Pasaka-pasakā

27.septembrī Tirzas pagasta bibliotēkā viesojās Solvita Lodiņa un Liniņu leļļu ģimenīte, kura Tirzas pamatskolas pirmskolas un 1.-3.klašu skolēniem stāstīja, rādīja un mācīja, kas ir Apjumības, kas ir Jumis un citas latviskas padarīšanas. Bija kopīga dziedāšana, dažādu mūzikas instrumentu skandināšana, iešana rotaļās. Tāds pirmreizīgs process bija, kad bērniem lika ieklausīties auzu saišķa sanēšanā.

Laikā no 25.septembra līdz 31.oktobrim bibliotēkā apskatāma arī burtu izstāde, kur katram burtam veidota sava glezna un katram burtam sava pasaka atsevišķā veidotā Ābecē.

 

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja