvērtajā kafejnīcā, lai cienātu ar svaigi ceptiem pīrāgiem un smalkmaizītēm. Pēc Ņujorkā piedzīvotajām šausmām romantiskas attiecības ir pēdējais, uz ko nesas meitenes prāts. Deklans iemieso visu, no kā jaunu meiteņu tēvi cer pasargāt savas atvases. Jaunais, grēcīgi izskatīgais vīrietis atmodina Keirā vēl nepieredzētas jūtas… -    307 lpp.

Paegle V. Svētceļojums, mazulīt! - Laikmetīga un spilgta debija, kas apraksta ceļojumu pa Amerikām no blondas mazulītes perspektīvas 6 mēnešu garumā ar 1900 eiro budžetu, 178 nokoļīšanas mēģinājumiem un 4 bildinājumiem. Jaunības maksimālisms, sevis izzināšana un mūsdienu jaunieši – bez filtra ar flirtu! –     293 lpp.

Panteļējevs A. Ziņa un neziņa. – Atkārtoti izdots autora debijas krājums (2002.), kurā apkopoti astoņi stāsti. – 223 lpp.

Rutkēviča A. Skumjais laikmets: esejas par mākslu, cilvēkiem un dzīvi. - Vislielākā kļūda ir atdalīt mākslu no dzīves. Dzīve un māksla ir viens. Autores esejas iedvesmo ļaut savā dzīvē ienākt mākslai un kultūrai. – 126 lpp.

Skalbe K. Pasakas pieaugušajiem. - Izlase ar Kārļa Skalbes pasakām pieaugušajiem. Teksts ir krāšņs un poētisks, kas rosina domāt par bagāto valodu, simboliem un to nozīmi. – 149 lpp.

Strautniece S. Ieputinātie: romāns. – Aiziet gulēt šķietami tukšā mājā, bet pamosties līdzās svešam, gandrīz kailam vīrietim – Eva ir šokā. Viņa tikai gribēja uz kādu laiku paslēpties no neizdevušās laulības, un draudzene piedāvāja brāļa neapdzīvotā lauku īpašuma atslēgas. Taču tikpat šokēts ir Reinis, savā gultā atklājot māsas labāko draudzeni, un nepavisam nevēlas viņu savā dzīvē. - 217 lpp. - (Vakara romāns).

Šmite G. Grieķu svīta. - Literāras miniatūras nes sevī mūsdienu Grieķijas iedvesmotus vērojumus. Ikvienā stāstā atspoguļojas šodienas Grieķija – raiba, pretrunīga un bezgala krāsaina. – 95 lpp.

Tālers G. Grēksūdzes noslēpums. – Daudziem šķiet, ka Everts, juzdamies vainīgs sievas traģiskajā nāvē, pats laupījis sev dzīvību. Taču mācītājam ir pamatotas aizdomas, ka notikusi labi izplānota slepkavība, aukstasinīgi bīdot vīrieti prāta tumsas virzienā… - 220 lpp. - (Vakara romāns).

Tālers G. Monstra rotaļu laukums. - Henija ir jauna, apņēmīga un vērīga meitene, kas nolēmusi sākt patstāvīgu dzīvi. Ieradusies Tukumā, lai strādātu un studētu, viņa attopas, pati pret savu gribu iesaistījusies kāda mīklaina nāves gadījuma izmeklēšanā. – 382 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

Zaķe I. Šugerbušs: absurdi stāstiņi vīriešiem. -  “Šugerbušs ir latviešu Misters Bīns. Šugerbušs ir neērts. Kaut kur jau viņš klīst starp mums pats savā nodabā… Viņš nav viens. Ap viņu ir tādi paši īpatņi kā viņš. Un katram ir savs stāsts. Stāsti var aizkustināt, var sadusmot vai likt pasmieties. Un varbūt arī aizdomāties..." / Autore. – 159 lpp.

Zandberga E., Znotiņa D. Rubīna lapsas medības: [Fantāzijas proza]. – Ieradusies Londonā, lai meklētu pazudušo vectēvu, Aura nejauši sastop modeli Rafaelu. Arī puisim piemīt savs noslēpums, turklāt viņam ir dots īpašs uzdevums. Atbildes tiek meklētas gan pilsētas ielās, parkos un baznīcu drupās, gan bezpajumtnieku mitekļos un pamestos metro tuneļos. - 509 lpp.

Zelda. Stāstiņi visiem pieaugušajiem. - Ap 40 gadiem daudziem ir lūzums. Svarīgi, lai tad pa rokai būtu humora izjūta, kas piemīt grāmatas varonei. Viņas dzīves epizodes cita pēc citas taisa virāžas, kurās izdzīvot un saglabāt veselu saprātu spēj tikai tāda sieviete, kurai ir pašcieņa un raiba dzīves pieredze. –  239 lpp.

 

DZEJA

Baltās dzejas valsis: Gulbenes novada autoru dzeja. – Jaunākajā kopkrājumā satiekas senie draugi un domu biedri – 23 novada dzejnieki. – 215 lpp.

Purinaša L. Pierobežas. - Krājuma kontekstā pierobeža - tā ir vieta, kur tūlīt tiks šķērsota kāda robeža, un nav skaidrs, vai tā ir teritoriāla vai tā ir jūtu vai sajūtu robeža, vai tā ir tikumu, vērtību robeža. - Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu valodā. – 109 lpp.

Repše G. Ekstāzes un metastāzes. - Dzejas krājums ir gan akumulējis visu šogad piedzīvoto un izturēto, gan precīzi aizrāda par kādu rakstniecības žanru iztēloto ierobežojumu nepieciešamo pārkāpšanu. – 53 lpp.

Treimanis-Zvārgulis E. 150 epitafu jeb kapuzrakstu: piemiņas panti latviešu rakstniekiem, māksliniekiem un kultūras darbiniekiem. – 181 lpp.

 

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Abdullajevs Č. Flirts Seviljā. – Rīgā ar skābi tiek apšļākta meitene, kura ieguvusi otro vietu skaistumkonkursā. Cietušo steidzami aizstāj, taču grupas vadītājam ir aizdomas, ka ar to nepatikšanas nebeigsies, un viņš uzaicina ekspertu Drongo pavadīt grupu uz Spāniju. Un aizdomas apstiprinās, tālākie notikumi Seviljā vienkārši šokē pieredzējušo detektīvu. – 278 lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).

Abdullajevs Č. Maniaka prāts. - Maskavas ZPI, kas strādā kodolenerģētikas jomā, valda apjukums - tās teritorijā ir nogalināta jauna darbiniece. Slepkavības veids norāda uz to, ka noziedznieks ir maniaks. Izmeklētājs Drongo ir pārliecināts, ka slepkava tikai imitē maniaka uzvedību. Bet diez vai viņš samierināsies tikai ar vienu upuri, ja viņam ir noteikts mērķis. – 278 lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).

Abdullajevs Č. Profesionāļu spēles. - Pēc PSRS sabrukuma izira arī visa padomju ārvalstu rezidentūra, un izlūks Drongo jau sāka domāt, ka ir aizmirsts. Taču tik augsta līmeņa profesionāļi  ir vajadzīgi ikvienai varai. Viņam uzdod pārbaudīt rezidentūras situāciju Indijā un Pakistānā - ir aizdomas, ka to no iekšienes grauj nezināms nodevējs. – 279 lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).

Aierlends Dž. Čērčils un dēls. -  Aizkustinošs, pārsteidzošs un skaudri patiess Vinstona Čērčila portrets, kas atklāts caur ietekmīgā tēva attiecībām ar skandalozo dēlu. Ne visi zina, ka ārpus parlamenta leģendārais politiķis bija lielas ģimenes galva, kurš ļoti mīlēja sievu un bērnus, īpaši Rendolfu, savu vienīgo dēlu, Čērčilu dzimtas turpinātāju. – 400 lpp.

Ambera Dž. Karstās ēnas. - Augstākās klases šefpavāre Valērija vēlas izmēģināt ko jaunu un salīgst uz Hamburgas rēdera Konstantīna privātās jahtas. Jau no paša sākuma viņu saista šis pievilcīgais vīrietis. Abu kopīgie erotiskie piedzīvojumi sievietei atver jaunu pasauli. – 119 lpp.

Bakena E. Labā sieva. - Fanija vienmēr ir bijusi ideālā sieva savam vīram – veiksmīgam politiķim: cītīgi apmeklēja publiskus pasākumus un lieliski izskatījās. Lai rastu atbildes, Fanijai nāksies bīstami sakustināt tik stabilo un rāmo ģimenes dzīves kuģi. – 413 lpp. – (Kontinents).

Bosa G. Visa radība gaida: jaunā sākuma noslēpums. - Grāmata ir kā Adventa kalendārs, aiz kura durtiņām šokolādes vietā atrodama kāda dzīvnieka pasaule laikā, kad daba sastingst. Apdziestot gaismai un iestājoties salam, ir ļoti svarīgi sevī saglabāt apziņu, ka nakts nav mūžīga un siltums reiz atgriezīsies. –     87 lpp.

Edgāra S., Beorna P. Mūru dāma: Par mūriem, kas šķir, un atmiņām, kas vieno. - Latviešu izcelsmes operdziedātāja, saukta par Mūru dāmu, iemantoja pasaules slavu, 1972. gadā dziedot pie Berlīnes mūra. Septiņpadsmit gadu vecumā viņa slepus pameta Padomju Latviju un nav atgriezusies dzimtenē pat pēc Dzelzs priekškara krišanas. Mūru dāma ir ne tikai bagāta skatuves dīva, bet arī vecāmāte – nevērīga, viegli aizkaitināma un ārkārtīgi vientuļa. Vēloties izdibināt ko vairāk par vecāsmātes mīklaino pagātni un dzimtas vēstures līkločiem, četrpadsmitgadīgā mazmeita lūdz, lai viņu aizved uz Latviju. –  252 lpp.

Faulerova L. Nāves meitene. - Romāna galvenā varone cenšas pārvarēt traģiskus notikumus ģimenē, kuri dažbrīd var šķist nesaprotami, un noskaidrot to iemeslu. Šķiet, ka vissmagākā kauja ir jāizcīna pašas galvā, jāatbild uz sniegto mīlestību un jāpārvar iekšējie noliegšanas un vainas dēmoni. – 207 lpp.

Hargla I. Aptiekārs Melhiors un bendes meita: kriminālromāns: viduslaiku kriminālromānu sērijas par aptiekāru Melhioru trešā daļa. - Kāds mēģinājis nogalināt jaunekli, un viņš zaudējis atmiņu. Gan viņa kopēja un dominikāņu mūki, gan tirgotāji un pilsētas viesi, gan tiesas fogts un aptiekārs Melhiors cenšas palīdzēt. Jauneklis neko nezina arī par savu nežēlīgo ienaidnieku, kurš viņu turpina vajāt, nogalinot visus, kas tuvojas noslēpuma atminējumam. – 381 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

Heizelvuda A. Mīlestības hipotēze. – Lai pierādītu draudzenei, ka viņai ir romantiskas attiecības, doktora grāda kandidātei Olīvai nācās noskūpstīt pirmo sastapto vīrieti. Šis vīrietis izrādījās jaunais un izskatīgais universitātes profesors, kas visiem studentiem pazīstams kā īstens tirāns. – 399 lpp.

Herberts F. Kāpa: romāns. – Fantastikas žanra meistardarbs un viens no visu laiku pārdotākajiem romāniem – tagad arī latviešu valodā. Stāsts par zēnu, augstdzimušas ģimenes pēcteci, kura namam uzdots pārvaldīt tuksneša planētu Arrakisu. Vērtīgu to padara tikai melanža jeb spaiss – viela, kas spēj pastiprināt apziņu un pagarināt dzīvi. Dēļ tā karo cilvēki visā zināmajā Visumā. – 686 lpp.

Hūvere K. Likteņa nolaupītājs. - Merita jau divas nedēļas neapmeklē skolu, jo tā ir pārāk apnicīga. Dzīve kļūst vēl grūtāka, kad Merita saprot, ka ir iemīlējusies dvīņumāsas puisī. Pirmās mīlestības sāpes, sarežģītas attiecības ar tuvajiem un daži tumši noslēpumi uz Meritas pleciem kļūst arvien smagāki, līdz viņa pieņem liktenīgu lēmumu… - 412 lpp. - (Kontinents).

Kinnunens T. Nožēlu neizteica: ceļa romāns. - 1945. gada agrā pavasarī no gūstekņu nometnes Norvēģijā cauri nodedzinātajai Lapzemei uz mājām iet piecas somietes. Otrais Pasaules karš rit uz galu, un tas, kas vēl nesen ticis atzīts par labu, nu jau ir pārkāpums un grēks. – 320 lpp.

Kouls D. Atdarinātājs. - 1989. Detektīvi dzen pēdas sērijslepkavam, kurš atdarina izcilus tēlniecības meistardarbus, izmantojot savu upuru līķus. Slepkava noiet pagrīdē, nepabeidzis kolekcijas veidošanu. 1996. Džordana Māršala sapņo reiz strādāt Skotlendjardas Slepkavību izmeklēšanas nodaļā. Viņai izdodas iegūt jaunus faktus par seno lietu. Izmeklēšana kļūst ar katru dienu sarežģītāka… - 400 lpp.

Lindgrēna M. Nāve "Vakarbirzēs". - Kurš gan ticētu, ka veco ļaužu aprūpes centrā notiks kas noziedzīgs: aizdomīgi nāves gadījumi, zādzības, narkotiku tirdzniecība? Asprātīgi uzrakstīts, aizraujošs stāsts par vecumdienām, draudzību un dzīvi diezgan parastā veco ļaužu mājā, kur katru var piemeklēt par nāvi sliktāks liktenis... – 271 lpp.

Makdonalds E. Melnspārnis. - Zem saplaisājušām debesīm, zem citu pasauļu mēnešiem plešas Postaža - milzīgs un biedējošs tuksnesis, kur neiestājas nakts, kur var sastapties ar saviem briesmīgākajiem murgiem. Bet Postažu nav radījis kāds briesmonis. To radījuši cilvēki pēdējā karā ar dzelmes karaļiem — noslēpumainiem, vareniem un nežēlīgiem radījumiem. – 350 lpp.

Maska M. Sieviete, kurai ir plāns: piedzīvojumu, skaistuma un panākumu pilnai dzīvei. - Starptautiski pazīstama supermodele, praktizējoša diētas un uztura speciāliste, spoža lektore, kurā ieklausās plaša auditorija visā pasaulē. Grāmatā Meja, neko neizpušķojot, izstāsta, kā atkal un atkal vajadzējis sākt karjeru no nulles un kā viņa tomēr kļuvusi par pasaules mēroga slavenību un pat stila ikonu vecumā, kuru pati dēvē "par saviem labākajiem gadiem". – 175 lpp.

Melcers B. Bēgšanas meistars: romāns. - Pašā slepenākajā un svarīgākajā Amerikas morgā strādā Džims Zigarovskis, saukts par Zigu. Tiek atvests jaunas sievietes līķis un dokumenti apgalvo, ka tā ir seržante Nola Brauna, viņa meitas bērnības dienu draudzene. Bet... Pēc rūpīgākas apskates viņš secina, ka mirusī noteikti nav Nola. Un tas nozīmē tikai vienu - Nola ir dzīva un bēguļo. – 478 lpp.

Perija S. Eseksas čūska. - Londona, 1893. Kad Koras valdonīgais vīrs aiziet mūžībā, viņa jūtas drīzāk atvieglota nekā satriekta. Lai nomainītu vidi, Kora kopā ar dēlu un viņa aukli dodas prom no metropoles uz nomaļo Eseksu. Klīst baumas, ka pēc trīssimt gadu klusēšanas Eseksā ir atgriezusies čūska, mītisks radījums, kas reiz nogalinājis daudzus. Kad Vecgada vakarā mīklaini iet bojā kāds jauns vīrietis, Kora sāk dzīt pēdas izslavētajai čūskai. – 479 lpp.

Prestons D., Čailds L. Ledus robeža. - Uz neapdzīvotas salas tiek atrasts līdz šim lielākais meteorīts, kas miljoniem gadu gulējis dziļi zemē. Vērtīgais atradums sver vairāk par četriem tūkstošiem tonnu un šķietami nav pārvietojams. Tomēr miljardieris Loids šo dārgumu vēlas iegūt savam jaunajam muzejam un noorganizē ekspedīciju, apvienojot gudrākos zinātniekus un inženierus. Notiek neparedzamais – tuvojoties meteorītam, cilvēki zaudē dzīvību, un atklājas biedējoša patiesība: ne jau cilvēki šo seno, noslēpumaino objektu kaut kur nogādās. Tas aizvedīs viņus... – 496 lpp.

Saļņikovs A. Petrovi ar gripu: romāns. - Romānā sastopam parastu ģimeni: Petrovs ir automehāniķis, kas brīvajā laikā zīmē komiksus, viņa sieva ir bibliotekāre, kura, šķiet, neieredz cilvēkus. Viņu dēls grāmatas nelasa, jo aizraujas ar videospēlēm. Ģimenes ikdienas rutīnu izjauc nejauks gripas vīruss, un ierastā dzīve pārtop savādi izklaidējošā un nedaudz spokainā, halucinācijām līdzīgā sapnī... – 319 lpp.

Šovo S. Sapnī ar Botičelli. - Romāns ļauj ielūkoties 15. gadsimta Florences Republikā. Šeit valda Lorenco Mediči – renesanses laikmeta mākslinieku atbalstītājs, kurš finansē izcilu mākslas darbu tapšanu, bet piever acis uz savu favorītu vājībām. Botičelli, būdams jūtīgas dabas cilvēks, asi pārdzīvo pārmaiņas dzimtajā pilsētā. Savonarolas apokaliptiskie pareģojumi satricina Florenci, bet viņš turpina gleznot. – 351 lpp.

Tanpinars A. H. Sirdsmiers. -  Romāna, kuru daudzi salīdzina ar Džoisa “Ulisu”, darbība norisinās Stambulā Otrā pasaules kara priekšvakarā. Kā izdzīvot šo haosa laiku, saglabājot cilvēcību, mīlestību un, protams, arī Sirdsmieru? Galvenais varonis Mumtazs, šķiet, rod mierinājumu aizgājušā laika mistērijās - turku klasiskās mūzikas valdzinošajos ritmos un poēzijas daiļskanībā. Un, protams, arī mīlestībā. – 440 lpp.

Vaita K. Antikvariāts Rojālstrītā. - Izrādās, ka Nolas sapņu māju nemaz nav tik viegli iegūt – pirmkārt, īpašnieks to nemaz nevēlas pārdot. Un, otrkārt, šajā vecajā ēkā joprojām mīt pagātnes rēgi. Lai tiktu pie sava mitekļa, Nolai nāksies atrisināt noslēpumu, kas glabāts gadiem ilgi. – 478 lpp. - (Kontinents).

Vaita K. Leikdžordžas slepkava. - Saulainā septembra rītā Šenona dodas savā ierastajā skrējienā, bet mājās neatgriežas. Par šo lietu ieinteresējas arī žurnāliste Beilija Veginsa.  Viņa sastopas ar sarūgtinātu māsu, neuzticīgu svaini, izvairīgu draudzes vecāko un biedējošu moteļa īpašnieku, turklāt sāk saņemt anonīmus draudu zvanus. – 398 lpp. - (Kontinents).

Vaita K. Nejaušā tikšanās. - Emmas vīrs tiek nogalināts, un slepkava tā arī nav notverts. Ar otro vīru sieviete beidzot jūtas droši gan savās attiecībās, gan mājās. Bet tad kādu dienu uz viņu sliekšņa nostājas Ņujorkas detektīve un sāk uzdot jautājumus… - 441 lpp.

Vilass M. Prieks: romāns. - Jaunākā romāna galvu reibinošie panākumi aizveduši tā varoni ceļojumā pa pasauli. Taču šajā ceļojumā viņam ir divas sejas: publiskā, kuru varonis uzliek, kad tiekas ar lasītājiem, un intīmā, kuru viņš uzliek ikreiz, kad paliek viens, lai atkal un atkal meklētu patiesību. Autors piedāvā stāstu, kas, izlauzies no pagātnes, traucas pretī tam, kas vēl nav noticis. Cerību caurstrāvoti prieka meklējumi. – 366 lpp.

