Katram savs vaļasprieks

Bibliotēka daudzos novada pagastos šobrīd ir vienīgā publiski pieejamā vieta, kur atnākt cilvēkiem - lai satiktos, lai apmainītos domām un idejām, lai lasītu, lai neatpaliktu no mūsdienu straujā dzīves skrējiena un būtu lietas kursā par pasaulē un valstī notiekošo, lai vienkārši sekotu līdzi dzīves aktualitātēm.

Kā jau katrā darbā, arī bibliotēku nozarē katru gadu tiek izvirzīti jauni mērķi un uzdevumi kā uzlabot darba kvalitāti. Tā radās ideja veidot ceļojošās izstādes zem vienota nosaukuma “Vaļasprieks”, iesaistoties arī citām pagastu bibliotēkām, ar mērķi vēl vairāk attīstīt savstarpējo sadarbību, mācīties strādāt vienotā komandā, līdztekus popularizējot katrai sava pagasta rokdarbu un cita veida amatnieku darbus, parādot viņu veikumu plašāk novada robežās, jo ne jau visiem ir iespēja nokļūt uz pilsētu ,lai aplūkotu vienu vai otru izstādi. Šajā gadījumā ikviens iedzīvotājs bibliotēkas darba laikā var ienāk, aplūkot, priecāties, novērtēt, arī mācīties.

Sākumā šajā pasākumā iesaistījās Stradu, Kalnienas un Daukstu pagasta bibliotēkas, vēlāk pievienojās Stāķu un Stāmerienas pagasta bibliotēkas. Šobrīd ieinteresējušas esam arī Lejasciema pagasta bibliotēku.

Tādējādi mums tika dota iespēja ar autoru laipnu atļauju izlikt izstādēs Stradu pagasta interešu kluba “Rasa” izšūtās apsveikumu kartiņas, Stradu iedzīvotāja P.Ločmeļa darinājumus no koka, Daukstu pagasta rokdarbu pulciņa “Atspolīte” dažādās tehnikās dekorētās šampanieša pudeles un pērļotās rotas, kalnienietes Endijas Tarvānes pērļu rotas, kā arī Agitas Upānes veidotos meistardarbus no filca. Katrā bibliotēkā pārmaiņus šīs izstādes bija apskatāmas divas nedēļas.

Stradu bibliotēkā vēl arī bija apskatāma lejasciemietes Intas Balodes sienas dekoru izstāde, kuras noslēgumā autore interesentiem sniedza nelielu meistarklasi to veidošanā.

Visas izstādes bija lieliskas, un ikviena guva atzinīgu apmeklētāju novērtējumu.

Paldies visiem dalībniekiem, kuri mums uzticējās un dalījās ar savu pieredzi, dodot iespēju iepazīstināt ar sevi un saviem vaļaspriekiem ne tikai draugus un paziņas, bet arī citus novada iedzīvotājus.

Domāju ieguvēji esam mēs visi. Vasaras sezonā mazliet ieturēsim pauzi un rudens pusē atkal čakli metīsimies vietējo pērļu meklējumos.

 

 

 

 

 

 

 

Ineta Masa,
Stradu pagasta bibliotēkas vadītāja