Noslēdzies tikšanās cikls “Rakstnieks laukos”

Ir noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts “Rakstnieks laukos” (piešķirtais finansējums 900 eiro). Sadarbojoties divām Gulbenes novada - Druvienas un Lizuma pagastu bibliotēkām, pagastu iedzīvotājiem tika dota unikāla iespēja iepazīt un klātienē satikt mūsdienu latviešu literatūras autorus, kā arī diskutēt ar literātiem, iepazīt to daiļradi un personību, saturīgi pavadīt brīvo laiku.  Mūsu pagastu bibliotēkās latviešu autoru literārie darbi ir pieprasīti un lasīti. Autori māk tēlaini aprakstīt pagātnes notikumus, kā arī spēj savīt pagātni ar mūsdienām tik ticami, ka lasītājs visu lasīto izdzīvo līdzi.

Tikties ar lasītāju aicinājām Ingunu Dimanti, Ingu Ābeli, Andri Akmentiņu,  Osvaldu Zebri, Ingunu Baueri un Ingu Žoludi. Tā bija iespēja mūsu lasītājiem veidot dialogu ar grāmatas autoriem, uzzināt literātu viedokli, runāt par nozīmīgām norisēm sabiedrībā. Savukārt rakstnieki iepazinās ar literāro dzīvi laukos.

Sakarā ar šiem pasākumiem, bibliotēkās tika popularizēta latviešu literatūra, izveidojot 12 literatūru un viesu popularizējošas izstādes. Pilnveidota un dažādota kultūras dzīve un norises pagastā.

Bibliotēkas ir vieta, kur tiek radīta iespēja satikt rakstnieku klātienē un veicināta interese par literatūru, tā padarot pagasta ļaudīm ikdienu interesantāku. 

Uz tikšanos arī turpmāk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druvienas pagasta bibliotēkas vadītāja Daiga Apsīte
Lizuma pagasta bibliotēkas vadītāja Evita Dārzniece