Izstādes Tirzas pagasta bibliotēkā

‘’Māju stāsti’’ konkursa noslēgums - Tirzas iedzīvotāju atmiņas, dzīves stāstu pieraksti par māju iedzīvotāju un dzimtu likteņiem. Materiāli lasāmi arī Gulbenes bibliotēkas mājas lapā grāmatu katalogā, būs pieejami bibliotēkā novadpētniecības plauktā mapēs. Materiāli jau tiek papildināti, pagaidām rokrakstā papildināta mape, vēlāk arī elektroniski apstrādāti. Apmeklētājiem ir liela interese.

No 12. līdz 23. novembrim Tirzas pagasta novadpētniecības krātuves tematiska izstāde ‘’Stāsti Latvijas simtgadei: Tirza, Vecaduliena, Virāne...’’.  Vēstures liecības no 20gs. 20.-30.gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja