Bezmaksas pakalpojumi

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Tie ir sekojoši:
 

PKALPOJUMI APRAKSTS
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, News.lv, Leta, Nais, Ebsco, nozare.lv u.c. Sīkāka informācija par datu bāzēm lasiet sadaļā „E-datu bāzes” 
Mācības Apmācības informācijas meklēšanā internetā, bibliotēkas veidotajās un abonētajās datu bāzēs (pieteikties pa tālr.64474825 vai
e-pastu: ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv
)
Dators un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas lietošana
   
Ierīces un datortehnika cilvēkiem ar redzes traucējumiem Bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem darbam ar ierīcēm un datortehniku cilvēkiem ar redzes traucējumiem (pieteikties pa tālr. 26180697, 64473219 vai e-pastu: elena@gulbenesbiblioteka.lv)
Izdevumu, saņemšana rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana

Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana:

 1. lasītāju apkalpošanas nodaļā pa tālr. 26180697, 64473219;
  e-pasts: elena@gulbenesbiblioteka.lv
 2. bērnu bibliotēka pa tālr.64473266;
  e-pasts: ingrida@gulbenesbiblioteka.lv
 3. novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītava pa tālr. 64471460;
  e-pasts:sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv vai 
  inga@gulbenesbiblioteka.lv

Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, grāmatu rezervēšana internetā, nodošanas termiņu pagarināšana, konta pārraudzīšana internetā:http://gulbene.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp?opty=1

Gulbenes bibliotēkas elektroniskais katalogs Gulbenes bibliotēkas elektroniskais katalogs, kur pieejama informācija par Gulbenes bibliotēkas un citu materiālu krājumu un informācija par pagastu bibliotēku krājumiem no 1997.gada). Informācijas meklēšana novadpētniecības datu bāzē, pašvaldības datu bāzē, datu bāzē „Izglītība Gulbenē”, apmeklējiet:http://gulbene.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp?opty=1
Lasītāju karte bērniem, skolēniem, pensionāriem Bērni, skolēni, pensionāri bez maksas var saņemt Gulbenes bibliotēkas lasītāju karti.
Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi. Bibliotēkā ir pieejami ap 70 nosaukumu izdevumi. Pieejamo periodisko izdevumu sarakstu skatīt šeit.
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Gulbenes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA). Klientam jāapmaksā pasta izdevumi. Sīkāka informācija pa telf. 26180697, 64473219 vai e-pastu: elena@gulbenesbiblioteka.lv
Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām.