Tirzas bibliotēkas grāmatu kaste ceļo

 

Patiess prieks par iespēju paburtot grāmatu, pāršķirt kopīgi lappusi, izrunāt bilžu radīto stāstu Tirzas pamatskola. 5-6gadīgo grupiņā.

Ar skolotāju Ligitas, Inetas un Daces palīdzību tiek izvēlētas un izlasītas grāmatas katrai dienai. Izlasītais tiek "likts" uz papīra pēc katra bērna iztēles un atkal radīts jauns stāsts...

Lai netrūkst radošu pieeju un vēlmes lasīt!

 

Agrita Petrovska

Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja