Radošā nodarbība Kalnienas bibliotēkā

30.decembrī Kalnienas bibliotēkā pulcējās 5 sākumskolas vecuma bērni, lai iepazītos ar Gulbenes novada bibliotēkas veidoto krāsojamo grāmatu bērniem “Gulbenes novada pērles”.

Nodarbības sākumā bērni tika informēti par projektu un iepazīstināti ar grāmatas saturu. Divi no klātesošajiem bērniem jau bija apmeklējuši radošo nodarbību Stāmerienas bibliotēkā. Turpinājumā sniedzu nelielu ieskatu Kalnamuižas vēsturē. Kopīgi apspriedām, kur atrodas līdz mūsdienām saglabājušās muižas ēkas, kas tajās bija kādreiz un ir tagad.

Noskaidrojām, kur īsti bija vārti uz Kalnamuižas kungu māju. Bērni tos uzzīmēja no grāmatas izkopētajās lapās. Pēc tam bērni radoši darbojās  - no kociņiem ar līmes pistoli līmēja sētu un vārtus, no plastilīna veidoja dabas objektus, zīmēja un krāsoja pili. Noslēgumā katrs dāvanā saņēma savu grāmatiņu un vēl kādus saldumus. Divas stundas pagāja nemanot. Visi bijām priecīgi un apmierināti par paveikto.

Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēkas
vadītāja Rasma Muceniece