Radošā nodarbība Stradu bibliotekā

Latvija ir valsts ar četriem novadiem. Katram novadam ir sava dārgumu lādīte. Katrā lādītē atrodas skaistākās lietas, kas simbolizē novadu. 

Katrs no mums Latviju redz savādāk. Ir daudz cilvēku un daudz dažādu viedokļu. Vieniem tā asociējas ar pelēkām un drūmām, bet otriem ar spilgtām, izteiktām krāsām.

Gulbenes novada bibliotēkas čaklās un darbīgās meitenes tieši pirms gada skaistākajiem svētkiem - Ziemassvētkiem, ir radījušas brīnišķīgu, skaistu un izzinošu krāsojamo grāmatu par Gulbenes novadu, par tā nozīmīgākajām un interesantākajām vietām.

23.decembrī Stradu pagasta bibliotēkā pulcējās bērni, lai parunātos par šo grāmatu, kā tā tapusi, kas tajā atrodams, kā ar to darboties, kā arī lai pārbaudītu savas zināšanas par savu dzimto pusi, un varbūt atklātu ko sev jaunu un līdz šim vēl nezināmu.

Bērni veidoja katrs savu briedi (krāsoja, veidoja no plastikāta, deva katram vārdu), uzzinot, kas ir z/s “Mežsētas”, kur tās atrodas un ko tur piedāvā apskatīt.

Veidojām no plastilīna dažādus darbiņus līdzīgi kā to dara “Samiņu” cehā. Tā mums tapa bļodas, krūzes, karotes.

Ēdām piparkūkas, runājāmies par dzīvi. Laiks paskrēja nemanot. Šķiroties vienojāmies pavasarī kopīgam pārgājienam uz “Samiņiem”, lai pavērotu uzņēmuma darbu realitātē, ne tikai pēc grāmatām un nostāstiem.

Paldies visiem, kas atnāca!

   Ineta Masa,
  Stradu bibliotēkas vadītāja