Vai pamanīji atšķirības?

 

 

 

 

 

 

Vai pamanīji atšķirības?
Kāpēc zāle ir zaļa un debesis zilas? Vai jābūt tā? Skolotājas Ligitas Tirzas pamatskola zīmēto Endijs, Lauris, Inguss un Edgars krāso atšķirīgi.
Pēc Tirzas pagasta bibliotēka "grāmatu kastes" iedvesmojoši zīmējumi un krāsojums. 
Pēc žurnāla "Pūcīte" skaita dārzeņus, atmin kārumu mīklas, iziet labirintus, min bilžu mīklas...viss pārējais vēl nelasīts "grāmatu kastē" .