Litenes bibliotēkas “Saldumu laimes rats”

Ziemassvētki bez saldumiem nemēdz būt! 2015. gada nogalē bibliotēkā valdīja svētku jautrība. Ikviens apmeklētājs varēja iegriezt ruleti, veikt uzdevumu un saņemt kārumiņu. Bibliotēkā skanēja Ziemassvētku dziesmas, tika skaitīti dzejoļi. Jautrību radīja Ziemassvētku mēmais šovs. Nebija grūti pareizā sedzībā salikt tautas dziesmas rindas un no burtu jucekļa izveidot vārdu.

Caur dziesmām, dzejoļiem un smiekliem svētku gaidīšanas prieks ielija katrā bibliotēkas apmeklētāja sirdī!

Dace Dzērve
Litenes pagasta bibliotēkas vadītāja