Litenes pagasta bibliotēkā dzejniece Inga Gaile

Dzeja pavedina domāt, analizēt, koncentrēties. Tā vedina izzināt un apjaust sevi, savu pasauli un cita cilvēka pasauli. Dzeja rosina un vingrina maņas, bagātina redzesloku. Tā ir ļoti īpašs saziņas līdzeklis. „Dzejā var runāt ļoti atklāti, arī par to, par ko tā brīža sabiedrībā nav pieņemts runāt – jo tā taču ir dzeja, tā jau ar formu pārkāpj ierastās komunikācijas robežas” –teikusi dzejniece Inga Gaile.

Dzejniece 7.septembrī viesojās Litenes pagasta  bibliotēkā un dalījās emocijās, lasīja dzejoļus no krājumiem  „Migla”  un “Vai otrā grupa mani dzird? ” , apliecinot stāstnieces talantu. Ingas Gailes daiļrade pauž laikmetīgo un mūsdienīgi aktuālo, tā ir skarba, ironiska, drosmīgi tieša, reizē jutekliska un emocionāli intīma.

Litenes  pamatskolas skolēni piedalījās tematiskā zīmējumu izstādē “Piezīmē to, kā trūkst!”. Skolēni pabeidza mākslinieces Anetes Meleces iesāktos zīmējumus no dzejoļu grāmatas “Vai otrā grupa mani dzird?”. 

Dace Dzēve
Litenes pagasta bibliotēkas vadītāja