Stāmerienas, Kalnienas un Stradu pagasta bibliotēkas organizē pasākumu senioriem

Kas mirkli padara skaistu?
Tas, ko nevar vairs atkārtot.
Kas gadu gaitā krāj mūžu skaistu?
Mirkļi, kurus nekas nespēj aizstāt.

21.aprīļa rīts kārtējo reizi gulbeniešiem sagādāja pārsteigumu-zemi klāja sniegs un ass vējš meta kūleņus.
Neskatoties uz to, pēcpusdienā Stāmerienas pagasta tautas namā pulcējās triju Gulbenes novada pagastu seniori uz pasākumu ”Gadiem es pāri skatos”, ko šoreiz neierasti organizēja Stāmerienas, Kalnienas un Stradu pagasta bibliotēkas.
Bibliotekārēm šis bija sava veida izaicinājums, jo lai arī viss darbs rit saistībā ar cilvēku, mēs tomēr neesam tādas kultūras darbinieces, kurām pasākumu veidošana un vadīšana būtu ikdienas tiešais pienākums. Pie tam , aicinot kopā ne tikai, kā parasti, savus ļaudis,  nevar paredzēt iznākumu, lai arī nodomi ir vienmēr tie vislabākie.
Kā jau sākumā minēja Stāmerienas pagasta bibliotēkas vadītāja Spodra, šis pasākums tapa sekojot Gulbenes novada bibliotēkas mestajam izaicinājumam, aizmirst par standartiem, darboties kopā, plašākā mērogā.
Vakara gaitā dzeja mijās ar priekšnesumiem.


Pasākumā savā mīlestībā uz mūziku un dziesmu dalījās Stradu pagasta senioru vokālais ansamblis “Baltābele” (vad. D. Karole) un Stāmerienas pagasta senioru vokālais ansamblis ”Vakarvējš” (vad.R.Boka), iepriecinot klātesošos arī ar vairākām kopīgām dziesmām.
Atmosfēru sasildīja atraktīvās līnijdeju grupas ”Tagad” meitenes no Kalnienas.
Par darbu ar senioriem un nākotnes plāniem stāstīja Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs5” priekšsēdētāja A.Vīgante.
Klātesošie ar patiesu interesi aplūkoja Stradu pagasta interešu kluba “Rasa” rokdarbnieču un Stāmerienas pagasta “Saulessvece” rokdarbu meistaru veikumu, sajūsminoties un apbrīnojot autoru izdomu.
Nedalītu interesi izpelnījās arī izliktā foto izstāde par visu trīs pagastu darbību kolhozu laikos.
Pasākuma otrā daļa iesākās ar mini viktorīnu ”Kas tas ir?’’, kur vajadzēja palauzīt mazliet prātus un atsvaidzināt atmiņu par vienu vai otru fotogrāfiju-kur tas ir, kas tas ir, kad tas ir…. Ātrākajiem un precīzākajiem-mazas piemiņas balviņas.
Atmiņu kamolu ritinot , vārds tika dots arī pēdējam kolhoza “Kalniena” un SIA ”Kalniena” priekšsēdētājam R. Apalupam.
Īpašs paldies mūsu viesim- mūziķim Kasparam Krastiņam no Rīgas, kas tik ļoti sasildīja visu sirdis ar savu mūziku, dziesmām, balsi, un vienkārši sirsnīgumu.
Mūsu paldies visiem , visiem , kas atnāca, kam patika!
Paldies visiem dalībniekiem, kas mūs atbalstīja, lai šis pasākums varētu notikt.
‘’Ja savās domās jums jāmēro laiks ar gadalaikiem, tad lai katrs no tiem ietver sevī visus citus gadalaikus. Un lai šodiena apskauj pagātni ar atmiņām un nākotni ar ilgošanos” (H.Dzibrāns)

Stradu, Stāmerienas un Kalnienas bibliotekāres