Projekts “Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās”

Gulbenes novada bibliotēkas krājums martā papildinājies ar vērtīgām grāmatām, kas iegūtas, piedaloties Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajā kultūras projektā  “Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās”, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Projekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās mākslas iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Projekta ietvaros Gulbenes novada bibliotēka saņēma grāmatas 139 eksemplārus par EUR 1573, no tiem Gulbenes novada bibliotēkas krājumā uzņemti 50 eksemplāri. Pārējās grāmatas nodotas Gulbenes novada pagastu bibliotēkām. Grāmatas saņēma Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Rankas, Stāmerienas, Kalnienas, Stāķu un Stradu bibliotēkas. Pagastu bibliotēkās lasītāji ar projekta grāmatām varēs iepazīties aprīlī.

Gulbenes novada bibliotēkā pieejamo grāmatu saraksts: