Tirzas pamatskolas 6.klases bibliotekārā stunda

Šodien, oktobra saulainā dienā, 6. klases skolēni un latviešu literatūras skolotāja Daiga priecīgā noskaņojumā, kājāmejot 1.5 km uz šo pusi, aplaimoja bibliotekāri, ierodoties uz 2h īsu bibliotekāro stundu.

Nu labi mums klājās! Skolēni veiksmīgi tika galā ar uzdevumu uz lapiņām, kas iepriekš tika sagatavotas šim pasākumam un laimīgās izlozes kārtā tika katrs pie saviem jautājumiem, uz kuriem šo 2h laikā arī atbildēja un praktiski veica. Uzdevumus papildināja arī skolotāja Daiga atbilstoši 6.klases tēmai.

Skolēni labi orientējas bibliotēkas krājumā un veiksmīgi atrada plauktā grāmatu pēc autora, kur iepazinās ar anotāciju, atrada izdošanas gadu, saprata, kas ir mākslinieciskais noformētājs un redaktors. Praktizējāmies vietnē letonika.lv sameklēt vajadzīgo grāmatu un pāršķirt lapas. Letonikas sākumlapā izlasījām dienas teicienu, iepazīstināju ar Letonikas kalendāru. Arī lasīšana vietnē 3td.lv bija aktuāla. Žēl, ka neatradās tās grāmatas, kuras šobrīd vēlējās skolēni, bet domāju, ka tas ir tikai laika jautājums.

Skolotāja un skolēni bija sagatavojuši priekšnesumu no dzejas dienu repertuāra. Paldies, par to! Solījās vēl iegriezties!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja