Kusties – tas liks tev labi justies!

Noslēgusies Gulbenes novada Stradu pagasta bibliotēkas pieaugušo neformālās izglītības programma “Pozitīva domāšana, veselības saglabāšana un nostiprināšana senioriem”, kas tika atbalstīta gada sākumā izsludinātajā Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā un realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu (315.00 EUR).

Programma senioriem norisinājās nodarbību ciklā no 15.marta līdz 5. jūnijam. Tā tika veidota ar mērķi celt lauku sabiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, kā arī mazinot sociālo spriedzi.

Pirmajā posmā Stradu pagasta bibliotēkā viesojās psihoterapeite Iveta Gargurne, rosinot domāt par tēmu “Mīli sevi un dzīve mīlēs tevi!”. Sirsnīgā un brīvā gaisotnē, izmantojot dažādus uzskates materiālus, pārrunājām par sasāpējušiem jautājumiem, par situācijām, kas nomoka un neļauj dzīvi izmantot pilnvērtīgi. Apmeklētāji klausījās uzmanīgi, un visi kā viens piekrita, ka jāmēģina vairāk domāt par sevi un savu labsajūtu, jo ,” ja būsi laimīgs pats, būs laimīgi arī tavi līdzcilvēki”.

Otrajā programmas posmā ”Cigun- senioru draugs!” notika kopīga darbošanās ar pasniedzēju Ainu Rubeni. Sākumā dalībnieki bija neziņā, kas ir cigun, ko tas ietver un kas dalībniekiem būs jādara!? Nodarbības aizritēja jautri un aizrautīgi. Bija daudz jautājumu, uz kuriem pasniedzēja sniedza izsmeļošas atbildes. Kopā tika noskatīts Cigun skolotāja Igora Kudrjavceva video par astoņiem brokāta soļiem, kā arī klātesošie tika iepazīstināti ar Igora izdotajām grāmatām un to saturu. Daudz tika runāts un rādīts, kā pareizi elpot un kā elpošana var palīdzēt labsajūtas veicināšanā, cik milzīgs ir domu spēks un tas, cik svarīgi ir noticēt sev. Visi klātesošie vingrinājumos iesaistījās ar lielu prieku un pozitīvismu.

Pēdējais programmas posms norisinājās pie veselības vingrošanas speciālistes Oniksas Balodes, ar viņas laipnu atļauju izmantojot studijas telpas, jo Stradu pagasta bibliotēkā visiem jaunu zināšanu alkstošajiem diemžēl telpas izrādījās par mazu. Pasniedzēja nodarbību sāka ar nelielu ievadlekciju “Uzturs-veselības un veselīga dzīvesveida pamats”, kurā sīki pastāstīja par cukura kaitīgo ietekmi uz organismu, par taukvielām un to saistību ar mūsu iekšējo labsajūtu. Praktiskajā daļā tika izmēģināti diezgan nopietni Pilates vingrojumi uz bumbām. Tika parādīti vingrojumi muguras sāpju mazināšanai, stresa mazināšanai, sprandas sāpju novēršanai. Dalībnieki saprata, cik liela nozīme ir pareizai stājai un spējai kontrolēt savu ķermeni, noturot to līdzsvarā.

Kopumā programma mums bija kā pierādījums, cik svarīgi ir kustēties, neieslīgt rutīnā un sevis žēlošanā.

Paldies visiem, kuri nāca un aktīvi darbojās! Prieks, ka interesentu pulkā bija ne tikai Stradu pagasta iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no Stāmerienas pagasta un Gulbenes pilsētas!

Paldies pasniedzējām, kas piekrita dalīties ar savām zināšanām un pieredzi!

Paldies, Gulbenes novada pašvaldībai par sniegto iespēju atbalstīt seniorus, iesaistot viņus mūžizglītības pasākumos, aktivizējot un saliedējot, jo tieši lauki ir tās vietas, kur viņi šobrīd visvairāk jūtas nesaprasti un atstumti.

 

 

 

 

 

 

Ineta Masa,
Gulbenes novada Stradu pagasta bibliotēkas vadītāja