Zarambaite I. Melndzelmji. - Kad sešpadsmitgadīgā Anika atgriežas dzimtajā pilsētiņā, viņu atkal nomāc bērnības atmiņas. Ārēji meitene ir pārvērtusies, viņu neviens vairs neatpazīst. Tagad viņa ir nevis Anika, bet Ana. Drīz klasesbiedri piedāvā Anai nedēļas nogales izaicinājumu – kopīgi pavadīt nakti mājās, kas slavenas ar leģendām un baisiem notikumiem. – 142 lpp.

Zendkers J. F. Dumpiniece un zaglis. - Astoņpadsmitgadīgajam Niri, viņa vecākiem un mazajai māsai ir pieticīga eksistence kā kalpotājiem bagātas ģimenes villā. Kad sākas pandēmija, ģimene zaudē darbu. Mērija, bagātās ģimenes meita un Niri bērnības draudzene, apgādā Niri ar pārtiku. Jau drīz runa vairs nav tikai par to, kā glābt no bada Niri ģimeni – abiem rodas lielāks plāns, kas uz visiem laikiem izmainīs pilsētas un abu jauniešu dzīvi. – 255 lpp.

НОВЫЕ КНИГИ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Удивительные истории о врачах/ Максим Малявин, Павел Рудич, Денис Цепов. - Они герои, но их боятся как злодеев. С ними спорят, но им доверяют жизнь. Это люди, которые решили посвятить себя спасению других. У них не без юмора – потому что без него порой просто не справиться. –     286 с. - (Удивительные истории).

 

 РОМАНТИЧЕСКАЯ  ПРОЗА

Аллен С. Потерянное озеро: роман. - Прочитав открытку, найденную в бабушкином сундуке, Кейт, которая недавно лишилась мужа, понимает: это шанс изменить свою судьбу. И она решается на побег - из прошлого в будущее, - даже не предполагая, что ждёт их с дочкой в конце дальнего пути: очередное разочарование или ослепительное счастье. – 381 с.

Барсукова Л. Любовь анфас: рассказы. - Кто-то ищет любовь во Всемирной паутине, а кто-то          в заброшенной деревне. Кто-то ради любви колесит по земному шару, а кто-то готов променять большие города на маленький остров. Где бы ни происходило действие, читатель неожиданно узнаёт себя, своих соседей, знакомых, родных. Обаяние текста, острая наблюдательность, ирония и неповторимый юмор остаются с вами надолго после того, как перевёрнута последняя страница. – 317 с. - (Простая непростая жизнь).

Берсенева А. Песчаная роза. - Серебряное колье с песчаной розой достается Соне в наследство. Её прабабушке довелось сменить Германию на Россию, Крым на Бизерту, археологическую экспедицию на плен у туарегов, Алжир на Париж… И дело не в охоте к перемене мест. А в реакции на зло и в стремлении защитить от него главные жизненные ценности. – 415 с. - (Фамильные ценности).

Вильмонт Е. Рыжий доктор. - За спиной остались только руины: неудавшийся брак, козни на работе и, как результат - тремор и уход из профессии. Так думал Рыжий доктор, теперь уже в прошлом выдающийся кардиохирург. Что ему остаётся? Прислушаться к совету и сменить обстановку. Но он и представить не мог, что море и солнце подарят ему рыжего котёнка и танцующую женщину на пляже. – 319 с.

Климова Ю. Дом певчих птиц. - XIX век. Сирота Софья оказывается в доме старой торговки канарейками. Однажды она узнаёт страшную тайну и совершает поступок, которому суждено гулким эхом долететь до наших дней. XXI век. Дина вынуждена провести неделю в гостях у археолога. Наверное, не стоило трогать чужие вещи, но любопытство взяло своё. – 317 с. - (Верю, надеюсь, люблю).

Колочкова В. Третий ребенок Джейн Эйр. - Медсестра Таня была вполне довольна своей жизнью. Разве могла она подумать, что спустя несколько недель окажется вместе с мальчиком, которого спасла от гибели,  не где-нибудь, а… в Париже! – 317 с. - (Секреты женского счастья).

Логвин Я. Мы над океаном. - У него репутация плохого парня, но ему плевать, что о нём думают другие - он ни с кем не собирается быть настоящим. У неё длинные рыжие волосы и искристый смех. А ещё страсть к фотографии и девиз: «Больше никаких свиданий и отношений!» Так почему же, когда они встречаются, им так сложно следовать собственным принципам? – 318 с.

Стил Д. Счастливчики. - История о том, как важно не сдаваться. Даже идеальная жизнь может разрушиться в одно мгновение. В этом трогательном и эмоциональном романе автор знакомит читателей с харизматичными героями, которые пытаются преодолеть трагедию и победить жизненные обстоятельства. – 350 с. - (Великолепная).

ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ПРОЗА

Андреева Н. Любовь и смерть на карантине. - Началась новая эпоха и жизнь разделилась на «до» и «после». Разделила она и подруг Любу и Людмилу разным отношением к ковиду. Будучи на самоизоляции, неугомонная по натуре Людмила тайно отправляется гулять в парк. И едва не становится жертвой маньяка… - 319 с. – (Актуальный детектив).

Бачинская И. Отражение бабочки. - Разомлевший от жары город потрясла страшная находка – в обмелевшем озере был найден красный автомобиль с женским трупом в багажнике. Машина пролежала на дне не один месяц, и теперь найти преступника будет непросто. По ярлычку на платье жертвы удалось выяснить, что это взбалмошная певичка Лера Огородникова, которая два года назад объявила всем, что улетает в Германию, после чего её никто больше не видел. – 318 с. - (Детектив сильных страстей).

Бибер О. Загадочное убийство в Эрфурте. - Ранним утром на окраине Эрфурта обнаружен труп сорокалетнего мужчины. Полиция устанавливает, что это пропавший некоторое время назад Вальтер Оберман. Частный сыщик выясняет, что причиной убийства стал старинный медальон, за которым тянется шлейф мрачных тайн. – 317 с. - (Сыскное агентство Макса Вундерлиха).

Болдаччи Д. Нити тьмы. - Спецагент ФБР Этли Пайн идёт по следу преступника, похитившего тридцать лет назад её сестру-близнеца. – 446 с. – (Гигант мирового детектива).

Воронова М. Вечный шах. - Судье Поляковой поручают громкое дело: известный общественный деятель Смульский по неосторожности убил преследовавшую его поклонницу. Судья склонна назначить самое мягкое наказание. Но помощница судьи Гортензия Андреевна видит в этом деле второе дно, а Ирина привыкла доверять её интуиции. – 317 с. - (Суд сердца).

Йоварт Л. Молчаливая слушательница. - Две сестры. Умирающий отец. И жуткая тайна — одна на троих… Тридцатипятилетняя Джой возвращается в родительский дом, чтобы ухаживать за тяжело больным мучителем-отцом. Её «идеальная» сестра Рут призывает отомстить. А на следующий день Джой обнаруживает отца мёртвым, с затянутым на шее ремнём. Тем самым ремнём, которым тот когда-то порол своих детей… - 350 с. - (Tok. Больше чем триллер).

Логунова Е. Боты для ночного эльфа. - Нет ничего обиднее – жить в курортном городе и трудиться, не покладая рук! Елена скучает без криминальных приключений. Кто-то регулярно пытается ограбить квартиру подруги Ирки. Злоумышленники не щадят даже управляющую апартаментами, не вовремя оказавшуюся в Иркином жилище. – 315 с. - (Смешные детективы).

Логунова Е. Помеха справа. - Елена и её боевая подружка Ирка решили понаблюдать, как проходят занятия в автошколе, где учится Ленин сын. И правильно сделали - прямо на площадке, где тренировались ученики, прогремел взрыв! Оставлять это дело без внимания известные сыщицы-любительницы не намерены! – 317 с. - (Смешные детективы).

Маринина А. Тьма после рассвета: роман. – Ноябрь 1982 года. Годовщина свадьбы супругов Смелянских. Вечером их тринадцатилетний сын Сережа и дочь подруги Алёна ушли в кинотеатр и не вернулись. Сотрудник уголовного розыска Череменин предполагает худшее. Впрочем, у его приёмной дочери - недавней выпускницы юрфака МГУ Насти Каменской - иное мнение: пропавшие дети не вписываются в почерк серийного убийцы. – 477 с. - (Больше, чем детектив).

Милошевский З. Переплетения. - Наутро после групповой психотерапии одного из её участников находят мёртвым. Просматривая шокирующие записи проведённых сессий, прокурор Шацкий понимает, что это убийство связано с преступлением, совершённым много лет назад, и что некоторые тайны лучше не раскрывать ради собственной безопасности. – 412 с. - (Звёзды детектива).

Омер М. Дом страха: [роман]. - Детектив Ханна Шор ведёт дело о похищении дочери своей подруги. Чтобы вернуть девочку домой, она объединяет усилия с ФБР. Но ситуация выходит из-под контроля: слухи распространяются со скоростью лесного пожара. В городок со всей страны едут доморощенные сыщики. И НАЧИНАЕТСЯ ХАОС… - 382 с. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах).

Пинтер Дж. Прячься. - Семь лет назад мужа Оливии убил маньяк. Убийца из-за халатности полиции скрылся, но не намерен оставлять их в покое. Защищая детей, Оливия вынуждена сменить личность и бежать. Вчера она была жертвой. А сегодня охотится на убийцу… - 382 с. – (Бестселлер Amazon).

Полянская А. Одна минута и вся жизнь. - Дана чувствовала себя мёртвой - как её маленькая дочка, которую какой-то высокопоставленный негодяй сбил на дороге и, конечно же, ушёл от ответственности. Женщина поклялась, что убийца не останется безнаказанным. – 347 с. - (Опасные страсти).

Уайт Л. Э. Тайна пациента. - Лили - уважаемый психотерапевт, жена и мать. Её жизнь кажется образцовой. Но она как никто другой знает - у каждого есть неприглядные секреты. Лили знает много, слишком много. И скрывает не меньше… - 414 с. - (Высшая лига детектива).

Устинова Т. Роковой подарок: роман. - Знаменитая писательница Марина Покровская совсем приуныла. Алекс Шан-Гирей, любовь всей её жизни, ведёт себя странно, да и работа не ладится. Чтобы немного собраться с мыслями, Маня уезжает в город Беловодск и становится свидетелем преступления. Прямо у неё на глазах застрелен местный деловой человек, состоятельный, умный, хваткий, верный муж и добрый отец, одним словом, идеальный мужчина... – 317 с.

Хейз Т. Я Пилигрим. - Такого человека не существует. Есть Скотт Мердок, возглавлявший когда-то одно из секретных подразделений американской разведки, а затем выбывший из игры и ведущий уединённую жизнь. Но мир спецслужб никогда не отпускает своих агентов. И когда след выводит полицию на маньяка, задумавшего совершить массовое убийство, Мердок снова вступает в дело. Тогда-то он и становится Пилигримом. – 635 с. - (The Big Book).

Чайлд Л., Чайлд Э. Джек Ричер: Лучше быть мёртвым. - Было бы странно, если бы Ричер прошёл мимо джипа, который врезался в одинокое дерево на пустынной дороге в штате Аризона. За рулём находилась женщина, однако при попытке помочь ей Ричер вдруг ощутил, как в него упирается ствол пистолета... – 414 с. - (Звёзды мирового детектива).

ИСТОРИЧЕКИЕ РОМАНЫ

Акунин Б. Вдовий плат. - Роман, действие которого происходит в 1470-х годах, посвящён столкновению двух систем государственного устройства: тоталитарной московской и демократической новгородской. В одно и то же время существовали остатки варяжско-славянской вольницы и совсем рядом – царевны, княжны, боярыни, всю жизнь запертые в теремах строже, чем в гареме. Сюжет построен на сравнении женских судеб. – 350 с.

Андреева Н. Сто солнц в капле света. - У обнищавшего помещика Иванцова пять дочерей. Соседи свататься не спешат, пока обществу не представлена младшая, Шурочка. Девушка настолько живая и самобытная, что дом Василия Игнатьевича атакуют холостые мужчины. Но в голове у 17-летней особы одна только любовь. И выбирает Шурочка не того мужчину… - 383 с.  

Корнуэлл Б. Языческий лорд: роман. - Утред, прославленный полководец, некогда сражавшийся на стороне Альфреда Великого, совершает непростительный поступок и становится изгоем. Впрочем, он никогда не ждал благодарности от сильных мира сего. Южная Британия остаётся без защитника и превращается в плацдарм. Предстоит жестокое сражение между данами и саксами, и от его исхода будет зависеть, какое название получит в веках эта обильно политая кровью земля... – 381 с. - (The Big Book. Исторический роман).