Tirzas pagasta bibliotēkā noslēdzies konkurss “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”

Kopš 2020. gada septembra mēneša Tirzas pamatskolas 1.-2.klases skolēni un pirmsskolas 5.-6.gadīgie bērni cītīgi piedalījās VKKF rīkotajā lasīšanas veicināšanas konkursā. Skolotāja Ilze jau vasaras beigās iepazinās ar grāmatu piedāvājumu tieši 5+ vecuma grupai. Tāpat arī skolotāja Mārīte savai klasei piedāvāja šīs grāmatas. Pirmsskolā bērniem lasīt palīdzēja skolotājas Ligita, Ineta un Dace.

Ņemot vērā valstī sarežģītos epidemioloģiskos apstākļus, konkursa rīkotāji no VKKF kolekcijas lasīšanas un vērtēšanas laiku pagarināja līdz 28.februārim, tomēr bērni ir pacentišies izlasīt kā minimums katrs 3 grāmatas, zīmējuši savu redzējumu par grāmatas saturu, esam to publiskojuši sociālajos tīklos, un tikko esam aizpildījuši vērtēšanas anketas. Kopā piedalījās 62 bērni.

Pateicība skolotājai Ilzei par izcili sastādīto anketēšanas tabulu katram bērnam par katru grāmatu, pēc kuras var redzēt grāmatu sadalījumu pa vietām, kā patika ilustrācijas, un ko saprata izlasot grāmatu.

Paldies Ancei Kusiņai par individuālo interesi, piedaloties šajā konkursā un izlasot 3 grāmatas 9+ vecuma grupā.

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja