Koko un Riko Tirzas pirmsskolā

15.oktobrī Tirzas pirmsskolā VKKF projekta “Laiks satikties” ietvaros bija tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi.

Tikšanās laikā autore bērniem pastāstīja kā iemūžinājusi atmiņas par savu bērnu “aizraušanās” laiku, kad viņiem pazuda mājas žurka KOKO grāmatā “Koko un Riko”. Kā autores labākā draudzene veidojusi bildes grāmatai, kā tā nonāca līdz lasīšanai.

Bērniem bija iespēja aktīvi darboties 3 spēlēs – makšķerēšana, mušiņķeršana un ačgārnā spēle kopā ar rakstnieci.

Noslēgumā katrs bērns pagatavoja sev ūsas, ko Evija Gulbe bija jau sagatavojusi kopā līmēšanai. Dāvanā tika arī grāmatzīme; kas zina, varbūt tā noderēs lasot autores 8. grāmatu, kas jau ir tapšanas stadijā.

Paldies skolotājām Ligitai, Inetai, Dacei par atsaucību!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja