“Uz kļavas lapas rakstu vēstuli”

Kad rudens dabā savas krāsas pamazām sāk zaudēt, tās ienest varam savās sajūtās. Stāmerienas pagasta bibliotēkā krāsas dzīvo: septembrī priecēja dāliju šarms, oktobrī – fotogrāfijas. Jau otro gadu bibliotēka organizē fotokonkursu, kur fotogrāfijās autori centušies notvert mirkļus savā pagastā, mājā, cilvēkos. Pagājušajā gadā priecājāmies par skaistajām ainavām, bet tās nav iedomājamas bez cilvēka. Tā šajā gadā tēma bija “Pagasta ļaudis darbā, sportā, kultūrā un atpūtā”. Mēs varam lepoties ar saviem cilvēkiem. Varam lepoties gan ar to, ko cilvēki dara, kādi pasākumi notiek, kādās aktivitātēs pagasta iedzīvotāji piedalās. Bet visvairāk varam lepoties ar to, ka mums šie cilvēki ir, vēl joprojām ir un nav devušies pasaulē laimi meklēt.

21.oktobrī bibliotēkā ikviens interesents varēja apmeklēt pasākumu, kas veltīts fotokonkursa “Pagasta ļaudis darbā, sportā, kultūrā un atpūtā” noslēgumam. Teicām paldies visiem autoriem, kuri konkursā piedalījās un apbalvojām balsošanā visvairāk novērtēto fotogrāfiju autorus. Tā sirsnīga pateicība Gunai un Jānim Ģērmaņiem, Aivai Rēderei, Baibai Pušpurei, Ivetai Ericai, Vivitai Slišānei, Dacei Ostrovskai. Mūsu bibliotēkā dzeja ienāca tieši oktobrī. Lai pasākums būtu krāsaināks, tad šoreiz dzeju mūzikā izdziedāja dziesminieks Dinārs Gulbis. Ar savu mazliet īpatnējo balsi Dinārs fascinēja ikvienu apmeklētāju. Dziesmas lika mazliet aizdomāties, kas mēs esam, ko mēs vēlamies šajā dzīvē.

Nekas jau nebeidzas, viss turpinās. Nākamajā gadā būs jauns fotokonkurss. Šoreiz jau cita tēma – durvis. Ir taču tā, ka katras durvis rosina iztēli par to, kas aiz tām? Kādus stāstus tās glabā, ko sargā? Tiksimies nākošajā gadā, nākošajā fotokonkursā.

Spodra Kaļva
Stāmerienas pagasta bibliotēkas vadītāja


Fotokonkursa labākās fotogrāfijas - pirmo trīs vietu ieguvējas. AutoriJ. Ģērmanis , A. Rēdere, B. Pušpure, S. Kaļva
Dziesminieks Dinārs Gulbis