“Vidzemes māju vārdu vēsture un izcelšanās”

25.janvārī Tirzas pagasta bibliotēkā ar VKKF atbalstu notika Janīnas Kursītes-Pakules lekcija-nodarbība “Vidzemes māju vārdu vēsture un izcelšanās”. Lekciju apmeklēja 30 interesenti, tai skaitā 6 Tirzas pamatskolas vecāko klašu skolēni.

Lektore skaidroja kā un kur, iespējams, cēlies konkrētās mājas vārds, vai tas saistīts ar amata prasmēm vai vietas ģeogrāfisko izcelsmi. Par to, ka lekcija bija vērtīga, liecina diskusijas lekcijas laikā starp klausītājiem. Lekcijas noslēgumā Janīna Kursīte-Pakule atbildēja uz konkrētiem apmeklētāju jautājumiem. Atbildi par savas mājas nosaukuma rašanos meklēja arī rakstniece Laima Kota. Prieks, ka lekcija bija noderīga blakus pagastu iedzīvotājiem – Galgauskai, Jaungulbenei, Lizumam.

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja