Katram sava Ziemassvētku eglīte

13.decembrī Tirzas pagasta bibliotēkā ciemojās Tirzas pamatskolas 4.klases skolēni un audzinātāja Ligita. Gatavojām galda dekoru uz koka pamatnes, kur izmantojām PVA līmi un dziju, izgreznojām ar dažādiem floristikas materiāliem. Rezultātā bērni ieguva katrs savu galda dekoru, ko aiznesa uz mājām. Šodien bibliotēku apciemoja arī pirmskolas bērni, uzlūkoja izstādē izliktās gleznas.

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja