Meklē jūras ābeci bibliotēkās

No 2018. gada septembra līdz decembrim 28 Latvijas bibliotēkas, sadarbībā ar skolām, piedalās projektā “ Meklē jūras ābeci bibliotēkās “. Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” komplektē savu komandu. Projekts tapis sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem, LKKF un Vidzemes plānošanas reģionu. Projekta autore ir Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja Hedviga Podziņa.

Projekta mērķis - ieinteresēt skolēnus apgūt jūrnieka arodu Rīgas jūrskolā, Latvijas jūras akadēmijā vai Liepājas jūrniecības koledžā.

Lejasciema pagasta bibliotēka ietverta “Malēnijas lielajā lokā”.

Par dalību projektā Lejasciema pagasta bibliotēkas vadītāja uzrunāja Lejasciema vidusskolas 7.-12. klases skolēnus. Bērniem bija jāapmeklē bibliotēka, lai iepazītos ar O. Rikmaņa grāmatu "Jūras ābece" un jāatrod atbildes uz viktorīnas jautājumiem par kuģniecību.

20. septembrī Lejasciema pagasta bibliotēka aicināja skolēnus uz tikšanos ar Hedvigu Podziņu, projekta autori , Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāju, Gintu Šīmani, bibliokuģa bocmani, žurnālistu, Krišjāņa Valdemāra dzīves pētnieku un Gaidi Andreju Zeibotu, NBS komandieri, viceadmirāli.

Divu labāko atbilžu autori – Elīze Keita Ozoliņa un Jana Blūma, tika ielūgtas uz noslēguma pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Lejasciema pagasta bibliotēka saņēma grāmatu dāvinājumu no projekta organizatoriem.

Paldies Salacgrīvas novada bibliotēkai par sadarbību! Paldies atsaucīgajiem Lejasciema vidusskolas skolēniem un direktorei!

Maira Lūkina,
Lejasciema pagasta bibliotēkas vadītāja