Svētki dzejas grāmatai “Ik mirklis atmiņā ierakstīts”

Litenes pagasta bibliotēkā 12. maijā notika  litenietes Antoņinas Loginas dzejas grāmatas “Ik mirklis atmiņā ierakstīts” atvēršanas svētki. Kā saka pati autore: “Var jau klusēt, bet vārdi izpleš spārnus un traucas, ļaujot izskanēt vārsmās. Vārsmu lidojums ir neparasts, tas atsedz daļiņu no tevis”. No dzejas rindām plūst neizsakāmi liela mīlestība pret dzimto vietu, mājām, ģimeni, dabu, pārdomas par dzīvi, mīlestību,  izskan pateicības vārdi mātei, prieks par mazbērniem.

Dace Dzērve
Litenes pagasta bibliotēkas vadītāja