Ziemeļvalstu literatūras nedēļa Tirzas pamatskolas 5.klasē

22. novembrī Tirzas pamatskolas 5. klases skolēni iejutās zviedru rakstnieku E. un A.Volundu grāmatas “Rokasgrāmata supervaroņiem” galvenās varones Elisas tēlā. Katram skolēnam tika sagatavoti fragmenti no grāmatas.

Vispirms grāmatas saīsināto versiju izlasījām skolēniem sadaloties lomās, analizējām klasesbiedru attieksmi un Elisas vēlmi pēc iespējas ātrāk apgūt Supervaroņa spējas. Labākais no visa šī bija skolēnu atjautība un ātrums, atbildot uz jautājumu, kādām tad jābūt Supervaroņa spējām? Uz tāfeles tika sarakstītas daudzas no tām spējām, kuras Elisa tikai vēl mācīsies, bet skolēni fragmentus vēl nebija sākuši lasīt.

Paldies latviešu valodas skolotājai Daigai par atbalstu lomu sadalē un jautājumu precizēšanā!

Agrita Petrovska             
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja