Tirzmalietei 140

23.jūnijā Tirzmalietei (Anna Dzelzkalne) – 140. Pazīstama tautā kā dziesmas “Es dziedāšu par tevi tēvu zeme” vārdu autore. Dziesma kļuvusi par sava veida himnu daudzos pasākumos.

Esam lepni, ka dzejnieces dzimšanas vieta ir Tirza, lepni, ka atdusas vieta atrodas Tirzas Kancēna kapos, kaut mūža nogali pavadījusi Lejasciemā.

17.jūnijā pulcējāmies pie dzejnieces pieminekļa, kur nolikām ziedus un Tirzas ansamblis “Atmiņu lietus” dziedāja “Es dziedāšu par tevi tēvu zeme”, “Ved mani dievs”. Vēlāk pulcējāmies kultūras namā uz svētku kliņģeri, kur I.Bērziņa lasīja dzejnieces atmiņas un izstādē varēja skatīt novadpētniecības materiālus par dzejnieci, kā arī Normunda Treija Tirzas perioda (1876 – 1912) izdotās grāmatas “Kur zelta tauriņš svētkus svin…”, “Kad akmeņi brēc…”.

Izskanēja M.Pavlovas sacerētais dzejolis, kas domāts dziesmai “Tirzmalietes dziedājums”.

Nedaudz no dzejoļa:
Par balto birztalīti dienā rēnā,
Caur audžu audzēm skanēs mums
Un zaļo eglainīti priežu ēnā
Vēl Tirzmalietes dziedājums


 

 

 

 

 

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja