"Zini, mini, uzzini" Lizuma pagasta bibliotēkā

Vējainā 20. februāra vakarā tika aizvadīta erudīcijas spēles noslēdzošā kārta, kuras tēma bija “Gulbene”.

Ja uz 3. kārtu ieradās tikai viena komanda, tad uz šo kārtu ieradās divas komandas – SIJA un Asperas.

Kopumā tikai aizvadīts nopietns un reizē arī jautrs vakars. Kā abu komandu dalībnieki teica – jautājumi nebija vienkārši, bija ko palauzīt galvu, bet katrs pēc darba izklaidējas kā grib! Viena no dalībniecē teica: “Par Parīzi es zinu vairāk, kā par Gulbeni, bet iesāktais ir jāpabeidz!”.

Pēc spēles, pārrunājot visu spēli kopumā (Lizumā tika aizvadītas trīs no četrām kārtām), no abu komandu dalībniekiem saņēmu labus vārdus par to, ka uzaicināju un bija iespēja piedalīties šajā spēlē. Dalībnieki savā starpā pārrunāja, kuri, viņuprāt, bija grūtākie, āķīgākie jautājumi. Katram viedoklis par šo atšķīrās – vienam grūta šķita 3. kārtas tēma “Pašvaldība”, otram – šīs kārtas tēma “Ēkas” un “Ielas”. Priecīgi bija par manis sagatavoto jautājumu par Lizumu (bija jāatpazīst trīs lizumnieši pēc balsīm) – nācās nedaudz palauzīt galvu, lai saprastu, kas ir šie cilvēki.

Noslēgumā katrs Lizuma bibliotēkas vārdā saņēma nelielas pateicības dāvanas par dalību, par ko visi bija pārsteigti!

Paldies Gulbenes bibliotēkai par šīs spēles organizēšanu un iespēju iesaistīties arī pagastu bibliotēkām!

Evita Dārzniece,
Lizuma pagasta bibliotēkas vadītāja