Tikšanās cikls “Rakstnieks laukos”

Mūsu mazajos lauku reģionos bibliotēka ir nozīmīgs kultūras un sabiedriskais centrs, kur cilvēki nāk satikties, parunāt, apskatīt izstādes, kā arī, izmanto katru iespēju tikties ar rakstniekiem.

VKKF (Valsts kultūrkapitāla fonds) ir atbalstījis tikšanās ciklu “Rakstnieks laukos”.

Šajā projektā sadarbosies divas pagastu bibliotēkas  - Druvienas un Lizuma pagasta bibliotēkas. Uz šīm tikšanās reizēm vēlamies aicināt rakstniekus, kuri uzrunās savus lasītājus tieši un atklāti, runās par pagātnes notikumiem, par mūsdienu problēmām un aktualitātēm, iedziļināsies cilvēku dzīvesstāstos un vēsturē.

Plānotās tikšanās: decembrī tikšanās ar rakstnieci Ingunu Dimanti. Janvārī uz tikšanos aicinām rakstnieci Ingu Ābeli. Februārī tiekamies ar rakstnieku Andri Akmentiņu. Martā tiksimies ar rakstnieku Osvaldu Zebri. Aprīlī tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri. Tikšanās cikla noslēgumā maijā tiksimies ar rakstnieci Ingu Žoludi.

Vēlamies sniegt  saviem lasītājiem iespēju satikt rakstnieku klātienē un uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī veicināt iedzīvotāju interesi par latviešu literatūru.

Uz tikšanos!

Druvienas pagasta bibliotēkas vadītāja Daiga Apsīte
Lizuma pagasta bibliotēkas vadītāja Evita Dārzniece