Rakstniece laukos

Rakstniece laukos.

Ir noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts “Rakstniece laukos”. Piešķirtais finansējums 800 EUR. Sadarbojoties divām   Gulbenes novada  - Druvienas un Lizuma pagastu bibliotēkām, pagastu iedzīvotājiem tika dota unikāla iespēja tikties klātienē ar grāmatu autorēm. Mūsu mazajos lauku reģionos bibliotēka ir nozīmīgs kultūras un sabiedriskais centrs, kur cilvēki var satikties, parunāt un  tikties ar interesantiem cilvēkiem. Mums ir daudz rakstošu prozaiķu, dzejnieku un publicistu, kuru veikums ir gana nozīmīgs, lai radītu  par tiem padziļinātu izpratni un attīstītu klausītājā literārās intereses. Tikšanās ar autoru ir vistiešākais ceļš, kā grāmatai nonākt pie sava lasītāja.

Tikties ar lasītājiem aicinājām romantisko detektīvromānu autori Janu Veinbergu, dzejas un stāstu krājuma autori Viju Birkavu (Laganovsku). Uz tikšanos aicinājām žurnālisti un grāmatu autori Zani Zustu, kas ir  vairāku Latvijā populāru grāmatu autore un raksta kā bērniem, tā pieaugušajiem. Aicinājām rakstnieci Madaru Frīdrihsoni, kurai savos darbos patīk palūkoties uz it kā ierasto no citas puses un aicināt savus varoņus uz izaugsmi, nosūtot tos daudzveidīgā dzīves skolā.

Bibliotēkās latviešu autoru literārie darbi ir pieprasīti un lasīti. Pasākumu apmeklētājiem piedāvājām  tuvāk iepazīt autoru un diskutēt par viņu radītajiem daiļdarbiem, tādējādi izkopjot  lasītāja ētisko domu un valodas kultūru.

 

Rakstu sagatavoja Druvienas pagasta bibliotēkas vadītāja Daiga Apsīte.