MARGARITAI STĀRASTEI-105

8. februārī Tirzas sākumskolas bērni iepazinās gan ar mākslinieces Margaritas Stārastes daudzajām grāmatām, kuras ilustrējusi, gan viņas pašas stāstiem un dzejoļiem bērniem. Lasījām stāstus un dzejoļus, Urdaviņas mīklas minējām, labākie minētāji saņēma saldumu.

Bērni rūpīgi krāsoja īpaši sagatavotas krāsojamās lapas (paldies skolotājai L.Trekšei), kuras bērniem bija sagatavotas atbilstoši vecumam. To pamatā bija M.Stārastes zīmējums un papildus burti, no kuriem jāsaliek vārds pēc redzamā dzīvnieka zīmējumā. Par darbu krāsošanas mākslā katrs bērns saņēma “Tirzas pagasta bibliotēkas Mazā mākslinieka medaļu”.

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja