Tirzas pagasta bibliotēkā izstāde "Nākotne Ziemeļos"

No 14.-17.novembrim Tirzas pagasta bibliotēkā bija skatāma bērnu zīmējumu izstāde "Nākotnes vīzijas Ziemeļu valstīs". Šoreiz zīmējumu autori bija Gulbīša vidusskolas 4.-9.klašu skolēni, skolotāja A.Blūma.  Zīmējumi tika veidoti karikatūru tehnikā, kas dažviet papildināts ar tekstu. Tie trāpīgi atspoguļo jau esošās mūsdienu ķibeles ar “saasinājumu” nākotnē. Bibliotēkas apmeklētāji labprāt skatījās bērnu humoresku, izteica vērtējumu. Tā tika izvirzīti 3 labākie darbi no 4.-6.klašu grupas un 3 no 5.-9.klašu grupas. Uzvarētājiem tika sagādāts pateicības raksts un pārsteiguma balviņa.

 

 

 

 

 

 

 

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja