Jurģi Lizuma pagasta bibliotēkai

Darbu skrējienā uz brīdi tika apstādināts laiks, kāda nozīmīga minūte, stunda, brīdis Lizuma pagasta bibliotēkas vēsturē. 2016.gada 2. novembrī tika griezta lenta, bibliotēkai ienākot jaunajās telpās.

No mazajām istabiņām, kurās bibliotēka mitinājās no 1974.gada, tā pārcēlās uz plašākām un gaišākām telpām. Bibliotēkas lietotājiem ir moderna tehnika: kopētājs, skeneris, printeris, laminētājs, četri datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu. Bibliotēkas krājumā ir 9715 vienības - grāmatas un vairāk nekā 30 nosaukumu periodikas izdevumi, kā arī novadpētniecības materiāli.

 

 

Patiesu prieku un gandarījumu pauda viesi. Izskanēja daudz laba vēlējumu un bija gandarījums par paveikto.

Telpu piepildīja maigas kokles skaņas un bungu piesitieni, radot pozitīvu gaisotni. Klātesošajiem bija iespēja dalīties domās, sapņos, iespaidos un emocijās.

Lizuma pagasta iedzīvotāji var būt lepni, jo ir saņēmuši modernas, izremontētas, gaišas telpas savai bibliotēkai. Lizuma bibliotēka ir vienīgā Gulbenes novada bibliotēka, kura pēdējos gados ir piedzīvojusi tik vērienīgas pārmaiņas.

Lai apmeklētājiem prieks par sakārtoto vidi, lai katrs šajās telpās varētu ienest savu gaismas stariņu, tā dodot tām dzīvību! Šajā informācijas piesātinātajā laikā aicinām atrast brīvu brīdi sev un grāmatai!

Maija Jaunbērziņa
Lizuma pagasta bibliotēkas galvenā bibliotekāre